Comenius Adriana

6,251 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,251
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
114
Actions
Shares
0
Downloads
79
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Comenius Adriana

 1. 1. CURSURI DE FORMARE CONTINUA COMENIUS MOBILITATI PROFESORI prof. ADRIANA JARCAU "INVATARE PE TOT PARCURSUL VIETII" PROGRAMUL L L P
 2. 2. <ul><li>TITLUL ACTIVITĂŢII DE FORMARE </li></ul><ul><li>Stage de formation pédagogique pour professeurs de français </li></ul><ul><li>“ Innover pour motiver en classe de français’’ </li></ul>
 3. 3. INSTITUŢIA ORGANIZATOARE A ACTIVITĂŢII DE FORMARE <ul><li>Institut Européen de Français, </li></ul><ul><li>Montpellier </li></ul>
 4. 4. LOCUL ŞI PERIOADA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DE FORMARE <ul><li>MONPELLIER – LANGUEDOC– ROUSSILLON </li></ul><ul><li>FRANCE </li></ul><ul><li>04.01.2010-15.01.2010 </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Num ă rul participan ţilor la activitatea de formare : 25 </li></ul><ul><li>Limba în care s-a desfăşurat activitatea de formare : lb. franceză </li></ul><ul><li>Ţările reprezentate de participanţii la stagiu: România, Italia, Spania, Grecia, Finlanda, Belgia, Germania, Ucraina, Cehia, Estonia, Suedia şi Franţa. </li></ul>
 6. 6. PREGĂTIREA PARTICIPARII LA ACTIVITATEA DE FORMARE <ul><li>P regăti re individual ă în domeniul lingvistic şi al interculturalitătii prin aprofundare şi studiu individual la limba franceză, prin discuţii cu colegele profesoare de limba franceză în cadrul Comisiei metodice. </li></ul><ul><li>Realizarea de recenzii privind metodele folosite în învăţământul preuniversitar românesc şi educaţia adulţilor la studiul limbii franceze. </li></ul><ul><li>Informarea direct de la organizatorii stagiului - INSTITUT EUROPÉEN DE FRANÇAIS referitor la oraşul Montpellier (mod de acces, cultură şi civilizaţie, dezvoltare economică şi socială, obiective de patrimoniu şi de interes istoric – social – cultural - turistic). </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Accesarea site-ul instituţiei organizatoare, INSTITUT EUROPÉEN DE FRANÇAIS, pentru preluarea de date şi informaţii referitoare la structura şi numărul membrilor organizaţiei, tipul de activităţi pe care le realizează, partenerii cu care colaborează. </li></ul><ul><li>CD-ul de prezentare a învăţământului preuniversitar românesc, cu prezentarea specificităţii studiului limbilor moderne în general, si al limbii franceze în special, a planului de învăţământ, a programelor şcolare la limba franceză, cât şi la disciplinele de cultură generală; </li></ul><ul><li>Reanalizarea metodelor didactice, care se aplică în cadrul ariei curriculare „Limbă şi comunicare”. </li></ul><ul><li>Realizarea unei analize SWOT a instituţiei, un extras din Regulamentul intern al şcolii şi o listă cu site-uri care pot servi drept surse de informare. </li></ul>
 8. 8. <ul><ul><li>CD-ul de prezentare al Liceului de Coregrafie” Floria Capsali”; </li></ul></ul><ul><ul><li>Proiectul Strategic de Dezvoltare Instituţională al Liceului de Coregrafie “Floria Capsali”, pe termen mediu, 2009-2012; </li></ul></ul><ul><ul><li>Portofoliul proiectelor realizate şi în curs de realizare în cadrul Liceului de Coregrafie „Floria Capsali”, cu prezentarea explicită a activităţilor curriculare şi extracurriculare desfăşurate în ultimii 2 ani şcolari, 2007-2008, respectiv, 2008-2009. </li></ul></ul><ul><ul><li>Prezentarea Power-Point a ţării noastre, precum şi a capitalei României- Bucureşti. </li></ul></ul><ul><li>P entru participare a la stagiul de formare am realizat următoarele materiale: </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Stagiul de formare Stage de formation pédagogique pour professeurs de français “ Innover pour motiver en classe de français’’ : </li></ul><ul><li>a însumat un număr de 50 de ore; </li></ul><ul><li>a cuprins următoarele tipuri de activităţi: module, ateliere, conferinţe, vizite culturale, soirée cinéma ; </li></ul><ul><li>s-a desfăşurat zilnic în cele 10 zile lucrătoare dimineaţa modulele (9h-12h15), iar după-amiază atelierele, conferinţele (13h30-17h) şi soirée cinéma (18h30-19h30); </li></ul><ul><li>a avut o problematică diversă cuprinzând mai multe teme majore, aşa cum rezultă din orarul stagiului </li></ul><ul><li>conţinuturile şi problematica abordată se circumscriu următoarelor teme majore: </li></ul>
 10. 10. <ul><li>L’expression orale: pratiques et réflexions(9h); </li></ul><ul><li>Pédagogie actionnelle et techniques de classe (9h); </li></ul><ul><li>Utilisation pédagogique d’Internet (8h); </li></ul><ul><li>Pratiques de classe autour de l’identité et de la gastronomie languedociennes (8h); </li></ul><ul><li>Textes littéraires en classe de FLE (2h); </li></ul><ul><li>La presse et les médias en France (2h); </li></ul><ul><li>Jeux et activités ludiques (2h); </li></ul><ul><li>L’actualité sociale en France (2h); </li></ul><ul><li>Conférences de civilisation (8h). </li></ul>
 11. 11. METODE FOLOSITE DE FORMATOR I ÎN TIMPUL ACTIVITĂŢII DE FORMARE <ul><li>expunerea, dialogul şi conversaţia ; </li></ul><ul><li>ateliere de lucru/conferinţe; </li></ul><ul><li>dezbateri şi discuţii libere; </li></ul><ul><li>lectură de texte şi extrase de presă ; </li></ul><ul><li>comentarii şi analiza unor articole; </li></ul><ul><li>exploatarea documentelor autentice; </li></ul><ul><li>studiul de caz, jocul de roluri ; </li></ul><ul><li>lucrul pe grupe/în perechi ; </li></ul><ul><li>activităţi ludice, creative şi comunicative; </li></ul><ul><li>utilizarea TICE ; </li></ul><ul><li>prezentări video şi vizionare de casete; </li></ul><ul><li>excursii şi vizite culturale . </li></ul>
 12. 12. L’ expression orale : pratiques et réflexions <ul><li>Acest modul ne-a propus un antrenament în expresia orală bazat pe activităţi comunicative, ludice şi creative. Demersul propus a vizat încurajarea în a participa la discuţii şi a suscitat dorinţa şi nevoia de comunicare în limba franceză. Practica oralului în ora de limba franceză –limba străină, ne-a dat posibilitatea să descoperim tehnici şi metode diferite, în măsura să favorizeze învăţarea şi practica expresiei orale a limbii franceze de către elevi. Ca metode au fost folosite: expunerea, conversaţia, dialogul, studiul de caz, lectura, problematizarea, jocul de roluri, lucrul pe grupe, lucrul în perechi, învăţarea prin descoperire. Participanţii au fost invitaţi să se investească în activităţile propuse şi să reflecteze asupra implicaţiilor pedagogice ale acestor metode . </li></ul>
 13. 13. Pédagogie actionnelle et techniques de classe <ul><li>Conţinuturile informative şi formative ale acestui modul au răspuns obiectivelor de înnoire, îmbogăţire şi perfecţionare a practicilor pedagogice în orele de limba franceză-limbă străină. Acest modul ne-a demonstrat cum putem să integrăm exploatarea unor suporturi şi a unor activităţi diversificate în dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba franceză limbă străină, în scris, ca şi în oral . Munca propriu-zisă a pus accentul în modul particular pe expresia orală, lexic, gramatică şi structuri gramaticale, exploatarea documentelor autentice, expresia orală şi jocurile pe parcursul activităţilor ludice, creative şi comunicative, exploatarea imaginii. O parte din timpul formării a fost consacrată evaluării învăţării. </li></ul>
 14. 14. Utilisation pédagogique d’Internet <ul><li>Activităţile pedagogice cu ajutorul calculatorului (TIC): integrarea multimedia in cadrul orelor de limbă, site, internet, platforme, bloguri, etc., s-au realizat în laboratorul de informatică al instituţiei organizatoare după descoperirea diferitelor resurse în linie pentru orele de limba franceză , limbă străină. Participanţii la stagiu au putut să-şi dezvolte propriul blog prin activităţi de iniţiere cu ajutorul serverului Google </li></ul>
 15. 15. Pratiques de classe autour de l’identité et de la gastronomie languedociennes <ul><li>Pornind de la descoperirea regiunii prin simţuri şi mijloace ludice, participanţii la stagiu au realizat activităţi de grup care au fost urmate de reflecţii cu privire la dinamica grupului . </li></ul>
 16. 16. Textes littéraires en classe de FLE <ul><li>Au fost prezentaţi parametri istorici, sociali şi culturali care conduc la apariţia unui anumit tip de literatură. Au fost realizate analize de texte scurte din literatura franceză şi francofonă. Modalităţile de desfăşurare a acestei activităţi au fost: lectura de texte, vizionarea de casete video, lectura de poeme, exerciţii de expresie creativă literară, dialogul şi conversaţia. </li></ul>
 17. 17. La presse et les médias en France <ul><li>La acest modul, privitor la presa scrisă ni s-au prezentat site-uri care pot fi accesate pentru descoperirea ziarelor (ziare şi reviste pentru diferite categorii de public, ilustraţii şi texte de ziar, texte fără imagini ). Printre activităţile propuse în acest modul enumerăm: analiza unui extras de presă (ex: desen de presă pe coperta unei reviste - magazin), imaginile în presă şi rolul acestora, gruparea tematică a fotografiilor de presă, observarea şi analiza presei pe categorii tematice, crearea unui ziar virtual, etc.. Pentru mediile pe internet ni s-au prezentat ziare, canale de televiziune şi radio care se pot accesa pe internet: program TV pe Web, Télérama, canalul franco-german ARTE, TV5, Windows Media şi Flash, etc. </li></ul>
 18. 18. Jeux et activités ludiques <ul><li>Este vorba de un atelier de ficţiune care a permis profesorilor participanţi să pună în practică principalele căi ale unui demers, grosso-modo reproductibil în clasă cu elevii. Scopul a fost acela de a apropia şi sensibiliza cursanţii cu instrumentele specifice jocurilor şi activităţilor ludice: prezentare, reguli, scop, conţinut, pregătire, desfăşurare, implicaţi pedagogice, etc. </li></ul>
 19. 19. L’actualité sociale en France <ul><li>Activitatea s-a desfăşurat în cadrul unui atelier de lucru unde ni s-au prezentat date şi informaţii cu privire la socio-culturalul actual în Franţa cu scopul de a avea o mai bună cunoaştere şi înţelegere a societăţii franceze actuale, Franţa multiculturală , cultura franceză în zilele noastre şi contactul dintre culturi, tinerii , învăţământul, sportul. Modalităţile de desfăşurare: lectura comentată de texte despre socio-cultural şi intercultural, dezbateri şi discuţii libere, lucrul pe grupe, analiza unor articole, etc. </li></ul>
 20. 20. Conférences de civilisation <ul><li>În cadrul stagiului au fost organizate şi s-au desfăşurat conferinţe, şi anume : </li></ul><ul><ul><li>Istoria oraşului Montpellier; Viaţa politică în Franţa; Aspecte ale culturii franceze –cinematografia; Limba franceză: istorie şi actualitate; Culturi francofone; Benzile desenate , o caracteristică a francofoniei; Presa în Franţa. </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><li>Pe durata stagiului de formare au fost organizate vizite pentru prezentarea oraşului Montpellier şi a zonei bazinului Lez. În prima vizită s-a realizat un traseu în oraş, cu tematică- vizitarea centrului istoric (arhitectura, patrimoniul cultural), care s-a terminat cu vizitarea Grădinii du Peyrou, Castelului de apă, Arcului de Triumf, Grădina botanică, Catedrala Saint-Pierre şi Facultatea de Medicină. A doua vizită turistică s-a realizat la muzeele cele mai importante ale oraşului Montpellier: Muzeul Fabre, Muzeul Langdocian, Muzeul Vechiului Montpellier, Muzeul Farmaciei. </li></ul>
 22. 31. PLAN DE DISEMINARE <ul><ul><li>26 ianuarie 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitatea : Întâlnire de lucru cu colegii profesori, în cadrul şedinţei Consiliului Profesoral privind participarea la stagiul de formare şi prezentarea mobilităţii pe site-ul unităţii de învăţământ </li></ul></ul><ul><ul><li>Obiective : informare cu privire la conţinutul şi importanţa stagiului </li></ul></ul><ul><ul><li>Mijloace : materialele primite la curs, prezentare orală şi power point, site-ul şcolii: </li></ul></ul><ul><ul><li>www. floriacapsali.licee.edu.ro, materiale pe suport electronic </li></ul></ul>
 23. 32. <ul><ul><li>Grup ţintă : profesorii de cultură generală şi profesorii de specialitate coregrafie </li></ul></ul><ul><ul><li>Rezultate aşteptate : cunoaşterea şi informarea cadrelor didactice din cadrul Liceului de Coregrafie “Floria Capsali” cu privire la Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP) Comenius , formare continuă pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi în mod special a stagiului la care am participat: programul modulelor, atelierelor, conferinţelor, precum şi cunoaşterea sistemului educativ din ţările de provenienţă ale participanţilor la stagiu. </li></ul></ul>
 24. 33. <ul><li>Semestrul II/An şcolar 2009-2010, </li></ul><ul><li>10 februarie 2010 </li></ul><ul><li>Activitatea : Popularizarea activităţii de formare continuă- Comenius prin prezentarea mobilităţii la care am participat în cadrul şedinţei de arie curriculară “Limbă şi comunicare” din cadrul Liceului de Coregrafie “Floria Capsali” </li></ul><ul><li>Obiective : realizarea de comparaţii/schimburi de bune practici cu privire la metodele de predare-învăţare-evaluare specifice ariei curriculare“Limbă şi comunicare”, analiza critică a acestora şi realizarea feed-back-ului. </li></ul><ul><li>Mijloace : prezentarea sistemului de învăţământ francez, mapa cu materiale documentare, dosarul cursului, alte materiale didactice pentru studiul limbii franceze, site-ul instituţiei organizatoare- Institut Européen de Français, Monpellier. </li></ul>
 25. 34. <ul><ul><li>Grup ţintă : cadrele didactice din aria curriculară “Limbă şi comunicare” </li></ul></ul><ul><ul><li>Rezultate aşteptate : cadrele didactice din aria curriculară “Limbă şi comunicare” informate cu privire la la cursurile de formare continuă Comenius, comunicarea în cadrul ariei curriculare îmbunătăţită, realizarea unui necesar de echipamente şi materiale didactice pentru dotarea cabinetului lingvistic, aplicarea metodelor de predare – învăţare - evaluare centrate pe elev </li></ul></ul>
 26. 35. <ul><li>Semestrul II /An şcolar 2009-2010 </li></ul><ul><li>Activitatea : Realizarea de lecţii şi de materiale didactice împreună cu profesorii din aria curriculară “Limbă şi comunicare”, realizarea portofoliilor pentru Limba franceză- clasa a IX -a, a X-a, a XI-a şi a XII-a şi postarea acestora pe site-ul şcolii şi/ sau de dezvoltarea portofoliile personale ale profesorilor </li></ul><ul><li>Obiective : </li></ul><ul><li>- motivarea elevilor pentru studierea limbilor străine şi pentru dobândirea competenţelor de comunicare </li></ul><ul><li>- creşterea gradului de conştientizare a elevilor privind necesitatea dobândirii de competenţe şi abilităţi pentru a rezolva diferite situaţii-problemă, cu aplicare în comunicare </li></ul><ul><li>Mijloace : Calculator, Internet, manuale, programa şcolară, fişe de lucru, portofolii pe diferite teme </li></ul>
 27. 36. <ul><li>Grup ţintă : cadrele didactice din aria curriculară “Limbă şi comunicare”, elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a </li></ul><ul><li>Rezultate aşteptate : diminuarea absenteismului, creşterea interesului pentru disciplinele de comunicare şi de specialitate, îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi rezolvarea unor situaţii-problemă specifice disciplinelor de specialitate, precum şi îmbunătăţirea comunicării şi interrelaţionării </li></ul>
 28. 37. <ul><li>Semestrul II /An şcolar 2009-2010 </li></ul><ul><li>Activitatea : D iseminarea informaţiilor şi a abilităţilor dobândite în domeniul limbii franceze şi al multiculturalităţii, prin folosirea modelelor şi tehnicilor pedagogice în cadrul procesului instructiv-educativ, la clasele la care predau, pe parcursul activităţilor curriculare şi extracurriculare </li></ul><ul><li>Obiective: conştientizarea dimensiunii multiculturale  a procesului de educaţie </li></ul><ul><li>-întărirea dimensiunii europene în educaţie şi aplicarea principiului educaţiei de calitate pentru toţi copiii/tinerii </li></ul><ul><li>Mijloace : portofolii, studii de caz, problematizarea </li></ul>
 29. 38. <ul><li>Grup ţintă: elevii claselor a X-a, XI şi a XII-a </li></ul><ul><li>Rezultate aşteptate: comunicare eficientă şi competenţe comunicative sporite pentru elevi, dezvoltarea performanţelor elevilor şi a capacităţilor acestora de învăţare, inclusiv relaţionare în cadrul clasei de elevi, diminuarea conflictelor şi a actelor de violenţă </li></ul>
 30. 39. <ul><li>Semestrul II / </li></ul><ul><li>An şcolar 2009-2010, martie- aprilie 2010 </li></ul><ul><li>Activitatea : Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat şi colaborare cu colegii care au participat la mobilitatea Comenius de la Monpellier: Italia, Spania, Belgia, Germania, Cehia, Finlanda, Grecia, Ucraina, Cehia, Estonia, Suedia şi Franţa în vederea elaborării de proiecte şcolare; căutarea de noi parteneri pentru proiecte de dezvoltare şcolară, folosind baza de date a programului sectorial Comenius </li></ul><ul><li>Obiective: - îmbunătăţirea participării Liceului de Coregrafie “Floria Capsali” </li></ul><ul><li>în cadrul programelor sectoriale Comenius, Leonardo da Vinci, precum şi în cadrul Fondurilor Structurale </li></ul>
 31. 40. <ul><li>Mijloace : computer, internet, e-mail, telefon, f ax, scrisori de intenţie </li></ul><ul><li>Grup ţintă : echipa de proiect, cadrele didactice şi elevii şcolii </li></ul><ul><li>Rezultate aşteptate : un număr sporit de aplicaţii elaborate şi depuse în cadrul programelor sectoriale Comenius şi Leonardo da Vinci, Fonduri Structurale </li></ul>
 32. 41. <ul><li>Semestrul II /, An şcolar 2009-2010 </li></ul><ul><li>10 mai- 10 iunie 2010 </li></ul><ul><li>Activitatea: Masă rotundă cu tema “Multiculturalitatea şi educaţia pentru dobândirea competenţelor multiculturale”, realizată în cadrul Zilelor Liceului de Coregrafie “Floria Capsali” </li></ul><ul><li>Obiective: Dezvoltarea d imensiunii interculturale a pregătirii cadrelor didactice şi a cadrelor de conducere din învăţământul preuniversitar bucureştean </li></ul><ul><li>Mijloace : mape de prezentare cuprinzând proceduri şi exemple de bune practici în domeniul interculturalităţii şi multiculturalităţii </li></ul>
 33. 42. <ul><li>Grup ţintă : cadrele didactice de conducere şi de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar bucureştene </li></ul><ul><li>Rezultate aşteptate: 50 de cadre didactice de conducere şi de predare informate cu privire la oportunităţile oferite de stagiile de formare continuă în domeniul studiului limbilor străine şi al multiculturalitatii/interculturalitatii </li></ul>
 34. 43. <ul><li>Semestrul II /An şcolar 2009-2010 </li></ul><ul><li>31mai-04 iunie 2010 </li></ul><ul><li>Activitatea : Realizarea unor lecţii cu tema: “Informare şi cunoaştere folosind internet-ul, paginile web, e-mail-ul, chat-ul” </li></ul><ul><li>Obiective : </li></ul><ul><li>- creşterea interesului elevilor pentru formarea profesională şi dezvoltarea carierei </li></ul><ul><li>- creşterea gradului de conştientizare a elevilor privind necesitatea dobândirii unor competenţe şi abilităţi pentru a rezolva diferite situaţii-problemă, cu aplicare în TIC </li></ul><ul><li>Mijloace : sală computere, internet, videoproiector, CD-ul cursului, studii de caz, portofolii ,problematizarea </li></ul>
 35. 44. <ul><li>Grup ţintă : elevii claselor a X-a, a XI-a şi a XII-a </li></ul><ul><li>Rezultate aşteptate : competenţe de comunicare sporite la elevi, dezvoltarea performanţelor elevilor şi a capacităţii acestora de învăţare, inclusiv de comunicare şi relaţionare în cadrul clasei de elevi, diminuarea conflictelor şi a actelor de violenţă, creşterea interesului acestora pentru disciplinele din aria curriculară “Limbă şi comunicare”, rezolvarea unor situaţii-problemă specifice disciplinelor de specialitate. </li></ul>
 36. 45. <ul><li>Semestrul I/An şcolar 2010-2011, </li></ul><ul><li>septembrie 2010 </li></ul><ul><li>Activitatea: Consfătuiri cu directorii/ cadrele didactice responsabile cu realizarea proiectelor comunitare , pe problematica educaţiei pentru studiul limbilor străine şi al educaţiei multiculturale din unităţile de învăţământ ale sectorului IV </li></ul><ul><li>Obiective: Dezvoltarea d imensiunii europene în educaţie, dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare între unităţile şcolare şi între membrii acestora </li></ul><ul><li>Mijloace : mape de prezentare cuprinzând proceduri, modele şi exemple de bune practici, prezentări power-point </li></ul>
 37. 46. <ul><li>Grup ţintă : directorii şi cadrele didactice resposabile cu gestionarea proiectelor comunitare din unităţile de învăţământ preuniversitar bucureştene, sector IV </li></ul><ul><li>Rezultate aşteptate : 200 de directori/cadre didactice responsabile cu realizarea proiectelor comunitare din unităţile de învăţământ bucureştene, sector IV, informate pe problematica educaţiei pentru studiul limbilor străine şi a educaţiei pentru multiliculturalitate, precum şi cu privire la oportunităţile oferite de Cursurile de formare continuă Comenius </li></ul>
 38. 47. <ul><li>Semestrul I, An şcolar 2010-2011,05 octombrie 2010, </li></ul><ul><li>la Colegiul Naţional Mihai Eminescu </li></ul><ul><li>Activitatea : Simpozionul Naţional « Multiculturalitatea şi educaţia pentru toleranţă interetnică şi pace- pârghii majore în construcţia europeană » </li></ul><ul><li>Obiective: Întărirea dimensiunii europene în educaţie şi aplicarea principiului educaţiei de calitate pe tot parcursul vieţii ; </li></ul><ul><li>Mijloace : prezentare power-point, comunicări ştiinţifice, referate, portofolii de prezentare </li></ul><ul><li>Grup ţintă: cadre didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar bucureştean </li></ul><ul><li>Rezultate aşteptate : 100 de cadre didactice informate cu privire la noile modele/metode/tehnici pedagogice utilizate în şcolile din ţările UE </li></ul>
 39. 48. <ul><li>Semestrul I, </li></ul><ul><li>An şcolar 2010-2011,decembrie 2010 </li></ul><ul><li>Activitatea : Prezentarea referatului cu tema “Schimbarea mentalităţii cadrelor didactice în direcţia dezvoltării unei şcoli inclusive, de natură să asigure formarea profesională şi dezvoltarea unei cariere de succes pentru toţi copiii/tinerii, indiferent de apartenenţa socială, sex, naţionalitae, religie, etc.” </li></ul><ul><li>Obiective : </li></ul><ul><li>-dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de a lucra cu copiii proveniţi din medii diferite </li></ul><ul><li>-creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală elevilor </li></ul>
 40. 49. <ul><li>Mijloace : computer, internet, videoproiector, site-ul instituţiei organizatoare INSTITUT EUROPÉEN DE FRANÇAIS, MONTPELLIER , FRANŢA, ale </li></ul><ul><li>instituţiilor şcolare partenere, site-ul ANPCDEFP, etc.. </li></ul><ul><li>Grup ţintă : cadrele didactice din unitatea de învăţământ </li></ul><ul><li>Rezultate aşteptate : număr sporit de cadre didactice din şcoală participante la cursuri de formare profesională şi la proiecte multilaterale. </li></ul>

×