Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Disemniare Comenius Rusu Viorica

Diseminare Comenius Rusu Viorica, CLIL, UK, Cambridge, 17/30 iulie 2011

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Disemniare Comenius Rusu Viorica

 1. 1. Diseminare Comenius<br /> Content and Language Integrated Learning<br /> Cambridge, UK, 17-30 iulie 2011<br /> Participant: Prof. Lb. Engleza Rusu Viorica<br />Şcoala cu Cls. I-VIII Nr. 1, Bicaz-Chei<br /> Jud. Neamţ<br />
 2. 2. Accesare Grant<br />În perioada 17-30 iulie 2011 am participat la un curs de formare profesională în cadrul programului LLP – Longlife Learning Programme (programul de învăţare pe tot parcursul vieţii). Titlulcursului de formareeste CLIL (Content and Language Integrated Learning) şi a fostorganizatînMarea Britanie, Cambridge, de către Bell Educational Trust înCampusul Teacher Campus Cambridge, Homerton.<br />Menţionezcăgrantul a fostfinanţat din fondurieuropeneprinProgramulOperaţionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane 2007-2013 (POSDRU) FSE şi Comenius prinintermediul ANPCDEFP (AgenţiaNaţionalăpentruProgrameComunitareîndomeniulEducaţiişiFormăriiProfesionale).<br />
 3. 3. Accesare grant<br />În vederea obţinerii acestui grant de formare profesională, în perioada 06.01.2011-13.01. 2011 am participat la un curs de formare continuăpe tema “Proiecte de dezvoltare profesională prin stagii de formare continuă Comenius, Leonardo da Vinci, Gruntvig, Programul Transversal (vizite de studiu) organizat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ şi Casa Corpului Didactic Neamţ.<br />Ulterior, am accesat site-ulwww.llp.roşi am ales cursul CLIL (Content and Laguage Integrated Language) din baza de date http://ec.europa.eu/education/training/database. Am listat descrierea cursului şi am contactat instituţia organizatoare pentru a-mi exprima interesul si dorinţa de a participa la acest curs de formare. Odată primit răspunsul pozitiv de la Bell Educational Trust, am completat formularul de înscriere (de pe site-ul www.llp.ro, Comenius, Apelul naţional) pe care l-am expediat online, iar apoi am listat două exemplare pe care le-am datat, semnat, apoi le-am prezentat domnului director al şcolii în care activez care la rândul său le-a semnat şi ştampilat. Am expediat pe adresa ANPCDEFP cele două exemplare ale formularului de candidatură împreună cu oferta de curs, înainte de termenul precizat pe site-ul www.llp.ro. Odată acceptată candidatura, am completat în două exemplare contractele pentru grant (disponibile pe acelaşi site), le-am semnat, datat, le-am prezentat domnului director al şcolii unde activez pentru semnătură şi ştampilare, iar apoi le-am expediat pe adresa ANPCDEFP.<br />
 4. 4. Pre-arrival<br />Anterior participării la cursul de formare, am stabilit şi menţinut legătura cu instituţia organizatoare (Bell International) şi am pregătit materiale de prezentare a zonei şi şcolii în cadrul căreia activez şi a activităţilor desfăşurate împreună cu colegii. M-am documentat cu privire la sistemul educaţional din Marea Britanie, am completat chestionarul pe care instituţia organizatoare ni l-a pus la dispoziţie şi am studiat materiale referitoare la tematica cursului. De asemenea, am pregătit o scurtă prezentare a sistemului educaţional din România pe care am împărtăşit-o celorlalţi cursanţi. <br />
 5. 5. Homerton College, Cambridge<br />
 6. 6. Cursul de formarepe care l-am urmat la Cambridge (Content and Language Integrated Learning) a foststructuratpe o perioada de douasaptamani. Grupa de studiu a fost formată din 12 participanţi – nouă din Spania, doi din Italia şi unul din România = subsemnata).<br />
 7. 7. Participantii din sesiunea 17-30 iulie 2011<br />Au fost participanti din Europa (Spania,Italia,Grecia, Germania, Suedia,Bulgaria, Romania, Portugalia, Franta, Rusia, Elvetia, Polonia, Islanda, Belgia), Brazilia si Iran.<br />
 8. 8. Curs de formare CLIL (Content and Language Integrated Learning)<br />Domenico (Italia), MariCarmen (Spania), Angel (Spania), Susana (Spania), Yohana (Spania), Viorica (Romania), Natalia (Spania), Carolina (Spania), Pilar (Spania), Anna (Spania), Caterina (Italia) si Teresa (Spania)<br />
 9. 9. În tot acest interval am frecventat orele de curs propriu-zis (toate dimineţile de luni până vineri şi luni după-amiaza - ore de curs în cadrul cărora am avut ocazia să lucram în grup, să vizionăm prezentări video, să folosim ICT şi să punem în practică cunoştinţele dobândite în cadrul cursului prin pregătirea unor micro-lecţii pe care le-am prezentat în faţa colegilor participanţi la curs şi a formatorului). <br />
 10. 10. Proiect de grup - Mind Map<br />
 11. 11. Grupul de lucru Cambridge Lions (Viorica, Angel, Natalia si Yohana – de la stanga ladreapta)<br />
 12. 12. Lecţie demonstrativă şi proiect de grup<br />
 13. 13. Cambridge Lions<br />
 14. 14. Activităţi culturale si workshop-uri<br />De asemenea, înafaraacestor ore de curs, am frecventat 4 ateliere (Making Vocabulary Fun, Primary-Aged Learners, UHT-Long-Life ActivitiesşiPicture This! – foarte utile pentrulucrul la clasăşipe care intenţionezsă le folosesc ca sursă de inspiraţiepentruactvităţile de la orele de limbăengleză) şiceletreiconferinţesusţinute de cătreimportanţispecialişti din domeniu (Adrian Underhill - Get Pronunciation Out of Its Black Box and Make It Physical, Jim Scrivener - Hyperlink Heroin - The New Science and Skills of Readingşi Mike McCarthy - Designing a Grammar for Learners). Am frecventatşidouăateliere de culturăşicivilizaţiebritanică (Karen Waterston - Scottish Dances and More...şi Paula Rebolledo - Teen Talk) şi am participat la serileculturaleorganizateîn campus (seara de muzicătradiţională din Marea Britanie, concursul de culturăgeneralăşispectacolulmuzical-poetic susţinut de Jeremy Harmer şi Steve Bingham).<br />
 15. 15. Impreuna cu Jim Scrivener (Stanga) si Adrian Underhill (Dreapta).<br />
 16. 16. Mike McCarthy (stânga) şi Jeremy Harmer (dreapta)<br />
 17. 17. Excursii în UK<br /> În prima săptămână a fost organizat un tur al orasului Cambridge, cu ghid. Alte excursii la care am luat parte au fost la Londra, Oxford, Ely si Bury St. Edmund's. <br />
 18. 18. Cambridge; pe râul Cam<br />
 19. 19. Colegii în Cambridge<br />
 20. 20. În Oxford<br />
 21. 21. Oxford<br />
 22. 22. Ely<br />
 23. 23. Ely<br />
 24. 24. Bury St. Edmund’s<br />
 25. 25. Bury St.Edmund’s<br />
 26. 26. London Eye<br />
 27. 27. Londra<br />
 28. 28.
 29. 29. De asemenea, am avut ocazia de a urmări o piesă de teatru în limba engleză, în aer liber (A Midsummer Night's Dream de W. Shakespeare), prezentată în cadrul unuia dintre cele mai prestigioase colegii din Cambridge.<br />
 30. 30. Aşteptând începerea piesei lui Shakespeare – A Midsummer Night’s Dream<br />
 31. 31. De asemenea, am vizitat Grădina Botanică din Cambridge, am mers cu barca pe râul Cam (tur ghidat) şi am participat la o recepţie organizată de Cambridge University Press unde am avut ocazia să achiziţionăm cărţi şi materiale necesare predării limbii engleze.<br />
 32. 32. În Grădina Botanică din Cambridge<br />
 33. 33. Pe râul Cam<br />
 34. 34. La întoarcerea în ţară am contactat ANPCDEFP care a generat Raportul final individual (care cuprinde şi partea de raport finaciar), l-am completat şi expediat online, apoi l-am listat în două exemplare pe care le-am datat şi semnat (apoi le-am prezentat spre a fi semnate şi stampilate de către domnul director al şcolii unde activez) şi le-am expediat împreună cu actele justificative financiare şi anexa de diseminare pe adresa ANPCDEFP, înainte de termenul limită (nu mai târziu de 30 de zile de la încheierea stagiului). O altă copie a anexei de diseminare am prezentat-o la Inspectoratul Şcolar Neamţ, departamentul Programe comunitare.<br />
 35. 35. Experienţa din Marea Britanie a reprezentat cu adevărat o oportunitate extraordinară pentru a cunoaşte valorile şi sistemul educaţional din această ţară şi din celelate ţări participante (am avut posibilitate de a interacţiona şi de a face schimb de idei şi de bune practici cu profesori din mai multe ţări europene; am stabilit contacte cu ceilalţi participanţi, pe care intenţionăm să le cultivăm şi în viitor spre folosul tuturor celor implicaţi). De asemenea, am experimentat “pe viu” elemente de cultură şi civilizaţie britanică, şi mai ales am avut ocazia să-mi însuşesc cunoştinţe şi tehnici extrem de utile în abordarea predării limbii engleze ca limbă străină.<br />
 36. 36. Ca beneficiar al unui program de formare profesională, recomand călduros accesarea şi solicitarea unui astfel de program. <br />Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului iar AN şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit acest conţinut.<br />
 37. 37. Multumiri AN România şi staff-ului din Cambridge pentru această experienţă!<br />

×