Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Basic od-izvora-do-usca

Ivana Bašić, mag.RN, OŠ Opuzen;
Mirjana Dukić, učiteljica, OŠ Trilj;
www.zbornica.com; info@zbornica.com

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Basic od-izvora-do-usca

 1. 1. MEĐUŠKOLSKI PROJEKTMEĐUŠKOLSKI PROJEKT Od izvora do ušćaOd izvora do ušća Ivana Bašić, mag.RN, OŠ OpuzenIvana Bašić, mag.RN, OŠ Opuzen Mirjana Dukić, učiteljica, OŠ TriljMirjana Dukić, učiteljica, OŠ Trilj www.zbornica.com
 2. 2. Aktivan i odgovoran član lokalne zajednice koji poznaje i poštuje vrijednosti zaštite prirode SVRHA PROJEKTASVRHA PROJEKTA www.zbornica.com
 3. 3. – objašnjava svoju ulogu u održavanju čistoće prostora i predmeta – prepoznaje važnost očuvanja okoliša i odgovornim ponašanjem pridonosi njegovu očuvanju – objašnjava važnost čuvanja vode i električne energije u odnosu na zaštitu okoliša – sudjeluje u akcijama prikupljanja staroga papira, limenki, baterija i slično ISHODI UČENJAISHODI UČENJA www.zbornica.com
 4. 4. ∗ Ekološka dimenzija povezana s ostalim dimenzijama ∗ → Zaštita okoliša i održivi razvoj ∗ Održavanje čistoće prostora, predmeta i okoliša ∗ Odgovorno ponašanje prema okolišu ∗ Zbrinjavanje otpada Dimenzije GOODimenzije GOO www.zbornica.com
 5. 5. KRATKI OPIS AKTIVNOSTIKRATKI OPIS AKTIVNOSTI www.zbornica.com
 6. 6. Vode u zavičaju: • razlikovati tekućice od stajaćica • imenovati nekoliko tekućica, posebice u zavičaju • imenovati nekoliko stajaćica, posebice u zavičaju • opisati tekućicu od izvora do ušća • kategorizirati tekućice i stajaćice PRIRODA I DRUŠTVOPRIRODA I DRUŠTVO www.zbornica.com
 7. 7. ∗ Voda život znači – osvijestiti odgovornost pojedinca o važnosti vode za život i njene zaštite. Sat razrednikaSat razrednika www.zbornica.com
 8. 8. Nastavno područje: Jezično izražavanje Tema: Stvaralačko pisanje – sastavak Hrvatski jezikHrvatski jezik www.zbornica.com
 9. 9. Hodanja i trčanja TZKTZK www.zbornica.com
 10. 10. Nastavna cjelina: PLOHA Nastavna tema: Odnos slike i teksta Nastavno područje: dizajn, slikanje Motiv: Plakat Vode u zavičaju Likovna tehnika: kolaž i flomaster Likovna kulturaLikovna kultura www.zbornica.com
 11. 11. A) ZA UČENIKE: bilježnice, fotografije, udžbenici, plakati... B) ZA UČITELJE: Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (Narodne novine 104/14), udžbenici, internet, enciklopedije ResursiResursi www.zbornica.com
 12. 12. * PRIRODA I DRUŠTVO – (5 SATI) * SAT RAZREDNIKA – (1 SAT) * HRVATSKI JEZIK – (1 SAT) * LIKOVNA KULTURA – (2 SATA) * TZK – (1 SAT) VremenikVremenik www.zbornica.com
 13. 13. Oblici: individualni, rad u paru, rad u skupinama Metode: razgovora, izlaganja, rada na tekstu, kritičkog mišljenja, suradničko učenje demonstracije, izvještavanje Nastavne metode i oblici radaNastavne metode i oblici rada www.zbornica.com
 14. 14. REALIZACIJA PROJEKTAREALIZACIJA PROJEKTA www.zbornica.com
 15. 15. DOPISIVANJEDOPISIVANJE Pozdrav iz Opuzena! Pozdrav iz Trilja! www.zbornica.com
 16. 16. Sretan Uskrs!Sretan Uskrs! www.zbornica.com
 17. 17. 1. Dio projekta1. Dio projekta Posjet Trilju, Sinju i izvoruPosjet Trilju, Sinju i izvoru rijeke Cetinerijeke Cetine www.zbornica.com
 18. 18. Izvor CetineIzvor Cetine www.zbornica.com
 19. 19. Crkva sv. SpasaCrkva sv. Spasa www.zbornica.com
 20. 20. Hidroelektrana PeručaHidroelektrana Peruča www.zbornica.com
 21. 21. Franjevački samostan u SinjuFranjevački samostan u Sinju www.zbornica.com
 22. 22. Muzej SikiricaMuzej Sikirica www.zbornica.com
 23. 23. Pozdrav iz SinjaPozdrav iz Sinja www.zbornica.com
 24. 24. 2. Dio projekta2. Dio projekta Ušće Neretve i jezero KutiUšće Neretve i jezero Kuti www.zbornica.com
 25. 25. Ušće Male NeretveUšće Male Neretve www.zbornica.com
 26. 26. Ušće NeretveUšće Neretve www.zbornica.com
 27. 27. www.zbornica.com
 28. 28. FotosafariFotosafari www.zbornica.com
 29. 29. Neretvanska kućaNeretvanska kuća www.zbornica.com
 30. 30. PovratakPovratak www.zbornica.com

×