Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Upoznajmo školsku knjižnicu

5,176 views

Published on

uvod u školsku knjižnicu

Published in: Education
 • Be the first to comment

Upoznajmo školsku knjižnicu

 1. 1. Zadar, rujan 2008. UPOZNAJ ( MO) ŠKOLSKU KNJIŽNICU
 2. 2. <ul><li>Suvremena školska knjižnica je </li></ul><ul><li>INFORMACIJSKO, </li></ul><ul><li>MEDIJSKO I </li></ul><ul><li>KOMUNIKACIJSKO </li></ul><ul><li>središte kvalitetne škole </li></ul><ul><li>Potrebe redovne nastave (potpora obrazovnim ciljevima i zadacima iz nastavnih planova i programa) </li></ul><ul><li>Potrebe osobnog cjeloživotnog obrazovanja i opće kulture </li></ul><ul><li>Potpora vannastavnim aktivnostima u školi </li></ul><ul><li>Kvalitetno provođenje slobodnog vremena </li></ul>
 3. 3. <ul><li>« Knjižnice mi se pričinjaju kao ognjišta koja čuvaju zapretene žeravice, odakle može tko hoće uzeti glavnjicu i raspirati vatru u svojoj duši, a preko nje onda i u dušama drugih. Na prvi pogled velika gomila požutjelog papira, mrtva, puna prašine starudijskog vonja, a u stvari to je skladište duša koje su tu ostavile svoje želje, snove, misli, čežnje, ideje i osjećaje.Knjižnica je krematorij pjesnika, filozofa i znanstvenika koji su u svojim knjigama, u tim svetim urnama, ostavili prah svojih lijepih duša, ali izvanredni i čudni prah koji je sačuvan i za dolazeće naraštaje spremio svu onu hranjivost i životnost živih stvaralačkih nutrina svojih stvaraoca .» </li></ul><ul><li>(9.05.52. Jurjević, Juraj. Svakodnevno o (ne)svakidašnjem, Đako </li></ul><ul><li>U pravi trenutak, 1985.) </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Školska knjižnica pruža obavijesti i spoznaje bitne za uspješno uključivanje u suvremeno društvo koje se temelji na znanju i informacijama. Školska knjižnica omogućuje učenicima stjecanje vještina za cjeloživotno učenje, razvija njihovu maštu i pomaže im da postanu odgovorni građani. </li></ul><ul><li>IFLA-in I UNESC-ov MANIFEST </li></ul><ul><li>ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Stručni suradnik - školski knjižničar - pridonosi ostvarivanju ciljeva škole u cjelini i obavlja sljedeće poslove: </li></ul><ul><li>analizira informacijske potrebe školske zajednice i potrebe vezane za građu </li></ul><ul><li>oblikuje i provodi smjernice za razvoj knjižničarske službe u školi </li></ul><ul><li>uz suradnju s ravnateljem škole razvija nabavnu politiku i sustave za knjižničnu građu </li></ul><ul><li>katalogizira i klasificira građu </li></ul><ul><li>podučava korisnike (učenike) kako koristiti knjižnicu </li></ul><ul><li>1. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD </li></ul><ul><li>2. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST </li></ul><ul><li>3. STRUČNI KNJIŽNIČARSKI POSLOVI </li></ul><ul><li>4. STRUČNO USAVRŠAVANJE </li></ul>
 6. 6. <ul><li>podučava učenike informacijskim i knjižničnim znanjima i vještinama </li></ul><ul><li>pomaže korisnicima pri korištenju knjižničnom građom i informacijskom tehnologijom u knjižničarstvu </li></ul><ul><li>odgovara na referentne i informacijske upite služeći se odgovarajućim izvorima </li></ul><ul><li>promiče programe čitanja i kulturna događanja </li></ul><ul><li>1. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD </li></ul><ul><li>2. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST </li></ul><ul><li>3. STRUČNI KNJIŽNIČARSKI POSLOVI </li></ul><ul><li>4. STRUČNO USAVRŠAVANJE </li></ul>
 7. 7. <ul><li>surađuje s učiteljima </li></ul><ul><li>uspostavlja partnerske odnose s vanjskim organizacijama i pojedincima radi unapređenja knjižničnih usluga </li></ul><ul><li>sudjeluju u planiranju aktivnosti vezanih za školske programe i projekte </li></ul><ul><li>permanentno se stručno usavršava </li></ul><ul><li>1. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD </li></ul><ul><li>2. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST </li></ul><ul><li>3. STRUČNI KNJIŽNIČARSKI POSLOVI </li></ul><ul><li>4. STRUČNO USAVRŠAVANJE </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Stječu se nova znanja </li></ul><ul><li>Obogaćuje se rječnik </li></ul><ul><li>Pomaže se u izgradnji sustava vrijednosti </li></ul><ul><li>Pomaže se u usvajanju etičkih normi </li></ul><ul><li>i </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Razvijaju se vještine čitanja i pisanja </li></ul><ul><li>Potiče se govorno i pisano izražavanje </li></ul><ul><li>Potiče se čitanje </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Tehnička obrada knjige </li></ul><ul><li>Klasifikacija </li></ul><ul><li>Signiranje </li></ul><ul><li>Katalogizacija </li></ul><ul><li>Računalna obrada </li></ul><ul><li>Pretraživanje </li></ul><ul><li>Posudba </li></ul>
 11. 11. <ul><li>O Općenito. Znanost. Znanje. Organizacija.Dokumentacija. Knjižničarstvo </li></ul><ul><li>1 Filozofija. Psihologija </li></ul><ul><li>2 Religija. Teologija </li></ul><ul><li>3 Društvene znanosti. Statistika. Politika. Ekonomija. Trgovina. Pravo. Vlada. Vojni poslovi. Socijalna skrb. Osiguranje,. Obrazovanje. Folklor </li></ul><ul><li>4. Slobodna skupina </li></ul><ul><li>5 Matematika i prirodne znanosti </li></ul><ul><li>6 Primijenjene znanosti. Medicina. </li></ul><ul><li>Tehnologija </li></ul><ul><li>7 Umjetnost. rekreacija. Zabaca. Sport </li></ul><ul><li>8 Lingvistika. Jezik. Književnost Književnost </li></ul><ul><li>9 Geografija. Biografije.Povijest </li></ul>
 12. 12. <ul><li>82 </li></ul><ul><li>Svjetska književnost </li></ul><ul><li>A – Ž </li></ul><ul><li>886.2 </li></ul><ul><li>Hrvatska književnost </li></ul><ul><li>A - Ž </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Suradnja s medijima </li></ul><ul><li>Gradskom knjižnicom </li></ul><ul><li>Kazališnom kućom </li></ul><ul><li>Znanstvenom knjižnicom </li></ul><ul><li>Filozofskim fakultetom </li></ul><ul><li>Osnovnim školama (posjete) </li></ul><ul><li>Sudjelovanje u projektima, organiziranje kulturnih večeri </li></ul><ul><li>Pripremanje izložbi za javnost </li></ul><ul><li>Sudjelovanje na Županijskim smotrama </li></ul>
 14. 14. <ul><li>U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI MOŽETE: </li></ul><ul><li>ČITATI </li></ul><ul><li>PISATI REFERATE I ZAVRŠNE RADOVE </li></ul><ul><li>LISTATI NOVINE I ČASOPISE- </li></ul><ul><li>SUDJELOVATI U IZRADI PANOA I RADU U KNJIŽNICI- </li></ul><ul><li>KORISTITI INTERNET </li></ul><ul><li>SUDJELOVATI U BROJNIM RADIONICAMA </li></ul><ul><li>UKLJUČITI SE U DOBROTVORNE AKCIJE </li></ul><ul><li>OSMIŠLJAVATI KNJIŽEVNE VEČERI I DR. </li></ul><ul><li>NA OGLASNOJ PLOČI OBJAVITI SVOJE LITERARNO ILI LIKOVNO OSTVARENJE- UGODNO I KORISNO PROVESTI SLOBODNO VRIJEME « </li></ul><ul><li>(Korištenje knjižnične građe i dr. je besplatno za učenike, profesore i djelatnike Škole) </li></ul>
 15. 15. <ul><li>LEKTIRNE NASLOVE ZA SVE RAZREDE SREDNJE ŠKOLE </li></ul><ul><li>STRUČNU LITERATURU IZ SVIH NASTAVNIH PREDMETA </li></ul><ul><li>BELESTRISTIKU (DOMAĆU I SVJETSKU KNJIŽEVNOST) </li></ul><ul><li>REFERENTNU ZBIRKU; ENCIKLOPEDIJE, RJEČNIKE, LEKSIKONE, ATLASE … </li></ul><ul><li>BOGATU ZBIRKU NOVINA, ČASOPISA I DR. PERIODIČKIH IZDANJA- </li></ul><ul><li>BOGATU ZBIRKU DUHOVNOGA ŠTIVA- </li></ul><ul><li>AUDIOVIZUALNU ZBIRKU, CD i sl.- KNJIŽNU I NEKNJIŽNU GRAĐU KOJA PRATI NASTAVNE SADRŽAJE </li></ul><ul><li>RAZNOLIKI SITNI TISAK </li></ul>
 16. 16. 165 m2 Posudbeni stol 3 izložbena panoa Stalak za časopise Čitaonica 14 računala
 17. 17. <ul><li>U čitaonici knjižnice ima </li></ul><ul><li>15 sjedećih mjesta </li></ul><ul><li>14 kompjutora s internetskom vezom </li></ul><ul><li>Društvenih igara (šah …) </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Knjižnica je umrežena u Skupnom katalogu knjižnica Zadarske županije </li></ul><ul><li>www.gkzd.hr </li></ul><ul><li>www.nkgzd.hr </li></ul><ul><li>Pretraživanje po: </li></ul><ul><li>ključnoj riječi </li></ul><ul><li>autoru </li></ul><ul><li>naslovu </li></ul><ul><li>predmetu </li></ul><ul><li>itd. </li></ul>
 19. 19. 185 naslova periodičkih publikacija Oko 18.000 knjiga CD, DVD … Mnogo sitnoga tiska
 20. 22. <ul><li>Za korištenje izvan prostorija knjižnice korisnici mogu posuditi odjednom 2 knjige na vrijeme od 15 dana. </li></ul><ul><li>Izvan prostorija knjižnice ne mogu se posuditi: rječnici, atlasi … </li></ul><ul><li>Korisnik koji pravodobno ne vrati posuđene knjige … dužan je platiti zakasninu </li></ul><ul><li>Korisnik koji izgubi ili ošteti posuđenu knjigu, odgovoran je za štetu </li></ul>
 21. 23. <ul><li>Obrađuju nove knjige </li></ul><ul><li>Pregledavaju vraćene knjige i umeću ih na police </li></ul><ul><li>Oslikavaju, crtaju i uređuju knjižnične panoe </li></ul><ul><li>Sudjeluju u projektima: </li></ul><ul><li>“ Knjiga živi – neka živi!” </li></ul><ul><li>“ Knjižni kutić” i sl. </li></ul><ul><li>Bave se istraživačkim radom(povijest pisma, knjiga i knjižnica na zadarskom području …) </li></ul>
 22. 24. <ul><li>Čaroban krep </li></ul><ul><li>Salvetna tehnika </li></ul><ul><li>Izrada čestitki </li></ul><ul><li>Izrada nakita </li></ul><ul><li>Cvijeće od čarapa i žice </li></ul><ul><li>Radionice ususret blagdanima (Božiću i Uskrsu) </li></ul><ul><li>Izrada lutki </li></ul><ul><li>itd. </li></ul><ul><li>Kreativne radionice: </li></ul><ul><li>Oslikavanje svile </li></ul><ul><li>Slikanje na staklu </li></ul><ul><li>Gipsani odljevci </li></ul><ul><li>Modeliranje </li></ul><ul><li>Izrada sapuna </li></ul><ul><li>Ukrasi od žice </li></ul>
 23. 26. <ul><li>Izložba na predbožićnom susretu </li></ul><ul><li>Izložba za Dan škole </li></ul><ul><li>Izložba Ex libris-a ŠLU Split </li></ul><ul><li>Dani kruha </li></ul><ul><li>Gaudeamus </li></ul><ul><li>Art dizajn </li></ul><ul><li>Tradicijska baština </li></ul>
 24. 27. <ul><li>Inicijali na antifonarima i gradualima Samostana sv. Frane </li></ul><ul><li>Skriptorij samostana sv. Krševana </li></ul><ul><li>(Ne)zaboravljena glagoljica </li></ul>
 25. 28. <ul><li>Maslina – izvor života </li></ul><ul><li>Smokva – voće najstarijih civilizacija </li></ul><ul><li>Jabuka, čuvar zdravlja </li></ul><ul><li>Spara – tradicija i inspiracija </li></ul>
 26. 32. <ul><li>KNJIGE SU DEBELA PISMA PRIJATELJIMA! </li></ul><ul><li>ČITAJTE! OD DOBRIH MISLI I KNJIGA SAGRADITE SVJETOVE ČUDESNE LJEPOTE! </li></ul>
 27. 33. <ul><li>ČITATI ZNAČI – OTKLJUČAVATI UVIJEK NOVA VRATA! </li></ul>
 28. 34. <ul><li>ŠKOLSKA KNJIŽNICA JE MJESTO NA KOJEMU SPAVAJU KNJIGE – PROBUDIMO IH! </li></ul><ul><li>ČITAM, DAKLE – RASTEM! </li></ul>
 29. 35. DOBRODOŠLI U ŠKOLSKU KNJIŽNICU!

×