Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Destinations management plan Middelburg

185 views

Published on

Middelburg Studentenstad, een onderzoek van Merel Tuk.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Destinations management plan Middelburg

 1. 1. MEREL TUK HOGESCHOOL TIO ROTTERDAM INTERNATIONAALTOERISTISCHMANAGEMENT3 2018/2019 SEMESTER 5 VAK:INTERNATIONALESTUDIEREIS3 DOCENT: K.VAN KOLLENBURG Middelburg studentenstad INTERNATIONALE STUDIEREIS 3
 2. 2. MEREL TUK INTERNATIONALE STUDIEREIS 3 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...........................................................................................................................1 Hoofdstuk 1: de huidige situatie.................................................................................................2 PESTEL-analyse....................................................................................................................... 4 SWOT-analyse.......................................................................................................................... 5 TALC-Butler model .................................................................................................................... 5 Stakeholders ............................................................................................................................. 6 Hoofdstuk 2: Marktonderzoek ....................................................................................................7 De huidige markt ....................................................................................................................... 7 Doelgroep analyse..................................................................................................................... 8 Waarom Servische Studenten?............................................................................................... 8 Concurrentieanalyse.................................................................................................................. 9 Hoofdstuk 3: Destination Marketing .........................................................................................10 Wat is het huidige imago? .........................................................................................................10 Waar willen we naartoe? ...........................................................................................................10 Hoe gaan we ons positioneren? ................................................................................................11 Hoe gaan we ons branden? ......................................................................................................11 De 5 USP’s ..............................................................................................................................12 Nieuwe Slogan en logo .............................................................................................................12 Hoofdstuk 4: Product ontwikkeling en duurzaamheid .............................................................13 Marketing Mix...........................................................................................................................13 Triple bottom line ......................................................................................................................16 People .................................................................................................................................16 Planet ..................................................................................................................................16 Profit ....................................................................................................................................16 Bibliografie................................................................................................................................17 MEREL TUK INTERNATIONALE STUDIEREIS 3 1
 3. 3. MEREL TUK INTERNATIONALE STUDIEREIS 3 2 Hoofdstuk 1: de huidige situatie In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie van de stad Middelburg op het Zeeuwse eiland Walcheren geanalyseerd aan de hand van de 10 A’s. Awareness, in welke mate is de bestemming al bekend voor toeristen? Attractiveness, is de bestemming aantrekkelijk genoeg om als toerist te bezoeken? Availability, zijn er voldoende overnachtingsmogelijkheden voor toeristen? Access, kunnen de toeristen er gemakkelijk komen? Appearance, verkeerd de bestemming in een aantrekkelijke staat? Activities, zijn er genoeg activiteiten die toeristen kunnen ondernemen? Assurance, is het een veili ge bestemming? Appreciation, wordt de komst van toeristen wel gewaardeerd door de bewoners? Action, wordt er al actie ondernomen door de bestemming om toeristen te trekken? En tot slot, Accountability, wordt het toerisme gemeten? Awareness Uit het rapport ‘kerncijfers vrijetijdseconomie Zeeland 2017’ door Kenniscentrum Kusttoerisme blijkt dat ruim 10 miljoen gasten hebben overnacht in de provincie Zeeland in 2017. 51,1% van de gasten kwam uit Nederland en 49,9% waren buitenlandse gasten. Het aantal buitenlandse gasten is in de afgelopen jaren gestegen terwijl het aantal binnenlandse gasten naar beneden ging. Zie tabel 1.1. Van de 10 miljoen overnachtingen waren er 350.500 overnachtingen in de gemeente Middelburg. Tabel 1.1 Attractiveness Middelburg is een historische stad en heeft zeer veel te bieden voor toeristen. Voorheen was Middelburg na Amsterdam de belangrijkste handelsstad ten tijde van de VOC. De stad kent dus veel cultuur en historie met de bijbehorende architectuur. Daarnaast ligt de stad op een mooi eiland met meters lange kust. Ook kent het eiland veel flora en fauna zoals herten, vossen, zeehonden en wat bossen en natuurparken. Availability Middelburg kent een uitgebreid aanbod aan hotels en andere accommodaties voor verschillende budgetten verspreidt over diverse websites. Niet alleen op Booking.com, AirBnB, Trivago maar ook bijvoorbeeld de website van VVV Zeeland. Access Middelburg ligt op zo’n twee uur rijden vanaf de hoofdstad Amsterdam en de luchthaven Amsterdam Airport Schiphol. En ook al ligt het redelijk geïsoleerd ten opzichte van de rest van Nederland, is het toch goed bereikbaar. Eenmaal in de stad is er voldoende parkeergelegenheid. Ook met de trein is Middelburg goed bereikbaar (twee keer per uur) vanaf Rotterdam en Roosendaal, en deze steden zijn van alle kanten bereikbaar. (Holland, 2018) Verder kunnen mensen uit Servië gewoon met hun paspoort naar Nederland reizen en hebben ze geen visum nodig.
 4. 4. MEREL TUK INTERNATIONALE STUDIEREIS 3 3 Appearance Middelburg had ooit, op Amsterdam na, de meeste historische gebouwen. Tegenwoordig staan er nog steeds ruim 1100 rijksmonumenten in de binnenstad. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Middelburg veel te lijden gehad. Een bombardement in 1940 legde een groot deel van de stad in de as. Daarna is Middelburg weer opgebouwd in traditionele stijl en sindsdien wordt de stad goed onderhouden. De straten zijn schoon en graffiti en vernieling is nauwelijks te zien in de grote stad. Activities Naast de algemene stadswandelingen en tours worden er ook culinaire tours en workshops aangeboden. Zo werd er in oktober 2018 en wijnfestival gehouden in de stad. Ook kent de stad een aantal musea en historische gebouwen die kunnen worden bezocht. Daarnaast is er het attractiepark Mini Mundi, een familiepretpark voor gezinnen met jonge kinderen. Assurance Het RIEC, Regionaal Informatie- en Expertise Centrum, voerde in het voorjaar van 2017 een 'quickscan' naar de kwetsbaarheid van (bestuurlijk) Zeeland voor de activiteiten van criminelen en constateerde verdere verplaatsing van criminele activiteiten. Dit komt door de uitgestrektheid van Zeeland in combinatie met een minder strengere handhaving. (Giele, Meer criminaliteit door leegloop Zeeland, 2017) Op de website www.zeelandveilig.nl staat allerlei informatie over de gevaren in Zeeland en hoe je hier het beste mee kan omgaan. Over natuurbranden, extreem weer, overstromingen, ziektegolven en epidemieën, terrorisme en nucleaire incidenten bijvoorbeeld. Appreciation Toeristen zijn welkom in Zeeland. Hoewel er in zo’n 25 jaar geleden nog de opvatting ‘Zeeland is vol’ heerste blijkt uit een artikel van Trouw, zijn sindsdien toeristen meer dan welkom in Zeeland en Middelburg want de economie en daardoor de bevolking profiteert er goed van. (van Corven, 1997) Action De stad Middelburg kent al een beleidsvisie stadpromotie maar deze is erg gedateerd en komt uit 2003. De Slogan luidt als volgt: Middelburg is warmte ervaren. Dit plan was niet alleen om toeristen aan te trekken maar ook nieuwe inwoners. (Pool & van der Dussen, 2003) In oktober 2018 werd bekend dat de provincie Zeeland twee ton subsidie geeft voor projecten die te maken hebben met het vervoer van toeristen. Het is vooral de bedoeling om op een milieuvriendelijke manier de bereikbaarheid van de Walcherse kust te verbeteren. Eén ton gaat naar het Kenniscentrum Kusttoerisme van de HZ en één ton naar de universiteit in Gent. De twee onderwijsinstellingen gaan kijken hoe de toeristen in de zomer de kust beter kunnen bereiken en hoe ook toeristische bedrijven zoals campings en strandtenten zichzelf bereikbaar houden. (Omroep Zeeland, 2018) Accountability Kenniscentrum Kusttoerisme is een organisatie dat werkt aan het verzamelen van gegevens over toerisme en recreatie van de provincie Zeeland. Ze brengen dit uit in rapporten zoals het rapport kerncijfers vrijetijdseconomie Zeeland 2017. Van dit soort rapporten kan de gemeente Middelburg profiteren.
 5. 5. MEREL TUK INTERNATIONALE STUDIEREIS 3 4 PESTEL-analyse Politiek en wetgeving De gemeente Middelburg maakt gebruik van burgerparticipatie. Dis is samen met belanghebbenden een beleid ontwikkelen of het gezamenlijk uitvoeren ervan. Het gaat om meeweten, meedenken, meewerken en/of meebepalen. Het gaat dus om een vorm van interactieve beleidsvorming, waarbij de gemeente het initiatief neemt om inwoners en organisaties te betrekken bij de voorbereiding van plannen, beleid of projecten en deze samen met hen te ontwikkelen. (Gemeente Middelburg, 2018) Economie ‘Middelburg in top economisch vitale steden’ een artikel uit de PZC. In tegenstelling tot bijna alle andere 'grote centrumgebieden' buiten de Randstad heeft Middelburg een groen bolletje gekregen van adviesbureau Goudappel Coffeng. Het bureau heeft de economische vitaliteit van honderd steden onderzocht. Na vier steden in de Randstad (Hoofddorp, Amstelveen, Hoorn en Alphen aan den Rijn) staat Middelburg op de vijfde plaats. (Giele, 2017) Het aandeel van Zeeland in de Nederlandse economie is 1,75% en bedraagt 11,834 miljard euro. Het aantal bedrijfsvestigingen stijgt, het aantal Zeeuwen dat aan het werk is stijgt en ook de economische waarde die Zeeland toevoegt aan de landelijke economie stijgt. De werkloosheid daalt naar een niveau onder de 5%. Daarmee zit Zeeland onder de grens die de afgelopen jaren gold als niveau van frictiewerkloosheid. (van der Wouw, 2017) Sociologisch De organisatie Welzijn Middelburg zet zich in voor een beter maatschappij waarin mensen zich thuis voelen. Dit doen ze door het uitvoeren van verschillende maatschappelijke projecten. Daarnaast bieden ze verschillende activiteiten zoals trainingen ziekenverzorging, workshops vacatureteksten schrijven en organiseren ze lezingen en concerten voor de lokale bevolking van Middelburg. (Welzijn Middelburg, 2018) Technologisch Overal in Zeeland is er al free Wi-Fi beschikbaar. Dit is gemakkelijk voor de bewoners maar ook voor toeristen. Afgelopen jaar heeft de gemeente Middelburg de bezoekerspark voor parkeren in de binnenstad vervangen door een telefoon-app. Bewoners van de binnenstad van Middelburg kunnen overschakelen op een parkeer-app op hun mobiele telefoon als ze familie dicht bij hun huis willen laten parkeren. (Sep, 2017) Verder hebben de door middel van technologie de musea in de stad interactiever gemaakt door bijvoorbeeld audio-tours. 2050 Ecologisch Wat betreft de ecologie heeft de gemeente Middelburg een beleid/beoordelingskader opgesteld waarin de volgende toetsingskaders van belang zijn:  Soortbescherming: Flora- en faunawet;  Gebiedsbescherming: Natuurbeschermingswet 1998;  Gebiedsbescherming: provinciale ecologische hoofdstructuur (EHS). In juni 2012 heeft de gemeenteraad van Middelburg in het nieuwe duurzaamheidsbeleid de visie opgesteld om in het jaar 2050 energieneutraal te zijn.
 6. 6. MEREL TUK INTERNATIONALE STUDIEREIS 3 5 SWOT-analyse Figuur 1.1 TALC-Butlermodel De gemeente Middelburg bevindt zich in de consolidatie fase van het Butler model. Het is al jaren een toeristische bestemming. Vooral voor de binnenlandse toeristen maar er komen tegenwoordig ook steeds meer buitenlandse toeristen naar de provincie Zeeland. Het toerisme is daardoor nog altijd groeiende en dus past het in de consolidatiefase. Ook is de lokale bevolking nog steeds blij met het aantal toeristen en zijn er ook nog geen enorme natuur of geweldrampen geweest waardoor het toerisme zou kunnen gaan stagneren. Figuur 1.2 Sterktes  Sterke en groeiende economie  Historische kwaliteit, veel cultureel erfgoed  Dichtbij de kust Zwaktes  Afgelegen en niet goed bereikbaar  Kleine universiteit (546 studenten)  Nog weinig hostels of studentenwoningen Kansen  Jongere en/of nieuwe doelgroep aanspreken  Klimaatverandering  Brexit Bedreigingen  Klimaatverandering  Verandering van de demografie / vergrijzing  Het winkelhart moet concurreren met online commercie
 7. 7. MEREL TUK INTERNATIONALE STUDIEREIS 3 6 Stakeholders Voor een bestemming is het belangrijk om alle stakeholders dus de belanghebbende te betrekken in de plannen en het opstellen van een visie. Samenwerking is essentieel voor een betere toekomst. De stakeholders zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. De vijf categorieën zijn;  Toeristen;  Toeristische organisaties/bedrijven;  Gemeenschappen;  Natuur en milieu;  Overheden. Figuur 1.3 In de categorie toeristen zijn het de vrijetijdstoeristen en dan specifiek de studenten/jongeren. Doordat Middelburg een universiteit heeft en een gezien wordt als een redelijke studentenstad is een belangrijke stakeholder groep de reizende studenten zelf. Het is belangrijk om inzicht te krijgen waarom ze de stad Middelburg als een stad zien om op vakantie te gaan of op Citytrip of juist niet. Het is belangrijk om die groep aan tafel te hebben om de mening te horen over het nieuwe plan om jongeren/studenten naar de stad Middelburg te trekken. De stakeholder in de categorie toeristische organisaties/bedrijven is de Vereniging Ondernemers Middelburg (VOM). De VOM telt per juli 2018 ruim 150 leden uit de binnenstad van Middelburg. Leden van de VOM komen in straatverband regelmatig bij elkaar. Tijdens bijeenkomsten worden ideeën en ervaringen uitgewisseld en worden problemen gedeeld. Ze praten bijvoorbeeld over wat er speelt op straat zoals parkeren van fietsen, openingstijden, verfraaiing van de straat of van een plein etc. Naast het activeren van straatbijeenkomsten hebben ze ook een Facebookpagina en website genaamd Wij Zijn De Stad waarin ze allerlei informatie bieden over de stad Middelburg. Daarnaast zijn ze ook verantwoordelijk voor de verlichting in de stad, van monumenten, winkelstraten en sfeerverlichting in de wintermaanden. Tot slot zorgen ze ook voor ondersteuning tijdens evenementen in de stad. De intocht van Sinterklaas, Stadsfeesten, Jazzfestival, City of Dance en Nazomerfeesten. In de categorie gemeenschappen is de belangrijkste stakeholder is de University College Roosevelt (UCR): een Liberal Arts and Sciences College met een academische gemeenschap en een bruisend studentenleven. Studenten kunnen zelf hun eigen curriculum samenstellen en krijgen les van de beste hoogleraren van Nederland in kleine klassen. Doordat we niet alleen jonge toeristen willen aantrekken maar ook potentiele internationale studenten vanuit Servië licht de Universiteit College Roosevelt natuurlijk voor de hand om uit te nodigen voor het nieuwe plan. Een belangrijke stakeholder in de categorie natuur en milieu is de Gemeente Middelburg. De gemeente Middelburg is namelijk al vanaf 1994 bezig met het uitvoeren van verschillende activiteiten op het gebied van Klimaat en Energie. In juni 2012 heeft de gemeenteraad dan ook het nieuwe duurzaamheidsbeleid op het gebied van energie vastgesteld door de ambitie uit te spreken in het jaar 2050 energieneutraal te zijn. (Gemeente middelburg, 2013) In de categorie overheden is de belangrijke stakeholder de provincie Zeeland. Zij zijn nauw betrokken bij alle Zeeuwse gemeentes en hun plannen om het toerisme te vergroten. Daarnaast zijn ze ook vaak de grootste financieringpost voor dat soort plannen waardoor ze een zeer belangrijke rol spelen. Studenten / jongeren VOM & Provincie Zeeland Gemeente Middelburg University College Roosevelt
 8. 8. MEREL TUK INTERNATIONALE STUDIEREIS 3 7 Hoofdstuk 2: Marktonderzoek De huidige markt De toeristische markt is op verschillende manieren in te delen. Geografisch: waar komen de toeristen vandaan? Of met welke reden reizen ze naar de bestemming? Bijvoorbeeld voor vakantie, voor zaken, voor medische hulp of het bezoeken van familie of vrienden. Een andere manier om de markt in te delen is segmenteren. Dit kan op basis van leeftijd, inkomen, interesses en opleiding. Uit het rapport: Kerncijfers vrijetijdseconomie Zeeland 2017, dat is uitgebracht door de organisatie Kenniscentrum Kusttoerisme, zijn de volgende toeristische statistieken bekend. Hierbij hebben zij gebruik gemaakt van de cijfers van het CBS. Het CBS meet het aantal overnachtingen van Nederlandse en buitenlandse gasten bij toeristische accommodaties, ook als zij met een zakelijk motief reizen. In tabel 1.2 is het verblijfstoerisme in Zeeland onderverdeeld per herkomstland. Te zien is dat het aantal binnenlandse toeristen is afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor en dat het aantal buitenlandse gasten flink is toegenomen. In het figuur hiernaast is de verdeling te zien over de verschillende gemeenten binnen Zeeland. Het CBS telde in 2017 ruim 10 miljoen overnachtingen in Zeeland waarvan er 350.500 overnachtingen in de gemeente Middelburg. Te zien is dat de gemeente Veere, met de toeristische badplaats Domburg, 5.017.400 overnachtingen telde in 2017. Dit is aanzienlijk meer maar dat komt waarschijnlijk door hun ligging aan de kust. (Kusttoerisme, 2017) Figuur 1.4 Tabel 1.2
 9. 9. MEREL TUK INTERNATIONALE STUDIEREIS 3 8 Doelgroepanalyse Uit het onderzoek; het gedrag van Servische toeristen tijdens economische crisis blijkt dat in de periode 2006-2009 31% van de bevolking op vakantie ging en van die 31% gingen ze gemiddeld één keer per jaar. Van de 31% gingen 47,4% buiten Servië op vakantie. Iets minder 37,6% ging in Servië zelf op vakantie en 15% ging zowel in Servië als buiten Servië op vakantie. In de tabel hiernaast is te zien waar Servische toeristen het liefst naartoe gaan op vakantie. Een overgrote meerderheid, 41,8% gaat het liefst naar de zee op vakantie, 11,4% gaat liever naar de bergen en daarna gaat 7,6% liever naar een Spa. De stad is ook niet heel populair onder de Serviërs. 6,2% gaat graag naar een stad op vakantie en tot slot gaat 2,2% liever naar het platteland. Maar 1,3% van de Serviërs gaat het liefst naar een land ver weg (buiten Europa). (Najdić & Sekulović, 2012) Tabel 1.3 Waarom Servische Studenten? De groei van het aantal internationale studenten is een groot pluspunt voor Nederland blijkt uit een onderzoek van The class of 2020. ‘Internationale studenten leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het hoger onderwijs dat zij bij ons volgen’. In een Analyse van EP-Nuffic komt naar voren dat de internationale studenten hogere cijfers halen en ze sneller afstuderen dan hun Nederlandse klasgenoten. Daarnaast versterken ze de interculturele competenties en de wereldwijde blik van alle studenten samen. (The Class of 2020, 2018) De positieve invloed daarvan op het studiesucces van Nederlandse studenten wordt door velen in HBO en WO erkend. Daarnaast leveren internationale studenten die na hun afstuderen in Nederland blijven werken, de schatkist jaarlijks € 1,57 miljard op (EP-Nuffic, 2017). Organisch zal het huidige aantal van 82.000 internationale diploma studenten groeien naar 120.000 in 2025. Tabel 1.4 Uit het onderzoek van WYSE Travel Confederation is gebleken dat de meerderheid van de jonge reizigers uit Servië studenten zijn (64%) en hun belangrijkste doelen voor reizen zijn het leren van talen en werkervaring. De meest populaire bestemming is de Verenigde Staten. De gemeente (WYSE Travel Confederation, 2016) Uit het Statistical Office of the Republic of Serbia (2018) blijkt dat het tertiaire onderwijs is gestegen met 4,2% in het schooljaar 2016-2017. Onder het tertiaire onderwijs vallen gecertifieerde academische of beroepsgerichte studies. Dit biedt weer kansen om van die studenten internationale studenten te maken. Figuur 1.5
 10. 10. MEREL TUK INTERNATIONALE STUDIEREIS 3 9 Concurrentieanalyse Het concurrentievermogen wordt in de toeristische literatuur geassocieerd als de cruciale factor voor het succes van toeristische bestemmingen. Het model van Ritchie & Crouch (2000, 2003) is het meest bekende conceptuele model van het concurrentievermogen van bestemmingen in de toeristische literatuur en is het uitgangspunt voor vele onderzoekstudies over het concurrentievermogen van bestemmingen. Het model onderscheidt 36 kenmerken van concurrentievermogen ingedeeld in vijf sleutelfactoren. Op het gebied van populairste studenten steden zijn de grootste concurrenten; Maastricht, Londen en Wenen blijkt uit het onderzoek van The class of 2020, zie figuur 1.5. Deze drie steden hebben het grootste aandeel als het gaat om internationale studenten. Als deze drie steden worden vergeleken met het Crouch en Richie model dan is te zien dat deze drie steden het level van volwassenheid al hebben bereikt. Ze zijn namelijk op micro en macro niveau sterk. Ze hebben een goede infrastructuur, zijn goed bereikbaar, gastvriendelijk, bieden veel activiteiten aan. Het zijn namelijk wereldsteden en daardoor populair. Dat maakt het voor studenten aantrekkelijk om naar toe te gaan. Figuur 1.5 Uit het onderzoek van The class of 2020 en in tabel 1.5 is te zien dat Maastricht ver voorloopt op de andere Nederlandse steden. Maastricht is de meest internationale studentenstad van Nederland en dat is niet alleen te danken aan haar gunstige ligging tussen Aken en Luik. Maastricht University maakt al jarenlang een bewuste keuze voor Engelstalig onderwijs en laat zien dat internationalisering in de kern van haar profiel ligt. Volgens de LSVB scoort Maastricht echter niet goed op het gebied van studentenhuisvesting, doordat strenge lokale regelgeving zorgt voor een kamertekort. Het is dus belangrijk voor de stad Middelburg om te zorgen voor genoeg huisvesting voor studenten en om voldoende Engelstalige studies aan te bieden. Daarnaast heeft Middelburg een nadeel met haar ligging. Het is lastig te bereiken als je het vergelijkt met de andere steden. Maar Middelburg heeft wel een voordeel dat het dichtbij de kust gelegen is. Studenten kunnen makkelijk een dagje naar het strand en surflessen nemen.
 11. 11. MEREL TUK INTERNATIONALE STUDIEREIS 3 10 Hoofdstuk 3: DestinationMarketing Wat is het huidige imago? Uit een onderzoek van ZB Planbureau en Bibliotheek van Nederland blijkt dat vooral hoogopgeleide jongeren de Zeeuwse kust achterlaten voor studie, werk of de liefde. Slechts één op de vier keert terug. De rest blijft voorgoed weg. Zoals Jesper Davidse (28), die opgroeide in Middelburg en sinds zeven jaar in Amsterdam woont. (Toren, 2018) Ik vind Middelburg een hartstikke mooie stad. Maar Amsterdam leeft echt - Jesper Davidse In een andere stad studeren is een van de belangrijkste redenen waarom jongeren wegtrekken uit Zeeland. De zuidelijke provincie telt maar één universiteit, University College Roosevelt, met een beperkt studieaanbod. Er is ook maar één hogeschool, op twee locaties te vinden. De provincie Zeeland erkent het probleem van het geringe onderwijsaanbod in Zeeland. Blijkt uit een artikel van Tubatina. Campus Zeeland moet een uithangbord worden dat ervoor zorgt dat jongeren zoals Jesper blijven. De campus zal technisch hoger onderwijs combineren met onderzoek naar de belangrijkste sectoren van de provincie: water, duurzame energie en biobased economy, zodat het bedrijfsleven kan innoveren en weer mensen aantrekt. In augustus moeten de eerste studenten beginnen. Jesper Davidse Waar willen we naartoe? Middelburg wil internationale studenten naar zich toe trekken, te beginnen met de Servische studenten. De nieuwe visie van Middelburg luidt als volgt; Visie: In 2030 leveren (Servische) internationale studenten een herkenbare bijdrage aan de lokale economie en het imago van Middelburg.
 12. 12. MEREL TUK INTERNATIONALE STUDIEREIS 3 11 Hoe gaan we ons positioneren? In het onderstaande positioneringsmodel is te zien hoe de stad Middelburg zich wil positioneren ten opzichte van aar drie grootste concurrenten; Maastricht, Londen en Wenen. De twee factoren die zijn gebruikt zijn Citytrip en Studentenstad. Dit zijn namelijk de twee woorden waar Middelburg zich in de toekomst mee wil associëren. Beide factoren hebben betrekking op de doelgroep die Middelburg wil aanspreken en dat zijn Servische studenten. Tabel 1.5 Hoe gaan we ons branden? Er valt nog veel te behalen op het gebied van branding voor de stad Middelburg. In 2003 heeft de gemeente een beleidsvisie stadpromotie uitgebracht. De slogan hierbij was: Middelburg is warmte ervaren. De visie die daarbij hoorde was: Middelburg is (wil zijn) een stad die verrast door een markant historisch aanzien, verborgen schatten en een zelfbewuste op de toekomst gerichte bestuursstijl. Het kwaliteitsaanbod geeft (moet geven) bezoekers en gebruikers een bijzondere ervaring met een blijvende herinnering die behaaglijk en prikkelend tegelijk vraagt om terug te gaan of nooit meer te vertrekken. Als Middelburg zich wil gaan positioneren als Citytrip of voor studenten of als studentenstad met name voor de Servische markt dan is het belangrijk dat de marketing gericht is op die specifieke doelgroep. De stad Middelburg zal zich vooral online goed moeten kunnen positioneren en daardoor is het belangrijk om een goede websites en Social Media kanalen te hebben die zowel in het Nederlands als in het Engels is. Hier kunnen studenten allerlei informatie vinden over de stad en eventuele inspiratie opdoen. Daarnaast zal er een app gelanceerd worden voor studenten waardoor ze altijd op de hoogte kunnen zijn van actuele evenementen in de stad en kunnen communiceren met andere studenten/jongeren. Ook kunnen ze via de app makkelijk zelf een evenement organiseren en zo de andere studenten en jongeren uitnodigen. 0 0.5 1 1.5 2 2.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 CITYTRIP STUDENTENSTAD Middelburg Wenen Maastricht Londen
 13. 13. MEREL TUK INTERNATIONALE STUDIEREIS 3 12 De 5 USP’s De vijf Unique Selling Points van Middelburg zijn: - Rijke historie die nog goed zichtbaar is (In de top 10 monumentensteden) - Een mooie haven en bevaarbare grachten - Dichtbij de standen en uitgestrekte kust - Four Freedom Awards - De ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn Ten opzichte van de concurrerende steden heeft de stad Middelburg een betere ligging als het gaat om de zee en kust. De andere drie steden hebben een veel grotere afstand tot een kust. Daarnaast heeft Middelburg een rijke historie en erfgoed dat goed bewaard is gebleven. De concurrent die hier het dichtstbij in de buurt zit is de stad Wenen. Het grootste onderscheidend vermogen met de grote concurrerende steden is het feit dat Middelburg in 2050 energieneutraal wil zijn. Dit is een stuk makkelijker als kleine monumenten stad en opzichte van de grote steden zoals Wenen en Londen. Nieuwe Slogan en logo Volgend het onderzoek Overzicht van gemeenteslogans in Nederland door Toponderzoek (2017) heeft de stad Middelburg op dit moment geen Slogan. (Toponderzoek, 2017) Middelburg heeft echter wel een slogan gehad blijkt uit een oude beleidsvisie stadpromotie van 2003. Deze slogan luidde; Middelburg is warmte ervaren. Deze wordt alleen al lang niet meer gebruikt. De reden hiervoor kan zijn dat de meeste stadslogans toch vaak nietszeggend zijn. Het idee voor de nieuwe slogan voor de stad en gemeente middelburg is: VISITMIDDELBURG. Deze is slogan is voor internationale toeristen en kan makkelijk ingezet worden op Social Media kanalen. Het is namelijk niet alleen een pakkende slogan maar ook een veel gebruikte hashtag op de Social Media kanalen. Het nieuwe logo wat past bij de slogan ziet u hieronder. Het logo is in verschillende kleuren uitgebracht en bevat de pakkende slogan. De eerste drie voorbeelden bevatten de skyline van Middelburg met de iconische en historische gebouwen. De andere drie zijn met het wapen van Middelburg. De reden voor de verschillende logo’s is dat ze ook als merchandise gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld als stickers, sleutelhangers en emblemen voor op rugtassen en backpacks. Het oranje logo zal voornamelijk gebruikt worden door de gemeente en voor de marketing aangezien dit ook de kleur is van de gemeente Middelburg.
 14. 14. MEREL TUK INTERNATIONALE STUDIEREIS 3 13 Hoofdstuk 4: Product ontwikkeling en duurzaamheid Marketing Mix De nieuwe bestemmingsvisie voor de stad Middelburg om meer Servische/internationale studenten naar de stad toe te trekken is opgesteld door het NBTC en zal uitgevoerd worden door de gemeente Middelburg in samenwerking met het VVV van Middelburg. Daarnaast zal de Universiteit van Middelburg ook een deel uit maken van de samenwerking. Aan de hand van de de 6 P’s van de marketing mix zal duidelijk worden hoe dit precies gedaan zal worden. Product Om studenten daar de stad te trekken is het ten eerste belangrijk dat er voldoende plek is voor studenten. Er moeten dus hostels en studentenwoningen komen. Maar deze moeten op een duurzame en energie neutrale gebouwd worden. Ook moeten ze er aantrekkelijk uitzien voor de studenten. Verder moeten er kroegentochten n andere tours aangeboden worden voor de studenten en ook kan er een nieuwe studentenvereniging opgericht worden. In Middelburg bestaat namelijk nog geen studentenvereniging. Wel is er een van de Hogeschool Zeeland in Vlissingen. Aqua ad Vinum. Daarnaast zullen er verschillende evenementen en festivals georganiseerd worden voor (internationale) studenten. Tot slot willen we de kust betrekken bij de citytrips en zorgen dat er surflessen aangeboden worden. Studenten kunnen tijdens hun citytrip een paar daagjes naar de zee om te relaxen of te leren surfen.
 15. 15. MEREL TUK INTERNATIONALE STUDIEREIS 3 14 Program Als er gekeken wordt naar welk evenement de stad Middelburg en tegelijkertijd de provincie Zeeland op de kaart kan zetten is dat het City of Dance festival. Dit festival is een jaarlijks terugkerend event en duurt drie dagen. Het is begonnen in 2001 en is uitgeroeid tot een van de beste Dutch Dance Festivals met een breed scala aan muziekstijlen. Er komen zowel Nederlandse jongeren als buitenlandse jongeren op af en dan met name jongeren uit Duitsland. Het City of Dance festival wordt al medemogelijk gemaakt door de gemeente Middelburg en de provincie Zeeland. Price Over het algemeen hebben studenten en jongeren niet veel geld te besteden. Toch zijn er genoeg jongeren die toch op citytrip gaan. Welk prijsbeleid ga de gemeente Middelburg dan voeren? De citytrips zullen in een pakket aangeboden worden zodat jongeren gelijk alles hebben qua vervoer, vermaak en verblijf. Daarnaast zal er altijd de optie geboden worden om eventueel met eigen vervoer te komen voor een lagere prijs. Om de prijs zo laag mogelijk te houden wordt er een samenwerking aangegaan met een touroperator die gespecialiseerd is in het organiseren van citytrips voor studenten. Dit is de organisatie PM2AM. Deze organisatie opereert momenteel vanuit Duitsland, Nederland en België maar heeft de visie om hun reisportfolio en hun busnetwerk uit te breiden. Place Waar kunnen studenten deze citytrips boeken? Ook dat zal geregeld worden door de touroperator PM2AM. Zij hebben een eigen website en een Facebook pagina waar zij al hun studenten trips aanbieden. In het figuur hieronder is een voorbeeld weergegeven van hoe zo’n citytrip naar Middelburg eruit kan komen te zien. Middelburg,The Netherlands Four Day Citytrip to Middelburg,TheNetherlands Christmas is coming! 29/Nov2018– 02/Dec/2018
 16. 16. MEREL TUK INTERNATIONALE STUDIEREIS 3 15 Promotion Als offline actie zal de stad Middelburg gepromoot worden onder de Servische studenten aan de hand van flyers op universiteiten en in hostels in Servië. Ook zal de stad Middelburg zichzelf vertegenwoordigen, door studenten, tijdens informatiedagen en opendagen voor internationale exchange programma’s. Daarnaast zullen er diverse flyers en banners hangen van de stad Middelburg op het festival EXIT. Het EXIT festival is een jaarlijks terugkerend evenement dat gehouden wordt in het Fort van Petrovaradin in de Servische stad Novi Sad. Niet alleen de stad maar natuurlijk ook het festival City of Dance zal dan gepromoot worden onder de Servische jongeren. Tot slot is er nog diverse Merchandise van de stad Middelburg. Zie figuur 1.6. Online zal de stad Middelburg haar Social Media kanalen in zetten en #VisitMiddelburg goed inzetten. Zie figuur 1.7. Daarnaast zal de organisatie PM2AM de stad promoten om de website en de Facebook pagina. Partnership Zoals genoemd bij promotion zal de stad Middelburg zichzelf vertegenwoordigen op diverse universiteiten in Servië. Het is daarom belangrijk om een goede samenwerking te hebben met die universiteiten. Er zal daarom een partnerschap worden aangegaan met de universiteit van Belgrado en de universiteit van Novi Sad. Tot slot zal er ook een partnerschap worden aangegaan met de Organisation of Serbian Students Abroad (OSSI). Dit is een niet-gouvernementele organisatie geleid door Servische studenten wereldwijd, met meer dan 600 leden. Het belangrijkste doel van OSSI is het ondersteunen en versterken van de gemeenschap van Servische studenten.
 17. 17. MEREL TUK INTERNATIONALE STUDIEREIS 3 16 Triple bottom line De triple bottom line (TBL) is een filosofische oriëntatie waarbij organisaties niet alleen een traditionele, economisch duurzame strategie ontwikkelen en implementeren, maar ook expliciet ecologische en sociale duurzaamheidsstrategieën omvatten. Op het gebied van People, Planet en Profit zijn er zes doelstellingen geformuleerd. People  Binnen 2 jaar moet er een app gelanceerd zijn en een website beschikbaar zijn in het Engels waarin alle informatie over de stad en de omgeving te zien is voor studenten en waar studenten hun eigen evenementen kunnen promoten.  Binnen 5 jaar moet er een plan opgesteld zijn waarin beschreven staat hoe de infrastructuur het kan worden verbeterd om de stroom toeristen en internationale studenten te bevorderen. Planet  Alle nieuw gebouwde hostels en studentenwoningen moeten zelfvoorzienend worden en alle oude accommodaties moeten binnen 5 jaar ook zelfvoorzienend zijn.  Alle evenementen en festivals in de stad moeten binnen 2 jaar met plannen komen om het evenement of festival groener en duurzamer te maken. Profit  Over 5 jaar moet het aantal internationale studenten met 35% zijn gegroeid.  Over 5 jaar moeten de totale inkomsten van het toerisme met 25% gestegen zijn.
 18. 18. MEREL TUK INTERNATIONALE STUDIEREIS 3 17 Bibliografie Gemeente middelburg.(2013). Middelburgsevisiemilieu 2013-2018. Middelburg:Gemeente Middelburg. Gemeente Middelburg.(2018). Burgerparticipatie.OpgehaaldvanMiddelburg: https://www.middelburg.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Wijken_en_dorpen/Burgerpa rticipatie_en_burgerinitiatief/Burgerparticipatie Giele,T.(2017, 20 juli). Meercriminaliteit doorleegloop Zeeland.OpgehaaldvanPZC: https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/meer-criminaliteit-door-leegloop-zeeland~a264152e/ Giele,T.(2017, 11 april). Middelburg in top economisch vitale steden.OpgehaaldvanPZC: https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/middelburg-in-top-economisch-vitale-steden~a8c81142/ Holland.(2018). Middelburg.OpgehaaldvanHolland: https://www.holland.com/be_nl/toerisme/bestemmingen/provincies/zeeland/middelburg- nl.htm Kusttoerisme,K.(2017). KerncijfersvrijetijdseconomieZeeland 2017. Vlissingen:HZUniversityof AppliedSciences. Najdić,M., & Sekulović,N.(2012). Behaviorof Serbian TouristsDuring EconomicCrisis. Belgrade: TURIZAM. OmroepZeeland.(2018,oktober10). Twee ton vooronderzoeknaarvervoervan toeristen. OpgehaaldvanOmroepZeeland:https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/108691/Twee-ton- voor-onderzoek-naar-vervoer-van-toeristen Pool,E.,& vander Dussen,E.(2003). Verleidelijk andersen andersverleiden. Delft:pmi bvdelft. RBOI - Middelburgbv.(2009, september28). Middelburg Buitengebied. Middelburg:RBOI - Middelburgbv.Opgehaaldvanro.middelburg: file:///C:/Users/merel/Downloads/Middelburg%20Buitengebied%20vastgesteld%2028-09- 2009.pdf Sep,M. (2017, september13). Middelburg vervangtbezoekerspasvoorparkeren binnenstad door telefoon-app.OpgehaaldvanPZC:https://www.pzc.nl/walcheren/middelburg-vervangt- bezoekerspas-voor-parkeren-binnenstad-door-telefoon-app~a394dac51/ The Classof 2020. (2018). NEDERLAND ALSEUROPESETALENT HUB. Amsterdam:The Classof 2020. The Walt DisneyCompany.(2018). ABOUTTHE WALT DISNEY COMPANY.OpgehaaldvanTHEWALT DISNEY COMPANY:https://www.thewaltdisneycompany.com/about/#our-businesses Toponderzoek.(2017,juni 19). Overzichtvan gemeenteslogansin Nederland.Opgehaaldvan Toponderzoek:https://toponderzoek.nl/2017/06/19/overzicht-van-gemeenteslogans-in- nederland/ Toren, N.(2018, juli 29). Dit doen Zeeland en de Achterhoekvooreen sexy imago onderjongeren. OpgehaaldvanTubantia:https://www.tubantia.nl/lifestyle/dit-doen-zeeland-en-de- achterhoek-voor-een-sexy-imago-onder-jongeren~a559fd95/ van Corven,T.(1997, juli 12). https://www.trouw.nl/home/zeeland-heeft-zich-verzoend-met-het- toerisme-zonder-toeristen-kunnen-veel-slagers-en-bakkers-wel-sluiten~a2f0bffc/.Opgehaald MEREL TUK INTERNATIONALE STUDIEREIS 3 17
 19. 19. MEREL TUK INTERNATIONALE STUDIEREIS 3 18 van Trouw:https://www.trouw.nl/home/zeeland-heeft-zich-verzoend-met-het-toerisme- zonder-toeristen-kunnen-veel-slagers-en-bakkers-wel-sluiten~a2f0bffc/ van derWouw,D. (2017). EconomischeAtlasZeeland 2017. Middelburg:PlanbureauenBibliotheek van Zeeland. WelzijnMiddelburg.(2018). oog vooriedere maatschappij.OpgehaaldvanWelzijnMiddelburg: https://www.welzijnmiddelburg.nl/activiteiten/dana-fuchs WYSE Travel Confederation.(2016). New report: Youth Travel and Serbia.OpgehaaldvanWYSE Travel Confederation:https://www.wysetc.org/2016/07/new-report-youth-travel-and- serbia/ MEREL TUK INTERNATIONALE STUDIEREIS 3 18

×