Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aanbod producten en diensten basisschoolperiode 2013

1,643 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Aanbod producten en diensten basisschoolperiode 2013

 1. 1. 1
 2. 2. InhoudsopgaveVoorwoord 1. Schoolabonnement 1.1 Groepspas 1.2 Groep 3 op bezoek bij Keepvogel 1.3 Biebexpeditie naar Tikopia voor groep 7 2. Pluspakket 2.1 Extra groepsbezoeken voor kleuters: Ik voel een voet 2.2 Het leesprogramma: Ken jij ze al? de toppers uit de bieb! 2.3 Kinderboekenweek: Hallo wereld! 2.4 Ouderavond mediawijsheid 2.5 Schrijver op bezoek 2.6 Cursus open boek 3. Leesbevordering en mediawijsheid 3.1 Nederlandse kinderjury 3.2 Nationale voorleeswedstrijd 3.3 Nationale voorleesdagen 3.4 Skoolzone 3.5 Makkelijk Lezen Plein 4. Belangrijke data 5. Interessante websites 6. Contactgegevens * Met het begrip ‘boeken’ worden alle bibliotheekmaterialen bedoeld: luisterboeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s, vertelkastjes etc. ** Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW 2
 3. 3. VoorwoordVoor u ligt het nieuwe aanbod Onderwijs & Bibliotheek Oosterschelde 2012 – 2013.De Bibliotheek Oosterschelde biedt laagdrempelige toegang tot een actuele collectie en tot hetinternet en wijst de weg naar leesplezier, (jeugd)literatuur, efficiënt zoekgedrag en goedeinformatieverwerking. Onze bibliotheek is de vindplaats van levende woorden, beelden, geluiden enindrukken.Met ons motto “de Bibliotheek is van iedereen” staan wij midden in onze lokale gemeenschap enzijn wij een actieve samenwerkingspartner. Investeren in de relatie met het onderwijs en insamenspraak producten en diensten ontwikkelen en vernieuwen blijft een van onzebelangrijkste taken. Nog steeds een schooljaar lang zonder boetes lenen voor €1,00 per leerling.Hebben jullie vorig jaar ook meegedaan? Dan alsnog opnieuw aanmelden via de websitewww.bibliotheekoosterschelde.nl/educatie ivm het aantal leerlingen per schooljaar.Met dit aanbod denken we goed aan te sluiten bij jullie onderwijsprogramma. Mocht je zelf nogspecifieke voorstellen of wensen hebben, neem dan vooral contact met ons op. Samenwerkendoe je immers samen!We wensen jou en jouw leerlingen veel plezier met ons programma.Saskia den OtterSpecialist Jeugd en Jongeren, de Bibliotheek Oosterschelde0113-253226 of 06-83235630 3
 4. 4. 1. Een schoolabonnement per jaarKosten schoolabonnement €1,00 per leerling (teldatum aantal leerlingen 1 oktober lopend jaar, factuurwordt januari 2013 verzonden) Inhoud schoolabonnement Groepspas Bibliotheekbezoek groep 3 Bibliotheekbezoek groep 7 3 keer per jaar een digitale nieuwsbrief1.1 GroepspasElke schoolgroep ontvangt een eigen pas. De leerkracht houdt de pas in zijn beheer. 30 boeken per pas per keer de uitleentermijn is 6 weken een schooljaar lang geen boete zelf boeken uitzoeken reserveren en uitlenen kan bij elke bibliotheek en bibliobus in Zeeland (max. 5 boeken per pas)1.2 Groep 3 op bezoek bij KeepvogelDe kachel is uit, het brandhout is op en het regent keihard.Keepvogel heeft geen zin om met dit weer hout te gaansprokkelen. Wat nu? Tungsten, een Hond van Avontuur, gaatde stromende regen in om nieuw hout te halen. Maar hij komtniet terug... Keepvogel gaat hem zoeken. Hij neemt ietslekkers voor hem mee. En een warme droge handdoek. Eneen zeil tegen de regen. En touw. En pleisters. En nog veelmeer...Tijdens dit groepsbezoek voor groep 3 maakt debibliotheekmedewerker alle kinderen lid van deKeepvogelclub. De kinderen gaan in de bibliotheek, net zoalsKeepvogel in het boek Noodweer, op zoek naar Tungsten. Dekachel van Keepvogel en het blaffen van Tungsten helpt dekinderen bij hun zoektocht. Onderweg maken kinderenspelenderwijs kennis met de bibliotheek en verzamelen zepuzzelstukken van een driedimensionale puzzel. Aan het eindvan de zoektocht wordt deze puzzel van Tungsten in elkaargezet en luisteren de kinderen naar de afloop van hetverhaal.1.3 Biebexpeditie naar Tikopia voor groep 7Op expeditie in de bibliotheek. Met een rugzak en een stappenteller maken kinderen een heuseoverlevingstocht door de bibliotheek. Dat betekent zuinig omgaan met energie, goed nadenkenen ingewikkelde opdrachten uitvoeren. Welke groep volbrengt alle opdrachten met de minstestappen en ontdekt Tikopia, het spannende eindpunt van de expeditie? 4
 5. 5. 1.4 NieuwsbriefAls onderdeel van het basispakket van de schoolpas brengt de bibliotheek drie keer per jaar eennieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief biedt leerkrachten én ouders onder meer landelijke en lokaleinformatie over boeken, leesbevordering en taalontwikkeling van kinderen van 4 t/m 12 jaar. Tedenken valt aan de kinderboekenweek, (lokaal) bibliotheeknieuws, tips over kinderboeken,opvoedingsboeken, theatervoorstellingen enz.2. Inhoud Pluspakket(producten kunnen alleen in combinatie met een schoolabonnement worden afgenomen) 2.1 Extra Groepsbezoeken voor kleuters: Ik voel een voet Dit groepsbezoek voor kleuters in de bibliotheek is gebaseerd op het prentenboek “Ik voel een voet” van Maranke Rinck en Martijn van der Linden. In dit prentenboek gaan vijf dieren midden in de nacht op zoek naar een geheimzinnig ritselend geluid. Oei, wat voel en ze daar? Spannend hoor! Kosten € 35,00 per groepsbezoek2.2 Het leesprogramma Ken jij ze al? de toppers uit de bieb!De bieb is een grote schatkamer aan verhalen. Van klassiekers van Annie M.G. Schmidt en RoaldDahl tot de verhalen over de populaire Harry Potter en de muis Stilton. In de bieb kun je al dezetoppers vinden.Het leesprogramma Ken jij ze al? de toppers uit de bieb! wil kinderen laten kennismaken met demooiste, spannendste, liefste, leukste etc. boeken uit de bibliotheek. Met de bekende,ondersteunende materialen zoals de poster, oorkonde, stickers, cadeautje, het doeboek en delessuggesties rondom het Leesprogramma worden kinderen uitgedaagd om ook hun eigen toplijstjeste maken.Kosten: 2 uur introductie in de klas € 50,00Kosten: 2 uur afsluiting in de klas € 50,00Kosten materialen leesprogramma: € 2,50 per leerling(deelnemerspasje, stickers, oorkonde en cadeautje) 5
 6. 6. 2.3 Kinderboekenweek 2012: Hallo wereld!Tijdens de Kinderboekenweek 2012 staat het ontmoeten van andereculturen in en door verhalen centraal. Dit onder het motto Hallowereld! De 58ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats vanwoensdag 3 t/m zaterdag 13 oktober 2012. Elke bibliotheekorganiseert in deze periode activiteiten zoals een speurtocht, diversespelletjes of een tentoonstelling. Ook kunnen jullie je rondom ditthema aanmelden voor een groepsbezoek in de Bibliotheek.In overleg met de contactpersoon van je plaatselijke bibliotheek zalgekeken worden welke groepen ingedeeld kunnen worden.Aanmelden voor een groepsbezoek kan via het inschrijfformulier, voor 14 september 2012, vol=vol!Kosten groepsbezoek: Hallo wereld, € 35,00 per groep.2.4 Ouderavond: MediawijsheidDe computer neemt steeds sneller een steeds grotere plek in het leven van ouders en jongeren in.Bovendien weten jongeren vaak sneller en beter dan hun ouders wat ze allemaal met de computer,spelcomputer en mobiele telefoon kunnen doen. Althans, zo lijkt het. De technische kant vancomputer- en internetgebruik heeft voor jongeren weinig geheimen, maar van de socialemogelijkheden en onmogelijkheden van (vooral) internet zijn jongeren zich niet altijd even goedbewust.Het bewust en kritisch met internet en andere media kunnen omgaan, samen met de vaardigheden ende kennis die je daarvoor nodig hebt, noemen we mediawijsheid.Op de ouderavond vertelt onze mediacoach over een aantal dingen waar jongeren zich op internetmee bezig houden. Je gaat met elkaar in discussie over de (on)mogelijkheden van nieuwe media.Verder krijg je tips en informatie over hoe je je kind(eren) kunt begeleiden op internet.Kosten ouderavond € 100,002.5 Schrijver op bezoekKinderen vinden het spannend om een bezoek van een jeugdboekenschrijver mee te maken. Ze zijndaarna extra gemotiveerd om boeken van die schrijver te lezen. Ruim voor het bezoek van deschrijver komt een bibliotheekmedewerker naar school voor de introductie. De bibliotheek zorgt vooreen kist met boeken, luisterboeken, evt. dvd’s van verfilmde boeken en informatie over de schrijver.Kinderen gaan zich dan voorbereiden op het bezoek en stellen vooraf een lijst met vragen op. Heb jebelangstelling voor een schrijver op bezoek? Op het aanmeldingsformulier kun je dit aangeven. http://www.pzc.nl/regio/bevelandentholen/10881542/Kinderboekenschrijver-leest-voor- op-school-in-Heinkenszand.eceKosten: €1,50 per leerling. Let op: beperkt aantal inschrijvingen.2.5 Cursus Open Boek, opleiden van een leescoördinator op school 6
 7. 7. De cursus Open Boek heeft als doel om leerkrachten te scholen om de taak van leescoördinator op deeigen school vorm te geven. Als op iedere school een leerkracht deze taak toebedeeld krijgt werkt dathet meest efficiënt.Wat kunnen de taken van een leescoördinator zijn? Een jaarplanning opzetten voor leesbevordering in alle klassen (een leesplan) Collega’s enthousiast maken voor kinderboeken Andere leerkrachten advies geven over boeken Organiseren van activiteiten die zorgen voor leesbevordering. Bijvoorbeeld: Kinderboekenweek, voorleeswedstrijd, de nationale voorleesdagen enz. Onderhouden van contact met de bibliotheek, andere scholen, culturele instellingen en de boekhandel Zorgen voor genoeg en actuele boeken op school Ouderactiviteiten begeleiden en ondersteunen. Het schoolbudget voor leesbevordering beheren.Hoe kun je leescoördinator worden?Natuurlijk moet je van boeken houden en je kunt decursus Open Boek volgen.Bij deze cursus leer je o.a.: De geschiedenis van de jeugdliteratuur. Waarom leesbevordering zo belangrijk is. Je krijgt informatie over actuele boeken. Je leert over de soorten boeken en hun betekenis voor de ontwikkeling van leerlingen. Leesbevorderingactiviteiten ontwikkelen. En natuurlijk verdere informatie die nodig is voor de taken als leescoördinator.De cursus bestaat uit vier studiebijeenkomsten vandrie uur afgewisseld met huiswerkopdrachten. Deslotopdracht betreft het schrijven van eenschoolleesplan.Kosten: € 250,- p.p.3. Leesbevordering en mediawijsheidOp veel scholen nemen lezen en mediawijsheid een belangrijke plaats in. Leesplezier en dekennis om snel juiste informatie te zoeken vergroot niet alleen de leesvaardigheid maar heefteen positief effect op de leerresultaten.3.1 Nederlandse kinderjuryDe stemperiode voor de Nederlandse Kinderjury 2013 is van woensdag 6 maart t/m vrijdag 17 mei2013. Dan kunnen leerlingen stemmen op hun favoriete boek. Alle kinderen die hun stem uitbrengenvormen samen de Nederlandse Kinderjury. De Nederlandse Kinderjury is een landelijk project met alsdoel kinderen te betrekken bij de bekroning van hun favoriete boeken. Kinderen die meedoen lezenzoveel mogelijk boeken die in het afgelopen jaar verschenen zijn. 7
 8. 8. 3.2 Nationale VoorleeswedstrijdTijdens De Nationale Voorleeswedstrijd strijden leerlingen van groep 7 en 8 om de felbegeerde titel:Voorleeskampioen 2013. De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende en uitdagende wedstrijdvoor leerlingen van groep 7 en 8. Alle deelnemende scholen organiseren hun eigen voorleeswedstrijdtussen september en november 2012. Een uitgelezen moment hiervoor is de Kinderboekenweek inoktober. De schoolkampioenen worden, mét supporters, uitgenodigd voor de regionale voorronde infebruari of maart, georganiseerd door de bibliotheek. Winnaars gaan door naar de halve finale enwinnen dan mogelijk een plek in de provinciale finale.De provinciale kampioen zal Zeeland uiteindelijk vertegenwoordigen tijdens de landelijke finale in mei! 3.3 Nationale voorleesdagen: Nog 100 nachtjes slapen Dit prentenboek van auteur en illustrator Milja Praagman is gekozen tot het Prentenboek van het Jaar 2013. De Nationale Voorleesdagen 2013, die worden gehouden van woensdag 23 januari t/m zaterdag 2 februari. Voorgelezen worden prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en zorgt voor veel plezier. Meer informatie rondom de nationale voorleesdagen kun je vinden op onze website en in onze nieuwsbrief.3.4 De coolste plek in de bieb!Skoolzone: de coolste (digitale) huiswerkkamer in Zeeland is een gezellige plek in de bibliotheek,speciaal ingericht voor kinderen van groep 6 t/m 8. Onder begeleiding van een Skoolzone-medewerker kan er gewerkt worden aan een werkstuk, presentatie, boekenbeurt of spreekbeurt.Skoolzone is twee uur per week open en iedereen die lid is kan naar eigen behoefte binnenlopenzonder vooraf aan te melden. Bovendien kost het niks. Alle benodigdheden om een werkstuk ofspreekbeurt te maken zijn bij de hand. Kinderen kunnen aan de slag met Powerpoint, een Prezi ofWord en andere programma’s.In Skoolzone vind je ook: Een Skoolzone-medewerker die je helpt als je niet meer verder kunt Computers met handige programma’s Een kleurenprinter Boeken over verschillende onderwerpen Ruimte om je werkstuk in elkaar te zetten Een drankje en iets lekkersSkoolzone vindt plaats in de vestigingen:Heinkenszand, elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.Wemeldinge, elke donderdagmiddag van 15.30 tot 17.30 uurKapelle, elke dinsdagmiddag van 15.30 tot 17.30 uur 8
 9. 9. 3.5 Makkelijk Lezen PleinMoeilijk lezen makkelijk makenNiet alle kinderen leren even makkelijk en vanzelfsprekend om te lezen. Eén op de vier kinderen heeftmoeite met lezen. Letters en boeken kunnen een knelpunt zijn; lastig in een maatschappij waar lezeneen belangrijke voorwaarde is om je staande te houden.Een steuntje in de rugLezen is een belangrijke voorwaarde voor het leren op school. Kinderen moeten kunnen lezen voorbijvoorbeeld het maken van werkstukken en de voorbereiding van spreekbeurten. Jij als ouder wil jekind graag helpen bij het leesproces.Het Makkelijk Lezen Plein kan hierbij van dienst zijn.Makkelijk Lezen PleinOp het Makkelijk Lezen Plein zijn de leuke, spannendeen makkelijk lezen boeken samen gebracht. Behalveboeken zijn er ook andere materialen te vinden, zoalsluisterboeken en dvds die voor je kind aantrekkelijk zijn.Alle materialen zijn met de omslag naar voren geplaatst.Niet moeilijk en toch leuk! leuk om te lezen omdat ze niet moeilijk geschreven zijn, leuk om te beluisteren of te bekijken, leuk en uitnodigend gepresenteerd, makkelijk te vinden.Voor wie?Het Makkelijk Lezen Plein is er voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Voor kinderen met dyslexie, metconcentratieproblemen als ADHD en (allochtone) kinderen met een taalachterstand die moeitehebben met lezen.Wat is er te vinden?Aantrekkelijke leesboeken die meteen vanaf de eerste bladzijde boeiend of spannend zijn.Zonder moeilijke woorden en makkelijk te lezen. Informatieve boeken met veel plaatjes Informatieve dvds Luisterboeken Verfilmde jeugdboeken TijdschriftenInformatie voor ouders en leerkrachtenVoor ouders en leerkrachten zijn boeken, artikelen en brochures over leer- en leesproblemenaanwezig. Ook vind je er het tijdschrift van de oudervereniging (Balans magazine).Bij de medewerkers van de Bibliotheek Oosterschelde kun je advies vragen over de juisteboekenkeuze voor je kind.Bibliotheek Oosterschelde organiseert themabijeenkomsten zoals lezingen door een orthopedagoogen informatiemarkten. Via de website www.bibliotheekoosterschelde.nl houden wij je daarvan op dehoogte. 9
 10. 10. Je vindt een Makkelijk Lezen Plein in de volgende vestigingen:Vestiging Adres Telefoonnummer’s-Gravenpolder Egelantierstraat 6 (0113) 316 043Hansweert Eendracht 1d (0113) 382 760Rilland Hoofdweg 45 (0113) 552 851Sint-Annaland Schoolstraat 34 (0166) 652 836Tholen Abraham Beeckmanlaan 8 (0166) 607 027Zierikzee Haringvlietplein 2 (0111) 414 548 Belangrijke data 2012 en 2013 Belangrijke data 2012 2 oktober, kinderboekenbal, officiële opening van van de 58e Kinderboekenweek 10 oktober, theatervoorstelling Jacques Vriens t/m 14 oktober, workshops rondom het thema Hallo wereld in de Kinderboekenweek november, bekendmaking Kinderboekenweekgeschenk 2013 23 t/m 20 november, Week van de mediawijsheid, Mediamasters 2012 Belangrijke data 2013 23 januari t/m 2 februari, Nationale voorleesdagen 6 maart t/m 17 mei, stemperiode Kinderjury maart, regionale voorronde: Voorleeswedstrijd 2 t/m 12 oktober, Kinderboekenweek 2013 Interessante websites Hieronder vind je een aantal interessante websites: www.boekstart.nl: leesbevordering voor de allerkleinsten www.nbdbiblion.nl: producten en diensten die bijdragen aan het succes van je (school)mediatheek www.mijnstempel.nl: overzicht van kinderboekrecensies www.denationalevoorleesdagen.nl: nieuws, tips en informatie over De Nationale Voorleesdagen www.kinderboekenweek.nl: nieuws en activiteiten over de Kinderboekenweek www.kinderjury.nl: nieuws, boekentips en online stemmen www.leesfeest.nl: allerlei informatie over lezen, lezen is een feest! www.skoolzone.nl: de plek waar kinderen begeleiding krijgen bij het maken van werkstukken en spreekbeurten www.schoolbieb.nl/: informatie voor spreekbeurten en werkstukken www.denationalevoorleeswedstrijd.nl: website rond De Nationele Voorleeswedstrijd www.kunstvanlezen.nl: programmalijn van Stichting Lezen en bibliotheken samen www.lezen.nl: stichting Lezen: voor een sterke leescultuur http://www.zeeuwsebibliotheek.nl/onderwijs/primair/collecties: website van de Onderwijsbibliotheekdienst 10
 11. 11. www.leesplein.nl, leuke spelletjes en alles over boeken en lezen Voor kinderen die lezen niet zo makkelijk vinden www.makkelijklezenplein.nl: voor alle kinderen die lezen niet zo makkelijk vinden www.anderslezen.nl, lezen in de vorm die bij je past www.steunpuntdyslexie.nl, informative over dyslexie voor ouders en leerkrachten www.lexima.nl, voor Dyslexie ICT-hulpmiddelenVolg ons: facebook.com/bibliotheekoosterschelde: wil je leuke prijzen winnen? Like ons op facebook twitter.com/bieboschelde: op de hoogte raken van alle nieuwtjes in de buurt? Volg ons http://bibliotheekoosterschelde.blogspot.nl/: lees onze leuke verhalen en avonturen 11
 12. 12. ContactGEMEENTE BORSELE GEMEENTE REIMERSWAAL GEMEENTE THOLENcontactpersoon: contactpersoon: Wim Otterman contactpersoon: Wim OttermanHanneke Ekkenbus Vestiging Sint-AnnalandVestiging ‘s-Gravenpolder Vestiging HansweertEgelantierstraat 6, 4431 EP Eendracht 1d, 4417 CA Schoolstraat 34, 4697 CLtel. 0113 - 316043 tel. 0113 - 382760 tel. 0166 - 652836Vestiging Heinkenszand Vestiging Krabbendijke Vestiging Sint-MaartensdijkStengeplein 1, 4451 CZ Dorpsstraat 76a, 4413 BN Maartenshof 59, 4695 HW tel. 0166 - 870014tel. 0113 - 562810 tel. 0113 - 501422 Vestiging Sint PhilipslandLeespunt‘s-Heerenhoek Vestiging KruiningenWoonzorgcentrum Theresiahof Brouwerijstraat 1, 4416 AL Eendrachtstraat 52, 4675 CSTheresiaplein 7, 4453 BV tel. 0113 - 383791 tel. 0167 - 572091Leespunt Lewedorp Vestiging Rilland Vestiging TholenBasisschool de Leeuwerik Hoofdweg 45, 4411 AP Abraham Beeckmanlaan 8, 4691 JZ tel. 0166 - 607027Zandkreekstraat 35, 4456 AL tel. 0113 - 552851 GEMEENTELeespunt Ovezande Vestiging Yerseke SCHOUWEN-DUIVELANDBasisschool de Zandplaat Paardenmarkt 8, 4401 EE tel. 0113 - 574116 contactpersoon: Wim OttermanMr. Dr. Messtraat 1,4441 AVLeespunt Oudelande GEMEENTE KAPELLE Vestiging BruinisseDorpshuis Oudelande contactpersoon:Heidi de Jonge Molenstraat 44, 4311 EDVanderbijlparkstraat 1, 4436 AD tel. 0111 - 482485 Vestiging KapelleGEMEENTE GOES V/d Biltlaan 32, 4421 BC Vestiging Burgh-Haamstedecontactpersoon:Hanneke Ekkenbus tel. 0113 - 342460 Julianastraat 22, 4328 AS tel. 0111 - 652319Vestiging Goes Vestiging WemeldingeOostwal 34, 4461 JT Prinses Beatrixweg 52, Vestiging Zierikzeetel. 0113 - 213620 4424 AD Haringvlietplein 2, 4301 XG 0113 - 626020 tel. 0111 - 414548Leespunt ’s Heer-ArendskerkeBasisschool SchengehofSlotstaat 3, 4458 BJLeespunt WolphaartsdijkBurg. C. Koertstraat 2, 4471 BW 12

×