SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
‫במהלך‬‫זו‬ ‫שנה‬‫עסקנו‬‫רבים‬ ‫בנושאים‬
‫ומגוונים‬:‫העברי‬ ‫השנה‬ ‫בלוח‬,‫בחגים‬,
‫וישראליים‬ ‫יהודיים‬ ‫בסמלים‬,‫בבין‬‫אדם‬
‫לחברו‬,‫במנהיגות‬,‫שלנו‬ ‫העצמית‬ ‫ובזהות‬.
‫פיתחנו‬‫דו‬-‫שיח‬‫קבוצתיים‬ ‫ודיונים‬,‫וחווינו‬
‫שמחים‬ ‫אירועים‬ ‫יחד‬!
‫ובעיקר‬-‫נהנינו‬‫מצוות‬ ‫חלק‬ ‫להיות‬ ‫מאוד‬
‫בי‬"‫ס‬‫מקסים‬,‫ותומך‬ ‫מקבל‬!
‫בנוסף‬,‫במהלך‬‫ציינו‬ ‫השנה‬‫יחד‬
‫יהודי‬ ‫מאורע‬ ‫כל‬ ‫התלמידים‬ ‫עם‬
‫קורותיו‬ ‫על‬ ‫למדנו‬ ‫וביחד‬ ‫וציוני‬
‫וחשיבותו‬.
‫ב‬‫ארגנו‬ ‫מהמועדים‬ ‫חלק‬
‫פעילויות‬‫שיא‬‫בהן‬ ‫גדולות‬
‫האירועים‬ ‫על‬ ‫למדו‬ ‫התלמידים‬
‫מהנה‬ ‫בצורה‬‫וחווייתית‬...
‫בכיתות‬ ‫פתיחה‬ ‫פעילות‬
‫בעיני‬ ‫יהדות‬ ‫מהי‬?‫בעיני‬ ‫ישראליות‬ ‫מהי‬?
‫השנה‬ ‫ראש‬ ‫לקראת‬
‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫ופרויקט‬ ‫העברי‬ ‫השנה‬ ‫לוח‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬–
‫שכתבו‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫ברכת‬ ‫איגרות‬ ‫חילקו‬ ‫התלמידים‬
‫ביה‬ ‫לצוות‬ ‫בעצמם‬"‫ולקרוביהם‬ ‫ס‬.
‫חנוכה‬ ‫אירועי‬-"‫קליקיט‬"
‫אטרקטיבי‬ ‫חנוכה‬ ‫חידון‬!
‫חנוכה‬ ‫אירועי‬–‫איל‬ ‫בגן‬ ‫פעילות‬"‫ן‬
‫בגן‬ ‫להתנדבות‬ ‫מהשכבה‬ ‫נציגים‬ ‫עם‬ ‫יצאנו‬
‫איל‬"‫חנוכה‬ ‫לקראת‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫ושימחנו‬ ‫ן‬!
‫הגן‬ ‫ילדי‬ ‫עם‬ ‫משותפת‬ ‫חנוכה‬ ‫מסיבת‬ ‫ערכנו‬.‫התלמידים‬
‫הצגה‬ ‫הכינו‬,‫שרו‬,‫רקדו‬,‫הילדים‬ ‫את‬ ‫והפעילו‬ ‫שימחו‬!
‫חנוכה‬ ‫אירועי‬–‫מאירה‬ ‫הפסקה‬
‫חנוכה‬ ‫לקראת‬–"‫האור‬ ‫חג‬"‫ביה‬ ‫של‬ ‫התלמידים‬ ‫מועצת‬ ‫בשיתוף‬ ‫הרמנו‬"‫מכירה‬ ‫ס‬
‫בודדים‬ ‫לחיילים‬ ‫תרומה‬ ‫הכנסותיה‬ ‫שכל‬ ‫בהפסקה‬.‫של‬ ‫עמדה‬ ‫הקימו‬ ‫התלמידים‬ ‫בנוסף‬
"‫לחיילים‬ ‫מכתבים‬"‫יום‬ ‫עלינו‬ ‫שמגנים‬ ‫האמיצים‬ ‫לחיילים‬ ‫להודות‬ ‫כדי‬-‫להאיר‬ ‫וכדי‬ ‫יום‬
‫החג‬ ‫את‬ ‫להם‬!
‫סמלים‬ ‫מערך‬-‫תפילין‬
‫ממערך‬ ‫כחלק‬"‫סמלים‬"‫התפילין‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫ערכנו‬,‫ותוכנן‬ ‫שלהן‬ ‫המבנה‬ ‫עם‬.‫הבאנו‬
‫תפילין‬ ‫מניח‬ ‫הוא‬ ‫כיצד‬ ‫והדגים‬ ‫נכנס‬ ‫המדריך‬ ‫ודרור‬ ‫לכיתות‬ ‫תפילין‬.‫חלק‬
‫בעצמם‬ ‫להתנסות‬ ‫אף‬ ‫ביקשו‬ ‫מהתלמידים‬...
‫סמלים‬ ‫מערך‬-‫מזוזה‬ ‫ממערך‬ ‫כחלק‬"‫סמלים‬"‫המזוזה‬ ‫בנושא‬ ‫עסקנו‬,‫היהודי‬ ‫הבית‬ ‫ובאפיון‬ ‫שבה‬ ‫בסמליות‬ ‫דנו‬
‫ידה‬ ‫על‬.‫מזוזה‬ ‫בתי‬ ‫בעצמנו‬ ‫קישטנו‬ ‫כן‬ ‫כמו‬!
‫סדנת‬‫סופר‬‫סת‬"‫ם‬ ‫מערך‬ ‫לסיכום‬"‫סמלים‬"‫עוזרי‬ ‫יאיר‬ ‫אלינו‬ ‫הגיע‬,‫סת‬ ‫סופר‬"‫ם‬,‫ספרות‬ ‫בנושא‬ ‫מרתקת‬ ‫לסדנה‬
‫סת‬"‫ם‬–‫התורה‬ ‫ספר‬ ‫לכתיבת‬ ‫ועד‬ ‫כשרה‬ ‫בהמה‬ ‫מעור‬ ‫הקלף‬ ‫מהכנת‬.‫הפעילות‬ ‫במהלך‬
‫מרתקים‬ ‫סיפורים‬ ‫התלמידים‬ ‫שמעו‬,‫בכתיבה‬ ‫בעצמם‬ ‫והתנסו‬ ‫עתיקות‬ ‫מגילות‬ ‫ראו‬
‫יאיר‬ ‫בהדרכת‬ ‫אותנטיים‬ ‫בחומרים‬.
‫סדנת‬‫סופר‬‫סת‬"‫ם‬
‫ט‬ ‫סדר‬"‫בכיתות‬ ‫בשבט‬ ‫ו‬ ‫החג‬ ‫מקור‬ ‫על‬ ‫למדנו‬,‫ומנהגיו‬ ‫מאכליו‬-‫שמחה‬ ‫והמון‬ ‫בשירה‬ ‫מלווה‬!
‫פורים‬-‫ענק‬ ‫רצפה‬ ‫משחק‬!
‫ונחשים‬ ‫סולמות‬ ‫משחק‬ ‫בעזרת‬ ‫המגילה‬ ‫סיפור‬ ‫לימוד‬
(‫ה‬ ‫את‬ ‫המסמל‬"‫ונהפוכו‬"‫החג‬ ‫של‬)
‫איל‬ ‫בגן‬ ‫פורים‬ ‫התנדבות‬"‫ן‬
‫מהשכבה‬ ‫נבחרים‬ ‫נציגים‬ ‫עם‬ ‫להתנדבות‬ ‫יצאנו‬
‫איל‬ ‫גם‬ ‫ילדי‬ ‫עם‬ ‫פורים‬ ‫לפעילות‬"‫ן‬!
‫הצגה‬ ‫שכללה‬ ‫פורים‬ ‫מסיבת‬ ‫לילדים‬ ‫הכינו‬ ‫התלמידים‬,‫יצירת‬ ‫ולבסוף‬ ‫הרקדה‬
‫הילדים‬ ‫עם‬ ‫משותפת‬ ‫מסיכות‬.‫מדהים‬ ‫היה‬!
‫סדר‬‫פסח‬‫המחשנו‬ ‫ערוך‬ ‫שולחן‬ ‫סביב‬"‫הסדר‬ ‫ליל‬ ‫מיני‬"‫בכיתות‬
‫שבת‬ ‫קבלת‬
‫לקראת‬‫השנה‬ ‫סיום‬‫שבת‬ ‫קבלת‬ ‫ערכנו‬‫ומלמדת‬ ‫חווייתית‬,‫מלווה‬
‫מטעמים‬ ‫ומיני‬ ‫שבת‬ ‫בשירי‬.‫ערוך‬ ‫שולחן‬ ‫סביב‬‫וחגיגי‬‫הרגשנו‬‫את‬
‫בשבת‬ ‫שיש‬ ‫המיוחדת‬ ‫האווירה‬!
‫בקבוצות‬ ‫סיכום‬ ‫פעילות‬
‫קבוצה‬ ‫כל‬‫התכנסה‬‫ומסכם‬ ‫אחרון‬ ‫לשיעור‬ ‫שלה‬ ‫המדריך‬ ‫עם‬ ‫יחד‬
‫חגיגית‬ ‫באווירה‬.‫יחד‬‫סקרנו‬‫מתחילת‬ ‫יחד‬ ‫שלמדנו‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬
‫השנה‬‫ודיברנו‬‫כה‬ ‫עד‬ ‫יחד‬ ‫שעברנו‬ ‫התהליך‬ ‫על‬
‫השיעורים‬ ‫מהווי‬ ‫תמונות‬ ‫עוד‬
‫שנה‬ ‫מסכמים‬ ‫איך‬?
‫רבות‬ ‫חוויות‬ ‫התלמידים‬ ‫עם‬ ‫חווינו‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬.‫הן‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫הכרנו‬
‫כיהודים‬ ‫והן‬ ‫כישראלים‬,‫אבותינו‬ ‫של‬ ‫ממידותיהם‬ ‫למדנו‬,‫חגי‬ ‫את‬ ‫חווינו‬
‫בחיי‬ ‫והתבוננו‬ ‫מחשבה‬ ‫מעוררי‬ ‫ודיונים‬ ‫מחכימה‬ ‫הסתכלות‬ ‫תוך‬ ‫ישראל‬
‫מיוחדת‬ ‫בצורה‬ ‫ובחברינו‬ ‫שלנו‬ ‫היומיום‬,‫הקבוצה‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫שיתוף‬ ‫תוך‬
‫וקבוצתית‬ ‫אישית‬ ‫ולהתפתחות‬ ‫עצמי‬ ‫לביטוי‬ ‫מנוף‬ ‫ומתן‬.
‫הפרגון‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬ ‫להגיד‬ ‫רצינו‬,‫היפה‬ ‫הפנים‬ ‫קבלת‬ ‫על‬,‫על‬
‫הקשבת‬ ‫האוזן‬ ‫ועל‬ ‫התמיכה‬.‫למען‬ ‫פשרות‬ ‫ללא‬ ‫למצוינות‬ ‫הדחיפה‬ ‫על‬
‫התלמידים‬,‫יותר‬ ‫ומבטיח‬ ‫טוב‬ ‫עתיד‬ ‫למען‬.
‫ולהתחבר‬ ‫לחבר‬ ‫להמשיך‬ ‫שנזכה‬,‫בשיתוף‬ ‫יחד‬ ‫ולעבוד‬ ‫וללמד‬ ‫ללמוד‬
‫בונה‬ ‫פעולה‬,‫ומפרה‬ ‫מחכים‬!
‫כבר‬ ‫מחכים‬
‫לשנה‬
‫הבאה‬....

More Related Content

Similar to יוזמת אורות מצגת סוף שנה פיינשטיין

מצגת פעילויות המצעד 2011 כפר קמא
מצגת פעילויות המצעד 2011 כפר קמאמצגת פעילויות המצעד 2011 כפר קמא
מצגת פעילויות המצעד 2011 כפר קמא
hana_napso
 
גן ירין
גן יריןגן ירין
גן ירין
pisga
 
מכתב להורים פסח 27 03 12
מכתב להורים פסח 27 03 12מכתב להורים פסח 27 03 12
מכתב להורים פסח 27 03 12
sadrinat
 
Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Tzabar Parents 2012- Hebrew!Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Vika Shteiman
 
מצעד הספרים
מצעד הספריםמצעד הספרים
מצעד הספרים
limorid10
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
stav101
 

Similar to יוזמת אורות מצגת סוף שנה פיינשטיין (20)

מצגת פעילויות המצעד 2011 כפר קמא
מצגת פעילויות המצעד 2011 כפר קמאמצגת פעילויות המצעד 2011 כפר קמא
מצגת פעילויות המצעד 2011 כפר קמא
 
מצעד הספרים
מצעד הספריםמצעד הספרים
מצעד הספרים
 
גן ירין
גן יריןגן ירין
גן ירין
 
מצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"עמצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"ע
 
תרבות יהודית ישראלית - כיתה ו - פריסה שנתית
תרבות יהודית ישראלית - כיתה ו - פריסה שנתיתתרבות יהודית ישראלית - כיתה ו - פריסה שנתית
תרבות יהודית ישראלית - כיתה ו - פריסה שנתית
 
נקודת מבט מרץ 2016
נקודת מבט מרץ 2016נקודת מבט מרץ 2016
נקודת מבט מרץ 2016
 
חוברת חוגים 2017 2018
חוברת חוגים 2017 2018חוברת חוגים 2017 2018
חוברת חוגים 2017 2018
 
ידיעות אליכין גליון 21 אפריל 2014
ידיעות אליכין גליון 21 אפריל 2014ידיעות אליכין גליון 21 אפריל 2014
ידיעות אליכין גליון 21 אפריל 2014
 
מכתב להורים פסח 27 03 12
מכתב להורים פסח 27 03 12מכתב להורים פסח 27 03 12
מכתב להורים פסח 27 03 12
 
אני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביב
אני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביבאני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביב
אני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביב
 
Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Tzabar Parents 2012- Hebrew!Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Tzabar Parents 2012- Hebrew!
 
maftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakommaftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakom
 
נקודת מבט אפריל
נקודת מבט אפרילנקודת מבט אפריל
נקודת מבט אפריל
 
מצעד הספרים
מצעד הספריםמצעד הספרים
מצעד הספרים
 
Rinat
RinatRinat
Rinat
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
שמיני 1
שמיני 1שמיני 1
שמיני 1
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
 

יוזמת אורות מצגת סוף שנה פיינשטיין

 • 1.
 • 2. ‫במהלך‬‫זו‬ ‫שנה‬‫עסקנו‬‫רבים‬ ‫בנושאים‬ ‫ומגוונים‬:‫העברי‬ ‫השנה‬ ‫בלוח‬,‫בחגים‬, ‫וישראליים‬ ‫יהודיים‬ ‫בסמלים‬,‫בבין‬‫אדם‬ ‫לחברו‬,‫במנהיגות‬,‫שלנו‬ ‫העצמית‬ ‫ובזהות‬. ‫פיתחנו‬‫דו‬-‫שיח‬‫קבוצתיים‬ ‫ודיונים‬,‫וחווינו‬ ‫שמחים‬ ‫אירועים‬ ‫יחד‬! ‫ובעיקר‬-‫נהנינו‬‫מצוות‬ ‫חלק‬ ‫להיות‬ ‫מאוד‬ ‫בי‬"‫ס‬‫מקסים‬,‫ותומך‬ ‫מקבל‬!
 • 3. ‫בנוסף‬,‫במהלך‬‫ציינו‬ ‫השנה‬‫יחד‬ ‫יהודי‬ ‫מאורע‬ ‫כל‬ ‫התלמידים‬ ‫עם‬ ‫קורותיו‬ ‫על‬ ‫למדנו‬ ‫וביחד‬ ‫וציוני‬ ‫וחשיבותו‬. ‫ב‬‫ארגנו‬ ‫מהמועדים‬ ‫חלק‬ ‫פעילויות‬‫שיא‬‫בהן‬ ‫גדולות‬ ‫האירועים‬ ‫על‬ ‫למדו‬ ‫התלמידים‬ ‫מהנה‬ ‫בצורה‬‫וחווייתית‬...
 • 4. ‫בכיתות‬ ‫פתיחה‬ ‫פעילות‬ ‫בעיני‬ ‫יהדות‬ ‫מהי‬?‫בעיני‬ ‫ישראליות‬ ‫מהי‬?
 • 5. ‫השנה‬ ‫ראש‬ ‫לקראת‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫ופרויקט‬ ‫העברי‬ ‫השנה‬ ‫לוח‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬– ‫שכתבו‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫ברכת‬ ‫איגרות‬ ‫חילקו‬ ‫התלמידים‬ ‫ביה‬ ‫לצוות‬ ‫בעצמם‬"‫ולקרוביהם‬ ‫ס‬.
 • 7. ‫חנוכה‬ ‫אירועי‬–‫איל‬ ‫בגן‬ ‫פעילות‬"‫ן‬ ‫בגן‬ ‫להתנדבות‬ ‫מהשכבה‬ ‫נציגים‬ ‫עם‬ ‫יצאנו‬ ‫איל‬"‫חנוכה‬ ‫לקראת‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫ושימחנו‬ ‫ן‬!
 • 8. ‫הגן‬ ‫ילדי‬ ‫עם‬ ‫משותפת‬ ‫חנוכה‬ ‫מסיבת‬ ‫ערכנו‬.‫התלמידים‬ ‫הצגה‬ ‫הכינו‬,‫שרו‬,‫רקדו‬,‫הילדים‬ ‫את‬ ‫והפעילו‬ ‫שימחו‬!
 • 9. ‫חנוכה‬ ‫אירועי‬–‫מאירה‬ ‫הפסקה‬ ‫חנוכה‬ ‫לקראת‬–"‫האור‬ ‫חג‬"‫ביה‬ ‫של‬ ‫התלמידים‬ ‫מועצת‬ ‫בשיתוף‬ ‫הרמנו‬"‫מכירה‬ ‫ס‬ ‫בודדים‬ ‫לחיילים‬ ‫תרומה‬ ‫הכנסותיה‬ ‫שכל‬ ‫בהפסקה‬.‫של‬ ‫עמדה‬ ‫הקימו‬ ‫התלמידים‬ ‫בנוסף‬ "‫לחיילים‬ ‫מכתבים‬"‫יום‬ ‫עלינו‬ ‫שמגנים‬ ‫האמיצים‬ ‫לחיילים‬ ‫להודות‬ ‫כדי‬-‫להאיר‬ ‫וכדי‬ ‫יום‬ ‫החג‬ ‫את‬ ‫להם‬!
 • 10. ‫סמלים‬ ‫מערך‬-‫תפילין‬ ‫ממערך‬ ‫כחלק‬"‫סמלים‬"‫התפילין‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫ערכנו‬,‫ותוכנן‬ ‫שלהן‬ ‫המבנה‬ ‫עם‬.‫הבאנו‬ ‫תפילין‬ ‫מניח‬ ‫הוא‬ ‫כיצד‬ ‫והדגים‬ ‫נכנס‬ ‫המדריך‬ ‫ודרור‬ ‫לכיתות‬ ‫תפילין‬.‫חלק‬ ‫בעצמם‬ ‫להתנסות‬ ‫אף‬ ‫ביקשו‬ ‫מהתלמידים‬...
 • 11. ‫סמלים‬ ‫מערך‬-‫מזוזה‬ ‫ממערך‬ ‫כחלק‬"‫סמלים‬"‫המזוזה‬ ‫בנושא‬ ‫עסקנו‬,‫היהודי‬ ‫הבית‬ ‫ובאפיון‬ ‫שבה‬ ‫בסמליות‬ ‫דנו‬ ‫ידה‬ ‫על‬.‫מזוזה‬ ‫בתי‬ ‫בעצמנו‬ ‫קישטנו‬ ‫כן‬ ‫כמו‬!
 • 12. ‫סדנת‬‫סופר‬‫סת‬"‫ם‬ ‫מערך‬ ‫לסיכום‬"‫סמלים‬"‫עוזרי‬ ‫יאיר‬ ‫אלינו‬ ‫הגיע‬,‫סת‬ ‫סופר‬"‫ם‬,‫ספרות‬ ‫בנושא‬ ‫מרתקת‬ ‫לסדנה‬ ‫סת‬"‫ם‬–‫התורה‬ ‫ספר‬ ‫לכתיבת‬ ‫ועד‬ ‫כשרה‬ ‫בהמה‬ ‫מעור‬ ‫הקלף‬ ‫מהכנת‬.‫הפעילות‬ ‫במהלך‬ ‫מרתקים‬ ‫סיפורים‬ ‫התלמידים‬ ‫שמעו‬,‫בכתיבה‬ ‫בעצמם‬ ‫והתנסו‬ ‫עתיקות‬ ‫מגילות‬ ‫ראו‬ ‫יאיר‬ ‫בהדרכת‬ ‫אותנטיים‬ ‫בחומרים‬.
 • 14. ‫ט‬ ‫סדר‬"‫בכיתות‬ ‫בשבט‬ ‫ו‬ ‫החג‬ ‫מקור‬ ‫על‬ ‫למדנו‬,‫ומנהגיו‬ ‫מאכליו‬-‫שמחה‬ ‫והמון‬ ‫בשירה‬ ‫מלווה‬!
 • 15. ‫פורים‬-‫ענק‬ ‫רצפה‬ ‫משחק‬! ‫ונחשים‬ ‫סולמות‬ ‫משחק‬ ‫בעזרת‬ ‫המגילה‬ ‫סיפור‬ ‫לימוד‬ (‫ה‬ ‫את‬ ‫המסמל‬"‫ונהפוכו‬"‫החג‬ ‫של‬)
 • 16. ‫איל‬ ‫בגן‬ ‫פורים‬ ‫התנדבות‬"‫ן‬ ‫מהשכבה‬ ‫נבחרים‬ ‫נציגים‬ ‫עם‬ ‫להתנדבות‬ ‫יצאנו‬ ‫איל‬ ‫גם‬ ‫ילדי‬ ‫עם‬ ‫פורים‬ ‫לפעילות‬"‫ן‬!
 • 17. ‫הצגה‬ ‫שכללה‬ ‫פורים‬ ‫מסיבת‬ ‫לילדים‬ ‫הכינו‬ ‫התלמידים‬,‫יצירת‬ ‫ולבסוף‬ ‫הרקדה‬ ‫הילדים‬ ‫עם‬ ‫משותפת‬ ‫מסיכות‬.‫מדהים‬ ‫היה‬!
 • 18. ‫סדר‬‫פסח‬‫המחשנו‬ ‫ערוך‬ ‫שולחן‬ ‫סביב‬"‫הסדר‬ ‫ליל‬ ‫מיני‬"‫בכיתות‬
 • 19. ‫שבת‬ ‫קבלת‬ ‫לקראת‬‫השנה‬ ‫סיום‬‫שבת‬ ‫קבלת‬ ‫ערכנו‬‫ומלמדת‬ ‫חווייתית‬,‫מלווה‬ ‫מטעמים‬ ‫ומיני‬ ‫שבת‬ ‫בשירי‬.‫ערוך‬ ‫שולחן‬ ‫סביב‬‫וחגיגי‬‫הרגשנו‬‫את‬ ‫בשבת‬ ‫שיש‬ ‫המיוחדת‬ ‫האווירה‬!
 • 20. ‫בקבוצות‬ ‫סיכום‬ ‫פעילות‬ ‫קבוצה‬ ‫כל‬‫התכנסה‬‫ומסכם‬ ‫אחרון‬ ‫לשיעור‬ ‫שלה‬ ‫המדריך‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫חגיגית‬ ‫באווירה‬.‫יחד‬‫סקרנו‬‫מתחילת‬ ‫יחד‬ ‫שלמדנו‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫השנה‬‫ודיברנו‬‫כה‬ ‫עד‬ ‫יחד‬ ‫שעברנו‬ ‫התהליך‬ ‫על‬
 • 22. ‫שנה‬ ‫מסכמים‬ ‫איך‬? ‫רבות‬ ‫חוויות‬ ‫התלמידים‬ ‫עם‬ ‫חווינו‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬.‫הן‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫הכרנו‬ ‫כיהודים‬ ‫והן‬ ‫כישראלים‬,‫אבותינו‬ ‫של‬ ‫ממידותיהם‬ ‫למדנו‬,‫חגי‬ ‫את‬ ‫חווינו‬ ‫בחיי‬ ‫והתבוננו‬ ‫מחשבה‬ ‫מעוררי‬ ‫ודיונים‬ ‫מחכימה‬ ‫הסתכלות‬ ‫תוך‬ ‫ישראל‬ ‫מיוחדת‬ ‫בצורה‬ ‫ובחברינו‬ ‫שלנו‬ ‫היומיום‬,‫הקבוצה‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫שיתוף‬ ‫תוך‬ ‫וקבוצתית‬ ‫אישית‬ ‫ולהתפתחות‬ ‫עצמי‬ ‫לביטוי‬ ‫מנוף‬ ‫ומתן‬. ‫הפרגון‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬ ‫להגיד‬ ‫רצינו‬,‫היפה‬ ‫הפנים‬ ‫קבלת‬ ‫על‬,‫על‬ ‫הקשבת‬ ‫האוזן‬ ‫ועל‬ ‫התמיכה‬.‫למען‬ ‫פשרות‬ ‫ללא‬ ‫למצוינות‬ ‫הדחיפה‬ ‫על‬ ‫התלמידים‬,‫יותר‬ ‫ומבטיח‬ ‫טוב‬ ‫עתיד‬ ‫למען‬. ‫ולהתחבר‬ ‫לחבר‬ ‫להמשיך‬ ‫שנזכה‬,‫בשיתוף‬ ‫יחד‬ ‫ולעבוד‬ ‫וללמד‬ ‫ללמוד‬ ‫בונה‬ ‫פעולה‬,‫ומפרה‬ ‫מחכים‬!