SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
‫ע‬ ‫הספר‬ ‫בית‬"‫ש‬
‫גבעתיים‬ ‫שמעוני‬ ‫דוד‬
‫יקרים‬ ‫ותלמידים‬ ‫מורים‬ ‫הורים‬.
‫ומחושבת‬ ‫איכותית‬‫שגרה‬ ‫מנהלים‬ ‫אנו‬ ‫התקופה‬ ‫אתגרי‬ ‫ולצד‬ ‫בעיצומה‬‫כבר‬ ‫התלמידים‬ ‫שנת‬.
‫רחבה‬ ‫תלמידים‬‫מנהיגות‬ ‫נבחרה‬ ‫וכן‬ ‫לדרך‬ ‫יצאה‬‫החדשה‬ ‫ההורים‬‫הנהגת‬,‫התלמידים‬ ‫מועצת‬
‫הירוקה‬‫והמנהיגות‬.
‫אונ‬ ‫של‬ ‫לחינוך‬ ‫הספר‬ ‫מבית‬‫הדרכה‬ ‫לקבל‬ ‫ממשיך‬ ‫המורים‬ ‫צוות‬'‫ת‬"‫א‬,‫צועדות‬ ‫שלנו‬ ‫התכניות‬ ‫ורוב‬
‫ובטוחים‬ ‫ראשונים‬ ‫צעדים‬.
‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫הפתוח‬‫השיח‬ ‫כמנהג‬,
‫ההורים‬ ‫ועם‬ ‫התלמידים‬ ‫עם‬ ‫יזומים‬ ‫מפגשים‬ ‫מקיימים‬ ‫אנו‬
‫ולהגיע‬ ‫פעיל‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫אתכם‬ ‫ומזמינים‬.
‫ספרית‬ ‫הבית‬ ‫העשייה‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫חשוב‬ ‫מידע‬‫שלפניכם‬ ‫בגיליון‬,
‫והתעדכנו‬ ‫קראו‬,
‫המנהלת‬ ‫דבר‬
‫ז‬ ‫שכבות‬-‫התחתון‬ ‫בגליל‬ ‫בטיול‬ ‫ח‬,
‫התקופה‬ ‫לאתגרי‬ ‫מקשיב‬ ‫ומסלול‬ ‫מחושבת‬ ‫שגרה‬
‫ז‬ ‫טיול‬-‫ח‬
‫הבינלאומי‬ ‫הניקיון‬ ‫יום‬-
‫ז‬ ‫כתה‬1‫הקרובה‬ ‫בסביבה‬ ‫פועלת‬.
‫התנדבות‬ ‫ליום‬ ‫הגיעו‬ ‫אשר‬ ‫גבעתיים‬ ‫ליונס‬ ‫למתנדבי‬ ‫תודה‬
‫הספר‬ ‫בית‬ ‫חזות‬ ‫לטיפוח‬.
13.10,‫יום‬‫הניקיון‬‫בעולם‬ ‫צויין‬ ‫הבינלאומי‬,‫הספר‬ ‫ובבית‬ ‫בעיר‬.
‫לסביבתו‬ ‫האדם‬ ‫שבין‬ ‫וליחס‬ ‫לקשר‬ ‫המודעות‬ ‫את‬‫להגביר‬ ‫הזדמנות‬ ‫עוד‬ ‫זו‬,‫הטבע‬ ‫של‬ ‫חשיבותם‬ ‫להבנת‬
‫לאדם‬‫והסביבה‬,‫לסביבה‬‫כבוד‬ ‫של‬ ‫ערכים‬ ‫להבניית‬,‫עשייה‬ ‫דרך‬‫הרגלים‬ ‫ולשינוי‬ ‫ומחויבות‬ ‫אחריות‬
‫הסביבה‬ ‫למען‬.
‫הבינלאומי‬ ‫הניקיון‬ ‫יום‬-
‫ו‬ ‫שכבת‬'‫הקרובה‬ ‫בסביבה‬ ‫פועלת‬.
‫שמעוני‬ ‫צוות‬,‫משמעותית‬ ‫למידה‬ ‫מוביל‬.
‫לומדים‬,‫מתעדכנים‬,‫ונהנים‬!!!
‫הספר‬ ‫בית‬ ‫צוות‬ ‫השתלמות‬
‫לדרך‬ ‫יצאו‬ ‫שמעוני‬ ‫אמירי‬
‫רבה‬ ‫וההתרגשות‬ ‫החל‬ ‫כבר‬ ‫הגיבושון‬–
‫בשטח‬ ‫אמירים‬ ‫את‬ ‫תרגישו‬ ‫בקרוב‬...
‫ויצירתיות‬ ‫חדשנות‬-
‫לומדת‬ ‫קהילה‬‫בונים‬.
‫ליגת‬‫רובוטיקה‬-FLL‫בשמעוני‬
‫ד‬ ‫של‬ ‫הרצאה‬"‫בגבעתיים‬ ‫הפסולת‬ ‫בעיית‬ ‫בנושא‬‫רונן‬ ‫יניב‬ ‫ר‬–‫הקבוצה‬ ‫בפני‬ ‫אתגר‬ ‫עוד‬
‫ליגת‬‫רובוטיקה‬-FLL‫בשמעוני‬
‫עניין‬ ‫קבוצות‬
‫ובוססת‬ ‫למידה‬ ‫של‬‫חוויות‬ ‫שלל‬‫ואיתן‬ ‫לדרך‬‫יצאו‬ ‫העניין‬ ‫קבוצות‬‫פרוייקטים‬‫על‬ ‫בדגש‬
‫מיומנויות‬ ‫פיתוח‬.
‫לדמוקרטיה‬ ‫חינוך‬:
‫התלמידים‬ ‫למנהיגות‬ ‫הבחירות‬ ‫תהליך‬
‫ומשודרת‬ ‫כתובה‬ ‫בחירות‬ ‫תעמולת‬
‫בשמעוני‬ ‫בחירות‬-‫ממוחשבות‬ ‫בחירות‬
‫ה‬ ‫במאה‬ ‫לדמוקרטיה‬ ‫חינוך‬-21
‫תשע‬ ‫התלמידים‬ ‫למנהיגות‬ ‫בחירות‬"‫ו‬
‫ברשימה‬ ‫לצפייה‬ ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחצו‬
‫הנבחרת‬ ‫המנהיגות‬,100‫ומשפיעים‬ ‫מובילים‬ ‫תלמידים‬
‫הדמוקרטיה‬ ‫יסודות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬
‫לאלימות‬ ‫לא‬!
‫להסתה‬ ‫לא‬!
‫רבין‬ ‫יצחק‬ ‫לרצח‬ ‫הזיכרון‬ ‫יום‬
‫במלאת‬ ‫הזיכרון‬ ‫טקס‬20‫לרצח‬ ‫שנה‬
‫הממשלה‬ ‫ראש‬,‫ז‬ ‫רבין‬ ‫יצחק‬"‫ל‬
‫ו‬ ‫כתות‬ ‫בהובלת‬'‫רוית‬ ‫והמחנכות‬,‫ועדי‬ ‫ציפי‬.
‫רבין‬ ‫יצחק‬ ‫לרצח‬ ‫הזיכרון‬ ‫יום‬
‫ה‬ ‫בתאריך‬-11.11.15‫של‬ ‫הרצאה‬ ‫תיערך‬
‫המסכים‬ ‫דור‬ ‫בנושא‬ ‫לאון‬ ‫תמיר‬.
‫שלנו‬ ‫הילדים‬ ‫ועל‬ ‫עלינו‬ ‫משפיע‬ ‫זה‬ ‫ואיך‬ ‫כמה‬ ‫עד‬.
‫תפסידו‬ ‫אל‬–
‫ופרטים‬ ‫הרשמה‬‫הבא‬ ‫בקישור‬
‫שמעוני‬Talk
:‫שעברה‬ ‫השנה‬ ‫של‬ ‫הסיכום‬ ‫לסרטוני‬ ‫קישור‬
‫כפי‬ ‫ברשת‬ ‫ובטוחה‬ ‫נכונה‬ ‫להתנהלות‬ ‫אמנה‬ ‫עיקרי‬
‫על‬ ‫שהועלו‬-‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫ידי‬.
‫נבחרת‬ ‫של‬ ‫ראשון‬ ‫במקום‬ ‫ניצחון‬ ‫על‬ ‫השדה‬ ‫מרוצי‬ ‫לנבחרת‬ ‫ברכות‬
‫ז‬ ‫כיתות‬ ‫של‬ ‫הבנים‬'-‫ח‬'‫ה‬ ‫של‬ ‫הבנות‬ ‫ובנחרת‬'-‫ו‬'
‫שדה‬ ‫מרוצי‬ ‫תחרות‬
‫יקרים‬ ‫הורים‬,
‫משותפים‬ ‫שיח‬ ‫למפגשים‬ ‫אתכם‬ ‫מזמינים‬ ‫אנו‬,
‫לחודש‬ ‫אחת‬ ‫שיתקיימו‬‫שישי‬ ‫בימי‬‫בשעה‬ ‫בבוקר‬08:30
‫בתאריכים‬:
13.11
18.12
8.1
‫עגול‬ ‫שולחן‬ ‫מפגשי‬
‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מנהלת‬ ‫יעל‬
‫יו‬ ‫שטיין‬ ‫רונן‬"‫ההורים‬ ‫הנהגת‬ ‫ר‬
‫חודשי‬ ‫לוח‬-‫נובמבר‬

More Related Content

Similar to נקודת מבט אוקטובר 2015

Presentation from Omeg Israel
Presentation from Omeg IsraelPresentation from Omeg Israel
Presentation from Omeg Israelrel10
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופיstav101
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופיstav101
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופיstav101
 
סיכום מחצית אורט בית הערבה
סיכום מחצית אורט בית הערבה סיכום מחצית אורט בית הערבה
סיכום מחצית אורט בית הערבה LironGolan5
 
פרוטוקול ועדת חינוך 1 2012
פרוטוקול ועדת חינוך 1 2012פרוטוקול ועדת חינוך 1 2012
פרוטוקול ועדת חינוך 1 2012גן רווה
 
גאווה ומוגבלות- מצגת על הקבוצה והנגשת מוגבלויות- אוקטובר 22.pptx
גאווה ומוגבלות- מצגת על הקבוצה והנגשת מוגבלויות- אוקטובר 22.pptxגאווה ומוגבלות- מצגת על הקבוצה והנגשת מוגבלויות- אוקטובר 22.pptx
גאווה ומוגבלות- מצגת על הקבוצה והנגשת מוגבלויות- אוקטובר 22.pptxMichaelPatlan1
 
גיליון 103 - יוני 2015
גיליון 103 - יוני 2015גיליון 103 - יוני 2015
גיליון 103 - יוני 2015shiri sabag
 
חינוך אל העתיד
חינוך אל העתידחינוך אל העתיד
חינוך אל העתידTamir Ninari
 
נקודת מבט ינואר
נקודת מבט ינוארנקודת מבט ינואר
נקודת מבט ינוארyonikuner
 
ידיעות אליכין גליון 21 אפריל 2014
ידיעות אליכין גליון 21 אפריל 2014ידיעות אליכין גליון 21 אפריל 2014
ידיעות אליכין גליון 21 אפריל 2014anatyha
 
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8Uri Burg
 
אלקנה יותר-התוכנית לאיחוד הדרגתי של אלקנה
אלקנה יותר-התוכנית לאיחוד הדרגתי של אלקנהאלקנה יותר-התוכנית לאיחוד הדרגתי של אלקנה
אלקנה יותר-התוכנית לאיחוד הדרגתי של אלקנהEsty Shushan
 
אלקנה יותר-התוכנית לאיחוד הדרגתי של אלקנה
אלקנה יותר-התוכנית לאיחוד הדרגתי של אלקנהאלקנה יותר-התוכנית לאיחוד הדרגתי של אלקנה
אלקנה יותר-התוכנית לאיחוד הדרגתי של אלקנהEsty Shushan
 
Mishpachtarticl Heb
Mishpachtarticl HebMishpachtarticl Heb
Mishpachtarticl HebNachum Katz
 
ביקור משלחת של אנשי חינוך ממדינות מתפתחות בביה"ס בכר
ביקור משלחת של אנשי חינוך ממדינות מתפתחות בביה"ס בכרביקור משלחת של אנשי חינוך ממדינות מתפתחות בביה"ס בכר
ביקור משלחת של אנשי חינוך ממדינות מתפתחות בביה"ס בכרGalit Zamler
 

Similar to נקודת מבט אוקטובר 2015 (20)

Presentation from Omeg Israel
Presentation from Omeg IsraelPresentation from Omeg Israel
Presentation from Omeg Israel
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
Pinki maza
Pinki mazaPinki maza
Pinki maza
 
סיכום מחצית אורט בית הערבה
סיכום מחצית אורט בית הערבה סיכום מחצית אורט בית הערבה
סיכום מחצית אורט בית הערבה
 
פרוטוקול ועדת חינוך 1 2012
פרוטוקול ועדת חינוך 1 2012פרוטוקול ועדת חינוך 1 2012
פרוטוקול ועדת חינוך 1 2012
 
גאווה ומוגבלות- מצגת על הקבוצה והנגשת מוגבלויות- אוקטובר 22.pptx
גאווה ומוגבלות- מצגת על הקבוצה והנגשת מוגבלויות- אוקטובר 22.pptxגאווה ומוגבלות- מצגת על הקבוצה והנגשת מוגבלויות- אוקטובר 22.pptx
גאווה ומוגבלות- מצגת על הקבוצה והנגשת מוגבלויות- אוקטובר 22.pptx
 
גיליון 103 - יוני 2015
גיליון 103 - יוני 2015גיליון 103 - יוני 2015
גיליון 103 - יוני 2015
 
חינוך אל העתיד
חינוך אל העתידחינוך אל העתיד
חינוך אל העתיד
 
all_2012_fina2
all_2012_fina2all_2012_fina2
all_2012_fina2
 
נקודת מבט ינואר
נקודת מבט ינוארנקודת מבט ינואר
נקודת מבט ינואר
 
ידיעות אליכין גליון 21 אפריל 2014
ידיעות אליכין גליון 21 אפריל 2014ידיעות אליכין גליון 21 אפריל 2014
ידיעות אליכין גליון 21 אפריל 2014
 
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8
מקיף ג' באר שבע - מידעון מספר 8
 
Asaf screen
Asaf screenAsaf screen
Asaf screen
 
Asaf screen
Asaf screenAsaf screen
Asaf screen
 
אלקנה יותר-התוכנית לאיחוד הדרגתי של אלקנה
אלקנה יותר-התוכנית לאיחוד הדרגתי של אלקנהאלקנה יותר-התוכנית לאיחוד הדרגתי של אלקנה
אלקנה יותר-התוכנית לאיחוד הדרגתי של אלקנה
 
אלקנה יותר-התוכנית לאיחוד הדרגתי של אלקנה
אלקנה יותר-התוכנית לאיחוד הדרגתי של אלקנהאלקנה יותר-התוכנית לאיחוד הדרגתי של אלקנה
אלקנה יותר-התוכנית לאיחוד הדרגתי של אלקנה
 
Mishpachtarticl Heb
Mishpachtarticl HebMishpachtarticl Heb
Mishpachtarticl Heb
 
ביקור משלחת של אנשי חינוך ממדינות מתפתחות בביה"ס בכר
ביקור משלחת של אנשי חינוך ממדינות מתפתחות בביה"ס בכרביקור משלחת של אנשי חינוך ממדינות מתפתחות בביה"ס בכר
ביקור משלחת של אנשי חינוך ממדינות מתפתחות בביה"ס בכר
 

נקודת מבט אוקטובר 2015

 • 2. ‫יקרים‬ ‫ותלמידים‬ ‫מורים‬ ‫הורים‬. ‫ומחושבת‬ ‫איכותית‬‫שגרה‬ ‫מנהלים‬ ‫אנו‬ ‫התקופה‬ ‫אתגרי‬ ‫ולצד‬ ‫בעיצומה‬‫כבר‬ ‫התלמידים‬ ‫שנת‬. ‫רחבה‬ ‫תלמידים‬‫מנהיגות‬ ‫נבחרה‬ ‫וכן‬ ‫לדרך‬ ‫יצאה‬‫החדשה‬ ‫ההורים‬‫הנהגת‬,‫התלמידים‬ ‫מועצת‬ ‫הירוקה‬‫והמנהיגות‬. ‫אונ‬ ‫של‬ ‫לחינוך‬ ‫הספר‬ ‫מבית‬‫הדרכה‬ ‫לקבל‬ ‫ממשיך‬ ‫המורים‬ ‫צוות‬'‫ת‬"‫א‬,‫צועדות‬ ‫שלנו‬ ‫התכניות‬ ‫ורוב‬ ‫ובטוחים‬ ‫ראשונים‬ ‫צעדים‬. ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫הפתוח‬‫השיח‬ ‫כמנהג‬, ‫ההורים‬ ‫ועם‬ ‫התלמידים‬ ‫עם‬ ‫יזומים‬ ‫מפגשים‬ ‫מקיימים‬ ‫אנו‬ ‫ולהגיע‬ ‫פעיל‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫אתכם‬ ‫ומזמינים‬. ‫ספרית‬ ‫הבית‬ ‫העשייה‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫חשוב‬ ‫מידע‬‫שלפניכם‬ ‫בגיליון‬, ‫והתעדכנו‬ ‫קראו‬, ‫המנהלת‬ ‫דבר‬
 • 3. ‫ז‬ ‫שכבות‬-‫התחתון‬ ‫בגליל‬ ‫בטיול‬ ‫ח‬, ‫התקופה‬ ‫לאתגרי‬ ‫מקשיב‬ ‫ומסלול‬ ‫מחושבת‬ ‫שגרה‬ ‫ז‬ ‫טיול‬-‫ח‬
 • 4. ‫הבינלאומי‬ ‫הניקיון‬ ‫יום‬- ‫ז‬ ‫כתה‬1‫הקרובה‬ ‫בסביבה‬ ‫פועלת‬. ‫התנדבות‬ ‫ליום‬ ‫הגיעו‬ ‫אשר‬ ‫גבעתיים‬ ‫ליונס‬ ‫למתנדבי‬ ‫תודה‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫חזות‬ ‫לטיפוח‬.
 • 5. 13.10,‫יום‬‫הניקיון‬‫בעולם‬ ‫צויין‬ ‫הבינלאומי‬,‫הספר‬ ‫ובבית‬ ‫בעיר‬. ‫לסביבתו‬ ‫האדם‬ ‫שבין‬ ‫וליחס‬ ‫לקשר‬ ‫המודעות‬ ‫את‬‫להגביר‬ ‫הזדמנות‬ ‫עוד‬ ‫זו‬,‫הטבע‬ ‫של‬ ‫חשיבותם‬ ‫להבנת‬ ‫לאדם‬‫והסביבה‬,‫לסביבה‬‫כבוד‬ ‫של‬ ‫ערכים‬ ‫להבניית‬,‫עשייה‬ ‫דרך‬‫הרגלים‬ ‫ולשינוי‬ ‫ומחויבות‬ ‫אחריות‬ ‫הסביבה‬ ‫למען‬. ‫הבינלאומי‬ ‫הניקיון‬ ‫יום‬- ‫ו‬ ‫שכבת‬'‫הקרובה‬ ‫בסביבה‬ ‫פועלת‬.
 • 6. ‫שמעוני‬ ‫צוות‬,‫משמעותית‬ ‫למידה‬ ‫מוביל‬. ‫לומדים‬,‫מתעדכנים‬,‫ונהנים‬!!! ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫צוות‬ ‫השתלמות‬
 • 7. ‫לדרך‬ ‫יצאו‬ ‫שמעוני‬ ‫אמירי‬ ‫רבה‬ ‫וההתרגשות‬ ‫החל‬ ‫כבר‬ ‫הגיבושון‬– ‫בשטח‬ ‫אמירים‬ ‫את‬ ‫תרגישו‬ ‫בקרוב‬...
 • 9. ‫ד‬ ‫של‬ ‫הרצאה‬"‫בגבעתיים‬ ‫הפסולת‬ ‫בעיית‬ ‫בנושא‬‫רונן‬ ‫יניב‬ ‫ר‬–‫הקבוצה‬ ‫בפני‬ ‫אתגר‬ ‫עוד‬ ‫ליגת‬‫רובוטיקה‬-FLL‫בשמעוני‬
 • 10. ‫עניין‬ ‫קבוצות‬ ‫ובוססת‬ ‫למידה‬ ‫של‬‫חוויות‬ ‫שלל‬‫ואיתן‬ ‫לדרך‬‫יצאו‬ ‫העניין‬ ‫קבוצות‬‫פרוייקטים‬‫על‬ ‫בדגש‬ ‫מיומנויות‬ ‫פיתוח‬.
 • 11. ‫לדמוקרטיה‬ ‫חינוך‬: ‫התלמידים‬ ‫למנהיגות‬ ‫הבחירות‬ ‫תהליך‬ ‫ומשודרת‬ ‫כתובה‬ ‫בחירות‬ ‫תעמולת‬
 • 12. ‫בשמעוני‬ ‫בחירות‬-‫ממוחשבות‬ ‫בחירות‬ ‫ה‬ ‫במאה‬ ‫לדמוקרטיה‬ ‫חינוך‬-21 ‫תשע‬ ‫התלמידים‬ ‫למנהיגות‬ ‫בחירות‬"‫ו‬
 • 13. ‫ברשימה‬ ‫לצפייה‬ ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫הנבחרת‬ ‫המנהיגות‬,100‫ומשפיעים‬ ‫מובילים‬ ‫תלמידים‬
 • 14. ‫הדמוקרטיה‬ ‫יסודות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫לאלימות‬ ‫לא‬! ‫להסתה‬ ‫לא‬! ‫רבין‬ ‫יצחק‬ ‫לרצח‬ ‫הזיכרון‬ ‫יום‬
 • 15. ‫במלאת‬ ‫הזיכרון‬ ‫טקס‬20‫לרצח‬ ‫שנה‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬,‫ז‬ ‫רבין‬ ‫יצחק‬"‫ל‬ ‫ו‬ ‫כתות‬ ‫בהובלת‬'‫רוית‬ ‫והמחנכות‬,‫ועדי‬ ‫ציפי‬. ‫רבין‬ ‫יצחק‬ ‫לרצח‬ ‫הזיכרון‬ ‫יום‬
 • 16. ‫ה‬ ‫בתאריך‬-11.11.15‫של‬ ‫הרצאה‬ ‫תיערך‬ ‫המסכים‬ ‫דור‬ ‫בנושא‬ ‫לאון‬ ‫תמיר‬. ‫שלנו‬ ‫הילדים‬ ‫ועל‬ ‫עלינו‬ ‫משפיע‬ ‫זה‬ ‫ואיך‬ ‫כמה‬ ‫עד‬. ‫תפסידו‬ ‫אל‬– ‫ופרטים‬ ‫הרשמה‬‫הבא‬ ‫בקישור‬ ‫שמעוני‬Talk :‫שעברה‬ ‫השנה‬ ‫של‬ ‫הסיכום‬ ‫לסרטוני‬ ‫קישור‬ ‫כפי‬ ‫ברשת‬ ‫ובטוחה‬ ‫נכונה‬ ‫להתנהלות‬ ‫אמנה‬ ‫עיקרי‬ ‫על‬ ‫שהועלו‬-‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫ידי‬.
 • 17. ‫נבחרת‬ ‫של‬ ‫ראשון‬ ‫במקום‬ ‫ניצחון‬ ‫על‬ ‫השדה‬ ‫מרוצי‬ ‫לנבחרת‬ ‫ברכות‬ ‫ז‬ ‫כיתות‬ ‫של‬ ‫הבנים‬'-‫ח‬'‫ה‬ ‫של‬ ‫הבנות‬ ‫ובנחרת‬'-‫ו‬' ‫שדה‬ ‫מרוצי‬ ‫תחרות‬
 • 18. ‫יקרים‬ ‫הורים‬, ‫משותפים‬ ‫שיח‬ ‫למפגשים‬ ‫אתכם‬ ‫מזמינים‬ ‫אנו‬, ‫לחודש‬ ‫אחת‬ ‫שיתקיימו‬‫שישי‬ ‫בימי‬‫בשעה‬ ‫בבוקר‬08:30 ‫בתאריכים‬: 13.11 18.12 8.1 ‫עגול‬ ‫שולחן‬ ‫מפגשי‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מנהלת‬ ‫יעל‬ ‫יו‬ ‫שטיין‬ ‫רונן‬"‫ההורים‬ ‫הנהגת‬ ‫ר‬