Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suomalaiset verkossa 2013: esitys Yleisradion Isossa Pajassa 18.6.2013 klo 13

15/30 Research -tutkimusyhtiön toimitusjohtajan Markus Keräsen esitys Suomalaiset verkossa 2013 -tutkimuksen esittelytilaisuudessa.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Suomalaiset verkossa 2013: esitys Yleisradion Isossa Pajassa 18.6.2013 klo 13

 1. 1. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Suomalaiset    verkossa    -­‐tutkimus  Ne;nkäy?ö  ja  ne;nkäy?ösegmen;t  18.6.2013  1  Yle  ja  15/30  Research:  
 2. 2. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Tutkimuksen  taustaa  •  Tutkimukseen  vastasi  yhteensä  1092  henkilöä  iältään  15-­‐74  vuo?a  •  Tutkimuksen  aineisto  keräLin  huh;kuussa  2013  •  Tutkimus  toteuteLin  sähköpos;-­‐informoituna  verkkokyselynä.  Tutkimus  kuvaa  neLä  käy?ävien  suomalaisten  verkkokäy?äytymistä.  •  Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  toteutetaan  nyt  vuonna  2013  toista  kertaa.  Ensimmäisen  kerran  Yle  teeL  saman  tutkimuksen  lokakuussa  2010.  Tuloksia  pyritään  vertailemaan  toisiinsa.    •  Tutkimuksen  aineisto  avataan  tutkijoiden  vapaaseen  käy?öön  kvan;ta;ivisilta  osin.    •  Tarkoitus  on  kehi.ää  tutkimusta  edelleen  jatkoa  varten.  2  
 3. 3. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Tutkimusaineisto  on  kansallises.  edustava  •  Tausta;etoina  kysyLin  sukupuolta,  ikää,  asuinpaikkaa,  asumismuotoa,  ko;talouden  kokoa,  pääasiallista  toimintaa  sekä  koulutusta  •  Kyselylomakkeessa  oli  neljä  avointa  kysymystä  ja  noin  20  väi?ämäryhmää.  3  
 4. 4. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  4  Suomalaiset  verkossa,  johdanto  -­‐  monimuotoisuus  ”Käytän Facebookkia, Instagramia,Twitteriä, Tumblria. Katson netti-tv:stä ohjelmat joita en olenauhoittanut tai katsonut muuten.Luen blogeja (muoti, kavereidenblogit), etsin tietoa ihan mistä vainmikä tulee mieleen, etsinarvosteluja ja kommenttejaesimerkiksi ravintoloistaelokuvista ym., ostan vaatteitanetistä. Käytän nettiä päivittäin,Facebookissa ja sähköpostissakäyn joka päivä.” –nainen, 18 v.”Netinkäytön vanhanaopetellut, netti ei ole mikäänvälttämättömyys, toki käytänkun eläkeläisellä on aikaa.” – mies, 63 v
 5. 5. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  5  Suomalaiset  verkossa,  johdanto  -­‐  odotukset  ”Ihmisten televisio-käyttäytyminensiirtyy koko ajan enemmän siihen,että ihmiset haluavat katsoaohjelmat silloin kun on aikaa, eikäniin että aikatauluttaisivatmenonsa televisiokartan mukaan,joten juuri nettipalveluihin ja netinkautta välitettävään ohjelmistoonpitäisi panostaa, niin että tarjontaja laatu olisivat hyvät.” – nainen, 29 v.”Haluaisin tv-ohjelmatjälkikäteen sekä striimattavassaettä itselle tallennettavassamuodossa. Lisäksi erityisestiurheilu olisi hienoa nähdä myössuorana netissä. Haluaisinmyös laadukkaita nettiuutisianiin kansainvälisistä kuinkotimaan ja alueellisistaasioista. Nykyinen tilanne onsiis tosi hyvä.” – mies, 25 v.”Ohjelmien tulee näkyä reaaliajassa verkossa.” – nainen, 46 v.
 6. 6. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  6  Suomalaiset  verkon  käy9äjät  ja    medioiden  tärkeys  
 7. 7. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  7  15-­‐29  -­‐vuo;aat  30-­‐44  -­‐vuo;aat  45-­‐59  -­‐vuo;aat  Suomalaiset  verkon  käy?äjät  60+  -­‐vuo;aat  Medioiden  tärkeys  suomalaisille  verkon  käy9äjille  (n=1093)  ”Kuinka  tärkeitä  seuraavat  mediat  ovat  elämässäsi  asteikolla  1-­‐7,  jossa  1=ei  lainkaan  tärkeä  ja  7=eri?äin  tärkeä?”  Prosen;t  on  laske?u  yhdistämällä  myönteiset  vastaukset  (5+6+7).    52  %  32  %  20  %  0  %   50  %   100  %  Kirjat  Maksulliset  sanomalehdet  Iltapäivälehdet  Suomalaiset  verkon  käy9äjät  ja  prinFmedia  61  %  30  %  12  %  7  %  0  %   50  %   100  %  Radio/  tavallinen  FM-­‐radio  Radio  Radio  /  NeLradio  Radio  /  Maksulliset  musiikkipalvelut  Radio  /  Lada?avat  neLradio-­‐ohjelmat  eli  podcas;t  Suomalaiset  verkon  käy9äjät    ja  radio  73  %  40  %  14  %  7  %  0  %   50  %   100  %  Internet  /  Vapaas;  saatavilla  olevat  uu;ssivustot  Internet  /  Sosiaalisen  median  palvelut  Internet  /  Uu;skoostepalvelut  Internet  /  Maksulliset  uu;ssivustot  Suomalaiset  verkon  käy9äjät  ja  internet  71  %  49  %  14  %  13  %  9  %  0  %   50  %   100  %  Televisio  /  Maksu?omat  kanavat  Televisio  /  Vapaas;  vastaanote?ava  neLtelevisio  Televisio  /  Vertaisverkot  Televisio  /  Maksu-­‐tv-­‐palvelut  Televisio  /  Kuukausimaksulliset  neL-­‐tv-­‐palvelut  Suomalaiset  verkon  käy9äjät  ja  televisio  
 8. 8. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Medioiden  tärkeys  15-­‐29-­‐vuo.aille  verkon  käy9äjille  (n=268)  8  ”Kuinka  tärkeitä  seuraavat  mediat  ovat  elämässäsi  asteikolla  1-­‐7,  jossa  1=ei  lainkaan  tärkeä  ja  7=eri?äin  tärkeä?”  Prosen;t  on  laske?u  yhdistämällä  myönteiset  vastaukset  (5+6+7).    15-­‐29  -­‐vuo;aat  30-­‐44  -­‐vuo;aat  45-­‐59  -­‐vuo;aat  Suomalaiset  verkon  käy?äjät  60+  -­‐vuo;aat  48  %  14  %  17  %  0  %   50  %   100  %  Kirjat  Maksulliset  sanomalehdet  Iltapäivälehdet  15-­‐29-­‐v.  verkon  käy9äjät  ja  prinFmedia  50  %  32  %  24  %  10  %  0  %   50  %   100  %  Radio/  tavallinen  FM-­‐radio  Radio  Radio  /  NeLradio  Radio  /  Maksulliset  musiikkipalvelut  Radio  /  Lada?avat  neLradio-­‐ohjelmat  eli  podcas;t  15-­‐29-­‐v.  verkon  käy9äjät    ja  radio  72  %  64  %  13  %  8  %  0  %   50  %   100  %  Internet  /  Vapaas;  saatavilla  olevat  uu;ssivustot  Internet  /  Sosiaalisen  median  palvelut  Internet  /  Uu;skoostepalvelut  Internet  /  Maksulliset  uu;ssivustot  15-­‐29-­‐v.  verkon  käy9äjät  ja  internet  68  %  52  %  28  %  12  %  17  %  0  %   50  %   100  %  Televisio  /  Maksu?omat  kanavat  Televisio  /  Vapaas;  vastaanote?ava  neLtelevisio  Televisio  /  Vertaisverkot  Televisio  /  Maksu-­‐tv-­‐palvelut  Televisio  /  Kuukausimaksulliset  neL-­‐tv-­‐palvelut  15-­‐29-­‐v.  verkon  käy9äjät  ja  televisio  
 9. 9. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  9  Medioiden  tärkeys  60+  -­‐vuo.aille  verkon  käy9äjille  (n=229)  15-­‐29  -­‐vuo;aat  30-­‐44  -­‐vuo;aat  45-­‐59  -­‐vuo;aat  Suomalaiset  verkon  käy?äjät  60+  -­‐vuo;aat  ”Kuinka  tärkeitä  seuraavat  mediat  ovat  elämässäsi  asteikolla  1-­‐7,  jossa  1=ei  lainkaan  tärkeä  ja  7=eri?äin  tärkeä?”  Prosen;t  on  laske?u  yhdistämällä  myönteiset  vastaukset  (5+6+7).    66  %  62  %  28  %  0  %   50  %   100  %  Kirjat  Maksulliset  sanomalehdet  Iltapäivälehdet  60+  -­‐v.  verkon  käy9äjät  ja  prinFmedia  75  %  23  %  6  %  4  %  0  %   50  %   100  %  Radio/  tavallinen  FM-­‐radio  Radio  Radio  /  NeLradio  Radio  /  Maksulliset  musiikkipalvelut  Radio  /  Lada?avat  neLradio-­‐ohjelmat  eli  podcas;t  60+  -­‐v.  verkon  käy9äjät    ja  radio  72  %  28  %  16  %  8  %  0  %   50  %   100  %  Internet  /  Vapaas;  saatavilla  olevat  uu;ssivustot  Internet  /  Sosiaalisen  median  palvelut  Internet  /  Uu;skoostepalvelut  Internet  /  Maksulliset  uu;ssivustot  60+  -­‐v.  verkon  käy9äjät  ja  internet  77  %  49  %  4  %  10  %  2  %  0  %   50  %   100  %  Televisio  /  Maksu?omat  kanavat  Televisio  /  Vapaas;  vastaanote?ava  neLtelevisio  Televisio  /  Vertaisverkot  Televisio  /  Maksu-­‐tv-­‐palvelut  Televisio  /  Kuukausimaksulliset  neL-­‐tv-­‐palvelut  60+  -­‐v.  verkon  käy9äjät  ja  televisio  
 10. 10. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  10  Sosiaalinen  media  Maksullinen  sisältö  Teknisyys  Sisällön  lataaminen    Sosiaalinen  media:  Maksu-­‐tv:  48  %   32%  8  %   18  %  Naisista  pitää  tärkeänä   Miehistä  pitää  tärkeänä  
 11. 11. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  11  Puhelin  ja  älytelevisio  
 12. 12. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Verkkoa  käytetään  yhä  useammin  puhelimella  •  Vuonna  2013  suomalaisista  verkonkäy?äjistä  32  %  käy?ää  usein  neLä  puhelimen  kau?a.  Vastaava  luku  vuonna  2010  oli  17  %.  •  Alle  40  %  ei  koskaan  käytä  neLä  puhelimen  kau?a.  Osuus  kaksi  vuo?a  si?en  oli  vielä  60  %.  •  Kokonaisten  ohjelmien  katsominen  ne;n  kau?a  on  yleistynyt.  Sosiaalisen  median,  videoklippejen  tai  neLradion  käy?ämisessä  ei  tässä  suhteessa  ole  merki?ävää  muutosta.  •  Kysymys  kuului:  ”Kuinka  usein  verkonkäy?ösi  lii?yy  seuraaviin  asioihin  asteikolla  1-­‐7,  jossa  1=ei  koskaan  ja  7=eri?äin  usein?”  Tässä  ”usein”=5+6+7  12  44  %  42  %  34  %  32  %  20  %  8  %  46  %  43  %  28  %  17  %  19  %  11  %  0  %   25  %   50  %  Käytän  verkkoyhteisöpalveluita  ja  sosiaalista  mediaa  (esim.  Facebookia,  IRC-­‐Galleriaa,  Twi?eriä).    Katson  ne;stä  lyhyitä  videoklippejä.    Katson  ne;stä  kokonaisia  ohjelmia,  sarjoja  tai  elokuvia.    Käytän  neLä  puhelimen  kau?a.    Kuuntelen  neLradiota.    Ostan  (tai  vuokraan)  ne;n  kau?a  elokuvia,  sarjoja  tai  musiikkia    Kuinka  usein  verkonkäy9ösi  lii9yy    seuraaviin  asioihin?  (usein  %)  04/2013  10/2010  
 13. 13. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Puhelimen  käy9ö  monipuolistunut  nopeas.  •  35  %  on  katsonut  videoita  tai  tv-­‐ohjelmia  puhelimella    •  Vastausvaihtoehtoihin  lisäLin  kohta  ”Katsonut  videoita  tai  tv-­‐ohjelmia”  •  Suomalaiset  ne;nkäy?äjät  ovat  laajentaneet  puhelimenkäy?öään  jokaisessa  kysytyssä  kategoriassa.  •  Sähköpos;en  lukeminen  esim.  vuoden  2010  osuudesta  38,1  %  kasvoi  siten,  e?ä  nyt  jo  60,5  %  on  lukenut  sähköposteja  kännykästä.  •  Ne;n  kar?apalveluiden,  sovellusten  lataaminen  ja  sosiaalisen  median  palveluiden  käy?ö  kasvoivat  yli  10  prosenLyksikköä.  13  5  %  3  %  9  %  25  %  48  %  38  %  33  %  38  %  75  %  94  %  1  %  12  %  18  %  35  %  41  %  49  %  51  %  53  %  60  %  82  %  98  %  En  mitään  edellisistä    Käy?änyt  Spo;fy:ta  kännykällä    Käy?änyt  kännykän  paikannukseen  lii?yviä  palveluita  kuten  FourSquare:a    Katsonut  videoita  tai  tv-­‐ohjelmia    Käy?änyt  Facebookia  tai  muita  sosiaalisen  median  palveluita  kännykällä    Siirtänyt  tai  vastaano?anut  informaa;ota  Bluetooth-­‐yhteyden  avulla    Ladannut  puhelimeeni  jonkun  sovelluksen,  pelin  tms.    Käy?änyt  puhelimen  ne;n  kau?a  kar?apalveluita    Lukenut  sähköposteja  kännykästä    Lähe?änyt  kännykällä  kuvan  tai  videon    Lähe?änyt  teks;vies;n    04/2013  10/2010  
 14. 14. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  14  
 15. 15. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  15  (Lähde:  15/30  Research,  Itella  Oyj  et  al.  Yhteisöllistyvä  media-­‐tutkimus,  11/2012,  n=1000)    •  Yli  15  %  suomalaisista  on  käytössään  tableL  ja  20  %  suunni?elee  hankkivansa  sen  tulevaisuudessa.  •  Lai?eita,  joilla  pääsee  neLin,  on  ko;talouksissa  useita,  ja  valinta  käy?öön  ote?avan  lai?een  välillä  tehdään  tarpeen  ja  toiminnan  mukaan.  •  Oheinen  taulukko  on  laina.u  puoli  vuo.a  si.en  tekemästämme  media-­‐alan  tutkimuksesta  Älypuhelin  yli  puolella,  joka  neljäs  aikoo  hankkia  table.n  16#20#56#41#60#35#0#%# 20#%# 40#%# 60#%# 80#%# 100#%#Käytössäni#on#sähköinen#lukulaite/table<#Aion#hankkia#tulevaisuudessa#sähköisen#lukulai@een#Käytössäni#on#älypuhelin#Olen#ladannut#puhelimeeni#ohjelmia/sovelluksia#Käytän#sosiaalista#mediaa#Käytössäni#on#pelikonsoli#Lai$eiden(käy$äminen(ja(omistaminen(Kyllä#Ei#
 16. 16. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  17  %  suomalaisista  ne.n  käy9äjistä  kertoo  omistavansa  älytelevision  16  Älytelevision  omistajista  •  7  %  katsoo  sillä  ohjelmia  ne;stä  •  5  %  omistaa  älytelevision  mu?ei  katso  neLohjelmia  •  5  %  omistaa  älytelevision  mu?ei  ole  kytkenyt  sitä  •  71  %  ei  omista  älytelevisiota  •  11  %  ei  ;edä,  onko  oma  tv  älytelevisio  Sukupuolella  oli  ;lastollises;  merkitystä  mu?a  iällä  ei.  Älytelevision  kertoo  omistavansa  •  24  %  miehistä    •  12  %  naisista    
 17. 17. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Suomalaiset  verkossa    -­‐  segmen.t  17  
 18. 18. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  18  17  %  15  %  16  %  19  %  18  %  15  %  Tyytyväiset  •  Kolmannes   eläkeläisiä,   15   %  työ?ömänä,   alin   koulutustaso,   kaksi  kolmesta   asuu   pienemmillä   paik-­‐kakunnilla,  taajaan  asutulla  alueella  tai  maaseudulla    •  Tyytyväisiä   elämään   ilman   moni-­‐puolista   verkonkäy?öä   ja   verkko-­‐palveluita.  Ne;nkäy?ö  suppeaa.    Funk;onaaliset  •  Kolmannes   eläkeläisiä,   koulutetuin  segmenL,   40   %   akateeminen   tai  ammaLkorkean  loppututkinto  •  Ne;nkäytössä   korostuu   asioiden  hoitaminen   ja   kohdiste?u   ;edonhaku,  esim.   sosiaalisen   median   käy?ö   hyvin  vähäistä  Tiedonjanoiset  •  Iäkkäin  segmenL,  73  %  yli  45-­‐vuo;aita,  kolmannes   eläkeläisiä,   yli   puolet   asuu  kaksin   puolison   kanssa,   tyytyväisimpiä  Ylen  palveluihin  •  69   %   suomalaisen   median   suosijoita,  ak;ivisia   uu;sten   ja   ajankohtais-­‐asioiden  seuraajia  Ak;iviset  •  Lähes  80  %  alle  45-­‐v.,  36  %  asuu  kaksin  puolison  kanssa,  22  %  opiskelijoita  •  Herkimpiä   lii?ämään   verkon   kaikkeen  toimintaansa,   jos   se   vain   on  mahdollista.  Käy?ö  sosiaalista  ja  uuden  teknologian   suhteen   ennakko-­‐luulotonta.  Teknologiset  •  86   %   miehiä,   kolmannes   yksin   asuvia,  urbaanein  segmenL  •  Verkonkäy?ö   lii?yy   korostetus;   hyvin  moneen   toimintaan.   Äly-­‐tv:tä   eniten,  puhelimen   käy?ö   hyvin   monipuolista.  Käytetään   myös   maksullisia   media-­‐palveluita.  Sosiaaliset  •  82  %  naisia,  kolmannes  yksin  asuvia,    20  %  koululaisia  tai  opiskelijoita  •  NeL   korostetus;   sosiaalisen   kanssa-­‐käymisen   media,   maksetaan   korkein-­‐taan  musiikkipalveluista.  Ne;nkäy?ösegmen;t  
 19. 19. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  19  Tyytyväiset  Funk;onaaliset  Tiedonjanoiset  Ak;iviset  Teknologiset  Sosiaaliset  Valtaosa  alle  45-­‐vuo;aita   Valtaosa  yli  45-­‐vuo;aita  17  %  15  %  16  %  19  %  18  %  15  %  
 20. 20. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  20  Verkonkäy?ö  monipuolistuu  Verkonkäy?ö  monipuolistuu  Tyytyväiset  17  %  Funk;onaaliset  15  %  Tiedonjanoiset  16  %  Sosiaaliset  19  %  Teknologiset  18  %  Ak;iviset  15  %  Uusien  ilmiöiden  tunnistaminen  
 21. 21. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Älytelevision  omistaminen  segmentei9äin  Tyytyväisten  ja  Sosiaalisten  muita  vähäisempi  kiinnostus  uu?a  teknologiaa  kohtaan  näkyy  myös  älytelevision  vähäisenä  omistamisena.  Ak;iviset  ja  Teknologiset  ovat  tässä  edelläkävijöitä.  21  3  %   6  %   6  %   4  %  12  %   13  %  7  %  4  %  5  %   7  %  3  %  7  %   6  %  5  %  4  %  7  %   7  %  4  %  4  %   6  %  5  %  78  %  74  %   69  %  73  %  70  %  62  %   71  %  10  %   8  %   12  %   15  %  7  %  13  %   11  %  0  %  50  %  100  %  En  ;edä,  onko  tv-­‐vastaanoLmeni  älytelevisio  En  omista  älytelevisiovastaano;nta  Omistan  älytelevisiovastaanoLmen  mu?a  en  ole  kytkenyt  sitä  neLin  Omistan  älytelevisiovastaanoLmen  ja  olen  kytkenyt  sen  neLin  mu?a  en  katso  sillä  ohjelmia  ne;stä  Omistan  älytelevisiovastaanoLmen  (Smart  TV)  ja  katson  sillä  ohjelmia  ne;stä  (kuten  Yle  Areenan  tai  YouTuben  tarjontaa)  
 22. 22. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Tyytyväiset  17  %,  n=186  22  17  %  15  %  16  %  19  %  18  %  15  %  Mies,  55  %  Nainen,  45  %   12  %  23  %  36  %  29  %  15-­‐29-­‐v.   30-­‐44-­‐v.   45-­‐59-­‐v.   60+  -­‐v.  
 23. 23. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Tyytyväiset  •  Tyytyväiset-­‐segmen.stä  kolmannes  on  eläkeläisiä  ja  15  %  on  työ9ömänä.  Koulutustaso  on  alhaisin.  Kaksi  kolmesta  asuu  pienemmillä  paikkakunnilla,  taajaan  asutulla  alueella  tai  maaseudulla.      •  Tyytyväiset-­‐segmen.ssä  tunnutaan  olevan  tyytyväisiä  elämään  ilman  monipuolista  verkonkäy9öä  ja  siihen  lii9yviä  palveluita.  Ne.nkäy9ö  on  suppeaa.      •  Mikään  media  ei  ylipäänsä  ole  elämässä  yhtä  tärkeä  kuin  muilla  segmenteillä.  Lähimmäs  keskiarvoa  nousevat  maksulliset  sanomalehdet  (28  %),  tavallinen  radio  (52  %)  ja  television  maksu?omat  kanavat  (57  %),  mu?a  mikään  näistä  ei  yllä  keskiarvoon.      •  Kuten   suomalaisille   yleensä,   lii9yy   ne.nkäy9ö  useimmiten   uuden   .edon   etsimiseen.   Toiseksi  useimmin  ne.nkäy9ö  on  tapa  kulu9aa  aikaa  (28%).      •  Käytännössä   neLin   mennään   lukemaan   uu;sia   (56   %  lukee   usein).   Erityises;   lyhyiden   videoklippejen  katsominen  ne;ssä  on  vierasta  (9  %).    •  Vaikka   Facebook   mainitaankin   suosikkiverkkosivuna  usein,  on  sen  käy?äminen  suomalaisiin  verkon  käy?äjiin  verra?una   vähäistä.   Vain   14   %   on   Facebookin   kau?a  yhteydessä   perheenjäseniin   tai   sukulaisiin,   eikä   sen  kau?a   juuri   etsitä   ;etoa   (4   %)   saa;   si?en   tykätä  yrityksistä  tai  tuotemerkeistä  (1  %).    •  Tyytyväisten   joukosta   löytyvät   ne,   jotka   eivät   töidensä  tai   opiskelujensa   jälkeen   halua   avata   ;etokone?a   (17  %).    •  Älytelevision  omistaminen  on  harvinaista  (11  %).    •  Puhelimen   käy?ö   ei   ole   läheskään   yhtä   monipuolista  kuin  suomalaisilla  verkon  käy?äjillä  keskimäärin.      23  
 24. 24. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Tyytyväiset  –  verkonkäy9öto9umukset  24  56  %  18  %  16  %  15  %  9  %  17  %  14  %  13  %  11  %  7  %  9  %  6  %  5  %  3  %  5  %  3  %  1  %  1  %  2  %  4  %  78  %  46  %  44  %  43  %  42  %  42  %  41  %  34  %  32  %  32  %  28  %  20  %  20  %  18  %  16  %  16  %  11  %  10  %  8  %  7  %  0  %   50  %   100  %  Käyn  lukemassa  uu;sia  verkon  uu;ssivustoilla.  Saan  ;etoa  lähiympäristössäni  tapahtuvista  asioista.  Käytän  verkkoyhteisöpalveluita  ja  sosiaalista  mediaa.  Surffailen  ne;ssä  sa?umanvaraises;  yhdestä  asiasta  toiseen.  Katson  ne;stä  lyhyitä  videoklippejä.  Seuraan  verkon  kau?a  parhaillaan  käynnissä  olevia  tapahtumia.  Käytän  pikavies;npalveluita.  Katson  ne;stä  kokonaisia  ohjelmia,  sarjoja  tai  elokuvia.  Käytän  neLä  puhelimen  kau?a.  Saan  kuulla  uu;sista  muilta  ihmisiltä  verkossa.  Luen  keskustelupalstoja.  Kuuntelen  neLradiota.  Käytän  neLpuhelinpalveluita.  Luen  blogeja.  Lataan  verkosta  musiikkia,  sarjoja,  elokuvia,  pelejä  tai  ohjelmia.  Lataan  verkkoon  itse  o?amiani  valokuvia  tai  videoita.  Kommentoin  uu;sia  verkossa.  Kirjoitan  keskustelupalstoille.  Ostan  (tai  vuokraan)  ne;n  kau?a  elokuvia,  sarjoja  tai  musiikkia  Kirjoitan  blogia,  verkkopäiväkirjaa  tai  pidän  yllä  ko;sivuja.  42  %  27  %  27  %  26  %  28  %  13  %  13  %  6  %  11  %  14  %  6  %  5  %  7  %  8  %  5  %  5  %  5  %  3  %  2  %  4  %  3  %  3  %  81  %  67  %  65  %  58  %  54  %  54  %  49  %  46  %  46  %  43  %  29  %  29  %  28  %  26  %  25  %  25  %  23  %  20  %  20  %  19  %  17  %  6  %  0  %   50  %   100  %  Etsin  uusinta  ;etoa  jostakin  asiasta.  Sivistän  itseäni.  Saan  apua  johonkin  käytännön  ongelmaan.  Pidän  yhtey?ä  minulle  tärkeiden  ihmisten  kanssa.  Kulutan  aikaani.  Opin  uusia  taitoja.  Viihdyn  huumorin  parissa.  Ihme?elen  asioita  tai  tapahtumia.  Saan  nauraa  hölmöille  jutuille.  Seuraan  muiden  ihmisten  kuulumisia.  Autan  muita  ihmisiä.  Pohdiskelen  omaa  elämääni.  Pakenen  arjen  huolia  tai  ongelmia.  Saan  nauraa  jollekin  törkeälle  tai  sopima?omalle  Jaan  hauskoja  linkkejä  muiden  iloksi.  Saan  tukea  muilta  ihmisiltä.  Tunnen  kuuluvani  minulle  tärkeään  ryhmään.  Vaikutan  asioihin.  Muistelen  menneitä.  Suosi?elen  muille  ihmisille  asioita  verkossa  (tuo?eita,  Saan  tutustua  uusiin  ihmisiin.  Ärsytän  tahallani  muita  ihmisiä.  Tyytyväiset  Total  
 25. 25. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  95  %  64  %  38  %  28  %  24  %  21  %  18  %  15  %  9  %  4  %  4  %  98  %  82  %  61  %  52  %  51  %  49  %  41  %  35  %  18  %  12  %  1  %  0  %   50  %   100  %  Lähe?änyt  teks;vies;n    Lähe?änyt  kännykällä  kuvan  tai  videon    Lukenut  sähköposteja  kännykästä    Käy?änyt  puhelimen  ne;n  kau?a  kar?apalveluita    Ladannut  puhelimeeni  jonkun  sovelluksen,  pelin  tms.    Siirtänyt  tai  vastaano?anut  informaa;ota  Bluetooth-­‐yhteyden  avulla    Käy?änyt  Facebookia  tai  muita  sosiaalisen  median  palveluita  kännykällä    Katsonut  videoita  tai  tv-­‐ohjelmia    Käy?änyt  kännykän  paikannukseen  lii?yviä  palveluita  kuten  FourSquare:a    Käy?änyt  Spo;fy:ta  kännykällä    En  mitään  edellisistä    Tyytyväiset  Total  Tyytyväiset  –  puhelimen  käy9ö  ja  medioiden  tärkeys  25  31  %  28  %  14  %  52  %  16  %  3  %  2  %  57  %  28  %  4  %  9  %  2  %  48  %  15  %  6  %  2  %  52  %  32  %  20  %  61  %  30  %  12  %  7  %  71  %  49  %  14  %  13  %  9  %  73  %  40  %  14  %  7  %  0  %   50  %   100  %  Kirjat  Maksulliset  sanomalehdet  Iltapäivälehdet  Radio/  tavallinen  FM-­‐radio  kotona,  autossa,  matkapuhelimessa  jne.  Radio  Radio  /  NeLradio  Radio  /  Maksulliset  musiikkipalvelut  Radio  /  Lada?avat  neLradio-­‐ohjelmat  eli  podcas;t  Televisio  /  Maksu?omat  kanavat  Televisio  /  Vapaas;  vastaanote?ava  neLtelevisio  Televisio  /  Vertaisverkot  Televisio  /  Maksu-­‐tv-­‐palvelut  Televisio  /  Kuukausimaksulliset  neL-­‐tv-­‐palvelut  Internet  /  Vapaas;  saatavilla  olevat  uu;ssivustot  Internet  /  Sosiaalisen  median  palvelut  Internet  /  Uu;skoostepalvelut  Internet  /  Maksulliset  uu;ssivustot  Tyytyväiset  Total  
 26. 26. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  26  Tyytyväiset  Avoin  kysymys:  ”Mikä  on  lempiverkkosivustosi  tai  -­‐palvelusi,  jonka  parissa  kulutat  mielelläsi  aikaa?”  (Facebook  maini?u  23  kertaa)    
 27. 27. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Funk.onaaliset  15  %,  n=166  27  Mies,  43  %  Nainen,  57  %  8  %  23  %  36  %   34  %  15-­‐29-­‐v.   30-­‐44-­‐v.   45-­‐59-­‐v.   60+  -­‐v.  17  %  15  %  16  %  19  %  18  %  15  %  
 28. 28. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Funk.onaaliset  •  Funk.onaaliset-­‐segmen.stä  kolmannes  on  eläkeläisiä.  Se  on  koulutetuin  segmenF,  40  %  on  akateeminen  tai  ammaFkorkean  loppututkinto.    •  Ne.n  käy9ämisessä  korostuvat  asioiden  hoitaminen  ja  kohdiste9u  .edonhaku.  93  %  etsii  uusinta  .etoa,  72  %  sivistää  itseään,  71  %  saa  apua  käytännönasioissa  ja  55  %  oppii  uusia  taitoja.    •  Verkonkäy9ö  lii9yy  hyvin  usein  uu.sten  lukemiseen  (79  %).  •  Vain  23  %  käy9ää  neFä  usein  yhteydenpitoon  tärkeiden  ihmisten  kanssa.    •  Suomalaisen  median  suosiminen  koetaan  melko  tärkeänä  (57  %).      •  Puhelimen  käy?ö  ei  ole  aivan  yhtä  monipuolista  kuin  suomalaisilla  verkon  käy?äjillä  keskimäärin.    •  Funk;onaalisille   ovat   medioista   tärkeitä   kirjat  (65   %),   maksulliset   sanomalehdet   (54   %),  tavallinen   radio   (71   %)   sekä   television  maksu?omat   kanavat   (78   %).   Sosiaalisen  median   palvelut   alikorostuvat   selväs;   (8   %).  Facebookia   ei   juuri   mainita   suosikkisivujen  joukossa   toisin   kuin   kaikissa   muissa  segmenteissä.   Google   mainitaan   muita  useammin  suosikkisivustona.  28  
 29. 29. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Funk.onaaliset  –  verkonkäy9öto9umukset  29  79  %  33  %  11  %  30  %  28  %  31  %  15  %  19  %  18  %  9  %  14  %  10  %  11  %  9  %  8  %  3  %  3  %  3  %  5  %  0  %  78  %  46  %  44  %  43  %  42  %  42  %  41  %  34  %  32  %  32  %  28  %  20  %  20  %  18  %  16  %  16  %  11  %  10  %  8  %  7  %  0  %   50  %   100  %  Käyn  lukemassa  uu;sia  verkon  uu;ssivustoilla.  Saan  ;etoa  lähiympäristössäni  tapahtuvista  asioista.  Käytän  verkkoyhteisöpalveluita  ja  sosiaalista  mediaa.  Surffailen  ne;ssä  sa?umanvaraises;  yhdestä  asiasta  toiseen.  Katson  ne;stä  lyhyitä  videoklippejä.  Seuraan  verkon  kau?a  parhaillaan  käynnissä  olevia  tapahtumia.  Käytän  pikavies;npalveluita.  Katson  ne;stä  kokonaisia  ohjelmia,  sarjoja  tai  elokuvia.  Käytän  neLä  puhelimen  kau?a.  Saan  kuulla  uu;sista  muilta  ihmisiltä  verkossa.  Luen  keskustelupalstoja.  Kuuntelen  neLradiota.  Käytän  neLpuhelinpalveluita.  Luen  blogeja.  Lataan  verkosta  musiikkia,  sarjoja,  elokuvia,  pelejä  tai  ohjelmia.  Lataan  verkkoon  itse  o?amiani  valokuvia  tai  videoita.  Kommentoin  uu;sia  verkossa.  Kirjoitan  keskustelupalstoille.  Ostan  (tai  vuokraan)  ne;n  kau?a  elokuvia,  sarjoja  tai  musiikkia  Kirjoitan  blogia,  verkkopäiväkirjaa  tai  pidän  yllä  ko;sivuja.  93  %  72  %  71  %  23  %  37  %  55  %  29  %  35  %  30  %  10  %  3  %  9  %  20  %  11  %  3  %  3  %  1  %  3  %  7  %  4  %  1  %  2  %  81  %  67  %  65  %  58  %  54  %  54  %  49  %  46  %  46  %  43  %  29  %  29  %  28  %  26  %  25  %  25  %  23  %  20  %  20  %  19  %  17  %  6  %  0  %   50  %   100  %  Etsin  uusinta  ;etoa  jostakin  asiasta.  Sivistän  itseäni.  Saan  apua  johonkin  käytännön  ongelmaan.  Pidän  yhtey?ä  minulle  tärkeiden  ihmisten  kanssa.  Kulutan  aikaani.  Opin  uusia  taitoja.  Viihdyn  huumorin  parissa.  Ihme?elen  asioita  tai  tapahtumia.  Saan  nauraa  hölmöille  jutuille.  Seuraan  muiden  ihmisten  kuulumisia.  Autan  muita  ihmisiä.  Pohdiskelen  omaa  elämääni.  Pakenen  arjen  huolia  tai  ongelmia.  Saan  nauraa  jollekin  törkeälle  tai  sopima?omalle  Jaan  hauskoja  linkkejä  muiden  iloksi.  Saan  tukea  muilta  ihmisiltä.  Tunnen  kuuluvani  minulle  tärkeään  ryhmään.  Vaikutan  asioihin.  Muistelen  menneitä.  Suosi?elen  muille  ihmisille  asioita  verkossa  (tuo?eita,  Saan  tutustua  uusiin  ihmisiin.  Ärsytän  tahallani  muita  ihmisiä.  Funk;onaaliset  Total  
 30. 30. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Funk.onaaliset  –  verkkoon  lii9yviä  mielipiteitä  ja  tapoja  30  ”Pakolliset  pankki-­‐  ja  asunnonetsintäsivut  käytössä”    –  nainen,  45  v.    ”Teen  osakekauppaa  ja  seuraan  esim.  kalasääksen  pesien  elämää  web-­‐kameroiden  välityksellä.  En  osta  juuri  koskaan  neDstä.  SääDedot  tarkistan  ja  Etnan  purkauksia  seuraan  myös.”  –  mies,  64  v.    ”En  roiku  neDssä  tai  pidä  sitä  edes  auki  kuin  hetken  päivässä.  Katson  posDn,  käväisen  H:ssä.  Jos  matkaa  varten  haen  esim.  hotellia,  niin  silloin  voin  olla  neDssä  1-­‐2t/pv,  muuten  ehkä  n.  15min/pvä.”  –  nainen,  56v.    ”Käytän  neNä  aika  vähän.  Pääasiassa  Detoa  etsiessäni  ja  lisäksi  jonkin  verran  pelailen  ilmaisia  pelejä  ja  joskus  ostan  ja  lataan  pelejä.”  –  nainen,  48  v.      ”Käytän  normaalisD  pankki,  maili,  sääDeto  ja  veneseuran  sivuja.  Lomilla  luen  sanomalehDä  ja  katson  mahdollisesD  jotain  TV-­‐ohjelmia.  Jos  tarvitsen  Detoa  niin  Google  on  käytössä.  Tilaan  myös  lippuja  erilaisiin  tapahtumiin,  varaan  hotelleja  ja  ostan  matkalippuja  erilaisiin  kulkuvälineisiin.  Käyn  myös  tutustumassa  tavaran  ja  palvelun  tuo.ajan  koDsivuihin  kun  olen  hankkimassa  jotain.”  –  mies,  65  v.  
 31. 31. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  31  Funk.onaaliset  Avoin  kysymys:  ”Mikä  on  lempiverkkosivustosi  tai  -­‐palvelusi,  jonka  parissa  kulutat  mielelläsi  aikaa?”  (Google  ja  Iltasanomat  maini?u  9  kertaa)  
 32. 32. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Tiedonjanoiset  16  %,  n=171  32  8  %  19  %  39  %   34  %  15-­‐29-­‐v.   30-­‐44-­‐v.   45-­‐59-­‐v.   60+  -­‐v.  17  %  15  %  16  %  19  %  18  %  15  %  Mies,  54  %  Nainen,  46  %  
 33. 33. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Tiedonjanoiset  •  Tiedonjanoiset  ovat  ak.ivisia  uu.sten  ja  ajankohtaisasioiden  seuraajia.    •  Tiedonjanoiset   on   iäkkäin   segmenF,   73  %   on   yli   45-­‐vuo.aita,   kolmannes  eläkeläisiä   ja   yli   puolet   asuu   kaksin  puolison  kanssa.  •  Ne.nkäy9öön   lii9yy   vahvas.   uuden  .edon   etsiminen   (87   %),   itsensä  sivistäminen   (78   %),   avun   hakeminen  ongelmiin  (74  %),  yhteydenpito  tärkeiden  ihmisten   kanssa   (67   %)   sekä   uusien  t a i t o j e n   o p p i m i n e n   ( 7 1   % ) .  Tiedonjanoiset  käy9ävät  neFä  kanavana  vaiku9aa  asioihin  (32  %).      •  Useimmin   ne;ssä   tehtäviä   asioita   ovat   uu;sten  lukeminen  (88  %),  ;edonhaku  (61  %),  käynnissä  olevien  tapahtumien   seuraaminen   (52   %),   lyhyiden  videoklippejen   katsominen   (47   %),   sa?umanvarainen  surffailu  (46  %)  sekä  keskustelupalstojen  lukeminen  (35  %).   Tiedonjanoisilla   korostuvat   myös   uu;sten  kommentoiminen   (22   %),   neLpuhelinpalveluiden  käy?äminen  (25  %)  ja  blogejen  lukeminen  (21  %).    •  Tiedonjanoisista  69  %  on  suomalaisen  median  suosijoita.  He   ovat   muita   enemmän   huolissaan   median   liiallisesta  kaupallistumisesta   (61   %)   ja   poh;vat   useammin   sitä,  ovatko  uu;set  luote?avia  (55  %)  tai  sitä,  miten  yritykset  tai   muut   ihmiset   köy?ävät   Facebookissa   anne?uja  ;etoja  (36  %).      •  Puhelimen   käy?ö   ei   ole   aivan   yhtä   monipuolista   kuin  suomalaisilla  verkon  käy?äjillä  keskimäärin.  •  Tiedonjanoiset   ovat   medioiden   monipuolisia  suurkulu?ajia.    33  
 34. 34. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Tiedonjanoiset  –  verkonkäy9öto9umukset  34  88  %  61  %  32  %  46  %  47  %  52  %  30  %  32  %  21  %  23  %  35  %  24  %  25  %  21  %  11  %  15  %  22  %  12  %  9  %  8  %  78  %  46  %  44  %  43  %  42  %  42  %  41  %  34  %  32  %  32  %  28  %  20  %  20  %  18  %  16  %  16  %  11  %  10  %  8  %  7  %  0  %   50  %   100  %  Käyn  lukemassa  uu;sia  verkon  uu;ssivustoilla.  Saan  ;etoa  lähiympäristössäni  tapahtuvista  asioista.  Käytän  verkkoyhteisöpalveluita  ja  sosiaalista  mediaa.  Surffailen  ne;ssä  sa?umanvaraises;  yhdestä  asiasta  toiseen.  Katson  ne;stä  lyhyitä  videoklippejä.  Seuraan  verkon  kau?a  parhaillaan  käynnissä  olevia  tapahtumia.  Käytän  pikavies;npalveluita.  Katson  ne;stä  kokonaisia  ohjelmia,  sarjoja  tai  elokuvia.  Käytän  neLä  puhelimen  kau?a.  Saan  kuulla  uu;sista  muilta  ihmisiltä  verkossa.  Luen  keskustelupalstoja.  Kuuntelen  neLradiota.  Käytän  neLpuhelinpalveluita.  Luen  blogeja.  Lataan  verkosta  musiikkia,  sarjoja,  elokuvia,  pelejä  tai  ohjelmia.  Lataan  verkkoon  itse  o?amiani  valokuvia  tai  videoita.  Kommentoin  uu;sia  verkossa.  Kirjoitan  keskustelupalstoille.  Ostan  (tai  vuokraan)  ne;n  kau?a  elokuvia,  sarjoja  tai  musiikkia  Kirjoitan  blogia,  verkkopäiväkirjaa  tai  pidän  yllä  ko;sivuja.  87  %  78  %  74  %  67  %  48  %  71  %  54  %  51  %  43  %  32  %  35  %  31  %  21  %  26  %  27  %  26  %  24  %  32  %  22  %  18  %  18  %  7  %  81  %  67  %  65  %  58  %  54  %  54  %  49  %  46  %  46  %  43  %  29  %  29  %  28  %  26  %  25  %  25  %  23  %  20  %  20  %  19  %  17  %  6  %  0  %   50  %   100  %  Etsin  uusinta  ;etoa  jostakin  asiasta.  Sivistän  itseäni.  Saan  apua  johonkin  käytännön  ongelmaan.  Pidän  yhtey?ä  minulle  tärkeiden  ihmisten  kanssa.  Kulutan  aikaani.  Opin  uusia  taitoja.  Viihdyn  huumorin  parissa.  Ihme?elen  asioita  tai  tapahtumia.  Saan  nauraa  hölmöille  jutuille.  Seuraan  muiden  ihmisten  kuulumisia.  Autan  muita  ihmisiä.  Pohdiskelen  omaa  elämääni.  Pakenen  arjen  huolia  tai  ongelmia.  Saan  nauraa  jollekin  törkeälle  tai  sopima?omalle  Jaan  hauskoja  linkkejä  muiden  iloksi.  Saan  tukea  muilta  ihmisiltä.  Tunnen  kuuluvani  minulle  tärkeään  ryhmään.  Vaikutan  asioihin.  Muistelen  menneitä.  Suosi?elen  muille  ihmisille  asioita  verkossa  (tuo?eita,  Saan  tutustua  uusiin  ihmisiin.  Ärsytän  tahallani  muita  ihmisiä.  Tiedonjanoiset  
 35. 35. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Tiedonjanoiset  –  verkkoon  lii9yviä  mielipiteitä  ja  tapoja  35  ”Etsin  neDstä  lähinnä  Detoa.”  –  nainen,  39  v.    ”Käytän  neNä  etsiäkseni  tarvitsemaani  Detoa  tuo.eista,  kaupoista,  tapahtumista  ja  palveluista,  ilmiöistä  ja  uuDsista.  En  pyöri  siellä  päämäärä.ömäsD  ja  lopu.omasD.”  –  nainen,  36        ”Yhteydenpito  tu.uihin,  Tiedon  etsintäpaikka.  Katson  joitain  ohjelmia  Areenasta  ja  muistakin  vastaavista  myös  ulkomaisista  vastaavista.  Laskujen  maksu.”    –  mies,  62  v.    ”Useimmiten  luen  uuDset  ja  sään,  melkein  joka  päivä  sähköposD  ja  mesetys  sukulaisten  ja  kavereiden  kanssa.  hoidan  melkein  kaikki  asiat  neDssä;  pankki,  vakuutukset,  matka-­‐  ja  majoitusvaraukset,  kela  jne.  myös  monet  ostokset  ja  silloin  tällöin  pelaaminen”    –  nainen,  49  v.    ”Käytän  yleensä  jonkun  syyn  takia.  Esim.  Tiedon  etsiminen,  hintavertailut,  tulospalvelu  yms.  Pankkiasiat  hoidan  verkkopankissa  ja  sähköposD  on  tärkeä  myös  työkalu.  Iltapäivä  lehDä  luen  jonkin  verran.  Käy.ö  on  päivi.äistä,  joskus  useita  tuntejakin.”  –  mies,  48  v.  
 36. 36. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  36  Tiedonjanoiset  Avoin  kysymys:  ”Mikä  on  lempiverkkosivustosi  tai  -­‐palvelusi,  jonka  parissa  kulutat  mielelläsi  aikaa?”  (Facebook  maini?u  26  kertaa)  
 37. 37. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Sosiaaliset  19  %,  n=203  37  Mies,  18  %  Nainen,  82  %  33  %   30  %   25  %  12  %  15-­‐29-­‐v.   30-­‐44-­‐v.   45-­‐59-­‐v.   60+  -­‐v.  17  %  15  %  16  %  19  %  18  %  15  %  
 38. 38. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Sosiaaliset  •  NeF  on  korostetus.  sosiaalisen  kanssakäymisen  media.  •  Sosiaaliset-­‐segmenFin  kuuluvista  82  %  naisia,  kolmannes  yksin  asuvia  ja  20  %  koululaisia  tai  opiskelijoita.  •  Internet  on  korostetus.  usealle  lähes  ainoa  media,  jota  käytetään  säännöllises.  (52  %).  Facebook  ylikorostuu  suosikkisivustosta  kysy9äessä,  ja  sen  kau?a  hoituvat  yhteydenpito  perheeseen  ja  sukulaisiin  (61  %)  sekä  ;edonhaku  harrastuksiin  tai  kiinnostuksenkohteisiin  lii?yen  (38  %).  Yrityksistä  tykätään  Facebookissa  (26  %)  ja  siellä  kulutetaan  aikaa  ja  pelaillaan  (24  %).  Ne,  joilla  on  Facebookissa  useampi  kuin  yksi  profiili,  löytyvät  Sosiaaliset-­‐segmen;stä  (6  %).  Muita  suosikkisivustoja  ovat  mm.  Youtube,  erilaiset  blogit.      •  Ne;nkäy?ö  lii?yy  useimmiten  ;edon  etsimiseen  (89   %),   yhteyden   pitämiseen   ihmisten   kanssa  (83   %),   itsensä   sivistämiseen   (71   %),   avun  saamiseen  (70  %),  muiden  ihmisten  kuulumisten  seuraamiseen  (70  %)  ja  ajan  kulu?amiseen  (69  %).   Verkko   koetaan   hauskanpidon,   sosiaalisen  kanssakäymisen  ja  vaiku?amisen  monipuolisena  kanavana.  •  Medioista   kirjat   (62   %),   verkon   vapaat  uu;ssivustot   (86   %)   sekä   sosiaalisen   median  palvelut   (71   %)   ovat   tärkeämpiä   kuin  suomalaisille   verkon   käy?äjille   keskimäärin.  Mediapalveluista   ei   juuri   makseta,   paitsi  korkeintaan  musiikista.  38  
 39. 39. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Sosiaaliset  –  verkonkäy9öto9umukset  39  83  %  52  %  71  %  53  %  48  %  44  %  56  %  43  %  31  %  50  %  30  %  18  %  24  %  25  %  17  %  24  %  12  %  13  %  7  %  9  %  78  %  46  %  44  %  43  %  42  %  42  %  41  %  34  %  32  %  32  %  28  %  20  %  20  %  18  %  16  %  16  %  11  %  10  %  8  %  7  %  0  %   50  %   100  %  Käyn  lukemassa  uu;sia  verkon  uu;ssivustoilla.  Saan  ;etoa  lähiympäristössäni  tapahtuvista  asioista.  Käytän  verkkoyhteisöpalveluita  ja  sosiaalista  mediaa.  Surffailen  ne;ssä  sa?umanvaraises;  yhdestä  asiasta  toiseen.  Katson  ne;stä  lyhyitä  videoklippejä.  Seuraan  verkon  kau?a  parhaillaan  käynnissä  olevia  tapahtumia.  Käytän  pikavies;npalveluita.  Katson  ne;stä  kokonaisia  ohjelmia,  sarjoja  tai  elokuvia.  Käytän  neLä  puhelimen  kau?a.  Saan  kuulla  uu;sista  muilta  ihmisiltä  verkossa.  Luen  keskustelupalstoja.  Kuuntelen  neLradiota.  Käytän  neLpuhelinpalveluita.  Luen  blogeja.  Lataan  verkosta  musiikkia,  sarjoja,  elokuvia,  pelejä  tai  ohjelmia.  Lataan  verkkoon  itse  o?amiani  valokuvia  tai  videoita.  Kommentoin  uu;sia  verkossa.  Kirjoitan  keskustelupalstoille.  Ostan  (tai  vuokraan)  ne;n  kau?a  elokuvia,  sarjoja  tai  musiikkia  Kirjoitan  blogia,  verkkopäiväkirjaa  tai  pidän  yllä  ko;sivuja.  89  %  71  %  70  %  83  %  69  %  55  %  58  %  59  %  58  %  70  %  45  %  39  %  44  %  25  %  37  %  43  %  40  %  27  %  22  %  29  %  26  %  3  %  81  %  67  %  65  %  58  %  54  %  54  %  49  %  46  %  46  %  43  %  29  %  29  %  28  %  26  %  25  %  25  %  23  %  20  %  20  %  19  %  17  %  6  %  0  %   50  %   100  %  Etsin  uusinta  ;etoa  jostakin  asiasta.  Sivistän  itseäni.  Saan  apua  johonkin  käytännön  ongelmaan.  Pidän  yhtey?ä  minulle  tärkeiden  ihmisten  kanssa.  Kulutan  aikaani.  Opin  uusia  taitoja.  Viihdyn  huumorin  parissa.  Ihme?elen  asioita  tai  tapahtumia.  Saan  nauraa  hölmöille  jutuille.  Seuraan  muiden  ihmisten  kuulumisia.  Autan  muita  ihmisiä.  Pohdiskelen  omaa  elämääni.  Pakenen  arjen  huolia  tai  ongelmia.  Saan  nauraa  jollekin  törkeälle  tai  sopima?omalle  Jaan  hauskoja  linkkejä  muiden  iloksi.  Saan  tukea  muilta  ihmisiltä.  Tunnen  kuuluvani  minulle  tärkeään  ryhmään.  Vaikutan  asioihin.  Muistelen  menneitä.  Suosi?elen  muille  ihmisille  asioita  verkossa  (tuo?eita,  Saan  tutustua  uusiin  ihmisiin.  Ärsytän  tahallani  muita  ihmisiä.  Sosiaaliset  Total  
 40. 40. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Sosiaaliset  –  verkkoon  lii9yviä  mielipiteitä  ja  tapoja  40  ”Läppäri  sylissä  aamukahvilla  ei  voita  paperilehteä,  muutoin  tärkeä  kanava  kuskata  mukana.”    –  nainen,  44  v.    ”AkDivinen,  useita  tunteja  päivässä.  Työasiat  hoituvat  sähköposDn  lisäksi  SOMEssa.  Luen  paljon  uuDspalveluja.”  –  nainen,  29  v    ”Käytän  jotakuinkin  jatkuvasD  Facebookia  ja  säännöllisesD  sähköposDa.  Muilla  sivuilla  käyn  satunnaisesD.  En  ole  juuri  kiinnostunut  uuDsista  tai  muusta  vakavasta  sisällöstä.  Haluan  neDstä  viihde.ä  ja  itselleni  tarpeellista  Detoa.”  –  nainen,  25  v.    ”Käytän  opiskeluun,  blogien  lukemiseen  ja  kirjoi.amiseen,  sosiaaliseen  mediaan  +  uuDset  ja  sähköposD”  –  nainen,  22  v.    .  
 41. 41. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  41  Sosiaaliset  (1)  Avoin  kysymys:  ”Mikä  on  lempiverkkosivustosi  tai  -­‐palvelusi,  jonka  parissa  kulutat  mielelläsi  aikaa?”  Tässä  on  kokonaistulos,  seuraavalla  sivulla  ilman  Facebookia.  (Facebook  maini?u  112  kertaa,  Iltaleh;  15  kertaa)  
 42. 42. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  42  Sosiaaliset  (2)  Edellisellä  sivulla  oli  kokonaistulos,  tässä  suosikkisivustot  ilman  Facebookia.    
 43. 43. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Teknologiset  18  %,  n=201  43  Mies,  86  %  Nainen,  14  %  36  %  28  %   26  %  10  %  15-­‐29-­‐v.   30-­‐44-­‐v.   45-­‐59-­‐v.   60+  -­‐v.  17  %  15  %  16  %  19  %  18  %  15  %  
 44. 44. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Teknologiset  •  Teknologiset-­‐segmenFin  kuuluvista  86  %  on  miehiä  ja  kolmannes  yksin  asuvia.  Urbaanein  segmenF.    •  Tietokone9a  käytetään  usein  samalla,  kun  katsotaan  televisiota  (47  %).  Uusimpien  lai9eiden  omistaminen  on  tärkeää  (32  %).  •  NeFradio,  televisioon  lii9yen  vertaisverkot,  maksu-­‐tv-­‐palvelut  ja  kuukausimaksulliset  neF-­‐tv-­‐palvelut  korostuvat.    •  Teknologiset  käy9ävät  yhdessä  Ak.ivisten  kanssa  monipuolisimmin  puhelinta.    •  Teknologiset  ovat  selväs.  muita  innokkaampia  pelaamaan  pelikonsolilla  tai  pc:llä  (34  %).    •  Verkonkäy?ö   lii?yy   korostetus;   hyvin   moneen  toimintaan.   Muihin   verra?una   erityises;   huumori   (69  %),   ajan   kulu?aminen   (66   %),   hölmöille   (60   %)   tai  sopima?omille   (35   %)   jutuille   nauraminen   liitetään  verkon  käy?öön.  Tuen  saaminen  muilta  ihmisiltä  (18  %)  ja   asioihin   vaiku?aminen   (16   %)   kuitenkin   hieman  alikorostuvat.    •  Verkossa   ennen   kaikkea   luetaan   uu;set   (88   %),  katsellaan   lyhyitä   videoklippejä   (61   %),   käytetään  pikavies;palveluita   (56   %),   verkkoyhteisöpalveluita   ja  sosiaalista  mediaa  (54  %)  ja  neLä  puhelimen  kau?a  (51  %).   NeLpuhelinpalvelut   (27   %)   ja   musiikin,   sarjojen,  elokuvien,   pelien   tai   ohjelmien   lataaminen   (27   %)  korostuvat  myös.  Blogeja  ei  juuri  lueta  (11  %)  eikä  niihin  kirjoiteta   (4   %).   Verkkosivuista   korostuvat   Facebookin  lisäksi  erityises;  Youtube,  Google,  Ampparit  ja  Spo;fy.  •  Internet   on   51   %   lähes   ainoa   media,   jota   käytetään  säännöllises;,  ja  suomalaisen  median  suosiminen  (50  %)  jää  alle  keskiarvon.    •  Vain   4   %   ei   halua   avata   ;etokone?a   töiden   tai  opiskelujen  ulkopuolella.  44  
 45. 45. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Teknologiset:  puhelimen  käy9ö  45  100  %  86  %  81  %  82  %  81  %  76  %  66  %  61  %  29  %  17  %  0  %  98  %  82  %  61  %  52  %  51  %  49  %  41  %  35  %  18  %  12  %  1  %  0  %   50  %   100  %  Lähe?änyt  teks;vies;n    Lähe?änyt  kännykällä  kuvan  tai  videon    Lukenut  sähköposteja  kännykästä    Käy?änyt  puhelimen  ne;n  kau?a  kar?apalveluita    Ladannut  puhelimeeni  jonkun  sovelluksen,  pelin  tms.    Siirtänyt  tai  vastaano?anut  informaa;ota  Bluetooth-­‐yhteyden  avulla    Käy?änyt  Facebookia  tai  muita  sosiaalisen  median  palveluita  kännykällä    Katsonut  videoita  tai  tv-­‐ohjelmia    Käy?änyt  kännykän  paikannukseen  lii?yviä  palveluita  kuten  FourSquare:a    Käy?änyt  Spo;fy:ta  kännykällä    En  mitään  edellisistä    Teknologiset   Total  
 46. 46. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Teknologiset  omin  sanoin  46  ”AkDivinen,  monipuolinen,  teknisesD  valveutunut,  osaava,  sosiaalinen,  tehokas”  –  mies,  38  v.    ”Irkkaan,  selaan  facebookia,  koodailen.”  –  mies,  19  v.    ”PerusnörN  koneen  äärellä  neDssä.”  –  mies,  16  v.    ”Suurkulu.aja”,  mies,  22  v.        ”24/7”  –  erakkomainen  vastuuton  rökäle,  mies,  36  v.    ”Käytän  päivi.äin,  Dlaan  esim.  HS  ja  Vasabladet  neNversiona,  käytän  Neclixiä/SpoDfy/Podcasteja  päivi.äin,  minulla  on  kanne.ava  Dotokone,  ipad,  ipod,  lenovo  tableN  ja  Lumia  puhelin.”  –  mies,  44  v.    ”Olen  neDssä  paljon,  ehkä  4  tunDa  päivässä  ja  pelaan  online-­‐pelejä.”,  mies,  16  v.    katson  elokuvia  ja  animesarjoja  (esim.  Voddler  ja  Crunchyroll).”  –  mies,  22  v.  
 47. 47. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  47  Teknologiset  (1)  Avoin  kysymys:  ”Mikä  on  lempiverkkosivustosi  tai  -­‐palvelusi,  jonka  parissa  kulutat  mielelläsi  aikaa?”  Tässä  on  kokonaistulos,  seuraavalla  sivulla  ilman  Facebookia.  (Facebook  maini?u  50  kertaa)  
 48. 48. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  48  Teknologiset  (2)  Edellisellä  sivulla  oli  kokonaistulos,  tässä  suosikkisivustot  ilman  Facebookia.    
 49. 49. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Ak.iviset  15  %,  n=166  49  Mies,  42  %  Nainen,  58  %  49  %  30  %  12  %   9  %  15-­‐29-­‐v.   30-­‐44-­‐v.   45-­‐59-­‐v.   60+  -­‐v.  17  %  15  %  16  %  19  %  18  %  15  %  
 50. 50. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Ak.iviset  •  Ak.ivisista  lähes  80  %  on  alle  45-­‐vuo.aita,  36  %  asuu  kaksin  puolison  kanssa  ja  22  %  opiskelijoita.  •  Ak.iviset  ovat  nimensä  mukaises.  kaikkein  herkimpiä  lii9ämään  verkon  kaikkeen  toimintaansa,  jos  se  vain  on  mahdollista.      •  Verkossa  ollaan  sosiaalisia  ja  käytetään  ennakkoluulo9omas.  teknologian  tuomia  mahdollisuuksia.    •  Medioista  korostuvat  selväs.  kaikki  ns.  uudemmat  palvelumuodot.      •  Älytelevision   omistaminen   on   yleisintä   tässä  segmen;ssä  (25  %)  •  Ak;iviset   käy?ävät   yhdessä   Teknologisten   kanssa  monipuolisimmin   puhelinta.   Tällä   segmen;llä   korostuu  erityises;   Facebookin   tai   muiden   sosiaalisten  mediapalveluiden   käy?äminen   puhelimella   (86   %).  Spo;fy:tä  kännykällä  on  käy?änyt  (37  %).  •  Medioista   korostuvat   selväs;   kaikki   ns.   uudemmat  p a l v e l u m u o d o t   k u t e n   r a d i o n   m a k s u l l i s e t  musiikkipalvelut   (28   %),   podcas;t   (17   %),   vapaas;  vastaano?ava  neLtelevisio  (65  %),  vertaisverkot  (28  %),  maksu-­‐tv-­‐palvelut   (21   %),   kuukausimaksulliset   neL-­‐tv-­‐palvelut   (21   %),   interne;n   sosiaalisen   median   palvelut  (71   %),   uu;skoostepalvelut   (19   %)   sekä   maksulliset  uu;ssivustot   (13   %).   Mediapalveluista   maksaminen   on  tavallista  yleisempää.  50  
 51. 51. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Ak.iviset  –  verkonkäy9öto9umukset  51  76  %  66  %  74  %  62  %  60  %  65  %  70  %  57  %  61  %  68  %  49  %  36  %  25  %  38  %  30  %  34  %  16  %  22  %  23  %  16  %  78  %  46  %  44  %  43  %  42  %  42  %  41  %  34  %  32  %  32  %  28  %  20  %  20  %  18  %  16  %  16  %  11  %  10  %  8  %  7  %  0  %   50  %   100  %  Käyn  lukemassa  uu;sia  verkon  uu;ssivustoilla.  Saan  ;etoa  lähiympäristössäni  tapahtuvista  asioista.  Käytän  verkkoyhteisöpalveluita  ja  sosiaalista  mediaa.  Surffailen  ne;ssä  sa?umanvaraises;  yhdestä  asiasta  toiseen.  Katson  ne;stä  lyhyitä  videoklippejä.  Seuraan  verkon  kau?a  parhaillaan  käynnissä  olevia  tapahtumia.  Käytän  pikavies;npalveluita.  Katson  ne;stä  kokonaisia  ohjelmia,  sarjoja  tai  elokuvia.  Käytän  neLä  puhelimen  kau?a.  Saan  kuulla  uu;sista  muilta  ihmisiltä  verkossa.  Luen  keskustelupalstoja.  Kuuntelen  neLradiota.  Käytän  neLpuhelinpalveluita.  Luen  blogeja.  Lataan  verkosta  musiikkia,  sarjoja,  elokuvia,  pelejä  tai  ohjelmia.  Lataan  verkkoon  itse  o?amiani  valokuvia  tai  videoita.  Kommentoin  uu;sia  verkossa.  Kirjoitan  keskustelupalstoille.  Ostan  (tai  vuokraan)  ne;n  kau?a  elokuvia,  sarjoja  tai  musiikkia  Kirjoitan  blogia,  verkkopäiväkirjaa  tai  pidän  yllä  ko;sivuja.  88  %  77  %  75  %  82  %  77  %  68  %  71  %  75  %  71  %  74  %  56  %  61  %  46  %  53  %  51  %  54  %  52  %  41  %  45  %  39  %  40  %  17  %  81  %  67  %  65  %  58  %  54  %  54  %  49  %  46  %  46  %  43  %  29  %  29  %  28  %  26  %  25  %  25  %  23  %  20  %  20  %  19  %  17  %  6  %  0  %   50  %   100  %  Etsin  uusinta  ;etoa  jostakin  asiasta.  Sivistän  itseäni.  Saan  apua  johonkin  käytännön  ongelmaan.  Pidän  yhtey?ä  minulle  tärkeiden  ihmisten  kanssa.  Kulutan  aikaani.  Opin  uusia  taitoja.  Viihdyn  huumorin  parissa.  Ihme?elen  asioita  tai  tapahtumia.  Saan  nauraa  hölmöille  jutuille.  Seuraan  muiden  ihmisten  kuulumisia.  Autan  muita  ihmisiä.  Pohdiskelen  omaa  elämääni.  Pakenen  arjen  huolia  tai  ongelmia.  Saan  nauraa  jollekin  törkeälle  tai  sopima?omalle  Jaan  hauskoja  linkkejä  muiden  iloksi.  Saan  tukea  muilta  ihmisiltä.  Tunnen  kuuluvani  minulle  tärkeään  ryhmään.  Vaikutan  asioihin.  Muistelen  menneitä.  Suosi?elen  muille  ihmisille  asioita  verkossa  (tuo?eita,  Saan  tutustua  uusiin  ihmisiin.  Ärsytän  tahallani  muita  ihmisiä.  Ak;iviset  Total  
 52. 52. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  52  Ak.iviset  (1)  Avoin  kysymys:  ”Mikä  on  lempiverkkosivustosi  tai  -­‐palvelusi,  jonka  parissa  kulutat  mielelläsi  aikaa?”  Tässä  on  kokonaistulos,  seuraavalla  sivulla  ilman  Facebookia.  (Facebook  maini?u  82  kertaa,  Iltaleh;  14  kertaa)  
 53. 53. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  53  Ak.iviset  (2)  Edellisellä  sivulla  oli  kokonaistulos,  tässä  suosikkisivustot  ilman  Facebookia.    
 54. 54. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  54  Tyytyväiset  Funk;onaaliset  Tiedonjanoiset  Ak;iviset  Teknologiset  Sosiaaliset  Valtaosa  alle  45-­‐vuo;aita   Valtaosa  yli  45-­‐vuo;aita  17  %  15  %  16  %  19  %  18  %  15  %  
 55. 55. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  Heini  Karppinen  TutkimuskonsulL  15/30  Research  heini.karppinen@1530.fi  040  755  1803  Markus  Keränen  Toimitusjohtaja,  tutkija  15/30  Research  markus.keränen@1530.fi  0400  169  199  55  KIITOS!  

×