Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social business or out of business

Cisco partner

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Social business or out of business

 1. 1. Hans%Pe(er*Nygård%Hansen*Social*Business*Advisor*Geelmuyden.Kiese**@hpnhansen*/*HansPe(er.info*
 2. 2. Alt$handler$om$kommunikasjon$
 3. 3. Alt$var$så$mye$enklere$før…$
 4. 4. Betalte* Egne* Fortjente* Markedsføring* Ne(sider* Sosiale*medier* på*Interne(* Egne*mobile*Betalte*søk*(PPC)* WoM* applikasjoner* Mobil* Kundeservice* Bruker%forum* annonsering* Eget*digitalt* Nyheter,*PR,* Sponsorater* innhold* annonseringer* Betalte* Blogg* Egne*blogger* applikasjoner* Relasjoner*
 5. 5. ..alt$som$går$opp,$må$gå$ned…$ 2001:*Boblen*sprekker*Synlighet* Bruk*og*utny(else*av* Interne(*fortse(er*å*øke*–* norske*virksomheter* tregere*enn*sine*naboland.* 2012:*Alt*er*endret* 2011:*3*av*4*nordmenn*handler*på*Interne(* 1996:*2%*av*Norges*befolkning*bruker*Interne(* 2008:*40%*av*statlige*innkjøp*via*elektroniske*tjenester* 2007:*Apple*lanserer*iPhone*–*170,000*på*Facebook*i*Norge** 1995:*Starten*på*dotcom%boblen* 2006:*Facebook*lanseres* 1993:*Interne(*”åpner”*for*alle* 2006:*Stor*skepsis*Sl*e%handel*i*Norge* 1991:*World*Wide*Web*”lanseres”* Tid* Teknologi%* Toppen*av** Bunnen*av** Opplysnings%* ProdukSvitets%* trigger* oppblåste* desillusjoner* Sden* platå* forventninger*
 6. 6. Toppen$av$hypen$nå?$ 2012:*Facebook*har*over* 900*millioner*brukere…*Synlighet* 2011:*Facebook*–*800m* r*det* lang *Sd*ta g* Hvor* gangen,*o ive* * r denne il*klare*å*d *v hvem rst?* fø 2010:*Facebook*–*500m* verdi* 2009:*Facebook*–*300m* 2008:*Facebook*–*100m* 2006:*Facebook*lanseres* Tid* Teknologi%* Toppen*av** Bunnen*av** Opplysnings%* ProdukSvitets%* trigger* oppblåste* desillusjoner* Sden* platå* forventninger*
 7. 7. Endringsfaser$ Integrere* Fornektelse*Følelser/Forhold* Forstå* Tvil* Eksperimentering* Aksept* Sjokk* Tid*
 8. 8. Status$Q$•  3$millioner$nordmenn$deltar$i$eB$eller$flere$sosiale$neBverk$ •  2,6*millioner*nordmenn*bruker*Facebook,*og*vi*deler,*liker*og* kommenterer*10*millioner*ganger*hver*dag* •  600,000*bruker*LinkedIn* •  450,000*bruker*Twi(er*•  80%$av$oss$har$en$smarBelefon$og$1$av$4$minuBer$online$går$ over$mobilen$•  1$av$4$minuBer$online$er$på$et$sosialt$neBverk,$og$•  Vi$søker$på$neBet$1,6$millioner$ganger$hver$dag$•  …og$de$fleste$av$oss$er$misfornøyde$med$eget$IntraneB$(og$ intern$kommunikasjon)$
 9. 9. Selskaper som lykkes i sosiale medier har en åpen kommunikasjonskultur!People talk, brands don’t. Mennesker$ foretrekker$ mennesker$ fremfor$ merkevarer.$*
 10. 10. Forskjellige$flater$har$forskjellig$leseQ$og$bruksmønstre…$ 06:00* 24:00* Image(s):*FreeDigitalPhotos.net*
 11. 11. …og$mange$av$trendene$er$veldig$brukerQorienterte$ *BOYD* liggjøring*& Forbruker Mobilsentriske*applikasjoner,*kontekstorientert*innhold,*med*en*sosial* brukerSlnærming**%*og*egne*app%buSkker*for*bedrijer*Cloud*compuSng, Håndtering*&*Ana *lav%energi* lyse*av*”store*datservere*og*IT*doe a” * sn’t*ma(er?* e(** cta*Intern ”Alt ”*er*conne
 12. 12. Social$Business$er$ikke$Facebook…$
 13. 13. ”Bedrijen*din * *har*ikke*utny(et*potensialet*de*sosialeInterne(*har*åpneorganisatorisk*o *mekanismene*som* t*for;*økonomisk,* g*omdømmemessig.**
 14. 14. Sosiale*medier*er*et*lederansvar**
 15. 15. Organisatorisk$ De*ansa(e*er*fornøyd*med*info%*og*komm.flyten*–*internt*og*eksternt* De*ansa(e*føler*at*de*deltar,*at*de*blir*hørt*og*verdsa(* Det*er*Slre(elagt*for*at*ansa(e*enkelt*kan*samhandle*eksternt*og*internt* Det*er*etablert*verktøy*som*gjør*det*enkelt*å*dele*og*kommentere*informasjon* Alle*ansa(e*har*enkel*Slgang*Sl*selskapets*informasjon,*kompetanse*og*erfaring* Det*er*allokert*Slstrekkelig*med*Sd,*kompetanse*og*ressurser*for*å*håndtere* Slstedeværelse,*dialog*og*kommunikasjon*i*digitale*kanaler* Picture:*MadeByKjartan.no*
 16. 16. Økonomisk$–$salg$&$marked$ Salg%*og*markedsføringsSltak*maksimerer*det*økonomiske*potensialet* Alle*kjenner*Sl*hva*selskapet*driver*med*og*hva*som*gjør*selskapet*unikt* Virksomheten*er*opSmalisert*for*mer*salg*Sl*eksisterende%*og*nye*kunder* Alle*stakeholdere*finner*det*enkelt*å*få*tak*i*relevant*informasjon** Det*er*enkelt*å*få*tak*i*rikSg*ansa(*med*rikSg*kunnskap*og*erfaring* All*offentlig*informasjon*deles*der*hvor*våre*stakeholdere*forventer*å*finne*det:* AkSviteter,*Pressemeldinger,*ProdukSnfo*&*nyheter,*Presentasjoner,* Whitepapers,*bilder*etc* Merkevaren*er*sterk*&*a(rakSv* Picture:*Hans%Pe(er*Nygård%Hansen*
 17. 17. Omdømme$ Kundene*er*veldig*fornøyde*med*vår*service* Det*er*le(*å*beholde*de*beste*medarbeiderne*og*enkelt*å*skaffe*nye*ansa(e* Eksterne*stakeholdere*har*høy*Sllit*Sl*selskapet* Vi*nyter*godt*av*veldig*lojale*kunder* All*selskapsinformasjon*når*ut*Sl*de*rikSge*stakeholdere* Vi*er*synlige*og*Slstede*der*hvor*potensielle*ansa(e*og*kunder*befinner*seg* Picture:*MadeByKjartan.no*
 18. 18. Ansikt%Sl%ansikt* 80%* Web%sider* 47%* Partnere* 41%*Kundekontaktsentre* 40%*Tradisjonelle*medier* 39%* Sosiale*medier* 16%* Kilde:*IBM*Global*CEO*Study*2012*
 19. 19. Ansikt%Sl%ansikt* 67%*Sosiale$medier$ 57%$ Økning* på*256%* Web%sider* 55%* Partnere* 38%*Kundekontaktsentre* 31%*Tradisjonelle*medier* 15%* Kilde:*IBM*Global*CEO*Study*2012*
 20. 20. Ansikt%Sl%ansikt* 67%* Sosiale$medier$ 57%$ Økning* på*256%* Web%sider*Det* handler* om* å* komme* nærmere* kunder,* 55%*partnere*og*ansa(e.*Ledere*vil*skije*fokus*fra*det*å* bruke* e%post* og* telefoner* som* primære* Partnere*kommunikasjonsverktøy*Sl*bruk*av*sosiale*ne(verk* 38%*som*et*middel*for*direkte*engasjement.* Kundekontaktsentre* 31%* Tradisjonelle*medier* 15%* Kilde:*IBM*Global*CEO*Study*2012*
 21. 21. Sosiale$medier$ Eksisterende* Nye%*&*eksisterende* relasjoner* relasjoner*Samhandling$
 22. 22. Et$lederansvar$å$forstå,$prioritere$&$[lpasse$ **********Forretningsmessige$mål$ Omsetningsvekst$ Kostnadsreduksjon$ Overordnede* virksomhetsmål* Omdømme*&* Organisatoriske* Salg* Innovasjon* Kundeservice* HR* Synlighet* Sltak* Kultur%*&* Endring*&* Rekru(ere*nye*og* Ressursbehov*&* Økt*kunnskap* kommunikasjons% prioritering*av* beholde*ansa(e* %endringer* endringer* oppgaver* Markeds% Betalt ** Fortjent* Eid* kanaler* Kanalvalg* Marked* Ansa(e* Media* Myndigheter* Eiere* Målgrupper* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* Prioritering*
 23. 23. Et$lederansvar$å$forstå,$prioritere$&$[lpasse$ **********Forretningsmessige$mål$ Omsetningsvekst$ Kostnadsreduksjon$ Overordnede* virksomhetsmål* Omdømme*&* Organisatoriske* Salg* Innovasjon* Kundeservice* HR* Synlighet* Sltak* Kultur%*&* Endring*&* Rekru(ere*nye*og* Ressursbehov*&* Økt*kunnskap* kommunikasjons% prioritering*av* beholde*ansa(e* %endringer* endringer* oppgaver* Markeds% Betalt ** Fortjent* Eid* kanaler* Kanalvalg* Marked* Ansa(e* Media* Myndigheter* Eiere* Målgrupper* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* Prioritering*
 24. 24. Integrere$for$å$op[malisere$
 25. 25. HansPe(er.info*på*60*dager* Slideshare* Vimeo* YouTube* SurveyMonkey* Facebook* Twi(er* Instagram*
 26. 26. GEELMUYDEN.KIESE$ oslo$københavn$stockholm$www.geelmuyden%kiese.com*

×