Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬
2014 © ‫גולדנברג‬ ‫לאלעד‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫קניתי‬ ,‫ראיתי‬ ,‫באתי‬
‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫...
?‫היום‬ ‫נדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬
1?‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫לנו‬ ‫קרה‬ ‫מה‬
2‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬ 5
‫לוקאל‬ | ‫מובייל‬ | ...
?‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫לנו‬ ‫קרה‬ ‫מה‬
1?‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫לנו‬ ‫קרה‬ ‫מה‬
?‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫לנו‬ ‫קרה‬ ‫מה‬
‫יותר‬ ‫אישית‬ ‫להיות‬ ‫הפכה‬ ‫החוויה‬
‫התרחב‬ ‫שלנו‬ ‫הבחירה‬ ‫מרחב‬
?‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫לנו‬ ‫קרה‬ ‫מה‬
‫זה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מאפשרת‬ ‫הטכנולוגית‬ ‫ההתפתחות‬
?‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫לנו‬ ‫קרה‬ ‫מה‬
‫מחוברים‬ ‫תמיד‬ ‫אנחנו‬
?‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫לנו‬ ‫קרה‬ ‫מה‬
‫יותר‬ ‫והדוקים‬ ‫גדולים‬ ‫החברתיים‬ ‫המעגלים‬
?‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫לנו‬ ‫קרה‬ ‫מה‬
2‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬ 5
‫לוקאל‬ | ‫מובייל‬ | ‫סושיאל‬ | ‫קסטומיזציה‬ | ‫פרסונליזציה‬
‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬
‫לוקאל‬ ‫סושיאל‬‫מובייל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬
‫סושיאל‬‫מובייל‬‫לוקאל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬
‫הלקוח‬ ‫למאפייני‬ ‫המוצר‬ ‫התאמת‬
‫הצרכנית‬ ‫התנהגותו‬ ‫ודפוסי‬
‫החדש‬ ...
‫חיפוש‬ ‫במנועי‬ ‫פרסונליזציה‬
youtube.com ‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫העניין‬ ‫תחומי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫בסרטונים‬ ‫לצפיה‬ ‫המלצות‬
‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬
google.com ‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫המשיכה‬ ‫תחומי‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫תוך‬ ‫לחיפוש‬ ‫פרסומות‬ ‫התאמת‬
‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫פרסונליזציה‬
facebook.com ‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫העניין‬ ‫לתחומי‬ ‫פרסומות‬ ‫התאמת‬
‫אונליין‬ ‫בחנויות‬ ‫פרסונליזציה‬
nextdirect.com ‫לשפתו‬ ‫והתאמה‬ ‫הגולש‬ ‫של‬ ‫המקור‬ ‫ארץ‬ ‫זיהוי‬
amazon.com ‫לך‬ ‫הדומים‬ ‫לקוחות‬ ‫של‬ ‫צרכנית‬ ‫התנהגות‬ ‫מבוססות‬ upsale ‫הצעות‬
‫אונליין‬ ‫בחנויות‬ ‫פרסונליזציה‬
mybeautycompare.com ‫אישיים‬ ‫מאפיינים‬ ‫לפי‬ ‫טיפוח‬ ‫מוצרי‬ ‫התאמת‬
‫אונליין‬ ‫בחנויות‬ ‫פרסונליזציה‬
‫באופליין‬ ‫גם‬ ‫פרסונליזציה‬
laredoute.fr ‫המקומיים‬ ‫והשעה‬ ‫האוויר‬ ‫למזג‬ ‫בהתאם‬ ‫משתנה‬ ‫הפרסומת‬
‫שלך‬ ‫הפרסונלי‬ ‫העתיד‬
‫הפצה‬ ‫לנקודות‬ ‫המוצרים‬ ‫שליחת‬
‫ההזמנה‬ ‫ביצוע‬ ‫בטרם‬ ‫עוד‬ ‫קרובות‬
amazon.com ‫ללקוח‬ ‫ייח...
‫פרסונליזציה‬
1‫ללקוח‬ ‫גבוה‬ ‫ערך‬ ‫מתן‬
2‫האמון‬ ‫את‬ ‫מגבירה‬ ‫טובה‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬
3‫עסקיים‬ ‫לצרכים‬ ‫מידע‬ ‫איסוף‬
...
‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬
‫סושיאל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬
‫הלקוח‬ ‫למאפייני‬ ‫המוצר‬ ‫התאמת‬
‫הצרכנית‬ ‫התנהגו...
‫סושיאל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬
‫ולהשפיע‬ ‫לאפיין‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫יכולתו‬
‫רוכש‬ ‫הוא‬ ‫אותו‬ ‫המוצר‬ ‫על‬
‫מובייל‬‫לוקא...
‫באופנה‬ ‫קסטומיזציה‬
pioldress.com ‫עצמי‬ ‫בעיצוב‬ ‫שמלה‬
casetify.com ‫עצמי‬ ‫בעיצוב‬ ‫לסמארטפון‬ ‫כיסויים‬
‫בגאדג׳טים‬ ‫קסטומיזציה‬
sculpteo.com ‫עצמי‬ ‫בעיצוב‬ ‫לסמארטפון‬ ‫כיסוי‬ ‫של‬ ‫מימדית‬ ‫תלת‬ ‫הדפסה‬
‫בגאדג׳טים‬ ‫קסטומיזציה‬
‫הרכב‬ ‫בעולם‬ ‫קסטומיזציה‬
‫צבע‬ ‫בכל‬ ‫מכונית‬ ‫״יש‬
‫שהצבע‬ ‫בתנאי‬ ,‫שתרצו‬
‫שחור״‬ ‫הוא‬
ford.com ‫מאפס‬ ‫המוסטנג‬ ‫את‬ ‫להרכיב‬ :‫אונליין‬ ‫פורד‬
‫הרכב‬ ‫בעולם‬ ‫קסטומיזציה‬
‫קסטומיזציה‬
1Engagement :‫גדולה‬ ‫מעורבות‬
2‫המותג‬ ‫עם‬ ‫חזק‬ ‫רגשי‬ ‫קשר‬
3‫והמלצה‬ ‫לשיתוף‬ ‫אמיתי‬ ‫רצון‬
‫ישיר‬ ‫באו...
‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬
‫סושיאל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬
‫ולהשפיע‬ ‫לאפיין‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫יכולתו‬
‫רוכש‬ ‫הוא...
‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬
‫סושיאל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬
‫חברתיות‬ ‫באינטראקציות‬ ‫שימוש‬
‫ומותג‬ ‫מוצר‬ ‫לקי...
‫ומידע‬ ‫לתכנים‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
buzzfeed.com ‫נחשף‬ ‫המשתמש‬ ‫אליו‬ ‫התוכן‬ ‫בחוויית‬ ‫חברים‬ ‫שיתוף‬
buzzfeed.com ‫נחשף‬ ‫המשתמש‬ ‫אליו‬ ‫התוכן‬ ‫בחוויית‬ ‫חברים‬ ‫שיתוף‬
‫ומידע‬ ‫לתכנים‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
‫החברה‬ ‫בפעילות‬ ‫הלקוחות‬ ‫שיתוף‬ :‫קסטרו‬
‫חיים‬ ‫וסגנון‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
‫חיים‬ ‫וסגנון‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
‫לרשת‬ ‫מועברת‬ ‫הפיזית‬ ‫החנות‬ ‫חווית‬ :‫סטארבקס‬
‫המוצר‬ ‫את‬ ‫להראות‬ ‫בלי‬ :Go Pro
‫חיים‬ ‫וסגנון‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
‫סושיאל‬
1‫המותג‬ ‫עם‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫ישירה‬ ‫אינטראקציה‬
2‫מענה‬ ‫במתן‬ ‫מיידית‬ ‫יכולת‬
3‫המותג‬ ‫עם‬ ‫שמזדהה‬ ‫לקוחות‬ ‫...
‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬
‫סושיאל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬
‫חברתיות‬ ‫באינטראקציות‬ ‫שימוש‬
‫ומותג‬ ‫מוצר‬ ‫לקי...
‫סושיאל‬‫מובייל‬‫לוקאל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬
‫מחוברים‬ ‫תמיד‬ ‫המשתמשים‬
‫מגוונים‬ ‫ממשקים‬ ‫באמצעות‬
‫החדש‬ ‫המסחר‬ ...
‫ניידים‬ ‫מכשירים‬ .‫מחוברים‬ ‫תמיד‬
‫חדירת‬ ‫קצב‬ 2017 ‫ב‬
70%‫ל‬ ‫יגיע‬ ‫המובייל‬
‫העולם‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫מכלל‬
flickr_Ivan ...
‫מיליארד‬ 1.28 ‫יש‬ ‫בסין‬
‫סלולריים‬ ‫מכשירים‬
Wikipedia_Joseph Ferris III
‫ניידים‬ ‫מכשירים‬ .‫מחוברים‬ ‫תמיד‬
1.28 ‫יש‬ ‫בסין‬
‫סלולריים‬ ‫מכשירים‬ ‫מיליארד‬
‫הצמיחה‬ ‫קצב‬ ‫ברוסיה‬
184% ‫על‬ ‫עומד‬
‫ניידים‬ ‫מכשירים‬ .‫מחוברים‬ ‫תמ...
14.10.2013
(‫יחידות‬ ‫)מליוני‬ ‫חכמים‬ ‫לטלפונים‬ ‫מכירות‬ ‫*צפי‬
‫ניידים‬ ‫מכשירים‬ .‫מחוברים‬ ‫תמיד‬
‫וקניות‬ ‫מובייל‬
‫בעולם‬ ‫באונליין‬ ‫מהקניות‬ 40%-‫מ‬ ‫יותר‬
‫ניידים‬ ‫מכשירים‬ ‫באמצעות‬ ‫מבוצעות‬
‫ניידים‬ ‫מכשירים‬ .‫מחוברים‬ ‫תמיד‬
‫מעורבים‬ ‫ניידים‬ ‫מכשירים‬
‫מהקניות‬ 70% ‫בכ‬
‫היום‬ ‫של‬ ‫הצרכנים‬
2013 ‫יולי‬
•‫ניידים‬ ‫למכשירים‬ ‫מחוברים‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬
•‫תוכן‬ ‫יותר‬ ‫צורכים‬
‫בארה״ב‬ ‫למדיה‬ ‫...
‫היום‬ ‫של‬ ‫הצרכנים‬
2013 ‫יולי‬
•‫ניידים‬ ‫למכשירים‬ ‫מחוברים‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬
•‫תוכן‬ ‫יותר‬ ‫צורכים‬
2014‫ל‬‫ט‬‫י‬‫ג‬‫י...
‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬
Oculus Rift
Nike Fuelband
Sigmo Translator
Fitbit Zip
Misfit ShineMi.Mu Muse Sensoria
‫מובייל‬
‫בתנועה‬ ‫עולם‬
1Always-on ,‫מחוברים‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫הלקוחות‬
2‫ממשק‬ ‫לכל‬ ‫אחת‬ ‫צרכנית‬ ‫והתנהגות‬ ‫צפיות‬
3‫המו...
‫קסטומיזציה‬‫סושיאל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬
‫מחוברים‬ ‫תמיד‬ ‫המשתמשים‬
‫מגוונים‬ ‫ממשקים‬ ‫באמצעות‬
‫מובייל‬‫לוקאל‬
‫ה...
‫סושיאל‬‫מובייל‬‫לוקאל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬
,‫מודעות‬ ‫ליצירת‬ ‫המקומי‬ ‫בהקשר‬ ‫שימוש‬
‫לעפולה‬ ‫והנעה‬ ‫החוויה‬ ‫ה...
‫ההקשר‬ ‫הוספת‬ .‫מקומי‬
waze ‫בדרך‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫למיקומו‬ ‫קופונים‬ ‫התאמת‬
‫מובייל‬ ‫פינת‬ ‫לוקאל‬
Lowe’s ‫בחנות‬ ‫לשימוש‬ ‫יעודית‬ ‫אפליקציה‬
iBeacons ‫החנות‬ ‫בתוך‬ ‫יותר‬ ‫מדויק‬ ‫מיקום‬
‫מובייל‬ ‫פינת‬ ‫לוקאל‬
:Showrooing
‫באונליין‬ ‫ורכישה‬ ‫מחירים‬ ‫השוואת‬
‫מובייל‬ ‫פינת‬ ‫לוקאל‬
‫לקוח‬ ‫מבוסס‬ ‫מובייל‬ ‫פרסום‬ .‫מיטשטשים‬ ‫הגבולות‬
‫החוצות‬ ‫שלט‬ ‫על‬ ‫מופיע‬ ‫אתה‬ :‫קולה‬ ‫קוקה‬
‫לסמארטפון‬ ‫התראה‬...
task rabbit ?‫שלי‬ ‫המשימות‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫יכול‬ ‫מסביבי‬ ‫מי‬
‫חדשים‬ ‫עסקיים‬ ‫מודלים‬ .‫מיטשטשים‬ ‫הגבולות‬
fliike ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫לייקים‬ ‫מונה‬
‫האמיתי‬ ‫בעולם‬ ‫גם‬ ‫חברים‬ .‫מיטשטשים‬ ‫הגבולות‬
‫מוחשי‬ ‫למוצר‬ ‫הוירטואלי‬ ‫מהעולם‬ .‫מיטשטשים‬ ‫הגבולות‬
instaprint ‫מאינסטגרם‬ ‫ישירות‬ ‫תמונות‬ ‫הדפסת‬
,‫ציוצים‬ ‫מדפיסה‬
,‫מאתרים‬ ‫עדכונים‬
‫והודעות‬ ‫מיילים‬ SMS
little printer ‫החברתית‬ ‫המדפסת‬
‫מוחשי‬ ‫למוצר‬ ‫הוירטואלי...
Dorothy ‫עקבים‬ ‫בנקישת‬ ‫לחברים‬ ‫מסרון‬
‫הוירטואלי‬ ‫לעולם‬ ‫מוחשי‬ ‫ממוצר‬ .‫מיטשטשים‬ ‫הגבולות‬
‫מקומי‬ :‫מובילים‬ ‫טרנדים‬
‫לממשק‬ ‫הלקוח‬ ‫מיקום‬ ‫בין‬ ‫החיבור‬
1‫רלוונטיות‬ ‫והצעות‬ ‫למקום‬ ‫זיקה‬ ‫ללקוח‬
‫עצום‬ ‫ער...
‫סושיאל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬
,‫מודעות‬ ‫ליצירת‬ ‫המקומי‬ ‫בהקשר‬ ‫שימוש‬
‫לפעולה‬ ‫והנעה‬ ‫החוויה‬ ‫העצמת‬
‫מובייל‬‫...
‫סושיאל‬‫מובייל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬‫לוקאל‬
‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬
‫סושיאל‬‫מובייל‬‫לוקאל‬ ‫פרסונליזציה‬...
3‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ :‫ליבה‬ ‫מושגי‬
SEO | SEM | SMM | Omnichannel | Affiliate Marketing
‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬
3‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫שיווק‬ / SMM
2‫חיפוש‬ ‫במנועי‬ ‫שיווק‬ / SEM
1‫אורגני‬ ‫קידום‬ / SEO
4‫ערו...
‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫והתכניות‬ ‫הטכניות‬ ‫הפעולות‬ ‫מכלול‬
‫תוצאת‬ ‫את‬ ‫שישפרו‬ ,‫באתר‬ ‫הנעשות‬
...
‫אורגני‬ ‫קידום‬ / SEO
‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫אורגני‬ ‫קידום‬ / SEO
‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫הנוגעות‬ ‫ממומנות‬ ‫מודעות‬ ‫פרסום‬
.‫הגולש‬ ‫של‬ ‫החיפוש‬ ‫למילות‬
‫צופה‬ ‫שהגולש‬ ‫בעת‬ ‫מודעות‬ ‫פרסום‬
.‫המקודם‬ ‫האת...
‫חיפוש‬ ‫במנועי‬ ‫שיווק‬ / SEM
‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫חיפוש‬ ‫במנועי‬ ‫שיווק‬ / SEM
‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
.‫שיווקי‬ ‫ככלי‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫שימוש‬
.‫מפולחים‬ ‫קהלים‬ ‫בקרב‬ ‫ולמוצרים‬ ‫למותג‬ ‫החשיפה‬ ‫הגדלת‬
‫חברתיות‬ ‫ברשת...
‫שבמוצר‬ ‫הויראליות‬ :Diamond Candles
SMM < ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
•‫טבעת‬ ‫מסתתרת‬ ‫נר‬ ‫בכל‬
•‫ערך‬ ‫יקרות‬ ‫טבעות‬ ‫בחלקן‬
•‫ברורות‬ ‫הנחיות‬
•‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫ושיתוף‬ ‫לצילום‬ ‫עידו...
‫שבמוצר‬ ‫הויראליות‬ :Diamond Candles
‫את‬ ‫משתפות‬ ‫הלקוחות‬
‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫החוויה‬
SMM < ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ <...
‫ומכירה‬ ‫תקשורת‬ ‫ערוצי‬ ‫בין‬ ‫שילוב‬
‫המותג‬ ‫עם‬ ‫ורציפה‬ ‫אינטימית‬ ‫לקוח‬ ‫חווית‬ ‫לצורך‬
‫ערוצי‬ ‫רב‬ ‫שיווק‬ / Omn...
‫שתקנה‬ ‫לפני‬ ‫נסה‬ ,‫בסינגפור‬ ‫בקניון‬ ‫גרופון‬ ‫חנות‬
Omnichannel < ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫על‬ ‫אחראי‬ ‫השותף‬ ‫ובה‬ ‫ביצועים‬ ‫מוטת‬ ‫שיווק‬ ‫אסטרטגית‬
‫הצלחתו‬ ‫לפי‬ ‫ומתוגמל‬ ‫הסוחר‬ ‫של‬ ‫מוצריו‬ ‫וקידום‬ ‫פר...
Affiliate Marketing < ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫המפורסמים‬ ‫של‬ ‫כמו‬ ‫שעונים‬ ‫לקנות‬ :CelebritiesWatc...
‫המסחר‬ ‫ענקיות‬ ‫של‬ ‫השותפים‬ ‫רשתות‬
Affiliate Marketing < ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫מחירים‬ ‫השוואת‬ ‫מנועי‬ :‫שותפים‬ ‫רשתות‬
Affiliate Marketing < ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫מוצרים‬ ‫על‬ ‫מקצועית‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ :‫שותפים‬ ‫רשתות‬
Affiliate Marketing < ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫הלאה‬ ‫איתנו‬ ‫לוקחים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬
‫הלאה‬ ‫איתנו‬ ‫לוקחים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬
1‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫לנו‬ ‫קרה‬ ‫מה‬
2‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬ 5
3‫באינטרנט...
‫מחשבה‬ ‫או‬ ‫שאלה‬ ‫בכל‬ ‫אליי‬ ‫פנו‬
‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬
slideshare.net/eladgoldenberg
elad@eladgoldenberg.com
2014 © ‫גול...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

אלעד גולדנברג: באתי. ראיתי. קניתי - 5 אבני היסוד של המסחר החדש

1,095 views

Published on

העולם סביבנו משתנה, ובשנים האחרונות מספר מגמות משפיעות על התנהגותנו הצרכנית
החוויה הפכה להיות אישית יותר
מרחב הבחירה שלנו התרחב
ההתפתחות הטכנולוגית מאפשרת את כל זה
אנחנו תמיד מחוברים
המעגלים החברתיים גדולים והדוקים יותר

השינויים האלה יצרו את 5 אבני היסוד של המסחר החדש:
1. פרסונליציה - המשווק מתאים את המסר והמוצר ללקוח
2. קסטומיזציה - ללקוח יכולת השפיה על המוצר הסופי
3. סושיאל - שימוש באינטראקציה חברתית לקידום מוצר ומותג
4. מובייל - תמיד מחוברים לסמארטפון ולעוד מכשירים לבישים
5. לוקאל - שילוב ההקשר החברתי באינטראקציה מעצים את החוייה ומחבר בין העולמות

מגוון דוגמאות עדכניות מהאתרים והאפליקציות המובילים

Published in: Business

אלעד גולדנברג: באתי. ראיתי. קניתי - 5 אבני היסוד של המסחר החדש

 1. 1. ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬ 2014 © ‫גולדנברג‬ ‫לאלעד‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫קניתי‬ ,‫ראיתי‬ ,‫באתי‬ ‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬ 5
 2. 2. ?‫היום‬ ‫נדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬ 1?‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫לנו‬ ‫קרה‬ ‫מה‬ 2‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬ 5 ‫לוקאל‬ | ‫מובייל‬ | ‫סושיאל‬ | ‫קסטומיזציה‬ | ‫פרסונליזציה‬ 3‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ :‫ליבה‬ ‫מושגי‬ SEO | SEM | SMM | Omnichannel | Affiliate Marketing
 3. 3. ?‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫לנו‬ ‫קרה‬ ‫מה‬ 1?‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫לנו‬ ‫קרה‬ ‫מה‬
 4. 4. ?‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫לנו‬ ‫קרה‬ ‫מה‬ ‫יותר‬ ‫אישית‬ ‫להיות‬ ‫הפכה‬ ‫החוויה‬
 5. 5. ‫התרחב‬ ‫שלנו‬ ‫הבחירה‬ ‫מרחב‬ ?‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫לנו‬ ‫קרה‬ ‫מה‬
 6. 6. ‫זה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מאפשרת‬ ‫הטכנולוגית‬ ‫ההתפתחות‬ ?‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫לנו‬ ‫קרה‬ ‫מה‬
 7. 7. ‫מחוברים‬ ‫תמיד‬ ‫אנחנו‬ ?‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫לנו‬ ‫קרה‬ ‫מה‬
 8. 8. ‫יותר‬ ‫והדוקים‬ ‫גדולים‬ ‫החברתיים‬ ‫המעגלים‬ ?‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫לנו‬ ‫קרה‬ ‫מה‬
 9. 9. 2‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬ 5 ‫לוקאל‬ | ‫מובייל‬ | ‫סושיאל‬ | ‫קסטומיזציה‬ | ‫פרסונליזציה‬
 10. 10. ‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬ ‫לוקאל‬ ‫סושיאל‬‫מובייל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬
 11. 11. ‫סושיאל‬‫מובייל‬‫לוקאל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬ ‫הלקוח‬ ‫למאפייני‬ ‫המוצר‬ ‫התאמת‬ ‫הצרכנית‬ ‫התנהגותו‬ ‫ודפוסי‬ ‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬
 12. 12. ‫חיפוש‬ ‫במנועי‬ ‫פרסונליזציה‬ youtube.com ‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫העניין‬ ‫תחומי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫בסרטונים‬ ‫לצפיה‬ ‫המלצות‬
 13. 13. ‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬ google.com ‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫המשיכה‬ ‫תחומי‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫תוך‬ ‫לחיפוש‬ ‫פרסומות‬ ‫התאמת‬
 14. 14. ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫פרסונליזציה‬ facebook.com ‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫העניין‬ ‫לתחומי‬ ‫פרסומות‬ ‫התאמת‬
 15. 15. ‫אונליין‬ ‫בחנויות‬ ‫פרסונליזציה‬ nextdirect.com ‫לשפתו‬ ‫והתאמה‬ ‫הגולש‬ ‫של‬ ‫המקור‬ ‫ארץ‬ ‫זיהוי‬
 16. 16. amazon.com ‫לך‬ ‫הדומים‬ ‫לקוחות‬ ‫של‬ ‫צרכנית‬ ‫התנהגות‬ ‫מבוססות‬ upsale ‫הצעות‬ ‫אונליין‬ ‫בחנויות‬ ‫פרסונליזציה‬
 17. 17. mybeautycompare.com ‫אישיים‬ ‫מאפיינים‬ ‫לפי‬ ‫טיפוח‬ ‫מוצרי‬ ‫התאמת‬ ‫אונליין‬ ‫בחנויות‬ ‫פרסונליזציה‬
 18. 18. ‫באופליין‬ ‫גם‬ ‫פרסונליזציה‬ laredoute.fr ‫המקומיים‬ ‫והשעה‬ ‫האוויר‬ ‫למזג‬ ‫בהתאם‬ ‫משתנה‬ ‫הפרסומת‬
 19. 19. ‫שלך‬ ‫הפרסונלי‬ ‫העתיד‬ ‫הפצה‬ ‫לנקודות‬ ‫המוצרים‬ ‫שליחת‬ ‫ההזמנה‬ ‫ביצוע‬ ‫בטרם‬ ‫עוד‬ ‫קרובות‬ amazon.com ‫ללקוח‬ ‫ייחודיים‬ ‫צריכה‬ ‫הרגלי‬ ‫זיהוי‬ :Anticipatory Shipping
 20. 20. ‫פרסונליזציה‬ 1‫ללקוח‬ ‫גבוה‬ ‫ערך‬ ‫מתן‬ 2‫האמון‬ ‫את‬ ‫מגבירה‬ ‫טובה‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬ 3‫עסקיים‬ ‫לצרכים‬ ‫מידע‬ ‫איסוף‬ ‫הנכון‬ ‫בזמן‬ ‫הנכון‬ ‫למוצר‬ ‫להגיע‬ ‫ללקוח‬ ‫עזרו‬
 21. 21. ‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬ ‫סושיאל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬ ‫הלקוח‬ ‫למאפייני‬ ‫המוצר‬ ‫התאמת‬ ‫הצרכנית‬ ‫התנהגותו‬ ‫ודפוסי‬ ‫מובייל‬‫לוקאל‬
 22. 22. ‫סושיאל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬ ‫ולהשפיע‬ ‫לאפיין‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫יכולתו‬ ‫רוכש‬ ‫הוא‬ ‫אותו‬ ‫המוצר‬ ‫על‬ ‫מובייל‬‫לוקאל‬ ‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬
 23. 23. ‫באופנה‬ ‫קסטומיזציה‬ pioldress.com ‫עצמי‬ ‫בעיצוב‬ ‫שמלה‬
 24. 24. casetify.com ‫עצמי‬ ‫בעיצוב‬ ‫לסמארטפון‬ ‫כיסויים‬ ‫בגאדג׳טים‬ ‫קסטומיזציה‬
 25. 25. sculpteo.com ‫עצמי‬ ‫בעיצוב‬ ‫לסמארטפון‬ ‫כיסוי‬ ‫של‬ ‫מימדית‬ ‫תלת‬ ‫הדפסה‬ ‫בגאדג׳טים‬ ‫קסטומיזציה‬
 26. 26. ‫הרכב‬ ‫בעולם‬ ‫קסטומיזציה‬ ‫צבע‬ ‫בכל‬ ‫מכונית‬ ‫״יש‬ ‫שהצבע‬ ‫בתנאי‬ ,‫שתרצו‬ ‫שחור״‬ ‫הוא‬
 27. 27. ford.com ‫מאפס‬ ‫המוסטנג‬ ‫את‬ ‫להרכיב‬ :‫אונליין‬ ‫פורד‬ ‫הרכב‬ ‫בעולם‬ ‫קסטומיזציה‬
 28. 28. ‫קסטומיזציה‬ 1Engagement :‫גדולה‬ ‫מעורבות‬ 2‫המותג‬ ‫עם‬ ‫חזק‬ ‫רגשי‬ ‫קשר‬ 3‫והמלצה‬ ‫לשיתוף‬ ‫אמיתי‬ ‫רצון‬ ‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫המוצר‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫הלקוח‬
 29. 29. ‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬ ‫סושיאל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬ ‫ולהשפיע‬ ‫לאפיין‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫יכולתו‬ ‫רוכש‬ ‫הוא‬ ‫אותו‬ ‫המוצר‬ ‫על‬ ‫מובייל‬‫לוקאל‬
 30. 30. ‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬ ‫סושיאל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬ ‫חברתיות‬ ‫באינטראקציות‬ ‫שימוש‬ ‫ומותג‬ ‫מוצר‬ ‫לקידום‬ ‫מובייל‬‫לוקאל‬
 31. 31. ‫ומידע‬ ‫לתכנים‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ buzzfeed.com ‫נחשף‬ ‫המשתמש‬ ‫אליו‬ ‫התוכן‬ ‫בחוויית‬ ‫חברים‬ ‫שיתוף‬
 32. 32. buzzfeed.com ‫נחשף‬ ‫המשתמש‬ ‫אליו‬ ‫התוכן‬ ‫בחוויית‬ ‫חברים‬ ‫שיתוף‬ ‫ומידע‬ ‫לתכנים‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
 33. 33. ‫החברה‬ ‫בפעילות‬ ‫הלקוחות‬ ‫שיתוף‬ :‫קסטרו‬ ‫חיים‬ ‫וסגנון‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
 34. 34. ‫חיים‬ ‫וסגנון‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫לרשת‬ ‫מועברת‬ ‫הפיזית‬ ‫החנות‬ ‫חווית‬ :‫סטארבקס‬
 35. 35. ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫להראות‬ ‫בלי‬ :Go Pro ‫חיים‬ ‫וסגנון‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
 36. 36. ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
 37. 37. ‫סושיאל‬ 1‫המותג‬ ‫עם‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫ישירה‬ ‫אינטראקציה‬ 2‫מענה‬ ‫במתן‬ ‫מיידית‬ ‫יכולת‬ 3‫המותג‬ ‫עם‬ ‫שמזדהה‬ ‫לקוחות‬ ‫קהילת‬ ‫ומותג‬ ‫מוצר‬ ‫לקידום‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫שימוש‬
 38. 38. ‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬ ‫סושיאל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬ ‫חברתיות‬ ‫באינטראקציות‬ ‫שימוש‬ ‫ומותג‬ ‫מוצר‬ ‫לקידום‬ ‫מובייל‬‫לוקאל‬
 39. 39. ‫סושיאל‬‫מובייל‬‫לוקאל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬ ‫מחוברים‬ ‫תמיד‬ ‫המשתמשים‬ ‫מגוונים‬ ‫ממשקים‬ ‫באמצעות‬ ‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬
 40. 40. ‫ניידים‬ ‫מכשירים‬ .‫מחוברים‬ ‫תמיד‬ ‫חדירת‬ ‫קצב‬ 2017 ‫ב‬ 70%‫ל‬ ‫יגיע‬ ‫המובייל‬ ‫העולם‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫מכלל‬ flickr_Ivan Mlinaric
 41. 41. ‫מיליארד‬ 1.28 ‫יש‬ ‫בסין‬ ‫סלולריים‬ ‫מכשירים‬ Wikipedia_Joseph Ferris III ‫ניידים‬ ‫מכשירים‬ .‫מחוברים‬ ‫תמיד‬
 42. 42. 1.28 ‫יש‬ ‫בסין‬ ‫סלולריים‬ ‫מכשירים‬ ‫מיליארד‬ ‫הצמיחה‬ ‫קצב‬ ‫ברוסיה‬ 184% ‫על‬ ‫עומד‬ ‫ניידים‬ ‫מכשירים‬ .‫מחוברים‬ ‫תמיד‬
 43. 43. 14.10.2013 (‫יחידות‬ ‫)מליוני‬ ‫חכמים‬ ‫לטלפונים‬ ‫מכירות‬ ‫*צפי‬ ‫ניידים‬ ‫מכשירים‬ .‫מחוברים‬ ‫תמיד‬
 44. 44. ‫וקניות‬ ‫מובייל‬ ‫בעולם‬ ‫באונליין‬ ‫מהקניות‬ 40%-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫ניידים‬ ‫מכשירים‬ ‫באמצעות‬ ‫מבוצעות‬
 45. 45. ‫ניידים‬ ‫מכשירים‬ .‫מחוברים‬ ‫תמיד‬ ‫מעורבים‬ ‫ניידים‬ ‫מכשירים‬ ‫מהקניות‬ 70% ‫בכ‬
 46. 46. ‫היום‬ ‫של‬ ‫הצרכנים‬ 2013 ‫יולי‬ •‫ניידים‬ ‫למכשירים‬ ‫מחוברים‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ •‫תוכן‬ ‫יותר‬ ‫צורכים‬ ‫בארה״ב‬ ‫למדיה‬ ‫החשיפה‬ ‫מזמן‬ ‫*אחוז‬
 47. 47. ‫היום‬ ‫של‬ ‫הצרכנים‬ 2013 ‫יולי‬ •‫ניידים‬ ‫למכשירים‬ ‫מחוברים‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ •‫תוכן‬ ‫יותר‬ ‫צורכים‬ 2014‫ל‬‫ט‬‫י‬‫ג‬‫י‬‫ד‬‫ה‬ ‫ת‬‫נ‬‫ש‬ ‫בארה״ב‬ ‫למדיה‬ ‫החשיפה‬ ‫מזמן‬ ‫*אחוז‬
 48. 48. ‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬ Oculus Rift Nike Fuelband Sigmo Translator Fitbit Zip Misfit ShineMi.Mu Muse Sensoria
 49. 49. ‫מובייל‬ ‫בתנועה‬ ‫עולם‬ 1Always-on ,‫מחוברים‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫הלקוחות‬ 2‫ממשק‬ ‫לכל‬ ‫אחת‬ ‫צרכנית‬ ‫והתנהגות‬ ‫צפיות‬ 3‫המובייל‬ ‫של‬ ‫האמיתית‬ ‫העוצמה‬ ‫את‬ ‫מעניק‬ ‫הקונטקסט‬
 50. 50. ‫קסטומיזציה‬‫סושיאל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬ ‫מחוברים‬ ‫תמיד‬ ‫המשתמשים‬ ‫מגוונים‬ ‫ממשקים‬ ‫באמצעות‬ ‫מובייל‬‫לוקאל‬ ‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬
 51. 51. ‫סושיאל‬‫מובייל‬‫לוקאל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬ ,‫מודעות‬ ‫ליצירת‬ ‫המקומי‬ ‫בהקשר‬ ‫שימוש‬ ‫לעפולה‬ ‫והנעה‬ ‫החוויה‬ ‫העצמת‬ ‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬
 52. 52. ‫ההקשר‬ ‫הוספת‬ .‫מקומי‬ waze ‫בדרך‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫למיקומו‬ ‫קופונים‬ ‫התאמת‬
 53. 53. ‫מובייל‬ ‫פינת‬ ‫לוקאל‬ Lowe’s ‫בחנות‬ ‫לשימוש‬ ‫יעודית‬ ‫אפליקציה‬
 54. 54. iBeacons ‫החנות‬ ‫בתוך‬ ‫יותר‬ ‫מדויק‬ ‫מיקום‬ ‫מובייל‬ ‫פינת‬ ‫לוקאל‬
 55. 55. :Showrooing ‫באונליין‬ ‫ורכישה‬ ‫מחירים‬ ‫השוואת‬ ‫מובייל‬ ‫פינת‬ ‫לוקאל‬
 56. 56. ‫לקוח‬ ‫מבוסס‬ ‫מובייל‬ ‫פרסום‬ .‫מיטשטשים‬ ‫הגבולות‬ ‫החוצות‬ ‫שלט‬ ‫על‬ ‫מופיע‬ ‫אתה‬ :‫קולה‬ ‫קוקה‬ ‫לסמארטפון‬ ‫התראה‬ ‫ומקבל‬
 57. 57. task rabbit ?‫שלי‬ ‫המשימות‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫יכול‬ ‫מסביבי‬ ‫מי‬ ‫חדשים‬ ‫עסקיים‬ ‫מודלים‬ .‫מיטשטשים‬ ‫הגבולות‬
 58. 58. fliike ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫לייקים‬ ‫מונה‬ ‫האמיתי‬ ‫בעולם‬ ‫גם‬ ‫חברים‬ .‫מיטשטשים‬ ‫הגבולות‬
 59. 59. ‫מוחשי‬ ‫למוצר‬ ‫הוירטואלי‬ ‫מהעולם‬ .‫מיטשטשים‬ ‫הגבולות‬ instaprint ‫מאינסטגרם‬ ‫ישירות‬ ‫תמונות‬ ‫הדפסת‬
 60. 60. ,‫ציוצים‬ ‫מדפיסה‬ ,‫מאתרים‬ ‫עדכונים‬ ‫והודעות‬ ‫מיילים‬ SMS little printer ‫החברתית‬ ‫המדפסת‬ ‫מוחשי‬ ‫למוצר‬ ‫הוירטואלי‬ ‫מהעולם‬ .‫מיטשטשים‬ ‫הגבולות‬
 61. 61. Dorothy ‫עקבים‬ ‫בנקישת‬ ‫לחברים‬ ‫מסרון‬ ‫הוירטואלי‬ ‫לעולם‬ ‫מוחשי‬ ‫ממוצר‬ .‫מיטשטשים‬ ‫הגבולות‬
 62. 62. ‫מקומי‬ :‫מובילים‬ ‫טרנדים‬ ‫לממשק‬ ‫הלקוח‬ ‫מיקום‬ ‫בין‬ ‫החיבור‬ 1‫רלוונטיות‬ ‫והצעות‬ ‫למקום‬ ‫זיקה‬ ‫ללקוח‬ ‫עצום‬ ‫ערך‬ ‫לו‬ ‫מעניקות‬ ‫אישית‬ ‫ומותאמות‬ 2‫למותג‬ ‫טופ-אוף-מיינד‬ ‫מודעות‬ 3‫אחידה‬ ‫אחת‬ ‫חוויה‬ ‫לכדי‬ ‫הבניין‬ ‫אבני‬ ‫של‬ ‫חיבור‬
 63. 63. ‫סושיאל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬ ,‫מודעות‬ ‫ליצירת‬ ‫המקומי‬ ‫בהקשר‬ ‫שימוש‬ ‫לפעולה‬ ‫והנעה‬ ‫החוויה‬ ‫העצמת‬ ‫מובייל‬‫לוקאל‬ ‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬
 64. 64. ‫סושיאל‬‫מובייל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬‫לוקאל‬ ‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬ ‫סושיאל‬‫מובייל‬‫לוקאל‬ ‫פרסונליזציה‬‫קסטומיזציה‬ ,‫מודעות‬ ‫ליצירת‬ ‫המקומי‬ ‫בהקשר‬ ‫שימוש‬ ‫לפעולה‬ ‫והנעה‬ ‫החוויה‬ ‫העצמת‬
 65. 65. 3‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ :‫ליבה‬ ‫מושגי‬ SEO | SEM | SMM | Omnichannel | Affiliate Marketing
 66. 66. ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ 3‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫שיווק‬ / SMM 2‫חיפוש‬ ‫במנועי‬ ‫שיווק‬ / SEM 1‫אורגני‬ ‫קידום‬ / SEO 4‫ערוצי‬ ‫רב‬ ‫שיווק‬ / Omnichannel ‫שותפים‬ ‫שיווק‬ / Affiliate Marketing 5 ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 67. 67. ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ ‫והתכניות‬ ‫הטכניות‬ ‫הפעולות‬ ‫מכלול‬ ‫תוצאת‬ ‫את‬ ‫שישפרו‬ ,‫באתר‬ ‫הנעשות‬ .‫המכריעים‬ ‫החיפוש‬ ‫במנועי‬ ‫מיקומו‬ ‫אורגני‬ ‫קידום‬ / SEO
 68. 68. ‫אורגני‬ ‫קידום‬ / SEO ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 69. 69. ‫אורגני‬ ‫קידום‬ / SEO ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 70. 70. ‫הנוגעות‬ ‫ממומנות‬ ‫מודעות‬ ‫פרסום‬ .‫הגולש‬ ‫של‬ ‫החיפוש‬ ‫למילות‬ ‫צופה‬ ‫שהגולש‬ ‫בעת‬ ‫מודעות‬ ‫פרסום‬ .‫המקודם‬ ‫האתר‬ ‫של‬ ‫לאלה‬ ‫הדומים‬ ‫בתכנים‬ ‫חיפוש‬ ‫במנועי‬ ‫שיווק‬ / SEM ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 71. 71. ‫חיפוש‬ ‫במנועי‬ ‫שיווק‬ / SEM ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 72. 72. ‫חיפוש‬ ‫במנועי‬ ‫שיווק‬ / SEM ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 73. 73. .‫שיווקי‬ ‫ככלי‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫שימוש‬ .‫מפולחים‬ ‫קהלים‬ ‫בקרב‬ ‫ולמוצרים‬ ‫למותג‬ ‫החשיפה‬ ‫הגדלת‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫שיווק‬ / SMM ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 74. 74. ‫שבמוצר‬ ‫הויראליות‬ :Diamond Candles SMM < ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 75. 75. •‫טבעת‬ ‫מסתתרת‬ ‫נר‬ ‫בכל‬ •‫ערך‬ ‫יקרות‬ ‫טבעות‬ ‫בחלקן‬ •‫ברורות‬ ‫הנחיות‬ •‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫ושיתוף‬ ‫לצילום‬ ‫עידוד‬ •‫גדולה‬ ‫התרגשות‬ .‫קטן‬ ‫מאמץ‬ ‫שבמוצר‬ ‫הויראליות‬ :Diamond Candles SMM < ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 76. 76. ‫שבמוצר‬ ‫הויראליות‬ :Diamond Candles ‫את‬ ‫משתפות‬ ‫הלקוחות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫החוויה‬ SMM < ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 77. 77. ‫ומכירה‬ ‫תקשורת‬ ‫ערוצי‬ ‫בין‬ ‫שילוב‬ ‫המותג‬ ‫עם‬ ‫ורציפה‬ ‫אינטימית‬ ‫לקוח‬ ‫חווית‬ ‫לצורך‬ ‫ערוצי‬ ‫רב‬ ‫שיווק‬ / Omnichannel Flickr_Alan Stark ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 78. 78. ‫שתקנה‬ ‫לפני‬ ‫נסה‬ ,‫בסינגפור‬ ‫בקניון‬ ‫גרופון‬ ‫חנות‬ Omnichannel < ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 79. 79. ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫השותף‬ ‫ובה‬ ‫ביצועים‬ ‫מוטת‬ ‫שיווק‬ ‫אסטרטגית‬ ‫הצלחתו‬ ‫לפי‬ ‫ומתוגמל‬ ‫הסוחר‬ ‫של‬ ‫מוצריו‬ ‫וקידום‬ ‫פרסום‬ ‫במוצר‬ ‫צפיות‬ /‫מכירות‬ / ‫הקלקות‬ :‫שונים‬ ‫במדדים‬ ‫שותפים‬ ‫שיווק‬ / Affiliate Marketing ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 80. 80. Affiliate Marketing < ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ ‫המפורסמים‬ ‫של‬ ‫כמו‬ ‫שעונים‬ ‫לקנות‬ :CelebritiesWatches
 81. 81. ‫המסחר‬ ‫ענקיות‬ ‫של‬ ‫השותפים‬ ‫רשתות‬ Affiliate Marketing < ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 82. 82. ‫מחירים‬ ‫השוואת‬ ‫מנועי‬ :‫שותפים‬ ‫רשתות‬ Affiliate Marketing < ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 83. 83. ‫מוצרים‬ ‫על‬ ‫מקצועית‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ :‫שותפים‬ ‫רשתות‬ Affiliate Marketing < ‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ < ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 84. 84. ‫הלאה‬ ‫איתנו‬ ‫לוקחים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬
 85. 85. ‫הלאה‬ ‫איתנו‬ ‫לוקחים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬ 1‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫לנו‬ ‫קרה‬ ‫מה‬ 2‫החדש‬ ‫המסחר‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬ 5 3‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫שיווק‬ :‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 86. 86. ‫מחשבה‬ ‫או‬ ‫שאלה‬ ‫בכל‬ ‫אליי‬ ‫פנו‬ ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬ slideshare.net/eladgoldenberg elad@eladgoldenberg.com 2014 © ‫גולדנברג‬ ‫לאלעד‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ linkedin.com/in/eladgoldenberg Elad Goldenberg

×