Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thu ns

1,119 views

Published on

thu ngân sách

Published in: Business
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và CAO HỌC (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Thu ns

 1. 1. Nội dung chính Tổng quan Ngân sách nhà nước Thu ngân sách nhà nước Thực trạng hiện nay Thu ngân sách nhà nước Thành tựu, hạn chế Giải pháp và kiến nghị
 2. 2. Chương 1 Tổng quan thu NSNN
 3. 3. 1.1. Ngân sách nhà nước Toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước trong dự toán Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định Thực hiện trong một năm để đảm bảo chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước
 4. 4. 1.1.2. Tổ chức NSNN Ngân sách gồm 2 cấp:  NS Trung ương gồm NS của các cơ quan NN, cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị xã hội ở cấp Trung ương  NS các cấp chính quyền địa phương gồm NS của các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị- xã hội ở cấp tỉnh, huyện, xã và các đơn vị hành chính tương đương
 5. 5. Chu trình của NSNN Lập NS Phê chuẩn Công bố Chấp hành Quyết toán
 6. 6. 1.1.3. Vai trò Đảm bảo tồn tại và hoạt động của bộ máy NN Thực hiện các mục tiêu vi mô, vĩ mô Ổn định giá tiêu dùng
 7. 7. Là việc Nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ ngân sách Nhà nước nhằm đáp ứng các yêu cầu chỉ tiêu xác định của Nhà nước. 1.2. Thu ngân sách Nhà nước
 8. 8. 1.2.2. Đặc điểm thu NS Xây dựng trên nền tảng nghĩa vụ, tính chất trao đổi… Không mang tính bồi hoàn trực tiếp Gắn liền với thực hiện nhiệm vụ Nhà nước Khó kiểm soát và đánh giá
 9. 9. 1.2.4. Các khoản thu NS Thuế • Đóng góp bắt buộc • Không hoàn trả trực tiếp cho người nộp • Đóp góp theo quy định, có tính pháp lý cao Phí, lệ phí • Phí mang tính hoàn trả trực tiếp, bù đắp chi phí đầu tư NN • Lệ phí vừa mang tính hoàn trả trực tiếp vừa không Hoạt động kinh tế • Thu lợi tức từ hdkd, cổ tứ • Vốn của NN từ các cơ sở kinh tế • Tiền cho vay… Vay nợ • Gồm vay trong nước và vay nước ngoài Viện trợ không hoàn lại • Chịu rằng buộc về chính trị, kinh tế
 10. 10. 1.2.5. Các nguyên tắc thu NS  Nguyên tắc ổn định lâu dài  Nguyên tắc đảm bảo công bằng  Nguyên tắc minh bạch, rõ ràng  Nguyên tắc đơn giản  Nguyên tắc phù hợp với thông lệ quốc tế
 11. 11. 1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng  Nhân tố GDP bình quân đầu người  Tỷ suất doanh lợi trong nền kinh tế  Tiềm năng tài nguyên thiên nhiên của đất nước  Mức độ trang trải các khoản chi phí của nhà nước  Tổ chức bộ máy thu nộp
 12. 12. Chương 2: Thực trang thu NSNN
 13. 13. 2.1. Thực trạng thu 2.1.1. Tổng Thu NSNN năm 2009 – 2014 (nghìn tỷ) 389.90 461.50 595.00 740.50 816.00 782.70 466.29 588.43 721.80 743.19 790.80 900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Dự toán Quyết toán Ước thực hiên
 14. 14. 2.1.1. Thực trạng tổng thu NS Tỷ lệ thực hiện dự toán cả năm 2014 đến 15/6 (%)
 15. 15. 2.1.2. Thực trạng các nguồn thu Tỷ lệ các nguồn thu ngân sách 2009 – 2014 1.70 2.02 1.68 1.05 0.63 0.57 8.49 8.76 7.51 6.25 5.09 4.66 9.78 7.13 5.07 6.89 8.47 8.16 80.04 82.09 85.74 85.81 85.81 86.60 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 quyết toán 2009 quyết toán 2010 quyết toán 2011 ƯTH 2012 ƯTH 2013 dự toán 2014 Đơn vị (%) viện trợ không hoàn lại thu về vốn thu phí và lệ phí thu thuế
 16. 16. 2.1.2. Thực trạng các nguồn thu Nguồn thu thuế 2009 – 2014 (đơn vị %) 8.43 8.63 9.37 9.11 7.83 7.40 20.63 15.33 13.40 11.52 11.14 11.11 3.84 5.44 6.33 7.19 6.86 7.12 30.05 30.78 32.27 34.23 33.35 29.17 37.05 39.82 38.63 37.94 40.82 45.19 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 Quyết toán 2Q00u9yết toán 2Q01u0yết toán 201Ư1 TH 2012 ƯTH 2013 Dự toán 2014 Thuế khác Thuế XNK và TTĐB hàng NK Thuế TNCN Thuê TNDN thuế Tiêu dùng
 17. 17. 2.2. Thành tựu và hạn chế  Thành tựu • Hàng năm thu ngân sách nhà nước đều vượt so với dự toán. • Thu ngân sách nhà nước ổn định và tăng qua các năm. • Cơ cấu thu ngân sách nhà nước chuyển biến theo chiều hướng tích cực. • Công tác quản lý thuế tốt, thu thuế được triệt để hơn.
 18. 18. 2.2. Thành tựu và hạn chế  Hạn chế • Thu NS chưa ổn định • Cơ cấu thu nhân sách còn chứa nhiều rủi ro. • Chính sách thuế, công tác quản lý thuế còn nhiều hạn chế. • Nguồn thu vẫn còn phụ thuộc nhiều vào bên ngoài. • Thu nhập của các doanh nghiệp là thấp. • Tích cực hơn nữa trong việc chống nợ đọng, thất thu do trốn thuế, gian lận thương mại, chuyển giá… • Tiết kiệm chi, chống lãng phí, thất thoát, rà soát chặt chẽ tổ chức…
 19. 19. 2.3. Giải pháp và kiến nghị  Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa  Hoàn thiện luật pháp về hệ thống thu thuế, quản lý thuế  Cần thay đổi cơ cấu trong tổng thu ngân sách nhà nước, tăng thu nội địa và giảm thu từ nước ngoài  Đổi mới các chính sách tài chính doanh nghiệp  Dùng ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp vào một số doanh nghiệp quan trọng trong những lĩnh vực then chốt

×