Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kansainvälisyys ja hyvä hankehallinta[1]

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kansainvälisyys ja hyvä hankehallinta[1]

 1. 1. Kansainvälisyys ja hyvä hankehallinta Tuomo Iltanen
 2. 2. Kansainvälisyys Kaurialan lukiossaKansainvälisyys on Jokaiseen hankkeeseenstrateginen valinta Kansainvälisyys lukion liittyy kansainvälisyys arjessa
 3. 3. Kansainvälisyyden tasotkäytännössä – OPH, Paula Mattila Kansainvälisyys toisessa Liikkuvuus maassa Kansallinen ja Kansainvälisyys toisessa seudullinen kunnassa, hankkeessa kansainvälisyys Kansainvälisyys omassa Kotikansainvälisyys koulussa, kunnassa Kansainvälisyys asenteina, Kansainvälisyys yksilön tasolla uskalluksena, ymmärryksenä
 4. 4. Kansainvälisyys asenteina, uskalluksena, ymmärryksenä • myönteisenä asenteina vieraita kulttuureja ja kansalaisia kohtaan Näkyy • uskalluksena kohdata erilaisia ihmisiä • kykynä kommunikoida heidän kanssaanopiskelijoiden vieraalla kielellä • ymmärryksenä ja kiinnostuksena niin oman kuin vieraan maan kulttuuriin ja taiteeseen • Erasmus –kouluissa, KreikkaKäytännössä • HAMKin opiskelijat vierailulla • PISA-vieraita – Taiwan, Australia, Tansania, Japani
 5. 5. Kotikansainvälisyys • Kansainvälisyyskerho – kokoukset, kv. viikon järjestäminen, tutustumis - illanvietto kv. vieraille Kaurialan • CIMO –apulaisopettaja lukiolla • Vaihto-opiskelijoiden esitykset kv. viikolla, itsenäisyysjuhlassa • Kielikerho alakoululaisille – ruotsi, saksa, ranska, venäjä, espanjaOpiskelijoiden • Kielikerho Kaurialan yläkoululle – toimesta englanti, saksa? • Vaihto-opiskelijat - vierailukäyntejä eri kouluille
 6. 6. Kansallinen ja seudullinen kansainvälisyys • Ystävyystoiminta Ekenäs Gymnasiumin kanssa Kaurialan • EU-tiedotuksen ja Allianssin tiedotustilaisuus lukiossa liittyen opiskeluun ja työntekoon ulkomailla kevät 2011Yhteistyössä • CERN-projektin seudullinen koordinaattorikoulu muiden • Yhteistyöhanke Lammin lukion kanssa Saksaan kanssa Winnendeniin
 7. 7. LiikkuvuusKansainväliset projektit ovat kansainvälisyyskasvatuksemme"keihäänkärjet".Vuosittain tarjoamme 8-12 ulkomaille suuntautuvaa hanketta. Hankkeisiinkuuluu opiskelijan omavastuuosuus, joka sitouttaa hanketyöhön.Kumppanuuskoulujen projekteissa on kahdensuuntainen vaihto;majoitumme perheisiin ja vastavierailun aikana perheet majoittavatulkomaisia vieraita.Lisäksi vuosittainen kansainvälisen projektin, jossa vieraillaan ulkomaisessasuurkaupungissa tutustuen paikalliseen historiaan, kieleen ja kulttuuriin.
 8. 8. Hankkeen ideointi ja suunnitteluJatkuvuus Rahoitus Hankkeen Toteutus päättäminen
 9. 9. Hankkeen ideointi ja suunnittelu • Ideointi ja suunnittelu • Osana koulun toimintasuunnitelmaa • Tiimityönä – 2 opettajaa/hanke • Hyvän hankkeen kriteerit – oph • Työtavat • Yhteistyötahot, rahoitus • Tavoitteen asettaminen • Toimintasuunnitelman tavoitteet -> Hankkeen tavoitteet • Pedagogiset tavoitteet • Aikataulu ja resurssit • Lukuvuoden kalenteri • Resurssit • Tehtävien jako • Hankkeen vastuuopettajien kesken • Opiskelijoiden kesken
 10. 10. Hankkeen toteutus tiimityönä Hankkeen toteutus työparina • Lontoo – Hanna R, Jussi • Orleans – Paula, Liisa • Comenius – Riitta, Terhi • Chiavari – Katja, Sami • Kiiruna – Riitta, Heikki, Risto • Berliini – Hanna K, Juha • Pietari – Maikku, Sakari
 11. 11. Rahoitus• Rahoitustahot • Opetushallitus • CIMO • Muut• Kustannukset • Rahoitussuunnitelma • Vastuuopettajien resursointi - sitouttaminen • Omavastuu• Talouden seuranta • Hankkeen vastuuopettajat, rehtori • Business Planning
 12. 12. Kansainväliset hankkeet ja rahoitustahot Ideoi ja hae yhteistyötahoja Esimerkiksi Kansainvälisyys Julkiset yhteisöt mistä vain ikinä kotikansainvälisyyt mukaan kaikkiin , yritykset, säätiöt, mieleen tulee – tä Setlementti ry:nhankehakemuksiin kunta, järjestöt yritykset, yhteisöt, kanssa Kaurialan lukio, googlaa
 13. 13. Kansainväliset hankkeet ja rahoitustahotOpetushallitus CIMO Muut tahot• INTO • Comenius, Nordplus, Eras • Valtakunnalliset tahot• SCART mus • Paikalliset tahot• CLUE • Apulaisopettaja • Googlaa• Osallistu koulutuksiin • Osallistu koulutuksiin • Ole innovatiivinen• eTwinning • Apurahaa ulkomaisiin seminaareihin
 14. 14. Kansainvälistyminen –OPH www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/yleissivistava_koulutus/kansainvalistyminenOsallistu oph:n Hankkeen Hyvän Into, Scart ja järjestämiin omavastuu 40 hankkeen Clue –kansainvälisyys % kriteerit verkostot tilaisuuksiin
 15. 15. OPH:n kansainvälistymisen verkostot www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/yleissivistava_koulutus/kansainvalistyminenINTO – verkosto• http://intoilua.wordpr SCART-verkosto CLUE-verkosto ess.com/ • http://www.kv- • http://clue- scart.blogspot.com/ global.blogspot.com/
 16. 16. Kansainvälistyminen – CIMO www.cimo.fiOsallistu CIMO:n Hankkeen Lukuisia hyviä Apurahoja myös järjestämiin omavastuu 100 % ohjelmia opettajien kansainvälisyys täydennyskoulutuk tilaisuuksiin siin
 17. 17. Toteutus• Suunnitelman päivittäminen • Tarkentunut lopullinen ohjelma • Tarkentunut hankkeen rahoitus • Yhteydenpito opiskelijoiden kanssa • Opiskelijoiden projektitöiden ohjeistaminen • Opiskelijoiden projektiryhmässä eri maiden edustajia • Yhteydenpito eri hanketahojen kanssa• Raportointi • Blog • Päiväkirja• Viestintä • Hankkeen sivut • Sisäinen viestintä –kotisivut, ro-tuokiot, ilmoitustaulu • Vanhempainillat – yhteistyö kotiväen kanssa • Ulkoinen viestintä
 18. 18. Hankkeen päättäminen• Loppuraportointi • Aloita ajoissa raportin laatiminen • Käytä blogia hyväksesi• Dokumentointi • Opiskelijoiden työt • Projektin esittely koululla• Arviointi • Hyvän hankkeen kriteerit • Loppuarviointi opiskelijoiden kanssa • Loppuarviointi rehtorin kanssa
 19. 19. Hankkeen jatkuvuus on suuri haaste• Kehittämiskohteet edellisen hankkeen perusteella• Nuoret yhteydessä sos. median kautta-> Facebook• Hankkeesta arjen käytänteeksi• Uusi hanke saman tahon kanssa• Mistä rahoitus jatkohankkeelle?

×