Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mentoriohjelma koulutus-oph-07092012

937 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mentoriohjelma koulutus-oph-07092012

  1. 1. Tiina Sarisalmi Opetushallitus 7.9.2012
  2. 2. Muodostetaan alueellisestija temaattisesti kattavakansainvälisten hankkeidenasiantuntijaverkosto, jokasisältää erilaisiakoulutuksen järjestäjiä,peruskouluja ja lukioita. Tiina Sarisalmi Opetushallitus 7.9.2012
  3. 3.  Tavoitteena on myös vaikuttaa paikallisesti ja alueellisesti opetussuunnitelmien perusteisiin siten, että kansainvälinen toiminta tulee osaksi koulujen opetusta ja kulttuuria. Tavoitteena on painopisteen siirtyminen pienen oppilasryhmän oppilasvaihdosta koko koulun kansainvälistymiseen erilaisten kansainvälisyyttä tukevien oppimisprojektien, verkostoitumisen ja online-yhteistyön avulla. Tavoitteena on muuttaa koulujen toimintakulttuuria monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä kehittäviksi. Tulevaisuuden kouluissa kasainväliset kontaktit ja verkostot kuuluvat jokaisen opettajan ja oppilaan arkipäivään ja juhlaan. Tiina Sarisalmi Opetushallitus 7.9.2012
  4. 4. Tavoitteena on, ettäkansainvälisyys integroituu osaksiopetussuunnitelmaa ja tukeeopetuksen uudistumista,oppilaskeskeisiä oppimistapoja jatietotekniikan monipuolista jaluovaa käyttöä opetuksessa jaglobaalissa vuorovaikutuksessa. Tiina Sarisalmi Opetushallitus 7.9.2012
  5. 5.  Suunnitellaan ja kehitetään kansainvälisyyden mentoriohjelma yhdessä Opetushallituksen ja asiantuntijaverkoston kanssa. Kartoitetaan kokeneet, innovatiiviset ja aktiiviset kansainvälistä toimintaa harjoittavat hankeosaajat käyttäen jo olemassa olevia Opetushallituksen verkostoja (CLUE, INTO, SCART ja ruotsinkieliset hankkeet sekä eTwinning- ja Comenius-hankkeet). Tiina Sarisalmi Opetushallitus 7.9.2012
  6. 6.  Suunnitellaan ja järjestetään mentoreiden monimuotokoulutus, johon sisältyy lähitapaamisten lisäksi verkkovuorovaikutusta sekä online koulutuksia. Koulutus on yhteistoiminnallista ja asiantuntijat "opettavat" toisiaan ja vaihtavat kokemuksia ja hyviä käytänteitä. Koulutuksessa huomioidaan kansainvälisen toiminnan eri tasot: kotikansainvälisyys (online yhteistyö, paikalliset ystävyysjärjestöt, tutkimusmatkat ja -projektit),valtakunnalliset, eurooppalaiset ja globaalit hankkeet. Tiina Sarisalmi Opetushallitus 7.9.2012
  7. 7.  Hankkeen ydinryhmä on muodostettava mentoriryhmä, joka on alueellisesti kattava ja joka koostuu erilaisista koulutuksen järjestäjistä ja kouluista. Seuraavan renkaan muodostavat alueelliset verkostot, joissa aktiivista kansainvälistä toimintaa toteuttavat opettajat ja oppilaitokset voivat vaihtaa kokemuksia ja saada koulutusta. Laajimmillaan kohderyhmän muodostavat kaikki koulut, opettajat ja oppilaat, joiden työtä ja oppimista kansainvälinen toiminta kehittää, monipuolistaa ja syventää. Suomalaista kansainvälistymisen mentorimallia voi esitellä ja levittää myös Euroopassa eri konferensseissa Tiina Sarisalmi Opetushallitus 7.9.2012

×