Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kv mentoriohjelma-2012

416 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kv mentoriohjelma-2012

  1. 1. Tiina Sarisalmi Opetushallitus 17.8.2012
  2. 2.  Muodostetaan 15-20 hengen alueellisesti kattava kansainvälisten hankkeiden asiantuntijaverkosto, joka sisältää erilaisia koulutuksen järjestäjiä, peruskouluja ja lukioita. Suunnitellaan ja kehitetään kansainvälisyyden mentoriohjelma yhdessä Opetushallituksen ja asiantuntijaverkoston kanssa. Tavoitteena on, että kansainvälisyys tukee opetuksen uudistumista, oppilaskeskeisiä oppimistapoja ja tietotekniikan monipuolista ja luovaa käyttöä opetuksessa. Tiina Sarisalmi Opetushallitus 17.8.2012
  3. 3.  Tavoitteena on myös vaikuttaa paikallisesti ja alueellisesti opetussuunnitelmien perusteisiin siten, että kansainvälinen toiminta tulee osaksi koulujen opetusta ja kulttuuria. Tavoitteena on painopisteen siirtyminen pienen oppilasryhmän oppilasvaihdosta ja "matkustelusta" koko koulun kansainvälistymiseen erilaisten opetussuunnitelmaan perustuvien kansainvälisyyttä tukevien oppimisprojektien, verkostoitumisen ja online-yhteistyön avulla. Tavoitteena on muuttaa koulujen toimintakulttuuria monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä kehittäviksi. Tulevaisuuden kouluissa kasainväliset kontaktit ja verkostot kuuluvat jokaisen opettajan ja oppilaan arkipäivään ja juhlaan. Tiina Sarisalmi Opetushallitus 17.8.2012
  4. 4.  Kartoitetaan kokeneet, innovatiiviset ja aktiiviset kansainvälistä toimintaa harjoittavat hankeosaajat käyttäen jo olemassa olevia Opetushallituksen verkostoja (CLUE, INTO, SCART ja ruotsinkieliset hankkeet sekä eTwinning- ja Comenius-hankkeet). Suunnitellaan ja järjestetään mentoreiden monimuotokoulutus, johon sisältyy lähitapaamisten lisäksi verkkovuorovaikutusta sekä online koulutuksia. Koulutus on yhteistoiminnallista ja asiantuntijat "opettavat" toisiaan ja vaihtavat kokemuksia ja hyviä käytänteitä. Tiina Sarisalmi Opetushallitus 17.8.2012
  5. 5.  Koulutuksen aikana tuotetaan yhdessä kv- projektimalleja, joita eri koulut voivat hyödyntää omissa hankkeissaan. Projektimalleihin sisältyvät hankkeen tavoitteet, pedagoginen sisältö, toimintasuunnitelma, tarvittavat verkkotyökalut, tukimuodot sekä riittävän havainnolliset esimerkit. Projektimallit ovat erilasia ja niissä on huomioitu kansainvälisen toiminnan eri tasot: kotikansainvälisyys (online yhteistyö, paikalliset ystävyysjärjestöt, tutkimusmatkat ja - projektit),valtakunnalliset, eurooppalaiset ja globaalit hankkeet. Samanaikaisesti aletaan luoda alueellisia verkostoja pitämällä koulutustilaisuuksia sekä paikallisesti että verkossa. Tiina Sarisalmi Opetushallitus 17.8.2012
  6. 6.  Hankkeen ydinryhmä on muodostettava mentoriryhmä, joka on alueellisesti kattava ja joka koostuu erilaisista koulutuksen järjestäjistä ja kouluista. Seuraavan renkaan muodostavat alueelliset verkostot, joissa aktiivista kansainvälistä toimintaa toteuttavat opettajat ja oppilaitokset voivat vaihtaa kokemuksia ja saada koulutusta. Laajimmillaan kohderyhmän muodostavat kaikki koulut, opettajat ja oppilaat, joiden työtä ja oppimista kansainvälinen toiminta kehittää, monipuolistaa ja syventää. Suomalaista kansainvälistymisen mentorimallia voi esitellä ja levittää myös Euroopassa eri konferensseissa Tiina Sarisalmi Opetushallitus 17.8.2012

×