Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opekan esittely

729 views

Published on

Esitys Opekasta.

Opeka on testattavissa osoitteessa: http://opeka.opetusteknologia.info

Published in: Education
 • Be the first to comment

Opekan esittely

 1. 1. Opeka Analysoi ja kehitä koulusiopetusteknologian käyttöä! Jarmo Viteli Heikki Sairanen Mikko Vuorinen
 2. 2. Mikä on Opeka?• Verkkopohjainen työkalu• Opekan avulla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tasoa.• Opeka antaa opettajille sekä koulun ja kunnan edustajille tietoa heidän omista eValmius tasoistaan suhteessa muihin opettajiin, kouluihin ja valtakunnalliseen tilanteeseen.
 3. 3. Kuka Opekan on kehittänyt?• Opeka on kehitetty Opetushallituksen Laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä –hanketta• Tutkimus on tehty Tampereen koordinoimassa osuudessa• Opekan kehittämisestä on vastannut Tampereen yliopiston TRIM –tutkimuskeskus.• Kehitystyö on tehty tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupungin eVarikon kanssa.
 4. 4. Mitä Opeka mittaa? Opekalla arvioidaan opettajien opetusteknologian käyttöä, koulujen TVT-ympäristöä ja toimintakulttuuria eri näkökulmista: • Tukipalvelut • Verkot ja tietoliikenne • Laitteet ja ohjelmistot • Pedagogiset tukipalvelut • Pedagoginen soveltaminen • TVT-osaaminen • Sähköiset oppimisympäristöt • Sähköiset sisällöt • Tietoturva ja tietosuoja • Viestintä ja vuorovaikutus • TVT-suunnittelu
 5. 5. Mihin Opeka perustuu?• Tampereen seutuyhteistyönä kehitettyyn, 4- portaiseen eValmiustaso-luokitteluun – Kuvaavat koulun sähköisiä valmiuksia – Jolla voidaan asettaa kehittämistavoitteita• eValmiustasot pohjautuvat Kansalliseen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmaan
 6. 6. Opettajan Opeka Opettajalle järjestelmä antaa: • koosteen omasta osaamisesta ja oman koulunsa ympäristön sähköisistä valmiuksista • mahdollisuuden kehittää suunnitelmallisesti omaa TVT:n opetuskäyttöä • väylän vaikuttaa koulunsa toimintakulttuuriin • vertailutietoa muiden opettajien opetusteknologian käytöstä.
 7. 7. Koulun OpekaKoulu saa Opekan avulla:• helpot raportit koulun tarpeisiin• kuvan koulun TVT-valmiuksista kokonaisuutena• tilastoja ja analyysejä kehitys- ja koulutustarpeista koululla• apua suunnitelmalliseen tieto- ja viestintätekniikan käytön, toimintaympäristön ja -kulttuurin kehittämiseen• vertailutietoa kunnan ja valtakunnan tasolla• vuosittaisen arvioinnin TVT-suunnitelmien toteutumisesta• aloitteen keskustella TVT:n kehittämisestä koululla.
 8. 8. Hallinnon OpekaKunnan edustajien ja koulutuksen järjestäjien työkaluna Opeka tarjoaa:• ajantasaiset raportit ja analyysit kunnan koulujen eValmiuksista• jäsenneltyä tietoa kunnalliselle TVT-suunnitelmatyölle• vuosittaisen kehityksen ja TVT-suunnitelmien toteutumisen seurannan• alueellisia raportteja ja analyysejä
 9. 9. Opekaan vastanneet
 10. 10. Opekaa voi kokeilla osoitteessa:opeka.opetusteknologia.info
 11. 11. Kiitos

×