Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DigiKilta: Tutoropettajat - Jaakko Salo, OAJ

640 views

Published on

DigiKilta-webinaari 10.5.2017: Tutoropettajatoiminta ja toiminnan hallinnointi
https://digikilta.fi/2017/04/27/digikilta-webinaari-10-5-2017-tutoropettajatoiminta-ja-toiminnan-hallinnointi/

Jaakko Salon esitysaineisto.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

DigiKilta: Tutoropettajat - Jaakko Salo, OAJ

  1. 1. Tutoropettajat Jaakko Salo, OAJ DigiKilta Webinaari 10.5.2017
  2. 2. Teacher professionalism Knowledge base for teaching (initial education and incentives for professional development) Autonomy: Teachers’ decision- making power over their work (teaching content, course offerings, discipline practices) Peer networks: Opportunities for exchange and support needed to maintain high standards of teaching (participation in induction, mentoring, networks, feedback from direct observations)
  3. 3. Osaamisen päivittämiselle on selvä tarve; esim. digiosaaminen Jaakko Salo
  4. 4. Täydennyskoulutus Suomessa • Ei suunnitelmallista, ei systemaattista, ei tarvelähtöistä • Lyhytkestoista, osallistumispäivien lukumäärä vähäinen (TALIS) • Ei riittävästi työaikaa osaamisen kehittämiseen • Vaikuttavuus?
  5. 5. Täydennyskoulutuksella ratkaiseva vaikutus (esim. digiloikka) • Täydennyskoulutusta saaneiden opettajien oppijat käyttävät TVT:tä päivittäin opiskelussaan kaksi kertaa useammin kuin täydennyskouluttamattomien. • Sähköisiä verkko-oppimisympäristöjä ja – oppimateriaaleja käytetään enemmän täydennyskoulutettujen johtajien oppilaitoksissa. • Täydennyskoulutetut opettajat ja johtajat suhtautuvat digitalisaatioon myönteisemmin. Askelmerkit-selvitys, OAJ Jaakko Salo
  6. 6. 38 48 14 Innokkaat Arkailijat Jäärät Kolme eri opettajaprofiilia (SanomaPRO opettajakysely) Innokkaat 38 %: haluaisivat hyödyntää vielä enemmän, suhtautuvat luottavaisesti hyötyihin, eivät koe teknisiä ongelmia rasitteeksi. Alakoulun opettajien määrä tässä ryhmässä hieman korostunut. Arkailijat 48 %: haluaisivat hyödyntää enemmän, mutta ovat epävarmoja omista valmiuksistaan ja vaikutuksista oppimiseen. Jarruttajat 14 %: tietotekniset taidot muita heikommat, eivät kiinnostuneita, uskovat sähköisten materiaalien häiritsevän oppimista. Lukion opettajien määrä tässä ryhmässä hieman korostunut.
  7. 7. Tutoropettajat • Tutoropettajuus täydennyskoulutuksen ja osaamisen kehittämisen mallina • Mikä on tutoropettajan rooli? Mikä ei ole? • Tutoropettajan työn korvaaminen • Onko tutoropettaja ratkaisu kaikkeen

×