Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Palvelut suomalaisen koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin 2017

3,730 views

Published on

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO) hankkii CSC:ltä palveluja koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin. Korkeakoulujen tutkijoille ostetut palvelut ovat käyttäjilleen pääosin maksuttomia.

Kaikkien korkeakoulujen käytettävissä olevilla ja yhteentoimivilla ratkaisuilla tuetaan suomalaisen tutkimuksen toimintaedellytyksiä sekä korkeakoulujen rakenteellista kehittymistä.

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Palvelut suomalaisen koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin 2017

 1. 1. CSC – Suomalainen tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon ICT-osaamiskeskus Palvelut suomalaisen koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin 2017 Mitä palveluja opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoaa CSC:n kautta?
 2. 2. Tukea suomalaiselle tutkimukselle ja korkeakoulujen kehittämiseen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO) hankkii CSC:ltä palveluja koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin. Korkeakoulujen tutkijoille ostetut palvelut ovat käyttäjilleen pääosin maksuttomia. Kaikkien korkeakoulujen käytettävissä olevilla ja yhteentoimivilla ratkaisuilla tuetaan suomalaisen tutkimuksen toimintaedellytyksiä sekä korkeakoulujen rakenteellista kehittymistä. Palveluja toteutetaan ja tarjotaan mahdollisimman paljon avoimella lähdekoodilla ja lisensseillä valtionhallinnon linjausten mukaisesti. Korkeakoulut voivat lisäksi hankkia CSC:ltä sellaisia lisäpalveluja, jotka edistävät koulutuksen, tieteen ja kulttuurin kohdealueen yhteentoimivuutta. Lisäpalveluiden hankinnassa sovelletaan omakustannushinnoittelua. Hankinnan kautta OKM toteuttaa tietohallintolain (634/2011) mukaista velvoitettaan edistää yhteistyötä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koulutuksen, tieteen ja kulttuurin kohdealueella. 2 Suomalaisten korkeakoulujen menestyksen tekijä!
 3. 3. Suomalaisen tutkimuksen ja korkeakoulujen käytössä olevat palvelukokonaisuudet Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalvelut Opetus- ja kulttuuriministeriön analytiikka- ja datainfrastruktuuripalvelut Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille 3 Lataa koko sopimus (PDF)
 4. 4. Vuosisopimus yhteensä n. 18,0 miljoonaa euroa 10.11.20164 8,4 Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille 3,8 Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfra- struktuurin palvelut 2,2 OKM:n analytiikka- ja data- infrastruktuuri- palvelut 2,8 Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet 0,8 Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuri- palvelut
 5. 5. Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet
 6. 6. Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet Funet-palvelut tarjoavat kaikille Suomen korkeakouluille, valtion tutkimuslaitoksille sekä muille jäsenkriteerit täyttäville organisaatioille • nopeat, ruuhkattomat ja luotettavat kansalliset ja kansainväliset tietoliikenneyhteydet sekä • tutkimusta ja opetusta tukevat verkon palvelut. Funet-palveluiden kustannuksista korkeakoulujen osalta KTPO maksaa keskitetysti vähintään puolet. Loput kustannukset rahoitetaan korkeakouluilta ja muilta jäsenorganisaatioilta saatavalla rahoituksella. 6 Ajantasainen luettelo Funet- jäsenorganisaatioista: wiki.eduuni.fi/x/iIBpAQ
 7. 7. Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet Korkeakoulutuksen, tieteen ja tutkimuksen ICT-infrastruktuuri Funet-yhteyspalvelut: Ruuhkattomien ja luotettavien tietoliikenneyhteyksien kehittäminen ja ylläpito o Funet-jäsenten välille ja kansainvälisiin tutkimusverkkoihin o tutkimuksen ja opetuksen yhteistyön sekä o yhteisten palveluiden, tietovarantojen ja tieteellisten instrumenttien tehokkaan käytön mahdollistamiseksi. o suoraan Funet-yhteisölle merkittävimpiin palveluntarjoajiin ja yhteistyökumppaneihin, o yleiseen internetiin ja o valopoluiksi, vara- ja muiksi lisäyhteyksiksi erityistä suurtehokapasiteettia tarvitsevien hankkeiden ja toimipisteiden, tutkimuslaitteistojen sekä tietovarantojen yhdistämisen ja yhteyksien varmistamisen tarpeisiin. o KTPO osallistuu lisäyhteyspalveluiden kustannuksiin korkeakoulujen osalta 40 % osuudella 7 Palvelut sisältävät myös verkon toiminnalle välttämättömät ja verkon käyttöä tukevat peruspalvelut (nimipalvelut, aikapalvelun, FileSender- tiedostonvälityspalvelun jne.) sekä Funetin verkkoyhteistyöhön liittyvät koulutus- ja asian- tuntijapalvelut.
 8. 8. Funet-verkon tietoturvapalvelut • Funet-verkon tietoturvapalvelut ja niiden kehittäminen sekä Funet-jäsenten tietoturvan tukeminen. • Funet CERT o koordinoi Funet-verkon tietoturvatyötä, o vastaanottaa, käsittelee ja lähettää poikkeamailmoituksia, o tukee Funet-jäsenten tietoturvatyötä antamalla heidän käyttöönsä erilaisia tietoturvatyökaluja, kuten verkon skannauspalvelun sekä Funet- varmennepalvelun kautta tietoturvalliset palvelin- ja henkilövarmenteet. Verkkovierailupalvelut • Verkkovierailupalvelujen ja langattomien tietoliikenneyhteyksien kehittäminen ja ylläpito. • Palvelujen (erityisesti eduroam) avulla käyttäjä saa langattoman verkkoyhteyden vaivattomasti ja turvallisesti oman kotiorganisaationsa käyttäjätunnuksilla osallistuvissa korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa ja julkisilla paikoilla niin Suomessa kuin ympäri maailman. Tietoaineistopalvelut • Tietoaineistopalvelun (nic.funet.fi) ylläpito ja kehittäminen vapaasti saatavilla olevien tietoaineistojen ja ohjelmistojen tehokkaan saatavuuden varmistamiseksi erityisesti OKM:n toimialalle. Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet Korkeakoulutuksen, tieteen ja tutkimuksen ICT-infrastruktuuri 8
 9. 9. • Funet-verkkoon liittymisen mahdollistavat tai sitä helpottavat palvelut, esimerkiksi Funet- reititinpalvelu. • Yhteistyötä tukevat palvelut kuten videoviestinnän palvelut tai yhteistyöalustat, esimerkiksi Funet Etuubi, Funet Silta, FunetTiimi ja Eduuni. • Haka-identiteettifederaation ja käyttäjätunnistusjärjestelmän koordinointi, kehittäminen ja ylläpito. • Muut verkon lisäpalvelut o Erikseen sovittavat Funet-palveluvalikoimaan kuuluvat verkon lisäpalvelut, joiden kustannuksiin KTPO ei osallistu. Esimerkiksi jotkin tiedostojen tallennukseen, synkronointiin, hallintaan, jakamiseen ja yhteistyökäyttöön liittyvät palvelut. Palvelun sisältö ja hinnoittelu sovitaan asiakkaan kanssa. • Tietoteknisen infrastruktuurin palvelut CSC:n datakeskuksissa o CSC voi tarjota datakeskuksiin liittyviä tietoteknisiä infrastruktuuri-, kapasiteetti- ja käyttöpalveluita korkeakouluille silloin, kun ne tukevat tietohallintolain tarkoittamaa yhteentoimivuutta koulutuksen, tieteen ja kulttuurin kohdealueella. Palvelun sisältö ja hinnoittelu sovitaan asiakkaan kanssa. Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet OKM:n toimialan organisaatioiden itselleen ostamat palvelut 9
 10. 10. Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalvelut
 11. 11. Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalvelut Arkkitehtuuripalvelujen ja korkeakoulujen tietohallinnon koordinaatiotehtävien tavoitteena on ylläpitää ja hallinnoida • kokonaiskuvaa korkeakoulujen ICT-palveluista, • opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuureja, • korkeakoulujen tietomallia ja • erikseen sovittavia korkeakoulujen muita yhteisiä arkkitehtuurikuvauksia ja yhteentoimivuuden määrityksiä. 11
 12. 12. Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalvelut Yhteentoimivuuden ja tiedolla johtamisen palvelut ja toiminnan kehittämishankkeet Tutkimuspalveluiden ja -hallinnon yhteistyö o Tutkimuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuurin kehittäminen ja ylläpito. o Korkeakoulujen yhteentoimivuusmallin kehittäminen tutkimushallinnon osalta. o Korkeakoulujen näihin liittyvän yhteistyön tukeminen sekä tähän liittyvät selvitykset erillisen työsuunnitelman mukaan. Koulutus- ja opetusyhteistyö ja digitalisoituva oppiminen o Digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuurin kehittäminen ja ylläpito. o Korkeakoulujen yhteentoimivuusmallin kehittäminen opintohallinnon osalta. o Korkeakoulujen näihin liittyvän yhteistyön ja kansallisten palvelujen käyttöönoton tukeminen erillisen työsuunnitelman mukaan. o Työssä painotetaan korkeakoulujen välisestä yhteistyötä koskevaa arkkitehtuurityötä. o Erikseen sovittaessa tuetaan kaikille korkeakouluille yhteisten palvelujen kehittämistä (esim. EXAM-tenttijärjestelmä). 12
 13. 13. Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalvelut Yhteentoimivuuden ja tiedolla johtamisen palvelut ja toiminnan kehittämishankkeet Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyö oKorkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän toiminnan koordinointi ja tukeminen. oKokonaiskuvan ylläpito korkeakoulujen ICT:stä. oKorkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteisten arkkitehtuurien ja yhteentoimivuusmallin (tietomalli) ylläpidon koordinaatio. oTutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tuen ja hallinnon alueita täydentävien yhteentoimivuusmallin osien ylläpito ja kehitys (talous, tilat, henkilöstö jne.) erikseen sovittavassa laajuudessa. 13
 14. 14. Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalvelut OKM:n toimialan organisaatioiden itselleen ostamat palvelut Eduuni-ryhmätyöpalveluympäristön kehittäminen, ylläpito ja hallinnointi • Eduuni on sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen palveluympäristö koulutuksen, tieteen ja kulttuurin kohdealueella. • Eduuni-palvelut oidentiteetin- ja käyttöoikeuksienhallinta (Eduuni-ID) Eduunin sisäisille ja organisaatioiden omille palveluille, oyhteistyöalustat, kuten Eduuni-työtilat (SharePoint), Eduuni-wiki (Confluence) ja Eduuni-jira (Jira Agile) lisäpalveluineen. • Eduuni-palveluiden käytöstä laskutetaan käytön määrän mukaan. 14
 15. 15. Korkeakoulujen tutkimuksen, opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon ratkaisut • Korkeakoulujen tutkimuksen, opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon järjestelmien yhteentoimivuutta, tietojen yhteismitallisuutta ja tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden liikkuvuutta tukevat ratkaisut. • Korkeakoulujen yhteentoimivuuteen tähtääville yhteistyöhankkeille ja konsortioille hallinta-, koordinaatio- ja pääkäyttäjäpalveluja, esimerkiksi: o yliopistojen opetuksen, opiskelun ja opintohallinnon tietojärjestelmä Oodi, o Joustavan opiskelun verkkopalvelu JOO, o Avoinyliopisto.fi ja o EXAM-tenttijärjestelmä. • Palveluna korkeakouluille organisaatiorajat ylittävää toimintaa tukevia ratkaisuja ja yhteistyö- ja kehitysympäristöjä, esimerkiksi: o korkeakoulujen opiskelijaksi- ja lukukausi- ilmoittautumispalvelu OILI, o JOO-suoritusten siirto kotiyliopistoon Puro-palvelulla, o kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta lisäävä opintosuoritustietojen vaihto korkeakoulujen välillä EMREX-palvelulla ja o Eden-kehitysympäristö. • Rajapinta- ja käyttöpalveluita (esim. OodiWS- sovellusarkkitehtuuri ja Peppi- tietojärjestelmäkokonaisuus). • Edellä mainitussa kehitysympäristössä toimivien alihankkijoiden ohjausta. Palvelujen rahoituksesta sovitaan erikseen vastaavien korkeakoulujen ja konsortioiden valtuuttamien tahojen kanssa. Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalvelut OKM:n toimialan organisaatioiden itselleen ostamat palvelut 15
 16. 16. Opetus- ja kulttuuriministeriön analytiikka- ja datainfrastruktuuripalvelut
 17. 17. Opetus- ja kulttuuriministeriön analytiikka- ja datainfrastruktuuripalvelut Analytiikka- ja datainfrastruktuuripalvelut • Välittävät tietoja korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta viranomaisille. • Tuottavat OKM:n tarpeisiin Suomen korkeakoululaitoksen ja tutkimuksen tilaa kuvaavaa raportointia. • Lisäksi tavoitteena on sujuvoittaa organisaatiorajat ylittäviä tietovirtoja niin, että tiedonvälitys tapahtuu tietovarantopohjaisesti. • Kokonaisuus edistää korkeakouluja koskevan tiedon käyttöä ja vaikuttavuuden seuraamista. 17
 18. 18. KOTA extranet -järjestelmän käyttöpalvelu • Affecto Oy:n tuottamien uusien KOTA-extranet- järjestelmän sovellusversioiden asennukset ja ylläpito. Opetus- ja kulttuuriministeriön tietotuotanto • Suorat tiedonkeruut o Korkeakouluilta vuosittain tehtävien suorien tiedonkeruiden tekninen suunnittelu, toteutus ja näihin liittyvät tukitehtävät. • Palautekyselyiden ylläpito ja kehittäminen o Opetushallinnon vaikuttavuustietopalveluArvon kehittäminen esimerkiksi opiskelijoiden valmistumisvaiheeseen, uraseurantaan sekä korkeakoulujen henkilöstörekrytointiin liittyvien kyselyiden tarpeisiin. o Palvelunhallinta niin, että korkeakoulujen itse hankkimat palvelut toimivat osana kokonaisuutta. • Raportointi ja data-analytiikka o VIRTA-opinto- ja -julkaisutietopalveluiden, palautekyselyiden ja OKM:n suorien tiedonkeruiden perusraportointi sekä raportoinnin ja analytiikan kehittäminen. o OKM:n sisäisen raportoinnin ja analytiikan kehityksen tuki. o Korkeakouluille tuotettavan raportoinnin ja analytiikan kehitys. • Bibliometrinen laskentapalvelu o Tutkimuksen tilaa kuvaavien tilastokokonaisuuksien kehittäminen. o Bibliometrinen laskenta SuomenAkatemian tarpeisiin kansainvälisistäWeb of Science- ja Scopus-viitetietokanta-aineistoista. Opetus- ja kulttuuriministeriön analytiikka- ja datainfrastruktuuripalvelut Yhteentoimivuuden ja tiedolla johtamisen palvelut ja toiminnan kehittämishankkeet 18
 19. 19. Tietovarannot • VIRTA-opintotietopalvelun ylläpito ja hyödyntäminen o VIRTA-opintotietopalvelun ja sen rajapintojen tekninen ylläpitäminen tuotannossa. Sovittavan palvelutason järjestäminen. Sidosryhmäyhteistyö, viestintä, asiakaspalvelu.Tiedon laadun parantamisen tuki korkeakouluille.Tietojen toimittaminen niitä kerääville viranomaisille sekä viranomaiskäytön jatkokehitys.Tuki tietovarannon hyödyntämiselle korkeakoulujen operatiivisessa toiminnassa. Oppijan tietovirtojen tavoitearkkitehtuurin ja kehittämispolun luominen ja toteuttaminen.Ohjausrakenteen työn tukeminen. EMREX- hankkeen omarahoitusosuus. • VIRTA-opintotietopalvelun kehittäminen o Palvelun tietosisällön laajentaminen korkeakoulujen kehityshankkeiden tarpeisiin. Rajapintojen kehittäminen ja inkrementaalisen tiedonsiirron mahdollistaminen. Tietosisällön pitkäaikaissäilytyksen kehittäminen. • VIRTA-julkaisutietopalvelun ylläpito ja hyödyntäminen o VIRTA-julkaisutietopalvelun ja sen rajapintojen tekninen ylläpitäminen tuotannossa. Sidosryhmäyhteistyö, viestintä, asiakaspalvelu.Tietojen toimittaminen niitä kerääville viranomaisille.Tuki tietovarannon hyödyntämiselle tutkimusorganisaatioiden operatiivisessa toiminnassa. Uudet integraatiot ja tietosisällön laajentaminen. • Tutkimustietovarannon kehittäminen o Eri lähdejärjestelmissä olevien tutkimusjulkaisujen, -aineistojen, infrastruktuurien ja -hankkeiden metatiedot kokoavan tietovarannon kehittäminen. Hanketietovarannon suunnittelu ja toteutuksen käynnistäminen. Kansainvälisen tutkijatunnisteen (ORCID) käytön koordinointi ja hyödyntäminen. Suunnitelma tutkimustietovarannon integroinnista tutkijoiden palveluihin; omien tietojen hallinta, valtuutukset ja tietojen hyödyntäminen. Ohjausrakenteen työn tukeminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön analytiikka- ja datainfrastruktuuripalvelut Yhteentoimivuuden ja tiedolla johtamisen palvelut ja toiminnan kehittämishankkeet 19
 20. 20. Opetus- ja kulttuuriministeriön analytiikka- ja datainfrastruktuuripalvelut Yhteentoimivuuden ja tiedolla johtamisen palvelut ja toiminnan kehittämishankkeet Kansalliskirjaston tuottamat palvelut • Kansalliskirjaston tuottamien palveluiden, kuten Juuli- julkaisutietopalvelun ylläpito ja kehittäminen, aineistoneuvottelupalvelu ja konsultointipalvelu. Julkaisufoorumin portaali • Julkaisufoorumin tietoteknisten palvelujen kehittäminen sisältäen mm. panelistien portaalin (JFP) ja julkaisukanavatietokantatehtävät. OKM:n tietovarastoinfrastruktuuri • Ympäristöjen tietoturvallinen ylläpito (mm. palvelimet ja käyttöjärjestelmät) ja jatkokehittäminen (mm. ohjelmistot ja ohjelmakoodi). 20
 21. 21. Opetus- ja kulttuuriministeriön analytiikka- ja datainfrastruktuuripalvelut OKM:n toimialan organisaatioiden itselleen ostamat palvelut Korkeakoulukohtaiset tietovarastot • Korkeakoulujen strategiseen johtamiseen suunnattu ja tietojen yhteismitallisuuteen tähtäävä korkeakoulujen tietomalliin pohjautuva tietovarastopalveluun liittyvät tehtävät sekä konsultaatiotyö. Palvelu perustuu CSC:n tietovarastoinfrastuktuuriin. Palvelun rahoitus sovitaan erikseen palvelua käyttävien korkeakoulujen kesken. Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelut Arvo • Korkeakoululla on mahdollisuus ostaa erikseen omiin tarpeisiinsa osana CSC:n analytiikka- ja datainfrastruktuuripalvelukokonaisuutta Opetushallinnon vaikuttavuustietopalveluArvoon kuuluvien välineiden käyttöpalvelua sekä tähän liittyvää asiantuntijatukea. Palvelujen laajuudesta ja hinnoittelusta sovitaan asiakkaan kanssa. 21
 22. 22. Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut
 23. 23. KTPO ostaa CSC:ltä kansallisen tutkimusjärjestelmän tarvitsemia palveluita OKM:n Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeen asiantuntijakonsultointiin, kehittämiseen ja toteutukseen sekä tietoinfrastruktuuripalveluihin. Vuosisopimusrakenteen kautta seurataan myös kokonaisuuteen liittyviä erillisrahoituksen saaneita hankkeita, joiden tarkempi seuranta ja raportointi tehdään asianomaisen hankkeen ohjausrakenteiden kautta.Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelunoston tavoitteena on tukea OKM:n ATT-hanketta monella tasolla, strategiatasolta käyttäjäpalveluihin. Palveluiden arkkitehtuurikehitystä, linjauksia ja resurssien sekä palveluiden käyttöä ohjataan ATT-hankkeen ja Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeen ohjausrakenteilla. Ostettava CSC:n työ tukee sovittavalla tavalla ATT-hankkeen tarpeita ja työn sisältöä ohjaa ATT- hankkeen ohjausrakenne, erityisesti ATT-työvaliokunta. OKM ostaa vuosisopimuksen kautta myös erilaisia palveluja ATT-hankkeen tehtäviin. Työtä ohjaa KTPO:n määrittämä ohjausrakenne. Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut 23
 24. 24. Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut ATT-toiminnan kehittämishankkeet ja palvelut CSC tukee Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeen poikkihallinnollista yhteistyötä usein erilaisin toimenpitein ja tehtävin: • ATT-hankkeen pääsihteerin tehtävät • ATT-työvaliokunnan tukeminen • ATT-hankkeen työryhmätehtävät • ATT-hankkeen osaajakoulutuksen tukeminen • Tutkimuksen PAS-palvelujen kokonaisuus 24
 25. 25. CSC ylläpitää ja kehittää seuraavia tietoinfrastruktuurin palveluja: • Käyttäjäidentiteettien ja käyttövaltuuksien hallinta o CSC ylläpitää ja tarjoaa OKM:n korkeakouluille hankkimille palveluille käyttäjäidentiteettien ja käyttövaltuuksien hallintaa.Tehtävään kuuluu Tutkimuksen PAS-palveluiden kokonaisuuden tarvitsemat kehitystehtävät, josta laaditaan erillinen suunnitelma sisältöineen ja resursseineen kehityksen seurannan tarkoituksiin. • Tietokantapalvelut o Tehtävä sisältää tutkimuksen tietokantojen alustapalvelun ylläpito- ja kehitystehtävät eri tieteenalojen ja palvelujen (mm. Kielipankki,AVAA-palvelu) käyttöön. Tavoitteena on myös määritellä ja kuvata tietokantapalvelujen rooli palveluarkkitehtuurissa. • Tallennusympäristö o Tehtävä kattaa nauhatallennus-, levy- ja varmistuspalvelujen tietoteknisten laitteistojen, sovellusten, tietoverkkojen ja tietovarastojen hallinta-, ylläpito-, tietoturva- ja kehitystehtävät. Tallennusympäristön kuvaus ja mittarit pidetään ajan tasalla. Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut Korkeakoulutuksen, tieteen ja tutkimuksen ICT-infrastruktuuri 25
 26. 26. Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut OKM:n toimialan organisaatioiden itselleen ostamat palvelut OKM:n toimialan organisaatiot (kuten korkeakoulut, Arkistolaitos, Kansalliskirjasto, Kansallinen audiovisuaalinen arkisto, Museovirasto jne.) voivat hankkia CSC:ltä sellaisia lisäpalveluja, jotka edistävät koulutuksen, tieteen ja kulttuurin kohdealueen yhteentoimivuutta. CSC ja asianomainen organisaatio sopivat mahdollisesta palvelutoiminnasta ja kehittämistyöstä erikseen. Esimerkkeinä: oSuomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden hakupalvelun asiakasliittymän (Finna.fi) ylläpito ja kehittäminen. oArkistojen yhteisen AHAA-hakemistopalvelun tietojärjestelmäkehitys. oArkistolaitoksen digitaaliarkiston tuotantopalvelujen ylläpito ja kehittäminen. 26
 27. 27. Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille
 28. 28. KTPO ostaa CSC:ltä korkeakoulujen tutkimuksen tarpeisiin suurteholaskenta- ympäristön ylläpidon sekä tieteellisiin/ laskennallisiin sovelluksiin ja menetelmiin liittyviä asiantuntijapalveluja suurteholaskentaympäristön täysimääräiseksi hyödyntämiseksi. Tieteellisen laskennan palvelujen tavoitteena on vahvistaa korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen edellytyksiä Suomessa. Palvelukokonaisuuden toiminnassa ja kehittämisessä hyödynnetään korkeakoulujen kanssa yhdessä tehtävää kokonaisarkkitehtuuripohjaista suunnittelua. Palveluiden laadun arvioinnit ja käyttäjäpalaute viedään sovituin välein laatupalavereihin sekä tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin käsiteltäväksi.Yhteistyöfoorumi toimii OKM:lle neuvoa-antavana ryhmänä palvelujen suuntaamisessa ja priorisoinnissa. Erityisesti yhteistyöfoorumin rooli on arvioida pitkäjänteistä palvelunkehityssuunnitelmaa. Laskentapalvelinympäristöön kuuluvat supertietokone, superklusterit, sovelluspalvelimet ja virtuaalipalvelimet sekä muut tarvittavat palvelinalustat tallennus- ja oheisjärjestelmineen sekä varusohjelmistoineen. Sopimuksella katetaan valtion omistaman ja/tai rahoittaman ja CSC:n hallinnoiman laskentapalvelinympäristön ylläpito-, valvonta-, tietoturva- ja kehitystehtävät. Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille 28
 29. 29. Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille Yhteentoimivuuden ja tiedolla johtamisen palvelut ja toiminnan kehittämishankkeet • Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin tavoitteiden tukeminen. 29
 30. 30. Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille Korkeakoulutuksen ja tieteen ja tutkimuksen ICT-infrastruktuuri • Tieteen ja tutkimuksen laskentakapasiteetti oKorkean suorituskyvyn laskenta, supertietokoneen (Sisu) ja kiihdytinteknologiapohjaisen laskentapalvelimen (Bull) palvelut. oKapasiteettilaskenta (Taito) ja pilvilaskenta (cPouta). oLaskentapalvelimiin liittyvä tallennusjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen. oKorkea tietoturvatason pilvikapasiteetti ePouta. oTeknologiaseuranta laskenta- ja koneteknologioiden osalta. • Laskentaympäristöjen käytön tuki oTieteellisen laskennan palveluiden käyttäjätuki. oGrid-infrastruktuurin ylläpito ja kehityksen koordinaatio. oPilvilaskentaympäristön käytön tuki ja PaaS-palveluiden kehitys. 30
 31. 31. Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille Korkeakoulutuksen ja tieteen ja tutkimuksen ICT-infrastruktuuri • Tieteellisten ohjelmistojen ja tietokantojen tarjoaminen tutkimuksen käyttöön. o Tieteelliset ohjelmistot ja tietokannat, lisenssikonsortiot. • Ohjelmistoympäristöjen, sovellusten ja työkalujen kehittäminen avoimen lähdekoodin periaatteella. o Tutkijoiden extranet-palvelun (Tutkijan käyttöliittymä) ylläpito ja kehitys. • Tieteellisen laskennan asiantuntijapalvelut. o Laskennallisten menetelmien soveltamisen asiantuntijatuki. o Asiakaskoulutus korkeakoulujen tutkijoille ja opiskelijoille. • Dataintensiivisen laskennan palveluiden kehitys ja tuki. o Dataintensiivisen laskennan ympäristön asiakastuki ja palvelukehitys. • Tutkimusinfrastruktuurin ICT-toteutuksen asiantuntijatyö. • Palvelukokonaisuuteen liittyvien palveluiden asiakkaiden hallinta. 31
 32. 32. Korkeakoulut voivat hankkia CSC:ltä sellaisia lisäpalveluja, jotka edistävät koulutuksen, tieteen ja kulttuurin kohdealueen yhteentoimivuutta. CSC ja korkeakoulut sopivat mahdollisista lisäpalveluista ja kehittämisestä erikseen. Kapasiteettipalvelut (laskenta-, tallennus- ja pilvipalvelut) o CSC voi tarjota kapasiteettipalveluja korkeakouluille, kansallisten ja kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien sekä tutkimusyhteisöjen käyttöön. o Maksullisuuden peruste on tyypillisesti esim. kapasiteetin jatkuva tarve (dedikoitu kapasiteetti) tai poikkeuksellisen suuret tai yksilöidyt resurssitarpeet, joita ei voida tarjota KTPO:n sopimuksen mukaisilla laiteratkaisuilla. o Tavoitteena on myös vähentää tutkijavoimin ylläpidettyjen palvelimien määrää tutkimusryhmätasolla. Palvelun hinnan tulee kattaa kaikki palvelun aiheuttamat kustannukset. CSC sopii erikseen rahoituksesta asianomaisten organisaatioiden tai konsortioiden valtuuttamien tahojen kanssa. Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille OKM:n toimialan organisaatioiden itselleen ostamat palvelut 32
 33. 33. Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT- ohjausryhmä Oppijan tietovirtojen jaVIRTA- opintotietopalvelun ohjausryhmä Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon johtoryhmä Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon ohjausryhmä Avoimen tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaryhmä Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalvelut Opetus- ja kulttuuriministeriön analytiikka- ja datainfrastruktuuripalvelut Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille Sopimuksen ohjausrakenteet 33
 34. 34. Sopimuksen seuranta ja raportointikäytännöt • KTPO:n ja CSC:n johto tapaavat kaksi kertaa vuodessa, jolloin seurataan palvelutason toteumaa, kehityshankkeiden edistymistä ja seuraavan vuoden sopimuksen sisältöä ja painopisteitä. • KTPO:n ja CSC:n sopimuksen vastuuhenkilöt pitävät kaksi kertaa vuodessa seminaarin, jossa käsitellään palvelut-, ICTP-, talous- ja hankeseuranta-asiat sekä tehdään palveluiden pidemmän aikavälin suunnittelua. • CSC:n sopimuksen vastuuhenkilöt raportoivat neljännesvuosittain laatupalavereissa KTPO:n vastuuhenkilöille palvelukokonaisuuksissa saavutetut tulokset ja resurssien käytön. • KTPO voi pyytääCSC:ltä raportointia muutoinkin toiminnan ohjauksen ja seurannan sitä edellyttäessä. 34
 35. 35. Palvelukokonaisuudet ja vastuuhenkilöt • Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Fune oJuha Haataja, OKM ja Janne Kanner, CSC • Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalvelut oIlmari Hyvönen, OKM ja Antti Mäki, CSC • Opetus- ja kulttuuriministeriön analytiikka- ja datainfrastruktuuripalvelut oJukka Haapamäki, OKM ja Antti Mäki, CSC • Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut oJuha Haataja, OKM ja Pekka Lehtovuori, CSC • Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille oSami Niinimäki, OKM ja Pekka Lehtovuori, CSC 35
 36. 36. Opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:n kanssa tekemän palvelusopimuksen ansiosta suomalaisten korkeakoulujen tutkimuksen ja koulutuksen käytössä on kansainvälisesti huippuluokkaa olevat palvelut. 10.11.201636 Tutustu palveluvalikoimaan: okm-palvelut.csc.fi
 37. 37. facebook.com/CSCfi twitter.com/CSCfi youtube.com/CSCfi linkedin.com/company/csc---it-center-for-science Kuvat CSC:n arkisto ja Thinkstock CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy PL 405, 02101 Espoo (09) 457 2001 (vaihde/yhteystiedot) (09) 457 2821 (asiakaspalvelu) asiakaspalvelu@csc.fi www.csc.fi

×