Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CPI 2009

1,412 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CPI 2009

 1. 1. Index vnímania korupcie 2009 Rekordný pád Slovenska v najcitovanejšom svetovom rebríčku o korupcii Bratislava, 17.11.2009
 2. 2. Čo je to CPI? <ul><li>Corruption perception s index : meria vnímanie korupcie, nie jej výskyt </li></ul><ul><li>Ale vysoká podobnosť s názormi verejnosti podľa iných prieskumov Transparency International </li></ul><ul><li>Meria korupciu len vo verejnom sektore </li></ul><ul><li>Index indexov (Slovensko merané 8 prieskumami od 6 inštitúcií, v období od 2007 po 2009, najmä 2008 , názormi podnikateľov, expertov domácich a zahraničných) </li></ul><ul><li>Počítaný ústredím v Berlíne </li></ul>
 3. 3. Výsledky CPI 2009 <ul><li>180 krajín, škála od 10 (najmenej korupcie) po 0 (najviac) </li></ul><ul><li>1. Nový Zéland 9,4 </li></ul><ul><li>2. Dánsko 9,3 </li></ul><ul><li>3-4.Singapúr 9,2 </li></ul><ul><li>3-4. Švédsko 9,2 </li></ul><ul><li>5. Švajčiarsko 9,0 </li></ul><ul><li>......... </li></ul><ul><li>56-60.Slovensko 4,5 </li></ul><ul><li>......... </li></ul><ul><li>178. Mjanmarsko 1,4 </li></ul><ul><li>179. Afganistan 1,3 </li></ul><ul><li>180. Somálsko 1,1 </li></ul>
 4. 4. Medziročný vývoj v SR <ul><li>Skóre: prepad z 5,0 na 4,5 , posun späť o 4 roky – nikdy v histórii merania indexu od roku 1998 nezaznamenalo Slovensko taký veľký pád </li></ul><ul><li>Tento rok patríme medzi 9 krajín s najväčším pádom v skóre </li></ul><ul><li>Rebríček: SR prepad z 52-53. na 56-60.miesto </li></ul><ul><li>Slovensko je najhoršie z V4, prvýkrát od CPI 2001 </li></ul>5,1 5,1 5,3 5,2 5,0 4,8 Maď 5,0 4,6 4,2 3,7 3,4 3,5 Poľ 4,9 5,2 5,2 4,8 4,3 4,2 ČR 4,5 5,0 4,9 4,7 4,3 4,0 SR 2009 2008 2007 2006 2005 2004
 5. 5. Vývoj CPI za súčasnej vlády oproti regiónu V4 5,0 ↑ 4,9 Priemer ČR, Poľ, Maď 56-60. ↓↓ 49-50. SR - rebríček 4,5 ↓↓ 4,9 SR - skóre Stav k 2008 (CPI 09) Zmena Stav k 2006 (CPI 07)
 6. 6. Prečo náš prepad? <ul><li>vládnutie troch strán, z ktorých dve sú vedené politikmi s nevyjasnenými majetkovými pomermi </li></ul><ul><li>neschopnosť/neochota obstarávať transparentne a efektívne (štátne aj eurotendre) </li></ul><ul><li>neefektívna kontrola NKÚ a ÚVO , neochota posilniť kontrolné orgány (strojnásobenie rezervy predsedu vlády, no nie kapacít kontrolórov) </li></ul><ul><li>politizácia súdnictva , útoky na špeciálny súd a reformných sudcov </li></ul><ul><li>znížená transparentnosť: odmietanie poskytovania informácií, útoky na novinárov a tretí sektor , ktorí poukazovali na hlavné korupčné prípady </li></ul>
 7. 7. Neplnené sľuby vládnych strán <ul><li>SNS : „sa bude zameriavať na zápas proti...korupcii, klientelizmu a zneužívaniu politickej a hospodárskej moci pre úzko skupinové záujmy“ </li></ul><ul><li>HZDS : za “dôrazné potláčanie korupcie, pričom boj proti nej pokladáme aj za súčasť boja za nezávislú justíciu“ </li></ul><ul><li>Smer : 4 nástroje – zmena volebného systému, zákon o preukazovaní pôvodu majetku, centrálne zverejnenie príjemcov štátnej pomoci, odstránenie politického zasahovania do špeciálnych inštitúcií v boji proti korupcii </li></ul>
 8. 8. Stagnácia na samosprávnej úrovni <ul><li>Pasivita v prijímaní protikorupčnej legislatívy – príklad miestnej samosprávy </li></ul><ul><ul><li>Za ostatné tri roky jediný zákon – novela zákona o majetku obcí (138/1991) a o majetku VÚC (446/2001) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nič nové pri riešení konfliktu záujmov </li></ul></ul><ul><ul><li>Novely zákona o obecnom zriadení: </li></ul></ul><ul><ul><li>334/2007 – možnosť voliť až dvoch zástupcov primátora, možnosť starostom vykonávať zmeny rozpočtu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ten istý zákon v podobnom duchu novelizoval aj zákon 302/2001 o VÚC </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>aktuálna novela (schválená zatiaľ iba vládou): opäť nič protransparentné </li></ul></ul>
 9. 9. Dopady korupcie <ul><li>morálne </li></ul><ul><li>ekonomické (menej investícií, slabší výber daní, teda horšie služby alebo potreba vyšších daní, nižší rast ekonomiky) </li></ul><ul><li>sociálne (vyššie príjmové rozdiely, vyššia chudoba): chudobní platia 1,5krát častejšie úplatky ako bohatí </li></ul><ul><li>Všetky silné sociálne štáty majú nízku korupciu, obzvlášť Škandinávia </li></ul><ul><li>Programové vyhlásenie 2006: </li></ul><ul><li>„ Vláda SR si je dobre vedomá toho, že závažná ekonomická kriminalita a korupcia ohrozuje základné princípy sociálne orientovaného , ekonomicky prosperujúceho, stabilného, právneho a vo svete uznávaného štátu .“ </li></ul>
 10. 10. TIS – prvé kroky pre zlepšenie <ul><li>Zvýšiť transparentnosť finančných informácií (centrálne zverejňovanie št. pomoci, eurotendrov, podobne na úrovni samosprávy až po zverejňovanie faktúr) </li></ul><ul><li>Obstarávať efektívne (zaviesť povinné elektronické aukcie, zrušiť kategóriu neprioritných služieb a znížiť finančný limit pre podprahové tendre) </li></ul><ul><li>Zaviesť transparentnosť do súdnictva (pravidelné merateľné hodnotenie sudcov, ich verejné zverejňovanie, nahrávanie a zverejňovanie všetkých súdnych konaní a rozsudkov) </li></ul><ul><li>Elektronizovať úradnícke konania (stavebné úrady, registrácia áut, obecné úrady – odstrániť korupčný potenciál) </li></ul><ul><li>Sprísniť kontroly financovania politických strán, konfliktu záujmov a majetkových priznaní politikov, vrátanie volieb do samospráv </li></ul>
 11. 12. Viac informácií o CPI <ul><li>Transparency International Slovensko </li></ul><ul><li>www.transparency.sk </li></ul><ul><li>Tel.: +421 2 5341 7207; 0905 613779 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Transparency International (ústredie v Berlíne) </li></ul><ul><li>www.transparency.org/cpi </li></ul><ul><li>Media Contact: </li></ul><ul><li>Gypsy Guillén Kaiser </li></ul><ul><li>Tel: +49 30 34 38 20 19 or </li></ul><ul><li>+49 30 34 38 20 662 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×