Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pkm2010 prezentacia

966 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pkm2010 prezentacia

 1. 1. Protikorup čné minimum 2010 Odpor účania nástrojov boja s korupciou pre politick é strany a novú vládu SR Bratislava, 2 . 3 .2010
 2. 2. Výzvy 2010-14 <ul><li>zvýšiť kvalitu analyzovania politík, viac súťažných riešení, menej úradníckej flexibility </li></ul><ul><li>posilnenie regulátorov a dohľadu (ÚVO, NKÚ, kontrolór financií politických strán, médiá, súdy) </li></ul><ul><li>nové oblasti zverejňovania informácií </li></ul><ul><li>od infozákona k user-friendly e-portálom </li></ul>
 3. 3. A. Kvalitná analýza opatrení <ul><li>Dôraz na kvalitnú analýzu prínosov a nákladov </li></ul><ul><li>Viac súťažných riešení (aukcie na licencie) </li></ul><ul><li>Menej flexibility (povinné e-aukcie, neprioritné služby, tabuľkové policajné pokuty) </li></ul><ul><li>Protikorupčná doložka </li></ul>
 4. 4. B. Posilnenie dohľadu <ul><li>ÚVO (výberové konanie, nie politikov, zodpovednosť za efektívnosť), NKÚ </li></ul><ul><li>Nový inštitút pre kontrolu financií strán , konfliktov záujmov, majetkov politikov </li></ul><ul><li>Médiá (zrušiť právo na odpoveď, sprísniť možnosť žaloby pre ochranu osobnosti) </li></ul><ul><li>Whistleblowing (zákonná opora nahlasovanie nekalých praktík, právna ochrana, posilnenie motivácie nahlasovateľov) </li></ul><ul><li>Súdy (pravidelné hodnotenie sudcov, anonymizované výberové konania) </li></ul>
 5. 5. C. Zverejňovanie informácií <ul><li>Politici : online register všetkých príjmov politických strán, kandidátov, obecných podnikov, obecných zmlúv a faktúr </li></ul><ul><li>Obstarávanie : ponuky, zápisnice zmluvy </li></ul><ul><li>Súdy : rozsudky, záznamy pojednávaní Zdravotníctvo : zmluvy, finančné indikátory poskytovateľov, kategorizácia liekov a pomôcok – ponuky, hodnotenia, ročný výpis ako v banke </li></ul><ul><li>Samosprávy : zmluvy, faktúry, mestské komisie a rady, firmy s majetkovým podielom </li></ul>
 6. 6. D. E-portály <ul><li>Množstvo info verzus ich skladba a užitočnosť – rebríčky, štatistiky, triedenie </li></ul><ul><li>Vestník obstarávania </li></ul><ul><li>Eurofondy, dotácie , granty (prepájanie na výsledky) </li></ul><ul><li>Sudcovia (rozhodnutia a odvolania, rýchlosť, prepojenie na médiá) </li></ul><ul><li>Portál pacienta - lekári, nemocnice (ceny, výsledky, hodnotenia pacientov) </li></ul><ul><li>Školy (testy, alumni) </li></ul>
 7. 9. D. E-portály <ul><li>Množstvo info verzus ich skladba a užitočnosť – rebríčky, štatistiky, triedenie </li></ul><ul><li>Vestník obstarávania </li></ul><ul><li>Eurofondy, dotácie , granty (prepájanie na výsledky) </li></ul><ul><li>Sudcovia (rozhodnutia, efektivita odvolania, rýchlosť, prepojenie na médiá) </li></ul><ul><li>Portál pacienta - lekári, nemocnice (ceny, výsledky, hodnotenia pacientov) </li></ul><ul><li>Školy (testy, alumni) </li></ul><ul><li>Otvorené štandardy publikovania dát! </li></ul>
 8. 10. Financovanie politických strán <ul><li>Slabá kontrola ( inštitucionalizovať efektívny dozor ) </li></ul><ul><li>Málo priznaných súkromných zdrojov ( matching funds, daňové zvýhodnenie , menej priamo za volebný výsledok) </li></ul><ul><li>Málo informácií ( centrálny portál príjmov , denná aktualizácia) </li></ul><ul><li>Nefunkčné vykazovanie majetkových priznaní </li></ul>
 9. 11. Viac informácií o TIS <ul><li>Transparency International Slovensko </li></ul><ul><li>www.transparency.sk </li></ul><ul><li>Tel.: +421 2 5341 7207; 0905 613779 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Transparency International (ústredie v Berlíne) </li></ul><ul><li>www.transparency.org/cpi </li></ul><ul><li>Media Contact: </li></ul><ul><li>Gypsy Guillén Kaiser </li></ul><ul><li>Tel: +49 30 34 38 20 19 or </li></ul><ul><li>+49 30 34 38 20 662 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×