Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Transparentnosť pre liekovú politiku 13.1.2011 Gabriel Šípoš (TIS), Angelika Szalayová (HPI)
Transparentnosť pre liekovú politiku <ul><li>Kontext: O čo sa hrá v liekovej politike </li></ul><ul><li>Kauza pneumokokový...
O čo sa hrá v liekovej politike <ul><li>ročné výdavky z ver. poistenia: 1 mld eur </li></ul><ul><li>ročné výdavky na ve...
Kauza pneumokokových vakcín <ul><li>Kľúčové rozhodnutia ľudí s konfliktami záujmov (Imunizačná komisia) </li></ul><ul><li>...
Zaveďme elektronizáciu do kategorizácie liekov <ul><li>celý proces kategorizácie dostupný na internetovom portáli </li></...
Zakotvime pravidlá pre rozhodovanie o liekoch v legislatíve <ul><li>pravidlá </li></ul><ul><ul><li>pre podávanie žiados...
Riešme konflikty záujmov komisií <ul><li>kategorizačná komisia, odborné pracovné skupiny, imunizačná komisia </li></ul><ul...
<ul><li>Pacienti málo vedia o odbornosti, kvalite a etických konfliktoch lekárov </li></ul><ul><li>Svetový trend k väčšej ...
Povedzme pacientovi viac o lekároch
Povedzme pacientovi viac o lekároch
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Viac transparentnosti do liekovej politiky

971 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Viac transparentnosti do liekovej politiky

 1. 1. Transparentnosť pre liekovú politiku 13.1.2011 Gabriel Šípoš (TIS), Angelika Szalayová (HPI)
 2. 2. Transparentnosť pre liekovú politiku <ul><li>Kontext: O čo sa hrá v liekovej politike </li></ul><ul><li>Kauza pneumokokových vakcín </li></ul><ul><li>Zaveďme elektronizáciu do kategorizácie liekov </li></ul><ul><li>Zakotvime pravidlá pre rozhodovanie o liekoch v legislatíve </li></ul><ul><li>Riešme konflikty záujmov komisií </li></ul><ul><li>Povedzme pacientovi viac o lekároch </li></ul>
 3. 3. O čo sa hrá v liekovej politike <ul><li>ročné výdavky z ver. poistenia: 1 mld eur </li></ul><ul><li>ročné výdavky na ver. obstarávanie: 5 mld eur </li></ul><ul><li>P odiel výdavkov na zdravotníctvo, ktorý ide v SR na lieky: 28% </li></ul><ul><li>Kategorizačná komisia ročne rozdeľuje medzi farmafirmy desiatky miliónov eur </li></ul>
 4. 4. Kauza pneumokokových vakcín <ul><li>Kľúčové rozhodnutia ľudí s konfliktami záujmov (Imunizačná komisia) </li></ul><ul><li>Rýchle schválenie nových žiadostí na poslednú chvíľu </li></ul><ul><li>Priestor pre rôzne vysvetľovanie dávkovania </li></ul><ul><li>Otázna efektívnosť očkovania celej populácie </li></ul>
 5. 5. Zaveďme elektronizáciu do kategorizácie liekov <ul><li>celý proces kategorizácie dostupný na internetovom portáli </li></ul><ul><ul><li>uverejnenie žiadostí vrátane návrhov odborníkov, pacientskych združení, poisťovní aj ministerstva na začiatku procesu </li></ul></ul><ul><ul><li>každý má právo vyjadriť sa a predložiť dôkazy k návrhom </li></ul></ul><ul><ul><li>zverejnenie odborných a farmakoekonomických posudkov </li></ul></ul><ul><ul><li>zápisnice kategorizačnej komisie s hlasovaním podľa jednotlivých členov , zvukový záznam zo zasadanie komisie </li></ul></ul><ul><ul><li>rozhodnutia ministerstva s elektronickým podpisom a časovou pečiatkou </li></ul></ul><ul><ul><li>možnosť prihlásiť sa k e-mailovej notifikácii o zmenách pri jednotlivých liekoch, skupinách alebo celej kategorizácii </li></ul></ul><ul><li>presný a jasne definovaný proces bez možnosti predbiehania sa a pod priamou kontrolou verejnosti </li></ul>
 6. 6. Zakotvime pravidlá pre rozhodovanie o liekoch v legislatíve <ul><li>pravidlá </li></ul><ul><ul><li>pre podávanie žiadostí </li></ul></ul><ul><ul><li>pre stanovovanie a referencovanie cien </li></ul></ul><ul><ul><li>pre posudzovanie nákladovej efektívnosti liekov </li></ul></ul><ul><li>pravidlá pre určovanie úhrad so zavedením referenčných skupín pre terapeuticky zameniteľné lieky </li></ul><ul><ul><li>podpora cenovej konkurencie medzi výrobcami </li></ul></ul>
 7. 7. Riešme konflikty záujmov komisií <ul><li>kategorizačná komisia, odborné pracovné skupiny, imunizačná komisia </li></ul><ul><li>zverejňovanie stretnutí členov komisií s farmapriemyslom </li></ul><ul><li>zverejňovanie príjmov od farmapriemyslu (priamo alebo cez sprostredkovateľov) </li></ul><ul><li>člen s konfliktom záujmov bude vylúčený z rozhodovania o danom lieku alebo skupine liekov </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Pacienti málo vedia o odbornosti, kvalite a etických konfliktoch lekárov </li></ul><ul><li>Svetový trend k väčšej úlohe pacienta pri výbere </li></ul><ul><li>USA: Od 1.1.12 povinné zverejňovanie platieb lekárom farmafirmami nad sto dolárov ročne </li></ul><ul><li>Už teraz zverejňované databázy lekárov so záznamami o sťažnostiach a pochybeniach </li></ul>Povedzme pacientovi viac o lekároch
 9. 9. Povedzme pacientovi viac o lekároch
 10. 10. Povedzme pacientovi viac o lekároch

×