Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BUS 272 verdiskapende idéutvikling lean startup 3. forelesning

147 views

Published on

Tredje forelesning i BUS 272 verdiskapende idéutvikling - lean startup

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BUS 272 verdiskapende idéutvikling lean startup 3. forelesning

 1. 1. Hva er strategi?
 2. 2. 3 “Reading is good, action is better” - Eric Ries, The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses
 3. 3. Dagens agenda • Oppgave: Estimer din forretningsmodell • Oppgave: Formuler din overordnede strategi • Oppgave: Lag en 10X-strategi 4
 4. 4. Estimer din forretningsmodell • Lag grove overslag for din forretningsmodell med følgende tre steg: 1. Bestem ditt minimale suksesskritere (MSC) 2. Konverter din MSC til en kundeproduksjonsrate 3. Test og raffiner forretningsmodellen 5
 5. 5. A4 strategiplan 6
 6. 6. A4 strategiplan 7 Nåsituasjon Ønsket situasjon
 7. 7. Bakgrunn 8
 8. 8. Nåsituasjon 9
 9. 9. Rotårsaksanalyse 10
 10. 10. Ønsket situasjon 11
 11. 11. Forslag 12
 12. 12. Oppfølging 13
 13. 13. Formuler din overordnede strategi • Lag en A4 strategiplan (benytt Lean Stack hvis ønskelig) • Fyll inn ditt minimale suksesskritere (Goal). • Identifiser analoger og antiloger (Current Condition). • Lag en differensieringshistorie (Analysis). • Skiss opp en grov implementeringsplan 14
 14. 14. La en 10X-strategi • Gå tilbake til implementeringsplanen og raffiner strategien ved å benytte 10X-modellen • Fastsett kundegjennomstrømningsraten for “product/ market fit” og “problem/solution fit” • Konverter raten for “problem/solution fit” til et kortsiktig mål (mindre enn tre måneder) og målbart mål • Bruk dette nedskalerte målet til å skissere opp en rask valideringsstrategi. Hva ville du ha bygget for å håndtere dette, i stedet for den fullblåste løsningen? 15
 15. 15. Til neste forelesning • Module 4: Problem/Solution Fit • Lesson 1: Key Objective and Strategy • Lesson 2: Types of Offers • Lesson 3: Understand Problem • Lesson 4: Customer Observations • Lesson 5: Customer/Problem Interview • Lesson 6: Finding Prospects • Lesson 7: Delivering a Problem Interview • Lesson 8: USERCycle Case-study 16

×