Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BUS272 Verdiskapende Idéutvikling - Lean Startup - 1. Forelesning

223 views

Published on

Første forelesning i BUS272 Verdiskapende Idéutvikling - Lean Startup

Published in: Business

BUS272 Verdiskapende Idéutvikling - Lean Startup - 1. Forelesning

 1. 1. Dagens agenda • Introduksjon til Lean Startup • Gjennomgang av metodikken 2
 2. 2. Intro
 3. 3. Et nytt paradigme Lean Startup er en ny ledelsesteori som er blitt hyllet som et paradigmeskifte innen forståelse av entreprenørskap. 4
 4. 4. En verdensomspennende bevegelse 5
 5. 5. Akademisk utbredelse Lean Startup undervises blant annet i MBA-kurset ”Launching Technologi Ventures” på Harvard Business School. 6 Thomas R. Eisenmann
 Professor i Entrepreneurial Management ved Harvard Business School.
 6. 6. Intellektuelle forløpere Lean Startup sine intellektuelle forløpere er: • Lean manufacturing • Agile software development • Design thinking • Customer development process “Fast action research approach to innovation.” - Carmen Nobel, editor HBS Working Knowledge. 7
 7. 7. Lean manufacturing 8
 8. 8. Agile software development 9
 9. 9. Design thinking 10
 10. 10. Customer development process 11
 11. 11. 3 definisjoner 1.Entreprenører er overalt 2.Entreprenørskap er management 3.Innovasjons- regnskap 12
 12. 12. Entreprenører er overalt Hva er en startup? • En startup er en institusjon designet for å levere en ny vare eller tjeneste under ekstrem usikkerhet • Uavhengig av selskapets størrelse, sektor eller industri. 13
 13. 13. Entreprenørskap er management Vårt mål er å skape en institusjon, ikke et produkt • “The business plan is dead”-Steve blank • Man trenger en metode og prinsipper som tar høyde for en startups sin kontekst av ekstrem usikkerhet • Ikke bare for "to gutter i en garasje" 14
 14. 14. Innovasjonsregnskap 1. Etabler baseline (f.eks. konverteringsrater) • Bygg Minimum Viable Product (MVP) • Mål hvordan kunder interakter med vår tjeneste 2. Tune maskinen (f.eks øke konverteringsraten) • Eksperimenter og se om du kan forbedre kundenes interaksjon fra baseline til idealet. 3. Pivot eller hold ut • Når eksperimentene leder til stadig svakere økning er det på tide å gjøre en stor endring. 15
 15. 15. 16 Del 2 Metodikken
 16. 16. Lean Startup som seks prinsipper • Kom deg ut av bygningen • Pivot om nødvendig • Validert læring • Minimum Viable Produkt • Hurtig iterasjon • Unngå for tidlig skalering 17
 17. 17. Kom deg ut av bygningen 18
 18. 18. Pivot om nødvendig • Betalende kunder eller pivot • Engelsk: Pivot or persevere 19
 19. 19. Har noen hørt om videodating tjenesten ”Tune In Hook Up”? 20
 20. 20. 21
 21. 21. Validert læring 22
 22. 22. Minimum Viable Product 23
 23. 23. 24
 24. 24. 25
 25. 25. 26
 26. 26. Hurtig iterasjon 27
 27. 27. Unngå for tidlig skalering 28
 28. 28. Visjon Omsett visjonen til falsifiserbare påstander Prioriter tester Spesifiser MVP Kjør tester og lær fra dem Hypotese validert Holde ut, pivot eller legge ned Hypotese falsifisert Pivoter: Juster visjonen basert på validert læring Legg ned Hold ut: Har alle hypotesene blitt bekreftet? Nei: Test en ny hypotese Ja: Product/ market fit oppnådd. Skaler virksomheten Lær Avgjør Juster Mål Bygg Flytskjema for Lean Startup
 29. 29. Visjon Omsett visjonen til falsifiserbare påstander Prioriter tester Spesifiser MVP Kjør tester og lær fra dem Hypotese validert Holde ut, pivot eller legge ned Hypotese falsifisert Pivoter: Juster visjonen basert på validert læring Legg ned Hold ut: Har alle hypotesene blitt bekreftet? Nei: Test en ny hypotese Ja: Product/ market fit oppnådd. Skaler virksomheten Lær Avgjør Juster Mål Bygg Visjon
 30. 30. Visjon Omsett visjonen til falsifiserbare påstander Prioriter tester Spesifiser MVP Kjør tester og lær fra dem Hypotese validert Holde ut, pivot eller legge ned Hypotese falsifisert Pivoter: Juster visjonen basert på validert læring Legg ned Hold ut: Har alle hypotesene blitt bekreftet? Nei: Test en ny hypotese Ja: Product/ market fit oppnådd. Skaler virksomheten Lær Avgjør Juster Mål Bygg Omsett visjonen til falsifiserbare påstander
 31. 31. Hypoteser • Prøv å strukturer hypotesen slik: • “Jeg eller vi tror…” • Et eksempel: • Vi tror at investorer vil kjøpe ShippingNews fordi det gir dem innsikt i Shipping bransjen. • Basis strukturen er: Vi tror [målgruppen] vil [ gjøre denne handlingen] for [denne grunnen] 32
 32. 32. 33 Hvem er våre nøkkelpartnere? Hvem er våre nøkkel- leverandører? Hvilke nøkkelressurser levere våre partnere? Hvilke nøkkelaktiviteter utfører partnerne? Hvilke aktiviteter krever vår Value Proposition? Våre distribusjons kanaler? Våre kunderelasjoner? Våre inntektsstrømmer? Hvilken verdi levere til kunden? Hvilket kundebehov tilfredsstiller vi? Hva er minimum viable product? Hvilket problem er det vi løser For kunden? Hvordan tiltrekke, beholder og Øker vår kundetilstrømning? Hvilke kunderelasjoner har vi Etablert? Er de integrert med resten av Forretningsmodellen? Hvem skaper vi verdi for? Hvem er våre viktigste kunder? Hvem er kundearketypene? Hvilke ressurser trenger vi for å oppfylle verdiløftet? Våre distribusjonskanaler? Kunderelasjoner? Inntektstrømmer? Hva er betalingsvilligheten til våre kunder? Hva betaler de pr nå? Hva er inntektsmodellen? Hva prisstrategien? Hvordan når andre dem? Gjennom hvilke kanaler ønsker våre kunder å bli kontaktet? Hvilke fungerer best? Hvilke er mest kostnadseffektiv? Hva er den viktigste kostandsdriveren i vår forretningsmodell? Hvilke nøkkelaktiviteter er dyrest? Hvlike nøkkelresurrser er dyrest?
 33. 33. 34 Problem Solution Unfair 
 Advantage Key Metrics Channels Revenue StreamsCost Structure Customer
 Segments Unique Value Proposition
 34. 34. Visjon Omsett visjonen til falsifiserbare påstander Prioriter tester Spesifiser MVP Kjør tester og lær fra dem Hypotese validert Holde ut, pivot eller legge ned Hypotese falsifisert Pivoter: Juster visjonen basert på validert læring Legg ned Hold ut: Har alle hypotesene blitt bekreftet? Nei: Test en ny hypotese Ja: Product/ market fit oppnådd. Skaler virksomheten Lær Avgjør Juster Mål Bygg Spesifiser MVP
 35. 35. Visjon Omsett visjonen til falsifiserbare påstander Prioriter tester Spesifiser MVP Kjør tester og lær fra dem Hypotese validert Holde ut, pivot eller legge ned Hypotese falsifisert Pivoter: Juster visjonen basert på validert læring Legg ned Hold ut: Har alle hypotesene blitt bekreftet? Nei: Test en ny hypotese Ja: Product/ market fit oppnådd. Skaler virksomheten Lær Avgjør Juster Mål Bygg Prioriter tester
 36. 36. Visjon Omsett visjonen til falsifiserbare påstander Prioriter tester Spesifiser MVP Kjør tester og lær fra dem Hypotese validert Holde ut, pivot eller legge ned Hypotese falsifisert Pivoter: Juster visjonen basert på validert læring Legg ned Hold ut: Har alle hypotesene blitt bekreftet? Nei: Test en ny hypotese Ja: Product/ market fit oppnådd. Skaler virksomheten Lær Avgjør Juster Mål Bygg Kjør tester og lær fra dem
 37. 37. Visjon Omsett visjonen til falsifiserbare påstander Prioriter tester Spesifiser MVP Kjør tester og lær fra dem Hypotese validert Hold ut, pivot eller legg ned Hypotese falsifisert Pivoter: Juster visjonen basert på validert læring Legg ned Hold ut: Har alle hypotesene blitt bekreftet? Nei: Test en ny hypotese Ja: Product/ market fit oppnådd. Skaler virksomheten Lær Avgjør Juster Mål Bygg Hold ut: Test en ny hypotese
 38. 38. Visjon Omsett visjonen til falsifiserbare påstander Prioriter tester Spesifiser MVP Kjør tester og lær fra dem Hypotese validert Hold ut, pivot eller legg ned Hypotese falsifisert Pivoter: Juster visjonen basert på validert læring Legg ned Hold ut: Har alle hypotesene blitt bekreftet? Nei: Test en ny hypotese Ja: Product/ market fit oppnådd. Skaler virksomheten Lær Avgjør Juster Mål Bygg Hold ut: Product/ market fit oppnådd
 39. 39. Visjon Omsett visjonen til falsifiserbare påstander Prioriter tester Spesifiser MVP Kjør tester og lær fra dem Hypotese validert Hold ut, pivot eller legg ned Hypotese falsifisert Pivoter: Juster visjonen basert på validert læring Legg ned Hold ut: Har alle hypotesene blitt bekreftet? Nei: Test en ny hypotese Ja: Product/ market fit oppnådd. Skaler virksomheten Lær Avgjør Juster Mål Bygg Pivoter: Juster visjonen basert på validert læring
 40. 40. Visjon Omsett visjonen til falsifiserbare påstander Prioriter tester Spesifiser MVP Kjør tester og lær fra dem Hypotese validert Hold ut, pivot eller legg ned Hypotese falsifisert Pivoter: Juster visjonen basert på validert læring Legg ned Hold ut: Har alle hypotesene blitt bekreftet? Nei: Test en ny hypotese Ja: Product/ market fit oppnådd. Skaler virksomheten Lær Avgjør Juster Mål Bygg Legg ned
 41. 41. Til neste forelesning • Module 1: Basics • Lesson 1: Why Products Fail? • Lesson 2: Capture Your Business Model • Lesson 3: Running Lean Roadmap • Lesson 4: Running Lean Illustrated • Lesson 5: Run Lean with any Product 42

×