Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ekonomiska teorier genomgångar i klassrummet

2,771 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ekonomiska teorier genomgångar i klassrummet

 1. 1. Ekonomiska teorier  Adam Smith  David Ricardo  Karl Marx  Keynes Kommentar Dessa ekonomiska teorier har vi gått igenom och diskuterat i klassrummet. Det blir kanske lättare att minnas resonemangen om ni läser och tittar på bilderna?
 2. 2. EGOISM/EGENNYTTA FRI KONKURRENS Möjligheter • Lägre priser • Bättre kvalitet • Bättre resursallokering • Nya uppfinningar Hot • Monopol & oligopol • Protektionism • Laglöshet • Fördomar Den osynliga handen Om det råder fri konkurrens (det finns många som säljer och köper) kommer marknadens krafter efterfrågan och utbud styra ekonomin. Ungefär som franska revolutionen befriat människan i Frankrike skulle ekonomin nu befrias och skötas av miljontals fria och kloka människor. Ekonomiska medborgare.
 3. 3. Adam Smith och marknadsekonomin Bakgrund – 1700-talet 1700-talets europeiska ekonomi styrdes av lagar och regler som hindrade människor att göra sina egna val. 1700-talets Europa var ett ståndssamhälle med adel, präster, borgare och bönder. I det samhället hade vissa den exklusiva rättigheten att vara t.ex. bagare eller officer. Frigör människan och låt henne göra sina egna val! De två superkrafterna som ska släppas lös … EGOISM/EGENNYTTA + FRI KONKURRENS Vad kommer att hända om dessa krafter släpps lösa (enligt Smith)?
 4. 4. David Ricardo och argumentet för frihandel Papper Vin Sverige 12h 16h = 28h Frankrike 10h 6h = 16h Tjänar något land på handel? Räkna! Utan handel Svenskarna behöver jobba sammanlagt 28 timmar för att producera 1 enhet papper och en enhet vin, Fransmännen 16. Vinner någon på handel?
 5. 5. David Ricardo och argumentet för frihandel Papper Vin Sverige 12h * 2 16h = 24h Frankrike 10h 6h * 2 = 12h Med handel Svenskarna behöver då jobba sammanlagt 24 timmar för att producera 2 enheter papper, Fransmännen 12 för att producera två enheter vin. Båda vinner på handel? Lösning: Båda länderna gör det dom är relativt sett bäst på och byter med varandra.
 6. 6. Bakgrund – 1800talet När Karl Marx och andra socialister tittade på världen som industrialisering och marknadsekonomi skapat på 1800-talet, såg de inte fria människor som gjorde kloka val. De såg att många människor var fattiga och hade få val, medan några få levde i överflöd. Karl Marx och den socialistiska kritiken
 7. 7. Karl Marx och den socialistiska kritiken  De rika som äger och tjänar på fabrikerna vill pressa arbetarnas löner  De fattiga vill ha bra arbetsvillkor och löner  INTRESSEKONFLIKT!  Eftersom de rika har lagen på sin sida vinner de oftast  MEN. De rika gräver sina egna gravar! För vem ska till slut köpa alla varor om lönerna pressas?  Ekonomin hamnar i kris: massarbetslöshet och konkurser  Arbetarna (de fattiga) gör REVOLUTION  Alla äger allt gemensamt och intressekonflikten försvinner
 8. 8. Keynes och stockholmsskolan marknadsekonomins räddning? Bakgrund – 1900-talet Efter första världskriget drabbades världen av flera ekonomiska kriser. Värst var förstås 1930- talets globala ekonomiska depression. Hade Marx och socialisterna rätt? Eller gick marknadsekonomin att rädda? Lågkonjunktur - Konkurser - arbetslöshet Högkonjunktur - Företagen går bra - Gott om arbeten Hur undvika de djupaste dalarna?
 9. 9. Keynes och stockholmsskolan marknadsekonomins räddning? SLÖSA! SLÖSA! SLÖSA! SPARA! SPARA! SPARA! Staten sparar genom att t.ex: - Höja skatten - Sänka bidrag Staten slösar genom att t.ex: - Sänka skatter - Höja/införa bidrag - Byggprojekt
 10. 10. Skapa goda spiraler  Höjda bidrag leder till  Mer pengar i plånboken  Ökad konsumtion (efterfrågan ökar)  Företag nyanställer  Arbetslöshet minskar  Osv Faror  Oskickliga politiker (missbedömer konjunktur)  Svårt att spara, lätt att slösa (politiker som vill spara förlorar)  Pengarna försvinner till andra länder effekten av t.ex. höjda bidrag blir ej stark  Pengarna går till ”fel” personer, som sparar istället för konsumerar.

×