Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Begrepp ideologianalys av muslimska politiska gruppe

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 11 Ad

Begrepp ideologianalys av muslimska politiska gruppe

Download to read offline

Genomgång av begrepp: elevernas uppgift att göra en ideologianalys av muslimska organisationers och personers ideologi. Gemensamt för organisationerna de analyserar är de alla är islamistiska - dvs de vill skapa ideologi utifrån religionen islam, I övrigt skiljer sig organisationerna åt - mycket!

Genomgång av begrepp: elevernas uppgift att göra en ideologianalys av muslimska organisationers och personers ideologi. Gemensamt för organisationerna de analyserar är de alla är islamistiska - dvs de vill skapa ideologi utifrån religionen islam, I övrigt skiljer sig organisationerna åt - mycket!

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (17)

More from Tobias Kjellström (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Begrepp ideologianalys av muslimska politiska gruppe

 1. 1. Begrepp (del 1) Varför en massa begrepp?  Verktyg att beskriva och analysera IS och liknande gruppers världsbild och ideologi  Ex. begrepp som ”antisemitism” och ”rasism” är bra begrepp om man vill beskriva och analysera nazism.
 2. 2. Ideologi?  Hur ser världen ut? (Beskrivning)  Hur funkar världen? (analys)  Hur borde världen se ut? (moral/slutsats) ideologi kallas en samling tankar, idéer och föreställningar om vad som är viktigt i världen och i livet. Det handlar också om vad man bör och kan göra för att detta ska bli verklighet för så många människor som möjligt.” (ne.se)  Hur kan man förändra världen? (metod)
 3. 3. Fundamentalism? ” fundamentalism är ett ord för politiska åsikter som innebär att man vill att en religion eller en politisk lära ska styra hela samhället även om inte alla som bor i landet vill det. Ibland använder man ordet fundamentalism om människor som har stelbenta åsikter som de inte vill ändra på.” (ne.se)  Kristna kalvinister i USA (bakgrund)  Fundament = grund  Bibeln = grunden  Bokstavstroende  Idag mer allmän betydelse
 4. 4. Islam? ”… benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift. Av samma rot kommer ordet muslim (’en som underkastar sig’). I Koranen har islām framför allt betydelsen ’underkastelse under Gud’ i form av att man följer den uppenbarelse som ges till Muhammed. Ordet brukar också förbindas med ordet salām(’fred’). ” (ne.se)  600-talet  Muhammed den siste profeten  1,6 mdr  Många tolkningar: shia, sunni  Islam inte en ideologi  Koranen och sunna
 5. 5. Shia-Sunni? Muhammed dör 632  Ledarskapet? ”Frågan om ledarskapet, vilken aktualiserats vid Muhammeds död, blev akut under Alis tid som kalif. Sunniterna menade att ledaren, kalifen, skulle utses på grundval av personlig duglighet och respekt för sunna. Enligt shiitisk historieskrivning utsåg Muhammed Ali till sin efterföljare; en utnämning som ifrågasätts av sunnimuslimer. För shiiterna var det viktigt att ledaren tillhörde Muhammeds släkt” (ne.se)  Shia = parti (Alis parti)
 6. 6. Shia ca 15% Sunni ca 85%
 7. 7. Islamism? ” islamism är uppfattningen att religionen islam ska styra politiken och samhället. Man använder ordet om nutida politiska rörelser, till exempel Islamiska räddningsfronten i Algeriet. ” (ne.se)  Modern politisk rörelse  Sharia – islamisk lag  Religion + politik = sant  Många former av islamism
 8. 8. Jihad? ” jihād, strävan, ansträngning i allmänhet, men i islamiskt språkbruk använt dels om ”andlig kamp”, strävan efter fullkomning, dels som benämning på ett krig som enligt islamisk sharia är legitimt.” (ne.se)  Kamp med eller utan våld  Heligt krig – men när? Hizb ut-Tharir (befrielsepartiet) Kamp för ett islamiskt styre (kalifat). Metod: dawa (mission) Al-Qaida (basen) Kamp för ett islamiskt styre (kalifat) Metod: våld & terror  Stora och lilla jihad  Jihadism – grupper som kännetecknas av våld
 9. 9. Kalif? ”(arabiska khalīfa ’efterträdare’, ’efterföljare’, ’ställföreträdare’). Vid profeten Muhammeds död 632 valdes Abu Bakr som efterträdare till Muhammed, även i politiskt hänseende. Från Abu Bakrs efterföljare Umar ibn al- Khattab (634–644) blev titeln khalīfa rasūl Allāh, ’Guds sändebuds efterföljare/ställföreträdare’, den allmänt vedertagna titeln på ledaren för den islamiska staten. ” (ne.se)  Kalifat = den islamiska staten efter Muhammeds död  Många kalifat (Ummayadiska, Abbasidiska …  1924 avskaffades det sista kalifatet  Shia – Imamer istället för kalifer
 10. 10. Wahhabism? ”En mycket strikt form av islam som förbjuder mycket; dans, musik, helgondyrkan, alkohol mm. Uppstod på 1700-talet och är idag Saudiarabiens ”statsreligion”.  Strikt monoteism (tawhid)  Sharia & religiös polis (mutawa)  Kungahuset; olja, lyx och religion  Muhammed Ibn Abd al-Wahhab (1703-1792)
 11. 11. Salafism? ”salafism (av arabiska salaf ’förfäder, anfäder’), benämning på en rörelse (eller flera) inom islam vars företrädare säger sig vilja återgå till islams grundläggande källor.. ” (ne.se)  ”de fromma förfäderna” (al-salaf al-salih)  Strikt monoteism (tawhid)  Städa bort påhitt (bida)  Jihad – Inre fromhet? Våldsam kamp?

×