Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Googlen työkaluja oppimisen tueksi

1,459 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Googlen työkaluja oppimisen tueksi

 1. 1. Aktiivinen oppija ja innostava opettaja 7.12.2011 Tiina Sarisalmi Virtuaaliopetuspäivät GOOGLEN TYÖKALUT OPPIMISEN TUKENA
 2. 2. Opetuksen painopiste <ul><li>Opettajasta aktiiviseen, itseohjautuvaan, päämäärätietoiseen ja luovaan oppijaan. </li></ul>7.12.2011 Tiina Sarisalmi Virtuaaliopetuspäivät
 3. 3. 7.12.2011 Tiina Sarisalmi Virtuaaliopetuspäivät
 4. 4. 2000-luvun avaintaidot 7.12.2011 Tiina Sarisalmi Virtuaaliopetuspäivät TIEDON- KÄSITTELY VIESTINTÄ OPPIMAAN OPPIMINEN <ul><li>Haku </li></ul><ul><li>Jäsentely </li></ul><ul><li>Analysointi </li></ul><ul><li>Yhdistely </li></ul><ul><li>Kriittinen arviointi </li></ul><ul><li>Esittäminen </li></ul><ul><li>Kuuntelutaidot </li></ul><ul><li>Suulliset taidot (tiedon välitys, keskustelu, seurustelu…) </li></ul><ul><li>Kirjoitustaito </li></ul><ul><li>Tietotekniikkataidot </li></ul><ul><li>Vieraiden kielten taidot </li></ul><ul><li>Nonverbaalien viestien ymmärtäminen </li></ul><ul><li>Kulttuurisen kontekstin ymmärtäminen </li></ul><ul><li>Verkostoituminen </li></ul><ul><li>Tiedon jakaminen </li></ul><ul><li>Oppimistyylien tunnistaminen </li></ul><ul><li>Yhteistyö ja yhteistoiminnallinen oppiminen </li></ul><ul><li>Metakognitio </li></ul><ul><li>Asenne </li></ul>
 5. 5. 7.12.2011 Tiina Sarisalmi Virtuaaliopetuspäivät eOppiminen 1.0 eOppiminen 2.0 <ul><li>Opettajalta oppilaalle </li></ul><ul><li>Vertaisoppiminen </li></ul><ul><li>Opettajakeskeisyys </li></ul><ul><li>Oppilaskeskeisyys </li></ul><ul><li>Tiedon hankinta </li></ul><ul><li>Tiedon rakentelu </li></ul><ul><li>Tärkeintä lopputuote </li></ul><ul><li>Tärkeintä prosessi </li></ul><ul><li>Luettava valmis sisältö </li></ul><ul><li>Oppilaiden tuottamat sisällöt </li></ul><ul><li>Luennot </li></ul><ul><li>Keskustelut </li></ul><ul><li>Yksilöllisyys </li></ul><ul><li>Yhteisöllisyys </li></ul><ul><li>Oppimisohjelmat </li></ul><ul><li>Yhteistoiminta </li></ul><ul><li>Sisältöjen oppiminen </li></ul><ul><li>Projekti-, tutkiva tai ongelmakeskeinen oppiminen </li></ul>
 6. 6. Google Apps - työkalut <ul><li>Google Docs – Dokumentit </li></ul><ul><li>Asiakirja – tekstinkäsittely Klikkaa , kirjoita ja jaa </li></ul><ul><li>Esitys – esitysgrafiikka Ryhmätyöalusta , klikkaa </li></ul><ul><li>Laskentataulukko </li></ul><ul><li>Lomake – kysely Osallistu kyselyyn </li></ul><ul><li>Piirros </li></ul>7.12.2011 Tiina Sarisalmi Virtuaaliopetuspäivät
 7. 7. Google Apps - työkalut <ul><li>Google Groups </li></ul><ul><li>Keskusteluryhmä </li></ul><ul><li>Ikäraja 13 v. </li></ul><ul><li>Tiedostojen jakelu </li></ul><ul><li>Google Blogs – blogi </li></ul><ul><li>Sivuja voi lisätä </li></ul><ul><li>Kirjoittajia voi olla monia </li></ul><ul><li>Julkisia tai rajattuja </li></ul>7.12.2011 Tiina Sarisalmi Virtuaaliopetuspäivät
 8. 8. Google Apps - työkalut <ul><li>Google Sites – kotisivut </li></ul><ul><li>Monia muokkaajia </li></ul><ul><li>Julkisia tai rajattuja </li></ul><ul><li>Picasa </li></ul><ul><li>Kuvien käsittely </li></ul><ul><li>Kuvien jakelu ja julkaisu </li></ul><ul><li>Hauskoja työkaluja </li></ul>7.12.2011 Tiina Sarisalmi Virtuaaliopetuspäivät
 9. 9. Google Apps - työkalut <ul><li>Google Calendar </li></ul><ul><li>Monia muokkaajia </li></ul><ul><li>Useita kalentereita päällekkäin </li></ul><ul><li>Google Earth </li></ul><ul><li>Paikkojen ja kuvien tallentaminen ja jakaminen </li></ul><ul><li>Rakennusten mittaaminen </li></ul><ul><li>Lataa Google Earth </li></ul>7.12.2011 Tiina Sarisalmi Virtuaaliopetuspäivät
 10. 10. Google Apps - työkalut <ul><li>Google+ </li></ul><ul><li>Ikäraja toistaiseksi 18 v. </li></ul><ul><li>Circles – piirit </li></ul><ul><li>Chat </li></ul><ul><li>Hangout – “ videokonferenssi ” </li></ul>7.12.2011 Tiina Sarisalmi Virtuaaliopetuspäivät
 11. 11. 7.12.2011 Tiina Sarisalmi Virtuaaliopetuspäivät
 12. 12. <ul><li>tiinasarisalmi.wikispaces.com </li></ul><ul><li>www.delicious.com/ tiinsari </li></ul><ul><li>www.orivedenperusopetus.net/relle </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>7.12.2011 Tiina Sarisalmi Virtuaaliopetuspäivät

×