Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kansainvälisyys ja verkko-oppiminen

670 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kansainvälisyys ja verkko-oppiminen

 1. 1. Kansainvälinen yhteistyö verkossa 25.10.2011 Jyväskylä Tiina Sarisalmi
 2. 2. Miksi kansainvälisiä projekteja? <ul><ul><li>1. Oppilaskeskeiset oppimismenetelmät </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Aihekokonaisuudet ja opetuksen yhtenäistäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Uudet oppimisympäristöt </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Autenttisuus </li></ul></ul><ul><ul><li>5. Kansainvälisyys ja </li></ul></ul><ul><ul><li>verkostoituminen </li></ul></ul><ul><ul><li>6. Vertaisoppiminen </li></ul></ul>Tiina Sarisalmi
 3. 3. Tietotekniikka lukiossa <ul><li>Tavoitteena on painopisteen siirtäminen laitteista ja erillisestä ATK-opetuksesta pedagogiseen uudistamiseen. </li></ul><ul><li>Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö laajenee käytännössä lähes kaikkiin oppiaineisiin. </li></ul><ul><li>Tavoitteena on tietoteknisten laitteiden ja ohjelmien pedagogisesti mielekäs käyttö. </li></ul>25.10.2011 Jyväskylä Tiina Sarisalmi
 4. 4. Tietotekniikka lukiossa <ul><li>Tavoitteena on, että jokaisella lukion päättävällä opiskelijalla on tarvittavat tulevaisuuden kansalaisen taidot ja elinikäisen oppimisen valmiudet. </li></ul><ul><li>Heillä on taidot opiskella erilaisissa oppimisympäristöissä ja valmiudet hyödyntää niitä mielekkäällä tavalla. </li></ul><ul><li>Taidot hyödyntää tietotekniikkaa ja tietoverkkoja ylioppilaskirjoitusten suorittamisessa. </li></ul>25.10.2011 Jyväskylä Tiina Sarisalmi
 5. 5. UUDet oppimisympäristöt <ul><li>Tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotto on selkeä askel kohti avointa oppimisympäristöä. </li></ul><ul><li>Luokkahuoneen seinät ja oppikirjan sisältö eivät enää määrää tiedon rajoja. </li></ul><ul><li>Tavoitteena on nykyistä merkittävästi laajempi yhteistyö eri oppiaineitten ja oppilaitosten välillä. </li></ul>25.10.2011 Jyväskylä Tiina Sarisalmi
 6. 6. Opetuksen painopiste <ul><li>Opetuksen painopiste opettajasta aktiiviseen, itseohjautuvaan, päämäärätietoiseen ja luovaan oppijaan. </li></ul>25.10.2011 Jyväskylä Tiina Sarisalmi
 7. 7. 25.10.2011 Jyväskylä Tiina Sarisalmi
 8. 8. 25.10.2011 Jyväskylä HAASTE: Me kasvatamme ensimmäistä sukupolvea, joka käy koulua ja tekee työtä yhdistyneessä Euroopassa ja aidosti globalisoituneessa maailmassa. Ystävyys, yhteisöllisyys ja aito vuorovaikutus muodostavat sen kivijalan, jolle toivoisin tulevaisuuden maailman rakentuvan.
 9. 9. 25.10.2011 Jyväskylä Tiina Sarisalmi Learning through Friendship eTwinning on auttanut meitä laajentamaan maailmankuvaamme, miettimään uudelleen näkökulmiamme, parantamaan itsetuntoamme ja kasvattamaan ymmärrystämme eri kulttuureista.
 10. 10. <ul><li>www.etwinning.net </li></ul><ul><li>www.orivedenperusopetus.net/moodle </li></ul><ul><li>www.orivedenkoulut.net / lukio </li></ul><ul><li>www.orivedenperusopetus.net / relle </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>25.10.2011 Jyväskylä

×