ใบงาน5

89 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
89
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงาน5

  1. 1. ใบงานที่ 5 เรือง โครงงานประเภท “การพัฒนาเครืองมือ” ่ ่ เป็ นโครงงานทีพฒนา หรือประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ตางๆ ทีนามาใช้ประโยชน์ในการทางาน ่ ั ่ ่โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์อาจเป็ นสิ่งที่ คิดทาขึ้นมาใหม่ หรือ ดัดแปลงจากทีมีอยูเ่ ดิมก็ได้ ่ ตัวอย่างโครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์ เช่น โครงงานสร้างแบบจาลองเตาเผาขยะไร้ควัน ่ี โครงงานออกแบบโต๊ะทางานจากแผ่นซีดีทหมดสภาพแล้ว โครงงานสร้างเครื่องมือในการดูดควันจากห้องครัว โครงงานประเภทนี้มีขนตอนดาเนินงานเหมือนกับโครงงานประเภททดลอง คือ ต้องมีการตังสมมุติฐาน ระบุ ั้ ้ตัวแปร และทดลองใช้วาสิ่งประดิษฐ์ของเราใช้ได้ตามทีเ่ ราตังสมมุติฐานไว้หรือไม่ ่ ้ NFI 20 Series 1 เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ปลอดมลพิษ เผาขยะได้อย่างน้อย 20 กก./ชัวโมง ่ ใช้เผาต่อเนื่องได้ตลอด 24 ชม. ไม่ใช้ไฟฟ้ า นามัน แก๊ส ้ จุดติดได้ดวยไม้ขีดไฟ หรือ ไฟแช็ค ้ ราคาประมาณ 100,000.- บาท แหล่งที่มา : http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/18/lithai_project/sec01p02.3.htm

×