ใบงานที่ 9

127 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
127
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงานที่ 9

  1. 1. ใบงานที่ 9 เรือง ปั ญหาและความจาเป็ นในการทาโครงงาน ่1. ไปเที่ยวศูนย์การค้า เพื่อแก้ปัญหา การเกิดความเครียด ต้องการพักผ่อน และซื้อเครื่องใช้ประจาตัวได้ประโยชน์ คือ เพื่อขจัดความเครียด ได้พกผ่อนและได้เครื่องใช้ประจาตัว ั2. ทาความสะอาดบ้าน เพื่อแก้ปัญหา สิงสกปรกภายในบ้าน เป็ นอันตรายต่อร่างกาย ่ได้ประโยชน์ คือ เพื่อความเป็ นระเบียบภายในบ้าน3. ดูทีวี เพื่อแก้ปัญหา ต้องการผ่อนคลาย จากการทางานได้ประโยชน์ คือ เพื่อขจัดความเครียด4. ซื้อจักรยานยนต์ เพื่อแก้ปัญหา ทรัพยากรทีมีนอยลง ่ ้ได้ประโยชน์ คือ ช่วยลดปั ญหาการจราจร5. ทานา เพื่อแก้ปัญหา ผูคนต้องการทีจะบริโภคข้าว ้ ่ได้ประโยชน์ คือ คนมีขาวกิน ้6. มาเรียนหนังสือ เพื่อแก้ปัญหา สังคมทีกาลังเปลี่ยนแปลงในปั จจุบน ่ ัได้ประโยชน์ คือ สามารถนาความรูที ้ ่ได้ ไปใช้ให้เป็ นประโยชน์7. ตังใจเรียน เพื่อแก้ปัญหา สภาพสังคมในปั จจุบน ้ ัได้ประโยชน์ คือ พ่อแม่ภูมิใจ8. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อแก้ปัญหา พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ได้ประโยชน์ คือ การสื่อสารทีสะดวกมากขึ้น ่9. เรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหา การติดต่อทีลาบาก ่ได้ประโยชน์ คือ การสื่อสารทีสะดวกมากขึ้น ่10. สมัครงาน เพื่อแก้ปัญหา คนตกงานได้ประโยชน์ คือ มีงานทา

×