Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Παρουσίαση Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας

17,548 views

Published on

Παρουσίαση Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ Κρήτης

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Παρουσίαση Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας

 1. 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
 2. 2. 2 Γνωστικό Αντικείμενο Τμήματος  Α) Κάλυψη των θρεπτικών αναγκών του ανθρώπου, σε όλα τα στάδια της ζωής (βρεφική, παιδική, εφηβική, νεανική, μέση, τρίτη ηλικία) και στις ιδιαίτερες ανάγκες του (εγκυμοσύνη, θηλασμός, άθληση, στράτευση κ.λπ.).  Β) Προφύλαξη της υγείας του ανθρώπου από τις νόσους της φθοράς.  Γ) Αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου μέσω της διαιτητικής υποστήριξης και θεραπείας των ασθενών. Ως «άνθρωπος» νοείται το άτομο αλλά και οι ανθρώπινες πληθυσμιακές ομάδες.
 3. 3. 3 Αποστολή Τμήματος  Το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και μετάδοση των καταλλήλων γνώσεων στο πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας, κατά την εκπαίδευση των σπουδαστών, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονες μεθόδους στους τομείς της Διατροφής και Διαιτολογίας του ανθρώπου.
 4. 4. 4 Προσωπικό και Έκτακτοι καθηγητές του Τμήματος  Μόνιμοι διδάσκοντες (5) στην περιοχή του αντικειμένου.  Συμβασιούχοι (20-25) διδάσκοντες υψηλών προσόντων, κάτοχοι Διδακτορικού PhD) ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης (MSc), στην περιοχή του αντικειμένου.  Έξι (6) άτομα διοικητικό προσωπικό  Δύο (2) άτομα εργάζονται στην Εστία των φοιτητών, η οποία είναι παράλληλα και μαθητική εστία και μέχρι πρόσφατα ανήκε στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ).
 5. 5. 5 Εργαστήρια - Υποδομή  Χημείας-Βιοχημείας  Βιολογίας-Φυσιολογίας  Πληροφορικής Ι και ΙΙ  Εφαρμοσμένης Διαιτητικής  Βρωματολογίας - Αρχών Προετοιμασίας Τροφών  Σύστασης Σώματος  Εργομετρίας-Εργοφυσιολογίας
 6. 6. 6 Πρόγραμμα σπουδών  Σαράντα (40) μαθήματα, τα οποία βαθμολογούνται στο δίπλωμα του απόφοιτου.  Μαθήματα γενικής υποδομής :10 (25%)  Μαθήματα ειδικής υποδομής:10 (25%)  Μαθήματα ειδικότητας (ειδίκευσης): 15 (37,5%)  Μαθήματα Διοίκησης – Οικονομίας – Νομικά (ΔΟΝΑ):3 (7,5%)  Πτυχιακή Εργασία και Πρακτική Άσκηση.  Προσέγγιση με ισχυρή βάση θετικών επιστημών για τη μελλοντική επαγγελματική αυτονομία και εξέλιξη των αποφοίτων του Τμήματος.
 7. 7. 7 Προέλευση των εισακτέων
 8. 8. 8 Στατιστικά Αποφοίτων Τμήματος Μέσος όρος βαθμού πτυχίου: 7,22Μέσος όρος χρόνου σπουδών: 5,7 χρόνια
 9. 9. 9 Ενδεικτικές Συνεργασίες  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο  Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή  Πανεπιστήμιο Κρήτης, Βιολογικό Τμήμα
 10. 10. 10 Δράση στη διαιτητική – Εφαρμοσμένη διατροφή  Πρόγραμμα DIETs, Κα Μαρκάκη Α.  Α. Markaki, J. Kyriazis, K. Stylianou, G.A. Fragkiadakis, K. Perakis, A.N. Margioris, E.S. Ganotakis, E. Daphnis (2012). The role of serum magnesium and calcium on the association between adiponectin levels and all-cause mortality in end-stage renal disease patients. PLOS ONE, 7(12), e52350, 1- 9.  Papandreou C., S. Schiza, G. Tsibinos, C. Mermigkis, C. Hatzis, A. Kafatos, N. Siafakas, G., Fragkiadakis, N. Tzanakis (2011). Gluteal adipose-tissue polyunsaturated fatty-acids profiles and depression in obese adults with Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea syndrome: A crosssectional study. Pharmacology, Biochemistry and Behavior, 98 (2), 316-319.  Gkouskou K.K., I.M. Vlastos, I. Hajiioannou, I. Hatzaki, M. Houlakis, G.A. Fragkiadakis (2010). Dietary habits of pre-school aged children with tonsillar hypertrophy. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 14, 1025-1030.
 11. 11. 11 Υποδομές Τμήματος
 12. 12. 12 Δράση στη σύσταση σώματος-ανθρωπομετρία - υπηρεσίες  Προγράμματα Υποέργο με τίτλο «Αξιολόγηση Διατροφικής Παρέμβασης μέσω Διαδικτύου σε παιδιά Δημοτικών Σχολείων της Κρήτης» και α/α «07», της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης». Προγράμματα 01/11/07 - 30/04/09: «Διατροφική Παρέμβαση σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Χρηματοδότηση από τη Νομαρχία Λασιθίου.  2005-2007 Συμμετοχή ως μέλος της κεντρικής επιστημονικής ομάδας στο πρόγραμμα «Προαγωγή της προστασίας του περιβάλλοντος της αειφόρου ανάπτυξης και δημόσιας υγείας, με την εφαρμογή προγράμματος περιβαλλοντικής και διατροφικής αγωγής» (Πρόγραμμα Αρχιμήδης Ι).
 13. 13. 13 Δράση στην υγιεινή & ποιότητα τροφίμων-διατροφής  Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, «Διερεύνηση της επιβάρυνσης του πληθυσμού και του περιβάλλοντος της νοτιοανατολικής Κρήτης από τη χρόνια και εντατική χρήση σύγχρονων φυτο-προστατευτικών ουσιών» και α/α «05», της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση».  01/09/2005 - 31/12/2006: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του ΤΕΙ Κρήτης» (Κωδικός MIS: 99954, κατηγορίες πράξεων 2.2.3.στ) στα πλαίσια του Υποέργου 2 «Πειραματική διατροφή: επίδραση εκχυλισμάτων από ενδημικά/ αυτοφυή φυτά της Κρήτης στο μεταβολισμό θηλαστικών και ανθρώπου».
 14. 14. 14 Δράση στην εργασία & τις προοπτικές των αποφοίτων  Προγράμματα “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης – Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας”, χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση (2011-13). Υπεύθυνη Κα Μαρκάκη. Περιλαμβάνει και έρευνα για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας πρακτικής άσκησης.  01/06/2006 - 31/12/2007: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Γ΄ Φάση – Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας» (Ενέργεια 2.4.2α του ΕΠΕΑΚ).  03/03/08 - 31/08/08: «Εμπλουτισμός του forum ερωτo-απαντήσεων σχετικά με τη Διατροφή και Διαιτολογία, με πεδίο σχετικό με τη διευκόλυνση κατάρτισης διαιτολογίων», σε συνέχεια του Π.Ε. 5 Ανάπτυξη και προσαρμογή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού με παράλληλη χρήση πολλαπλών πηγών πληροφόρησης, στα πλαίσια του Ιδρυματικού Έργου «Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης». (Κωδικός MIS: 75485, ΜΕΤΡΟ 2.2 - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.2.2.α - Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).
 15. 15. 15 Τοπικές Δράσεις
 16. 16. 16 Προοπτικές  Αξιοποίηση υπαρχόντων ερευνητικών αποτελεσμάτων  Αξιοποίηση των προγραμμάτων Erasmus  Ενεργοποίηση ή/και αγορά νέου εξοπλισμού  Περαιτέρω εμπλοκή των προπτυχιακών φοιτητών στην έρευνα  Περαιτέρω συνεργασίες (π.χ. με την τοπική κοινωνία) κ.α.

×