Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Next generation enterprise

688 views

Published on

Next Generation Enterprise

Published in: Business
 • Be the first to comment

Next generation enterprise

 1. 1. Компания от ново поколение (Next-Generation Enterprise) Таня Бояджиева, ТАБ
 2. 2. В каква среда работи Next-Generation Enterprisе?
 3. 3. Промените се случват по-бързо, отколкото можем да предвидим
 4. 4. За 9 месеца до 200 милиона За 38 години до 50 милиона За 13 години до 50 милиона. За 4 години до 50 милиона. Безпрецедентна скорост на промяна
 5. 5. Бурно развитие на технологиите
 6. 6. Експлозия на информация и практически неограничен достъп до нея
 7. 7. Тотална свързаност - на клиентите, служителите, всички
 8. 8. от ползователите на интеренет считат, че препоръките от клиенти са най-достоверна реклама %
 9. 9. Почти пълна прозрачност
 10. 10. Световна глобализация
 11. 11. Разпръсната и многокултурна работна среда
 12. 12. Какво представлява Next-Generation Enterprisе (Enterprise 2.0)?
 13. 13. Най- напред – какво представлява Previous-Generation Enterprisе (Enterprise 1.0)?
 14. 14. Enterprise 1.0 е проектирана по- скоро като машина За машината е характерно: • Проектирана е да е управлявана от шофьор или оператор • Извършва точно определени действия • Изисква поддръжка, като се развали я поправяме • Не се променя или трудно се променя • В един момент остарява морално и не съответства на развитието и трябва да купуваме нова
 15. 15. Enterprise 1.0 обикновено е силно йерархична
 16. 16. Проблеми при Enterprise 1.0 • Стойността се създава далеч от ръководството, където се вземат съществените решения • Действа добре в стабилна среда, но трудно се адаптира към промени • Основава се на стандартизирани процеси, измервани с KPI • Разбирането е, че основните знания са експлицитни – в правилници, наръчници, т.н. • Продуктивността се регулира най вече чрез външни фактори – „морковът“ и „тоягата“
 17. 17. Някои неща не се променят* * В този и следващи слайдове са използвани идеи от книгата The Connected Company с автор Dave Gray
 18. 18. Каква трябва е Еnterprise 2.0 • Изисква нов бизнес модел, по добре пригоден за среда на безпрецедентна скорост на промяна и хипер-конкурентност • Трябва да е по скоро като жив организъм, отколкото като машина • Трябва да има „рецептори“, сензори за промените в средата и да се адаптира • Решенията трябва да се вземат бързо и по- близо до клиента • Истинските знания в компанията знания са предимно тацитни – трудно могат да се опишат формализирано • Нуждае се от инициативата, творчеството, свързаността на хората си, за тях „морковът“ и „тоягата“ не вършат работа
 19. 19. ПОВЕРИТЕЛНО Най-важно – ударението е там, където се създава стойността на фирмата! - 19 - Стойността се създава при взаимодействието с клиента Печалбите са следствие акционери
 20. 20. Изследване на Шел • Целта е била да се отговори как да се промени Шел след като свърши петрола • Включва големи компании, преживяли технологични революции в бранша си и успели да устоят на конкуренцията – „безсмъртни“ • Представено в книгата „Living company” на Анри де Гюс, бивш изпълнителен директор на Шел
 21. 21. Резултати от изследването Установени са следните характеристики на тези компании: • Силно децентрализирани • Със силна идентичност и фирмена култура • Активно и непрекъснато изследващи пазара и иновиращи
 22. 22. Enterprise 2.0 – The connected company Децентрализирана (podular) , с множество автономно действащи, самоуправляващи се временни (проекти) или постоянни единици (pods), на които се задават очаквани резултати чрез Service Level Agreements. Te са свързани помежду си и с възможност да комуникират директно. Имат обща подкрепяща платформа (backbone), предоставяща вътрешни услуги, иновации, консултиране. Служителите и мениджърите „сноват“ между pods и платформата, осигурявайки разнообразие на гледни точки. Тромава организация Адаптивна организация
 23. 23. Enterprise 2.0 • Е способна да общува много тясно с клиентите и да експериментира с нови предложения – иновацията е вградена в „ДНК“-то на компанията
 24. 24. Enterprise 2.0 Компаниите трябва: Да са близо до клиентите и нагодени според техните потребности Вътрешните процеси осигуряват връзка с клиента в реално време Гласът на клиента трябва да се чува в цялата компания, не само при маркетинга
 25. 25. Enterprise 2.0 • Е със силна мисия и здрава организационна култура, но без твърди цели, каскадирани надолу йерархично • Лидерите най-вече работят върху задаване на общата посока, смисъла и върху заздравяване на културата • Мениджърите са част от подкрепящата платформа
 26. 26. Enterprise 2.0 Основни цели на лидерите: Премахване на твърдия контрол, вместо това – посока и подкрепа Създаване на „игрови площадки“ – места за пилотни иновации Създаване на култура на споделяне, принадлеж- ност и идентичност.
 27. 27. Enterprise 2.0 Как изглежда новия модел:
 28. 28. Enterprise 2.0 използва WEB 2.0 • Мобилни устройства - BYOD • Облачни технологии • Корпоративни социални мрежи • Обратна връзка в реално време
 29. 29. Enterprise 2.0 използва WEB 2.0 за да постигне
 30. 30. Enterprise 2.0 използва Marketing 2.0 • „Гласът на клиента“ се „слуша“ от всички в компанията • Всеки служител, всеки екип е обучен да ползва „куфарче с инструменти“ за изследване на мисленето на клиента и за иновации (gamestorming) и ги ползва непрекъснато
 31. 31. Enterprise 2.0 използва R&D 2.0 • Всички в компанията са R&D, всички са иноватори • Има автономни единици с повече свобода, където се експериментират иновациите и се приемат рисковете
 32. 32. Enterprise 2.0 използва HR 2.0 • Самоуправляващи се екипи • 360 градусова обратна връзка в реално време • Gamification – игрови елемент в работата • Стимулира се вътрешната мотивация, чрез  Мисия, потребност от смисъл  Автономност  Стремеж към усъвършенстване – поставяне на цели за учене и развитие • Обмяна на знания, менторство, вкл. взаимно менторство • На всеки се гледа като на талант • Заплащането осигурява справедливост, не повече
 33. 33. Нова парадигма за мениджмънта • Мениджмънта е предимно консултативна и подкрепяща функция – servant leadership • Насърчава иновациите, толерира разумните рискове, приема грешките при пилотните приложения • Откритост, отвореност, прозрачност • Общува тясно с клиентите и със служителите
 34. 34. Промяната се ускорява
 35. 35. Таня Бояджиева ТАБ ЕООД Парчевич 27, София 1000 Тел. 02 8328886, 0888450813 tania@tab-bg.com www.tab-bg.com

×