Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

In Your Hands Invitaties You

699 views

Published on

CELEMI Workshop - Varna Bulgaria, Oct 20-21, 2011

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

In Your Hands Invitaties You

  1. 1. CELEMI бизнес симулация CELEMI Enterprise – Динамични бизнес стратегии Тази есен за първи път във ВАРНА 20-21.10.2011 - Голдън Тюлип - Бизнес Хотел Варна След първото представяне на CELEMI Enterprise в България преди само 1 година, вече над 400 души са участвали в CELEMI бизнес симулации като част от програми за развитие на Средния и Висшия мениджмънт. “ Предизвикайте хората да мислят като собственици на бизнеса – така те могат да основават бъдещите си решения на солидно бизнес мислене .” До: г-н .................... Компания
  2. 2. <ul><li>Инструментите на CELEMI пресъздават автентична бизнес среда под формата на симулация. </li></ul><ul><li>В рамките на симулацията участниците управляват конкуриращи се компании , като отговарят изцяло за финанси, оперативна дейност, продажби и маркети нг , логистика и т.н. </li></ul><ul><li>Участниците вземат бизнес решения и се конкурират на пазарите за клиен ти, пазарен дял , печалби , таланти , следващата голяма идея . </li></ul><ul><li>Чрез симулациите на CELEMI в рамките на само един или два дни участниците получават истински бизнес опит, като имат възможност да изпитат нови знания и умения , и да допускат грешки в динамична, но безрискова среда. </li></ul>Какво представляват бизнес симулациите на CELEMI
  3. 3. <ul><li>Шест компании се надпреварват за договори с клиенти на силно конкурентен и бързо променящ се пазар. Договорите не са достатъчно, за да задоволят нуждите на всички конкуренти . </li></ul><ul><li>Участниците изпълняват ролята на управленски екип – съставен от финансови, производствени, маркетингови и корпоративни мениджъри. </li></ul><ul><li>Тяхното предизвикателство е да направят подходящите инвестиции, да разработят подходящите продукти в подходящото време, и да получат необходимата печалба. </li></ul><ul><li>Предстоят трудни решения : </li></ul><ul><li>Колко да инвестираме в развитието на хора, процеси или продукти? Сега …или по-късно? </li></ul><ul><li>Да преследваме всички сегменти на пазара… или само един? </li></ul><ul><li>Да вземем заем… или първо да спечелим пари? </li></ul><ul><li>Да наемем постоянен персонал …или да използваме външни услуги? </li></ul><ul><li>Да се придържаме към основните принципи… или да се движим по ръба? </li></ul>Екипите управляват стратегическите, оперативните, финансовите и маркетингови променливи величини, като целта им е навлизане на нови пазари и реализирането на по- големи печалби в силно конкурентна среда.. Какво представлява CELEMI Enterprise – Динамични бизнес стратегии
  4. 4. <ul><li>Финаси и бизнес мислене </li></ul><ul><li>Разбиране на бизнес процесите в организацията; </li></ul><ul><li>Финасово ефективно поведение в ежедневната работа; </li></ul><ul><li>Разбиране за персоналната роля в „Голямата картина” на бизнеса на компанията; </li></ul><ul><li>„ Tricks&Tips ” за оптимизация на процесите и разходите ; </li></ul><ul><li>Каква е разликата между това да „правиш” пари и да имаш налични пари; </li></ul><ul><li>Разбиране и тълкуване на финансови отчети и показатели; </li></ul><ul><li>Бюджетиране; </li></ul><ul><li>Взимане на решения за подобряване на ефективността в следните области – доставки и дистрибуция, управление на стокови наличности, производство и продажби; </li></ul><ul><li>  </li></ul>Основни акценти в CELEMI Enterprise – Динамични бизнес стратегии
  5. 5. Основни акценти в CELEMI Enterprise – Динамични бизнес стратегии <ul><li>Организационна ефективност </li></ul><ul><li>Осъзнаване по какъв начин решенията, които взимат всеки ден влияят върху крайния бизнес резултат на компанията , и обратно, по какъв начин крайния резултат на компанията влияе върху отдела, за който отговарят или върху собствената им позиция ; </li></ul><ul><li>Да видим по-добре „общата картина” в компанията и как можем по-ефективно да си взаимодействат с останалите ръководители на бизнес направления, така че да постигат по-добър общ резултат; </li></ul><ul><li>  </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Привличане на ключови клиенти </li></ul><ul><li>Сегментация на клиентите ; </li></ul><ul><li>Нужди на клиентите ; </li></ul><ul><li>Ценности и предпочитания ; </li></ul><ul><li>Пазарна стратегия; </li></ul><ul><li>Да останем конкурентни в променящ се пазар </li></ul><ul><li>Стойностни предложения ; </li></ul><ul><li>Ценово и продуктово портфолио ; </li></ul><ul><li>Позициониране и брандинг ; </li></ul><ul><li>Оперативна ефективност ; </li></ul><ul><li>“ Червени и сини океани” ; </li></ul><ul><li>Пазарно проучване ; </li></ul>Основни акценти в CELEMI Enterprise – Динамични бизнес стратегии <ul><li>Ефективно и зползване на ресурсите </li></ul><ul><li>Материални и нематериални активи ; </li></ul><ul><li>Управление на знанието ; </li></ul><ul><li>Акционерна стойност ; </li></ul><ul><li>Финансови показатели ; </li></ul><ul><li>Добри и лоши разходи ; </li></ul>
  7. 7. Мнения от участници “… Тези нови знания ще помогнат в планирането и управлението на бизнеса ни занапред. Веднага след самото обучение се забеляза промяна в поведението на служителите ни....” Милена Пушкарова Директор “Човешки ресурси”, Актавис ЕАД “ ...Бих желала да благодаря за перфектно проведената бизнес симулация CELEMI Enterprise , която проведохме с участие на мениджъри от групата на Индустриален холдинг България. Всички участници останаха много доволни от целия екип и от фасилитатора Владислав Константинов...” Данета Желева Изпълнителен Директор Български Индустриален Холдинг България “ ...Програмата стимулира иновативното мислене на участниците и ги вдъхнови да търсят нови подходи към ежедневните предизвикателства на работното място..” Весела Попова Старши мениджър “Обучение и развитие” Уникредит Булбанк
  8. 8. Бизнес симулацията “ CELEMI Enterprise – Динамични бизнес стратегии” ще започне на 20 октомври от 09:30 часа и ще продължи до 16:30 часа. На 21 октомври ще започнем в 09:30 часа и ще приключим в 16:00 часа. Предвидени са кафе-паузи и обяд. Преференциална цена субсидирана CELEMI по случай първото провеждане на бизнес симулация във Варна - 250 евро без ДДС за участник. В цената са включени учебни ресурси, лицензионни такси за представяне на обучителните програми на територията на Република България, кафе-паузи и обяд. Водещ: Владислав Константинов , международен фасилитатор от CELEMI AB Sweden До 12 Октомври 2011г. можете да потвърдите Вашето участие в посочената програма, за да можем да гарантираме Вашето място. Своето участие можете да потвърдите на e-mail: varna@inyourhands.bg Очакваме Ви! Записване за участие CELEMI Enterprise – Динамични бизнес стратегии Преференциална цена, субсидирана от CELEMI по случай първото провеждане на бизнес симулация във Варна

×