Social Software for Business within Banking

856 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
856
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
69
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Slide 2От практиката всички ние знаем, че по-бързо, по-качествено и по-лесно разрешаваме проблеми и намираме отговори на въпроси, когато се допитаме до експерти в съответната област. Знанието, което получаваме от тях неизменно е много по-ценно, защото е базирано на опита, грешките и добрите практики. Банковият сектор не прави изключение. Напротив. Там продуктите и запитванията от клиенти постоянно валят. Предлаганите услуги се променят поради спецификата на пазара, пазарната ситуация и нуждите на клиента. За да остане конкурентноспособна, банката трябва да осигури ефективни канали на комуникация и “ondemand” достъп до експерти и ключова бизнес информация.За да обясня това, което казах, ще разгледаме следната хипотетична пазарна ситуация:Действащи банки – ABC и XYZ.Продукт – ипотечни заеми. ABC Bank открива, че новите продукти, които са пуснали на пазара, свързани с ипотечните заеми не са успешни и конкурентите ги изпреварват. За да отговорят на конкуренцията банката трябва да съумее да получи по-бързо качествена информацията от пазара. Каква е процедурата за получаване на информация и създаване на нов продукт в банка ABC? - По принцип банката разчита на тримесечни доклади за продажбите и дял от пазара на база, на които оценява дали продуктът е успешен и се правят прогнози за бъдещето. Ако се установи, че банката трябва да пусне нов продукт на пазара, това се задава като задача на екипа по разработка на нови продукти. Времето до пускането на новия продукт на пазара се оценява на около 12 седмици.В същото време друга банка – XYZ – вече е установила липсата на съответния продукт и го е пуснала на пазара първа.Нека сега да се поставим на мястото на банка ABC и да си зададем въпросите:Какво щеше да стане ако бяхме успели да съкратим времето за откриване на информация във връзка представянето на нашия продукт на пазара пред конкуренцията?Каква стойност бихме получили ако екипите ни можеха (имаха условията) да обменят информация във връзка продукта по-бързо и по-лесно?Какво щеше да стена ако бяхме “чули” коментарите на колегите от компанията преди да пуснем продукта?Какво ще стане ако можехме да съкратим времето за създаване на продукт, организирайки служителите, техните задачи, срокове и достъп до ключова информация?
 • Slide 3Пред подобни предизвикателства със сигурност са били изправени и клиентите на Lotus Connections. Ще разгледаме някои от тях и по-конкретно проблемите, които са имали и как с помощта на социалния софтуер за бизнеса в лицето на Lotus Connections са ги решили.
 • Slide 4Ситуация: Независимо управление на бизнес единиците и ИТ процеситеГеографскиразпръснати служители, екипи, офисиСъответнобанката е изпитвалаостара нужда да подобрисъвместна работа между екипите и да съкрати на разходите по обслужване на клиентите.КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТСлед внедряване на Lotus Connections, служителите изграждат мрежа от контакти и активно започват да използват уеб услугата Общности. Изградената мрежа свързва географски разпръснатите екипи. А Общностите:Първо. Предоставят достъп до информация по тема от интерес. Второ. Услугите, които Общността обединява - възможност за работа в екип, споделяне на информация, опит и добри практики въввръзкаобслужванетонуждите на клиентите;Трето. Служителитемогатпо-бързо да отговарят на запитваниятанаклиенти.
 • Slide 5Във втората референция, която ще разгледаме става въпрос за голяма европейска банка, чието име не се споменава от съображения за сигурност. Ситуация:Банката има два проблема: Търговците от екипа, които се занимават с Деривативниинструментиняматобособеномясто, където да споделятдобрите практики и обратнатавръзка от клиенти. Нямат инструмент, с помощта на който да откриватексперти;Телемаркетингекипанямаустановенред при обработката и отговарянето на запитвания от клиенти. Няматмясто, където да споделятобратнатавръзка, данамират отговори на въпросите. Не могатбързо да откриятекспертизата, коятода им помогне. След внедряване на Lotus Connections: служителите изграждат своята визитна картичка – попълват профилите си. Вследствие на това колегите им много по-бързо и лесно откриват търсената експертиза и знание. Създадените Общности от интересипомагат на дватаекипа да споделят информация под различна форма и да черпят знание.Крайниятрезултат:Повече приходи, по-високапроизводителноствследстиесподеляне на добрите практики и по-добратакомуникация;Повечедоволниклиентивследствие осигурениядостъп до специалисти.
 • Slide 6Третата и последна референция е показателна за това как социалната мрежа за бизнеса обединява географски разпръснатите екипи и спомага споделянето на знание.Ситуация:US bankимаофиси в над 2900 локации;придобива наскоро фалирала банка;Следстие на тези два фактора, банката, съответнослужителитеизпитват трудности в работатапомежду си. Затруднения в споделянето на информация.След внедряване на Lotus Connections, служителите изграждат мрежа от контакти, която им помага в откриването на нужната експертиза. Започват да ползват уеб услугите – Блогове, Бързи връзки, с помощта на които споделят опит, зание. Започват да участват в Общности от интереси и да черпят знание от колегите си. Крайниятрезултат:Клиентитеполучаваткачественообслужване, защотослужителитемогатбързооткрияттърсената информация;По-добра комуникация с колегите от централния офис и т.нар. peerколеги.
 • Slide 7Сега, на база разгледаните референции, ще разгледаме трите най-често срещани приложения на социалния софтуер за бизнеса в лицето на Lotus Connections във финансовия сектор. Съответно, ще разгледаме уеб услугите, които помагат в:Откриването на експертизаПровеждането на ефективна вътрешна комуникация и в частност ще разгледаме Общностите от интереси. Споделяне и откриване на знание.
 • Slide 8Започваме с най-важния ресурс в компанията – служителите, а именно откриването на експертизата, съответно този, който носи знанието, което търсим когато и където ни е необходимо. И в трите разгледани референции достъпът до знание и колеги се оказа ключов момент както в обслужването на клиенти, така и в работата между служителите в екипите.С помощта на коя уеб услуга и инструменти Lotus Connections помага в откриването на хора, знание и експертиза?
 • Slide 9Lotus Connections не само дава възможност за изграждане на динамична мрежа от контакти, но и за търсене по ключова дума в цялата мрежа – извън тази на самия служител. С помощта на ключови думи, бързо откриваме колегите, които имат познания в съответната област.
 • Slide 10Съответно получаваме пълен достъп до визитната им картичка- пълен набор от ключови думи, с които са тагнати – т.е. занията, с които профила е свързан; организационната структура.
 • Slide 11Пълните контакти на колегата, моментния му статус – т.е .върху какво работи, опита му до момента, предишни заемани позиции, както и съдържанието, което създава и с което е свързан.
 • Slide 13Второто по-често споменавано предизвикателство пред банковите институции и разрешено с помощта на Lotus Connections е свързано с осъществяването на връзка
 • В IBS имаме сформирани различни по вид Общества – най-висшата форма за комуникация, която обединява всички споменати до момента услуги – профили, блогове, бързи връзки, дискусии, уикита, файлове, задачи. Една част от Обществата в IBS са изцяло насочени към ежедневния живот в компанията – като Общността IBS Corporate Affairs. Тук ръководството и мениджъри на екипи публикуват и споделят съдържание, което се свежда до знанието на всички служители в организацията. По този начин всеки е информиран за издадени заповеди, спечелени награди, организирани събития и пр. Друга част са насочени към работата и интересите на отдел или група хора – като например – Lotus Connections.А трети са насочени към личните интереси.
 • В IBS имаме сформирани различни по вид Общества – най-висшата форма за комуникация, която обединява всички споменати до момента услуги – профили, блогове, бързи връзки, дискусии, уикита, файлове, задачи. Една част от Обществата в IBS са изцяло насочени към ежедневния живот в компанията – като Общността IBS Corporate Affairs. Тук ръководството и мениджъри на екипи публикуват и споделят съдържание, което се свежда до знанието на всички служители в организацията. По този начин всеки е информиран за издадени заповеди, спечелени награди, организирани събития и пр. Друга част са насочени към работата и интересите на отдел или група хора – като например – Lotus Connections.А трети са насочени към личните интереси.
 • Social Software for Business within Banking

  1. 1. Социален софтуер за бизнеса – банкови институции<br />Филип Дечев| IBS Bulgaria Ltd.<br />Лидия Викулова| IBS Bulgaria Ltd.<br />Мирослав Долапчиев| IBS Bulgaria Ltd.<br />
  2. 2. КОНЦЕПЦИИ<br />социални мрежи, тенденции за бизнеса, проблематика<br />ПРИМЕРИ<br />банки, опит, добри практики <br />РЕШЕНИЕ<br />функции, примери, ефект, внедряване<br />
  3. 3. Какво е социален софтуер?<br />
  4. 4. Какво е социален софтуер?<br />
  5. 5. Е-общества Communities<br />Файлове Personal Files<br />Блогове Blogs<br />Wikis<br />Дейности Activities<br />Основна страница Homepage<br />Профили Profile<br />Споделени линкове Shared Bookmarks<br />Какво е социален софтуер за бизнеса?<br />
  6. 6. Какво е социален софтуер за бизнеса?<br />КАКВО<br />управляват и по какъв начин разрешават проблемите<br />КОГА<br />се внедряват и колко струват на компанията тези мрежи<br />КОЙ<br />работи със социалните мрежи за бизнеса<br />
  7. 7. Кои проблеми разрешават?<br />
  8. 8. Там където знаем за проблема<br />
  9. 9. Невъзобновимият ресурс в компанията<br />
  10. 10. Времето …!<br />
  11. 11. Да запишем симптомите<br />
  12. 12. Диференциалната диагноза<br />
  13. 13. Email затвор... всеки чака своя е-мейл<br />
  14. 14. Симптоматика<br />1. Email претоварване<br />
  15. 15. Коя беше вярната информация?<br /><ul><li>Original_contract_modified_by_Philip.docx
  16. 16. Contract_last.doc
  17. 17. Contract_last_final.doc
  18. 18. Final_original_contact_last.doc</li></li></ul><li>Симптоматика<br />1. Email претоварване<br />2. Versioning аневризъм<br />
  19. 19. Кой е правилният човек?<br />
  20. 20. Симптоматика<br />1. Еmail претоварване<br />2. Versioning аневризъм<br />3. Синдром – кой-кой е?<br />
  21. 21. Прекалено много информация?<br />
  22. 22. Симптоматика<br />1. Email претоварване<br />2. Versioning аневризъм<br />3. Синдром – кой-кой е?<br />4. TMI . . . изгубени в превода<br />
  23. 23. Къде се споделя добрата идея?<br />
  24. 24. Симптоматика<br />1. Email претоварване<br />2. Versioning аневризъм<br />3. Синдром – кой-кой е?<br />4. TMI . . . изгубени в превода<br />5. Иновациите – остават незабелязани и несподелени<br />
  25. 25. Кое е правилното място?<br />
  26. 26. Симптоматика<br />1. Email претоварване<br />2. Versioning аневризъм<br />3. Синдром – кой-кой е?<br />4. TMI . . . изгубени в превода<br />5. Иновациите – остават незабелязани и несподелени<br />6. Разпилени хора, мисли идеи<br />
  27. 27. Служителите излизат извън релси<br />
  28. 28. Симптоматика<br />1. Email претоварване<br />2. Versioning аневризъм<br />3. Синдром – кой-кой е?<br />4. TMI . . . изгубени в превода<br />5. Иновациите – остават незабелязани и несподелени<br />6. Разпилени хора, мисли идеи<br />7. Проектите и задачите изостават и се забравят<br />
  29. 29. Какво … обобщение<br />ВРЕМЕТО<br />намирането на правилното място и информация<br />ВРЪЗКИТЕ <br />свързващи детайлите от предоставената информация<br />ЗНАНИЕТО <br />генериращо се като стойност за компанията<br />ПОТЕНЦИАЛА <br />изграждане на специалисти в областта<br />
  30. 30. Кога се внедряват корпоративните мрежи?<br />КАКВО<br />управляват и по какъв начин разрешават проблемите<br />КОГА<br />се внедряват и колко струват на компанията тези мрежи<br />КОЙ<br />работи със социалните мрежи за бизнеса<br />
  31. 31. КОГА се внедрява и колко струва?<br />
  32. 32. КОГА се внедрява и колко струва?<br />
  33. 33. Някой замислял ли се е за ROI наЕ-мейла?<br />
  34. 34.
  35. 35. Някой замислял ли се е за ROI наЕ-мейла?<br />
  36. 36. Кога … обобщение<br />КОЛИЧЕСТВО<br />информацията не се свежда само до файлове и версии<br />ЗНАНИЕ <br />компанията не се базира само на нейната история<br />УПРАВЛЕНИЕ <br />непрекъснатото увеличение на информационния поток<br />ПРИОРИТЕТ <br />общата култура на банковата институцията<br />
  37. 37. Кой работи със социалните мрежи за бизнеса?<br />КАКВО<br />управляват и по какъв начин разрешават проблемите<br />КОГА<br />се внедряват и колко струват на компанията тези мрежи<br />КОЙ<br />работи със социалните мрежи за бизнеса<br />
  38. 38. Кой работи със социалните мрежи за бизнеса?<br />
  39. 39. Кой работи със социалните мрежи за бизнеса?<br />
  40. 40. Кой работи със социалните мрежи за бизнеса?<br />
  41. 41. Кои … обобщение<br />КРЕАТИВНОСТ<br />споделянето на знание води до споделяне на знание<br />ЕКСПЕРТИЗА <br />ползването на знанието изгражда специалисти в областта<br />ЗНАЧЕНИЕ <br />интерактивни методи за управление на стойността на информацията <br />СТОЙНОСТ <br />ползването на знанието изгражда специалисти в областта<br />
  42. 42. Отговорите!!!<br />КАКВО<br />нашите проблеми от нашето работно ежедневие<br />КОГА<br />сега когато можете, а не когато вече трябва<br />КОЙ<br />хората водещи иновацията, а не следващите я<br />
  43. 43. Е-общества Communities<br />Файлове Personal Files<br />Блогове Blogs<br />Wikis<br />Дейности Activities<br />Основна страница Homepage<br />Профили Profile<br />Споделени линкове Shared Bookmarks<br />Какво е социален софтуер за бизнеса?<br />
  44. 44. Защо Lotus Connections във финансовия сектор?<br />“Новата валута няма да бъде интелектуален капитал. Новата валута ще бъде социален капитал – колективната стойност на това кого познаваме и какво правим един за друг.”<br />James Kouzes co-author of <br />‘The Leadership Challenge’<br />
  45. 45. Банка “X” & Банка “Y”<br />Банка “Y”<br /><ul><li>В същото време друга банка “Y”вече е установила текущата пазарна ситуация и първа пуска продукта на пазара.</li></ul>Банка “X”<br /><ul><li>Новият продукт не е успешен и конкурентите ги изпреварват;
  46. 46. Банката разчита само на тримесечни доклади за продажбите и пазарния дял;
  47. 47. Разработва се нов продукт, за да се откликне на нуждите;
  48. 48. Времето за пускане на нов продукт се оценява на около 12 седмици.</li></li></ul><li>Какво би станало с Банка “X” ако?<br />Ако бяхме успели да съкратим времето за откриване на информация във връзка с представянето напродукта на пазара пред конкуренцията?<br />Какво би се получило ако екипите можеха (имаха условията) да обменят информация във връзка продукта по-бързо и по-лесно?<br />Какво щеше да стане ако бяхме “чули” коментарите на колегите от компанията преди да пуснем продукта?<br />Какво щеше да стане ако можехме да съкратим времето за създаване на продукт, организирайки служителите, техните задачи, срокове и достъп до ключова информация? <br />
  49. 49. Клиенти на Lotus Connections във финансовия сектор<br />
  50. 50. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО<br />Независимо управление на бизнес единиците и процесите<br />Географски разпръснати служители, екипи и офиси<br />Нужда от по-ефективна съвместна работа между екипите<br />Съкращаване на разходите<br />РЕШЕНИЕТО: LOTUS CONNECTIONS<br />КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ<br />Служителите разполагат с по-точна и по-богата информация, следстие на което могат по-бързо да откриват ресурси;<br />Изградена връзка между служителите от различни регионални офиси;<br />Изградена Общност, която помага на служителите в обслужването на вип клиенти. Възможност за работа в екип, споделяне на информация, опит и добри практики във връзка обслужването нуждите на клиентите;<br />Изградена група, която обединява служители, интересуващи се от "Green" инициативите.<br />
  51. 51. Голяма европейска банка<br />ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО<br />Търговците от екипа нямат обособено място, където да споделят добрите практики и обратната връзка от клиенти. Нямат инструмент, с помощта на който да откриват експерти;<br />Телемаркетинг екипа няма установен ред при обработката и отговарянето на запитвания от клиенти. Нямат място, където да споделят обратната връзка, да намират отговори на въпросите. Не могат бързо да открият експертизата, която да им помогне. <br />РЕШЕНИЕТО: LOTUS CONNECTIONS<br />КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ<br />Създадените Общности от интереси помагат на двата екипа да споделят информация под различна форма и да черпят знание;<br />Профилите помагат в откриването на нужния експерт;<br />Повече приходи, по-висока производителност вследстие споделяне на добрите практики и по-добрата комуникация;<br />Повече доволни клиенти вследствие осигурения достъп до специалисти.<br />
  52. 52. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО<br />US bank има офиси в над 2900 локации;<br />придобива наскоро фалирала банка;<br />изпитват трудности в работата между екипите от различните офиси;<br />затруднения в споделянето на информация.<br />РЕШЕНИЕТО: LOTUS CONNECTIONS<br />КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ<br />Посредством профилите откриват нужната експертиза;<br />Споделят опит, знание с помощта на блоговете и бързите връзки;<br />Учат от колегите си благодарение на Общностите;<br />Клиентите получават качествено обслужване, защото служителите могат бързо открият търсената информация;<br />По-добра комуникация с колегите от централния офис и т.нар. peer колеги. <br />
  53. 53. Приложение на Lotus Connections <br />Откриване на експертиза.<br />Вътрешна комуникация<br /><ul><li>Общности от интереси </li></ul>Споделяне и откриване на знание.<br />
  54. 54. Откриване на експертиза<br />Профили:<br /><ul><li>тагове
  55. 55. за мен
  56. 56. background
  57. 57. създадено съдържание
  58. 58. бизнес визитка</li></li></ul><li>Търсене по ключова в корпоративната мрежа<br />
  59. 59. Достъп до пълния профил<br />
  60. 60. Достъп до опита, интересите, знанието, съдържанието, което служителя създава<br />
  61. 61.
  62. 62.
  63. 63. <ul><li>Добавяне на контакт
  64. 64. Watch- листа
  65. 65. Дискусии
  66. 66. Изпращане/получаване на нотификации, съобщения
  67. 67. Важни съобщения
  68. 68. Коментари</li></ul>Връзка. Вътрешна комуникация. <br />
  69. 69. Лична мрежа от контакти <br />
  70. 70. Стена с новини<br />
  71. 71. Известия за публикувано съдържание<br />
  72. 72. Форуми – връзка между служителите<br />
  73. 73. Съобщение до група от хора, обединени в една Общност<br />
  74. 74. Публикуване на важни съобщения - announcements<br />
  75. 75. Lotus Connections Activities – организиране на информацията във връзка задача<br />
  76. 76. Общности от интереси.<br />Целенасочена комуникация<br />
  77. 77. Бизнес Общности<br />
  78. 78. Продуктови Общности<br />
  79. 79. Общности – лични интерес<br />
  80. 80. Работа в екип. Споделяне и откриване на знание.<br />Блогове<br />Файлове<br />Уикита<br />Бързи връзки<br />
  81. 81. Блогове за споделяне на опит<br />
  82. 82. Файлове – споделяне и работа върху документи<br />
  83. 83. Уики- редактиране и управление на съдържание<br />
  84. 84. Бързи връзки <br />
  85. 85. Lotus Connections – социалният софтуер за бизнеса …<br />… ще Ви помогне в:<br /><ul><li>Създаване на общност
  86. 86. Управление на вътрешната комуникация
  87. 87. Бърз достъп до хора и знание
  88. 88. Създаване на вътрешни професионални мрежи
  89. 89. Ускорено изпълнение на задачи
  90. 90. Улеснено взимане на решения
  91. 91. Обмен и развитие на идеите
  92. 92. Иновативни продукти и услуги</li></li></ul><li>Варианти за притежание<br />+<br />Пилотен Проект<br />
  93. 93. ВЪПРОСИ?<br />
  94. 94. Благодарим Ви!<br />www.ibs.bg<br />

  ×