Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The social business: What's in it for me? LCTY 2011, Sofia

754 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

The social business: What's in it for me? LCTY 2011, Sofia

 1. 1. The Social Business: Какво има за мен ? Лидия Викулова | IBS
 2. 2. СЪДЪРЖАНИЕ <ul><li>Светът е Social. </li></ul><ul><li>Social Business -ът е Ангажиран, Гъвкъв, Прозрачен. </li></ul><ul><li>Защо и Аз да съм Social? </li></ul><ul><li>Какво има за мен в Social Software? </li></ul>
 3. 3. Светът се променя … Хората се свързват и комуникират по нов начин…
 4. 4. Новото лице на бизнеса се променя. Бизнесът се превръща в Social …
 5. 5. <ul><li>74% интегрират Уеб 2.0 инструменти с цел подобряване двустранната връзка с клиенти; </li></ul><ul><li>75% интегрират Уеб 2.0 инструменти за повишаване ефективността на работа на служителите ; </li></ul><ul><li>71% интегрират Уеб 2.0 инструменти за работа с партньори и доставчици. </li></ul><ul><li>изследване на McKinsey сред 1700 изпълнителни директори </li></ul>
 6. 6. Social Business- ът с e Ангажира към клиенти, служители, доставчици, партньори
 7. 7. Social Business- ът e Прозрачен . Премахва бариерите!
 8. 8. Social Business- ът e Гъвкъв .
 9. 9. Защо и Аз да съм като тях? - Social
 10. 10. Всяка седмица 42% от хората взимат решения на база погрешна информация .
 11. 11. Служителите губят 30% от времето си в търсене на информация. Accenture Мениджърите търсят информация по 2 часа на ден, 50% от която е без стойност . Accenture
 12. 12. Само 44% от служителите успяват да намерят файла, който търсят. Forrester
 13. 13. Какво има за мен в Social Software?
 14. 14. Какво има за мен в Social Software? Аз съм редови служител…
 15. 15. О ткриване на информация и отговори в корпоративната социална мрежа.
 16. 16. <ul><li>Бърз достъп до информация под различна форма ! </li></ul>
 17. 17. Ефективна комуникация
 18. 18. <ul><li>За да работим ефективно, трябва да използваме правилните канали за комуникация! </li></ul>
 19. 19. <ul><li>За да работим ефективно, трябва да използваме правилните канали за комуникация! </li></ul>
 20. 20. <ul><li>За да работим ефективно, трябва да използваме правилните канали за комуникация! </li></ul>
 21. 21. <ul><li>За да работим ефективно, трябва да използваме правилните канали за комуникация! </li></ul>
 22. 22. Какво има за мен в Social Software? Аз съм маркетинг мениджър…
 23. 23. Управление на кампании
 24. 24. <ul><li>Най-добрите практики! </li></ul><ul><li>Цялата информация на едно място! </li></ul>
 25. 25. Обратна връзка - “The Wisdom of the Crowds.”
 26. 26. <ul><li>Обратна връзка от служители, партньори и клиенти. </li></ul><ul><li>Оценка, коментари, препоръки, мнения. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Обратна връзка от служители, партньори и клиенти. </li></ul><ul><li>Оценка, коментари, препоръки, мнения. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Обратна връзка от служители, партньори и клиенти. </li></ul><ul><li>Оценка, коментари, препоръки, мнения. </li></ul>
 29. 29. Какво има за мен в Social Software? Аз съм мениджър вътрешни комуникации…
 30. 30. Оптимизиране на вътрешните комуникации
 31. 31. <ul><li>Проактивна комуникация на политиката и стратегията на компанията! </li></ul><ul><li>Следене настроението, работата, статусите. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Проактивна комуникация на политиката и стратегията на компанията! </li></ul><ul><li>Следене настроението, работата, статусите. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Проактивна комуникация на политиката и стратегията на компанията! </li></ul><ul><li>Следене настроението, работата, статусите. </li></ul>
 34. 34. Какво има за мен в Social Software? Аз съм LOB мениджър…
 35. 35. Едно място за ефективна работа в екипи комуникация
 36. 36. <ul><li>Организиране и управление на екипа. </li></ul><ul><li>Следене мненията и настроенията около продукта. </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Организиране и управление на екипа. </li></ul><ul><li>Следене мненията и настроенията около продукта. </li></ul>
 38. 38. Стиковане на задачите между членовете в екипа
 39. 39. <ul><li>Точно и ясно разпределение на задачите. </li></ul><ul><li>Цялата информация по проекта е на едно място </li></ul>
 40. 40. Какво има за мен в Social Software? Аз съм HR мениджър…
 41. 41. Отвъд CV- то…
 42. 42. <ul><li>Визитната картичка на служителя. </li></ul><ul><li>Управление на талантите. </li></ul><ul><li>Оценка на ангажираността, приноса, навиците. </li></ul>
 43. 43. Управление и съхраняване на знанието
 44. 44. <ul><li>Възползване от знанията на ключови експерти от организацията и трансфер на опита им сред колегите </li></ul>
 45. 45. Какво има за мен в Social Software? Аз съм CEO …
 46. 46. По-висока ефективност <ul><li>Намалени разходи за въвеждане на нови служители; </li></ul><ul><li>Взимане на навременни и информирани бизнес решения; </li></ul><ul><li>Използването на най-добрите практики намалява работата по повтарящи се проекти; </li></ul><ul><li>Оптимизирани комуникации и съвместна работа. </li></ul>
 47. 47. Максимално оползотворяване на ключови активи в компанията <ul><li>Задържане на младото поколение; </li></ul><ul><li>По-бързо усвояване на високо продуктивни ресурси; </li></ul><ul><li>Оползотворяване на наличните активи в компанията; </li></ul><ul><li>Възползване от знанията на ключови експерти от организацията и трансфер на опита им сред колегите. </li></ul>
 48. 48. Прозрачност във взаимоотношенията <ul><li>Преодоляване разстоянието между висшия мениджмънт и редовия служител; </li></ul><ul><li>Премахване на т.нар. &quot;Silos&quot; от информация. </li></ul><ul><li>Информираност на служителите ; </li></ul><ul><li>Проактивно комуникиране на политиките и стратегията на компанията ; </li></ul><ul><li>Обратна връзка от служителите към органзацията . </li></ul>
 49. 49. Отворената и социална организация е по-високо конкурентноспособна.
 50. 50. <ul><li>Корпоративната социална платформа ще донесе стойност на организацията, САМО когато: </li></ul><ul><li>нейните членове АКТИВНО УЧАСТВАТ ! </li></ul><ul><li>и СЪЗДАВАТ СЪДЪРЖАНИЕ ! </li></ul>
 51. 51. БЛАГОДАРЯ!

×