Successfully reported this slideshow.

Social Software for Business - Telko&Insurance

622 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Social Software for Business - Telko&Insurance

 1. 1. Социален софтуер за бизнеса– телеком и застрахователен сектор.<br />Филип Дечев| IBS Bulgaria Ltd.<br />Мирослав Долапчиев| IBS Bulgaria Ltd.<br />
 2. 2. КОНЦЕПЦИИ<br />социални мрежи, тенденции за бизнеса, проблематика<br />ПРИМЕРИ<br />банки, опит, добри практики <br />РЕШЕНИЕ<br />функции, примери, ефект, внедряване<br />
 3. 3. Какво е социален софтуер?<br />
 4. 4. Какво е социален софтуер?<br />
 5. 5. Е-общества<br />Файлове<br />Блогове<br />Уикита<br />Дейности<br />Home <br />Профили<br />Споделени линкове<br />Какво е социален софтуер за бизнеса?<br />
 6. 6. Какво е социален софтуер за бизнеса?<br />КАКВО<br />управляват и по какъв начин разрешават проблемите<br />КОГА<br />се внедряват и колко струват на компанията тези мрежи<br />КОЙ<br />работи със социалните мрежи за бизнеса<br />
 7. 7. Кои проблеми разрешават?<br />
 8. 8. Там, където знаем за проблема<br />
 9. 9. Невъзобновимият ресурс в компанията…<br />
 10. 10. Времето!<br />
 11. 11. Да запишем симптомите<br />
 12. 12. Диференциалната диагноза<br />
 13. 13. Email затвор... всеки чака своя имейл<br />
 14. 14. Симптоматика<br />1. Email претоварване<br />
 15. 15. Кой беше верния документ?<br /><ul><li>Original_contract_modified_by_Philip.docx
 16. 16. Contract_last.doc
 17. 17. Contract_last_final.doc
 18. 18. Final_original_contact_last.doc</li></li></ul><li>Симптоматика<br />1. Email претоварване<br />2. Versioning аневризъм<br />
 19. 19. Кой е правилният човек?<br />
 20. 20. Симптоматика<br />1. Еmail претоварване<br />2. Versioning аневризъм<br />3. Синдром – кой-кой е?<br />
 21. 21. Прекалено много информация?<br />
 22. 22. Симптоматика<br />1. Email претоварване<br />2. Versioning аневризъм<br />3. Синдром – кой-кой е?<br />4. TMI . . . изгубени в превода<br />
 23. 23. Къде се споделя добрата идея?<br />
 24. 24. Симптоматика<br />1. Email претоварване<br />2. Versioning аневризъм<br />3. Синдром – кой-кой е?<br />4. TMI . . . изгубени в превода<br />5. Иновациите – остават незабелязани и несподелени<br />
 25. 25. Кое е правилното място?<br />
 26. 26. Симптоматика<br />1. Email претоварване<br />2. Versioning аневризъм<br />3. Синдром – кой-кой е?<br />4. TMI . . . изгубени в превода<br />5. Иновациите – остават незабелязани и несподелени<br />6. Разпилени хора, мисли идеи<br />
 27. 27. Служителите излизат извън релси<br />
 28. 28. Симптоматика<br />1. Email претоварване<br />2. Versioning аневризъм<br />3. Синдром – кой-кой е?<br />4. TMI . . . изгубени в превода<br />5. Иновациите – остават незабелязани и несподелени<br />6. Разпилени хора, мисли идеи<br />7. Проектите и задачите изостават и се забравят<br />
 29. 29. Какво … обобщение<br />ВРЕМЕТО<br />намирането на правилното място и информация<br />ВРЪЗКИТЕ <br />свързващи детайлите от предоставената информация<br />ЗНАНИЕТО <br />генериращо се като стойност за компанията<br />ПОТЕНЦИАЛА <br />изграждане на специалисти в областта<br />
 30. 30. Кога се внедряват корпоративните мрежи?<br />КАКВО<br />управляват и по какъв начин разрешават проблемите<br />КОГА<br />се внедряват и колко струват на компанията тези мрежи<br />КОЙ<br />работи със социалните мрежи за бизнеса<br />
 31. 31. КОГА се внедрява и колко струва?<br />
 32. 32. КОГА се внедрява и колко струва?<br />
 33. 33. Някой замислял ли се е за ROI наимейла?<br />
 34. 34. Някой замислял ли се е за ROI наимейла?<br />
 35. 35. Кога … обобщение<br />КОЛИЧЕСТВО<br />информацията не се свежда само до файлове и версии<br />ЗНАНИЕ <br />компанията не се базира само на нейната история<br />УПРАВЛЕНИЕ <br />непрекъснатото увеличение на информационния поток<br />ПРИОРИТЕТ <br />общата култура на банковата институцията<br />
 36. 36. Кой работи със социалните мрежи за бизнеса?<br />КАКВО<br />управляват и по какъв начин разрешават проблемите<br />КОГА<br />се внедряват и колко струват на компанията тези мрежи<br />КОЙ<br />работи със социалните мрежи за бизнеса<br />
 37. 37. Кой работи със социалните мрежи за бизнеса?<br />
 38. 38. Кой работи със социалните мрежи за бизнеса?<br />
 39. 39. Кои … обобщение<br />КРЕАТИВНОСТ<br />споделянето на знание води до споделяне на знание<br />ЕКСПЕРТИЗА <br />ползването на знанието изгражда специалисти в областта<br />ЗНАЧЕНИЕ <br />интерактивни методи за управление на стойността на информацията <br />СТОЙНОСТ <br />ползването на знанието изгражда специалисти в областта<br />
 40. 40. Отговорите!!!<br />КАКВО<br />нашите проблеми от нашето работно ежедневие<br />КОГА<br />сега когато можете, а не когато вече трябва<br />КОЙ<br />хората водещи иновацията, а не следващите я<br />
 41. 41. Е-общества<br />Файлове<br />Блогове<br />Уикита<br />Дейности<br />Home <br />Профили<br />Споделени линкове<br />Социална мрежа за бизнеса?<br />
 42. 42. Защо Lotus Connections?...в телеком и застрахователния сектор?<br />
 43. 43. Пазарът се променя… <br />Въпросите, които трябва да си зададем. <br />Познаваме ли клиентите си? <br />Знаем ли как се променят техните желания и нужди? <br />Осигурили ли сме прозрачно “място” в и извън компанията, от където да събираме информация? <br />Как подготвяне екипа си за бъдещи промени – били те технологични, икономически, културни? <br />Как нашите конкуренти и други компании се справят с променящите се икономически условия? <br />
 44. 44. Как мога да използвам Lotus Connections?<br />Lotus Connections в компанията<br />Lotus Connections извън компанията<br />клиенти<br />партньори<br />служители<br />екипи<br />доставчици<br />
 45. 45. Примери<br />
 46. 46. Приложение на LotusConnections <br />1. Откриване на експертиза<br />Вътрешна комуникация<br />Споделяне и откриване на знание.<br />
 47. 47. Откриване на експертиза<br /><ul><li>Тагове
 48. 48. “За мен”
 49. 49. “Background”
 50. 50. Създадено съдържание
 51. 51. Бизнес визитка</li></li></ul><li>Търсене по ключова в корпоративната мрежа<br />
 52. 52.
 53. 53.
 54. 54. Достъп до опита, интересите, знанието, съдържанието, което служителя създава<br />
 55. 55. <ul><li>Добавяне на контакт
 56. 56. Watch- листа
 57. 57. Дискусии
 58. 58. Нотификации.Важни съобщения
 59. 59. Коментари</li></ul>Връзка. Вътрешна комуникация. <br />
 60. 60. Лична мрежа от контакти <br />
 61. 61. Стена с новини<br />
 62. 62. Известия за публикувано съдържание<br />
 63. 63. Форуми – връзка между служителите<br />
 64. 64. Съобщение до група от хора, обединени в една Общност<br />
 65. 65. Публикуване на важни съобщения - announcements<br />
 66. 66. Lotus Connections Activities – организиране на информацията във връзка задача<br />
 67. 67. Общности от интереси.<br /><ul><li>Целенасочена комуникация</li></li></ul><li>Бизнес Общности<br />
 68. 68. Продуктови Общности<br />
 69. 69. Общности – лични интерес<br />
 70. 70. Работа в екип. Споделяне и откриване на знание.<br /><ul><li>Блогове
 71. 71. Файлове
 72. 72. Уикита
 73. 73. Бързи връзки</li></li></ul><li>Блогове за споделяне на опит<br />
 74. 74. Файлове – споделяне и работа върху документи<br />
 75. 75. Уики- редактиране и управление на съдържание<br />
 76. 76. Бързи връзки <br />
 77. 77. Варианти за притежание<br />+<br />Пилотен Проект<br />
 78. 78. Lotus Connections – социалният софтуер за бизнеса…<br />… ще Ви помогне в:<br /><ul><li>Създаване на общност
 79. 79. Управление на вътрешната комуникация
 80. 80. Бърз достъп до хора и знание
 81. 81. Създаване на вътрешни професионални мрежи
 82. 82. Ускорено изпълнение на задачи
 83. 83. Улеснено взимане на решения
 84. 84. Обмен и развитие на идеите
 85. 85. Иновативни продукти и услуги</li></li></ul><li>ВЪПРОСИ?<br />
 86. 86. Благодарим Ви!<br />www.ibs.bg/lotus<br />

×