Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oppiminen ja opetus 2000-luvulla

3,539 views

Published on

Diaesitys opetuksen kehityksestä ja nykyajan vaatimuksista opetustyölle. Myös tiivis johdanto sosiaalisen median työkaluihin.

Published in: Education

Oppiminen ja opetus 2000-luvulla

  1. 1. Oppiminen ja opetus 2000-luvulla Tarmo Toikkanen, PsM, tutkija TAIK, MediaLab talvi 2007 CC BY-SA
  2. 2. Aiheet • Koululaitos • Oppiminen • Uusi teknologia ja kulttuuri • Uuden teknologian haasteita ja ratkaisuja
  3. 3. Koululaitos Historia ja kehitys
  4. 4. Antiikki • Akatemia • Tarve: maailman ymmärtäminen, sotilasluokan sivistys • Käytännöt: akatemia, yksityisopetus
  5. 5. Keskiaika, renessanssi • Koulutus luostareissa ja linnakaupungeissa, myöhemmin yliopistoissa • Kiltajärjestelmät siirtävät salatietoa seuraaville sukupolville • Tarve: nykyisen kulttuurin ja perimätiedon säilyttäminen • Käytännöt: mestari-oppipoika, vanhojen kirjojen tutkiminen

×