Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.laurea.fi
Tuija Marstio & Anssi Mattila
12.10.2016
DigiTeam/Laurea AMK
Suomen eOppimiskeskuksen webinaari:
Verkko-opet...
www.laurea.fi
Agendalla
Opettajan osaamisvaatimuksia
Opetuksen erilaiset roolit
Opiskelijoiden odotuksia
Vuorovaikutteisuu...
www.laurea.fi
Tärkeitä opettajan osaamisvaatimuksia
Digitaalinen kompetenssi ja pedagogiset työvälineet
Opettajan digitaal...
www.laurea.fi
Tärkeitä opettajan osaamisvaatimuksia -
jatkoa
Kulttuurien tuntemus
Opiskelijoita erilaisin kulttuuritaustoi...
www.laurea.fi
Vuorovaikutteinen
Itsenäinen
opiskelu
Perinteinen
opettaja
Fasilitaattori
opettaja
Vuorovaikut-
teisuuden
hy...
www.laurea.fi
Minkälaista roolia amk-opiskelija
haluaa?
Verkko-oppimiseen
skeptisesti suhtautuvat
opiskelijat kokevat, ett...
Verkkototeutuksen rakenne usein
Teema 1
sisältö
Tehtävät
Teema 2
sisältö
Teema 3
sisältö
Tehtävät
Tehtävät
TENTTI
www.laurea.fiTekijä 87.11.2016
Hyödynnetään tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia
vuorovaikutuksen edistämiseksi
Nuo ovat
oh...
www.laurea.fi
Yhteenvetoa
Opettaja tarvitsee talon tukea, mutta ei voi
pelkästään heittäytyä sen varaan
Digitaitojen oppim...
www.laurea.fi 7.11.2016Tekijä 10
Lisää aiheesta:
Digimakupaloja korkeakouluopiskelijoille:
https://www.theseus.fi/handle/1...
www.laurea.fi
KIITOS!
7.11.2016Tekijä 11
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Verkko-opettajan asenne ja osaamisvaatimukset

85 views

Published on

Opettajan asenteella on merkitystä! Tässä eOppimiskeskuksen webinaariin liittyvässä esitykksessä tuomme esille joitakin Laurean DigiTeamin kokemuksiin pohjautuvia näkemyksiä.
Webinaariesitys löytyy kokonaisuudessaan täältä: https://seoppikoulutus.wordpress.com/2016/05/13/digimakupaloja-korkeakouluopettajille/

Published in: Education
 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Verkko-opettajan asenne ja osaamisvaatimukset

 1. 1. www.laurea.fi Tuija Marstio & Anssi Mattila 12.10.2016 DigiTeam/Laurea AMK Suomen eOppimiskeskuksen webinaari: Verkko-opettajan asenne ja osaamisvaatimukset
 2. 2. www.laurea.fi Agendalla Opettajan osaamisvaatimuksia Opetuksen erilaiset roolit Opiskelijoiden odotuksia Vuorovaikutteisuuden huomioiminen verkkototeutuksessa
 3. 3. www.laurea.fi Tärkeitä opettajan osaamisvaatimuksia Digitaalinen kompetenssi ja pedagogiset työvälineet Opettajan digitaaliset työkalut ja – ympäristöt ovat olennainen osa nykyaikaista opettajuutta Opiskelijoiden elämä kiertyy paljolti teknologian ympärille – odottavat tätä myös opiskelussa (Huom! Yksinkertainen voi olla kaunista myös verkossa  ) Verkkopedagogiikan tuntemus ja soveltamistaito Jos ei hallitse teknisiä välineitä, niin joustava opettaminen voi olla hankalaa Talon tuki opettajalle on tärkeää, mutta opettajan on oltava kuulolla ja valmis omaksumaan uusia juttuja Ennakoiva, kriittinen ajattelukyky, ”järjen tekeminen”, metsän näkeminen puilta Teknologinen kehitys on nopeaa – kaikkeen ei tarvitse ja kannata lähteä mukaan Oma tyyli, "itsensä ilmaisu"
 4. 4. www.laurea.fi Tärkeitä opettajan osaamisvaatimuksia - jatkoa Kulttuurien tuntemus Opiskelijoita erilaisin kulttuuritaustoin (hyväksytyt aihepiirit, keskustelun aiheet jne., kielellinen ilmaisu, ...) Opettajan ASENTEEN merkitys – verkko-opetus tulee tuntua luontevalta, muuten tämä näkyy opiskelijoille ja siitä ei hyvä heilu  Onko asenne osaamista?? Verkko-opetuksessa liikkeellelähtö innokkaiden opettajien kanssa
 5. 5. www.laurea.fi Vuorovaikutteinen Itsenäinen opiskelu Perinteinen opettaja Fasilitaattori opettaja Vuorovaikut- teisuuden hyödyntämine n opetuksessa Yhteisöllinen oppiminen verkossa Jaetaan oppimiskoke- muksia verkossa Tutkitaan yhdessä miltä maailma näyttää?” ”Teknologiaa hyödynnetty monipuolisesti ja opiskelija etenee omatahtisesti” ”Viedään lähiopetus sellaisenaan verkkoon” ”Opettaja kertoo, miltä maailma näyttää” Materiaalivarasto Tehtäväkeskeiset verkkomateriaalit Nauhoitetut / oneline– luennot verkossa Itseopiskelumat eriaalit; esim. hygieniapassi OPETUKSEN ROOLIT ”Miltä verkkototeutus näyttää?”
 6. 6. www.laurea.fi Minkälaista roolia amk-opiskelija haluaa? Verkko-oppimiseen skeptisesti suhtautuvat opiskelijat kokevat, että verkossa opiskelu on yksinäistä puurtamista Vuorovaikutusta Vertaisoppimista, yhteisöllisyyden hyödyntämistä oppimisessa 7.11.2016Tekijä 6 (Kuva:Flickingerbradt,Flickr,CC-BY-SA) (Marstio & Kivelä, 2015: Ammattikorkeakouluopiskelijoiden ajatuksia verkko-opiskelusta/Laurea julkaisut/57)
 7. 7. Verkkototeutuksen rakenne usein Teema 1 sisältö Tehtävät Teema 2 sisältö Teema 3 sisältö Tehtävät Tehtävät TENTTI
 8. 8. www.laurea.fiTekijä 87.11.2016 Hyödynnetään tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia vuorovaikutuksen edistämiseksi Nuo ovat ohjaajani  Tässä porukassa minä Opiskelen  Tehtävät & osaamisen näyttäminen Orientaatio & esittäyty- minen Keskustelu Webinaari Blogin jakaminen & kommentointi Tuo opiskelija on samalta kampukselta.. Ryhmätyökaveri? Vertais- arviointi Posterin/videon jakaminen Ryhmätyöt Vertais- tuki
 9. 9. www.laurea.fi Yhteenvetoa Opettaja tarvitsee talon tukea, mutta ei voi pelkästään heittäytyä sen varaan Digitaitojen oppiminen on tärkeää - kelkasta pudonnut jää monesta asiasta ulkopuolelle Oppiminen tapahtuu parhaimmillaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa Opettajan asenne on tärkeä!
 10. 10. www.laurea.fi 7.11.2016Tekijä 10 Lisää aiheesta: Digimakupaloja korkeakouluopiskelijoille: https://www.theseus.fi/handle/10024/110706 Marstio & Korhonen, 2015: AMK-opiskelijoiden ajatuksia digitaalisuudesta oppimisessa (PechaKucha) https://www.youtube.com/watch?v=R3prQ_e5Ikg Marstio & Kivelä, 2015: Ammattikorkeakouluopiskelijoiden ajatuksia verkko-opiskelusta julkaisussa Iloa ja Osaamista: Kehittämispohjainen oppiminen innostuksen lähteenä. Laurea julkaisut /57 https://www.laurea.fi/dokumentit/Documents/57.%20Nii nisto_Sivuranta%20toim%20Iloa%20ja%20osaamista.pdf
 11. 11. www.laurea.fi KIITOS! 7.11.2016Tekijä 11

×