SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
Основні класи неорганічних
сполук
Оксиди
• Оксиди — складні
речовини, утворені
двома елементами,
одним із яких є
Оксиген. Їх назва
складається зі слова
«оксид» з додаванням
спочатку назви
елемента, що входить
до складу речовини, у
називному відмінку.
Класифікація оксидів
• 1) Оксиди,
якимвідповідаютьоснови,
називаютьсяосновними.
Вони утвореніметалами.
До них належать
CuO,𝐹𝑒2 𝑂3, 𝑁𝑎2O, CaO,
BaO,𝐾2O, NiO та інші.
• 2) Оксиди,
якимвідповідаютькислоти,
називаютьсякислотними.
Вони утворені в
основному неметалами.
ЦеS𝑂2, C𝑂2 ,𝑃2 𝑂5 ,Si𝑂2,
𝑁𝑎2 𝑂4та інші.
Поширення оксидів у природі
• Оксиди широко поширені в
природі. Наприклад, силіцій(IV)
оксид Si𝑂2— кремнезем є
основною складовоюпіску,
глини, входить до складу
багатьохмінералів; C𝑂2—
карбон(IV) оксид, вуглекислий
газ,—
складовачастинаповітря;𝐴𝑙2 𝑂3
— алюміній оксид входить до
складу глини і
багатьохгірськихпорід; 𝐹𝑒2 𝑂3—
ферум(ІІІ) оксид міститься в
залізних рудах; 𝐻2O— вода —
найпоширеніший на Землі
оксид.
Вода як найважливіший природний
оксид
• Фізичнівластивості води.
Чиста вода прозора, не
має запаху і смаку.
Найбільшаїїгустина — при
4℃(1 г/см3).
Густинальодуменшаніжгус
тинарідкої води, тому
лідспливає на їїповерхню.
Вода замерзає при 0 °С й
кипить при 100℃та тиску
101 325 Па (1 атм). Вона
погано проводить тепло і
дуже погано — електрику.
Вода є
гарнимрозчинником.
• Хімічнівластивості води.
• 1) Взаємодія з металами. Метали, що стоять у
рядінапруг до Алюмініювключно, реагуютьіз
водою за звичайних умов:
• 2Na + 2𝐻2O = 2NaOH + 𝐻2 ↑
• Метали, що стоять у рядінапругвідМангану до
Гідрогену, реагуютьіз водою при нагріванні:
• 2Fe + 3𝐻2 = 𝐹𝑒2 𝑂3+3𝐻2↑
• Метали, що стоять у рядінапругпісляГідрогену, з
водою не реагують.
• 2) Вода реагує з оксидами металів, якщо метали,
щоутворюютьоксиди, знаходяться в рядінапруг
до Магнію. При цьомуутворюютьсялуги,
тобторозчинні у водіоснови:
• CaO + 𝐻2O = Ca O𝐻2— кальційгідроксид.
• 3) Вода реагує з багатьма оксидами неметалів,
внаслідокреакціїутворюютьсярозчиннікислоти:
• S𝑂3 + 𝐻3 =𝐻2S𝑂4— сульфатна кислота.
• 4) Вода
розкладаєтьсяпіддієювисокоїтемпературиабоеле
ктричного струму:
• 2𝐻2O →2𝐻2 ↑ + 𝑂2 ↑
Кислоти
• Кислоти — це складні
речовини, що складаються
з одного чи декількох
атомів Гідрогену та
кислотного залишку.
• Кислоти класифікують:
• 1) за кількістю атомів
Гідрогену в кислоті — на
одно-, дво- та триосновні.
• 2) за наявністю Оксигену в
кислотному залишку — на
безоксигенові та
оксигеновмісні.
Одержання кислот
• 1) Оксигеновмісні розчинні у
воді кислоти можна добути
взаємодією оксидів з водою:
• 2) Оксигеновмисні нерозчинні у
воді кислоти добувають
взаємодією відповідної солі з
більш сильною кислотою:
• 3) Безкисневі кислоти
добувають взаємодією водню з
неметалом:
• з наступним розчиненням
продукту реакції у воді.
Фізичні властивості кислот
• Більшість кислот —
рідини, але є і тверді
кислоти, наприклад
ортофосфатна і
метафосфатна, силікатна.
Усі кислоти важчі за воду й
у більшості випадків
добре в ній розчиняються.
Деякі леткі кислоти
(хлоридна, нітратна)
мають характерний запах.
Майже всі кислоти
безбарвні.
Хімічні властивості кислот
• 1) Дія на індикатори. Речовини, які
змінюють своє забарвлення під
дією кислот або лугів, називаються
індикаторами.
• 2) Взаємодія з металами.
• Метали, що стоять у ряді напруг до
Гідрогену, витісняють його з
розведених кислот (крім нітратної
кислоти):
• 3) Кислоти реагують з оксидами,
що утворені металами:
• Реакції обміну — це реакції між
двома складними речовинами, у
результаті яких вони обмінюються
своїми складовими частинами.
• 4) Кислоти реагують з основами:
Основи
• Основи — складні речовини, до
складу яких входять атом металу й
одна або кілька гідроксильних груп.
• Назви основ утворюються від назви
відповідного металу в називному
відмінку і слова «гідроксид»:
• NaOH — натрій гідроксид;
• Застосовуються й інші традиційні
назви:
• NaOH — їдкий натр;
• Основи класифікуються за
розчинністю у воді:
• 1) на розчинні, або луги, — добуті
лужними або лужноземельними
металами:
• Li, Na, K, Rb, Cs, Ba, Sr, Ca;
• 2) нерозчинні — всі інші основи.
Фізичні властивості основ
• За нормальних умов
усі луги — тверді
речовини білого
кольору, милкі на
дотик, їдкі, роз’їдають
шкіру, тканини, папір.
Нерозчинні основи —
тверді речовини
різного кольору.
• 1) Луги добувають:
• — взаємодією води з лужними або
лужноземельними металами:
• — взаємодією води з оксидами лужних і
лужноземельних металів:
• BaO + 2H2O = Ba(OH)2
• 2) Нерозчинні основи добувають унаслідок
взаємодії розчинних солей з лугами:
Хімічні властивості основ
• 1) Луги мають такі хімічні властивості:
• — змінюють забарвлення індикаторів:
фенолфталеїну без кольору на малинове,
метилового оранжевого на жовте, фіолетового
лакмусу на синє, універсального індикаторного
паперу на синє;
• взаємодіють із кислотними оксидами:
• — взаємодіють із кислотами:
• — реагують із солями:
• 2) Нерозчинні основи мають такі хімічні
властивості:
• — не змінюють забарвлення індикаторів;
• — практично не взаємодіють із кислотними
оксидами;
• — взаємодіють із кислотами:
• — розкладаються при нагріванні:
• Реакція взаємодії кислот з основами називається
реакцією нейтралізації і належить до реакцій
обміну.
Амфотерні гідроксиди та оксиди
• Здатність хімічних речовин
виявляти кислотні або
основні властивості в
залежності від природи
речовини, з якою вони
реагують, називається
амфотерністю.
• Амфотерні властивості
виявляють перехідні метали,
їхні оксиди та гідроксиди,
наприклад: цинк, алюміній,
берилій, тривалентний хром
і тривалентне залізо, їхні
оксиди і гідроксиди тощо.
Хімічні властивості амфотерних
речовин
• Характерною є
взаємодія амфотерних
речовин як із
кислотами, так і з
основами:
• а також реакції з цинк
гідроксидом:
Солі
• Солі — це складні
речовини, утворені
атомами металів і
кислотними залишками.
• Назви солей складаються з
назви металу і назви
кислотного залишку.
• Фізичні властивості солей
• За нормальних умов усі
солі — тверді кристалічні
речовини різного кольору.
Розчинність їх у воді різна
Хімічні властивості солей
• Солі взаємодіють:
• 1) З металами (реакція заміщення):
• 2) Розчинні солі з лугами (реакція обміну):
• 3) З кислотами (реакція обміну).
• Ця реакція відбувається за таких умов:
• — утворюється осад, нерозчинний у кислотах:
• — реагуюча кислота сильніша від тієї, яка утворила
сіль:
• — сіль утворена леткою кислотою, а реагуюча
кислота нелетка:
• Кислота нестійка, тому при її утворенні відразу ж
відбувається реакція розкладу. Наприклад:
• Зазвичай це записується так:
• 4) Із солями (реакція обміну):
• NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl

More Related Content

What's hot

Поняття про амфотерні гідрооксиди
Поняття про амфотерні гідрооксидиПоняття про амфотерні гідрооксиди
Поняття про амфотерні гідрооксидиsveta7940
 
Презентація на тему: "Хлоридна кислота"
Презентація на тему: "Хлоридна кислота"Презентація на тему: "Хлоридна кислота"
Презентація на тему: "Хлоридна кислота"vvbalanenko
 
Презентація на тему: "Використання кислот"
Презентація на тему: "Використання кислот"Презентація на тему: "Використання кислот"
Презентація на тему: "Використання кислот"Daria_Mykolenko
 
оксиди))
оксиди))оксиди))
оксиди))Nata Kowal
 
Оксиди
ОксидиОксиди
Оксидиsveta7940
 
Хімічні властивості солей
Хімічні властивості солейХімічні властивості солей
Хімічні властивості солейvvbalanenko
 
новая презентация.Ppt солі
новая презентация.Ppt соліновая презентация.Ppt солі
новая презентация.Ppt соліcz27
 
оксиди
оксидиоксиди
оксидиltasenko
 
Класифікація оксидів. Оксиди в природі, їх використання та фізичні властивості.
Класифікація оксидів. Оксиди в природі, їх використання та фізичні властивості. Класифікація оксидів. Оксиди в природі, їх використання та фізичні властивості.
Класифікація оксидів. Оксиди в природі, їх використання та фізичні властивості. anakaolesya
 
сполуки основних класів у будівництві і побуті.Ppt
сполуки основних класів у будівництві і побуті.Pptсполуки основних класів у будівництві і побуті.Ppt
сполуки основних класів у будівництві і побуті.PptНаталія Білоцерковець
 
Виявлення кислот та лугів
Виявлення кислот та лугівВиявлення кислот та лугів
Виявлення кислот та лугівЕлена Мешкова
 
Презентація на тему: "Кислоти"
Презентація на тему: "Кислоти"Презентація на тему: "Кислоти"
Презентація на тему: "Кислоти"Daria_Mykolenko
 
Оксиди неметалічних елементів
Оксиди неметалічних елементівОксиди неметалічних елементів
Оксиди неметалічних елементівschool8zv
 

What's hot (20)

Властивості солей
Властивості солейВластивості солей
Властивості солей
 
Солі
СоліСолі
Солі
 
Поняття про амфотерні гідрооксиди
Поняття про амфотерні гідрооксидиПоняття про амфотерні гідрооксиди
Поняття про амфотерні гідрооксиди
 
Амфотерні основи
Амфотерні основиАмфотерні основи
Амфотерні основи
 
Презентація на тему: "Хлоридна кислота"
Презентація на тему: "Хлоридна кислота"Презентація на тему: "Хлоридна кислота"
Презентація на тему: "Хлоридна кислота"
 
Презентація на тему: "Використання кислот"
Презентація на тему: "Використання кислот"Презентація на тему: "Використання кислот"
Презентація на тему: "Використання кислот"
 
оксиди))
оксиди))оксиди))
оксиди))
 
Оксиди
ОксидиОксиди
Оксиди
 
Оксиди
ОксидиОксиди
Оксиди
 
Хімічні властивості солей
Хімічні властивості солейХімічні властивості солей
Хімічні властивості солей
 
Основні класи неорганічних сполук
Основні класи неорганічних сполукОсновні класи неорганічних сполук
Основні класи неорганічних сполук
 
новая презентация.Ppt солі
новая презентация.Ppt соліновая презентация.Ppt солі
новая презентация.Ppt солі
 
оксиди
оксидиоксиди
оксиди
 
Класифікація оксидів. Оксиди в природі, їх використання та фізичні властивості.
Класифікація оксидів. Оксиди в природі, їх використання та фізичні властивості. Класифікація оксидів. Оксиди в природі, їх використання та фізичні властивості.
Класифікація оксидів. Оксиди в природі, їх використання та фізичні властивості.
 
сполуки основних класів у будівництві і побуті.Ppt
сполуки основних класів у будівництві і побуті.Pptсполуки основних класів у будівництві і побуті.Ppt
сполуки основних класів у будівництві і побуті.Ppt
 
Виявлення кислот та лугів
Виявлення кислот та лугівВиявлення кислот та лугів
Виявлення кислот та лугів
 
Презентація на тему: "Кислоти"
Презентація на тему: "Кислоти"Презентація на тему: "Кислоти"
Презентація на тему: "Кислоти"
 
Оксиди неметалічних елементів
Оксиди неметалічних елементівОксиди неметалічних елементів
Оксиди неметалічних елементів
 
Osn klasi
Osn klasiOsn klasi
Osn klasi
 
Complex
ComplexComplex
Complex
 

Similar to Основні класи неорганічних сполук

Урок 8 клас касяненко
Урок 8 клас касяненкоУрок 8 клас касяненко
Урок 8 клас касяненкоschool8zv
 
кислоти неорганіка.pptx
кислоти неорганіка.pptxкислоти неорганіка.pptx
кислоти неорганіка.pptxssuser3a8c23
 
Презентація:Деякі аспекти хімії амфотерних сполук
Презентація:Деякі аспекти хімії амфотерних сполукПрезентація:Деякі аспекти хімії амфотерних сполук
Презентація:Деякі аспекти хімії амфотерних сполукsveta7940
 
8кл. Хімічні властивості середніх солей
8кл. Хімічні властивості середніх солей8кл. Хімічні властивості середніх солей
8кл. Хімічні властивості середніх солейgannafilozof
 
фізико хімічні властивості природних вод
фізико хімічні властивості природних водфізико хімічні властивості природних вод
фізико хімічні властивості природних водshulga_sa
 
Презентація:Фізичні та хімічні властивості солей
Презентація:Фізичні та хімічні властивості солейПрезентація:Фізичні та хімічні властивості солей
Презентація:Фізичні та хімічні властивості солейsveta7940
 
кислота готове
кислота готовекислота готове
кислота готовеVictor Kravtsov
 
8 клас класи неорг.сполук м ськво
8 клас класи неорг.сполук м ськво8 клас класи неорг.сполук м ськво
8 клас класи неорг.сполук м ськвоschool8zv
 
8 rkfc класи неорг.сполук м ськво
8 rkfc класи неорг.сполук м ськво8 rkfc класи неорг.сполук м ськво
8 rkfc класи неорг.сполук м ськвоschool8zv
 
Оксиди: склад, назви, поширеність в природі
Оксиди: склад, назви, поширеність в природіОксиди: склад, назви, поширеність в природі
Оксиди: склад, назви, поширеність в природіЕлена Мешкова
 
оксиди
оксидиоксиди
оксидиsolastas
 
презентация метали + 10
презентация метали + 10презентация метали + 10
презентация метали + 10Olesea_Moldovan
 
оцтова кислота
оцтова кислотаоцтова кислота
оцтова кислотаnvor-school-2
 

Similar to Основні класи неорганічних сполук (20)

Etery, estery
Etery, esteryEtery, estery
Etery, estery
 
Урок 8 клас касяненко
Урок 8 клас касяненкоУрок 8 клас касяненко
Урок 8 клас касяненко
 
кислоти неорганіка.pptx
кислоти неорганіка.pptxкислоти неорганіка.pptx
кислоти неорганіка.pptx
 
Презентація:Деякі аспекти хімії амфотерних сполук
Презентація:Деякі аспекти хімії амфотерних сполукПрезентація:Деякі аспекти хімії амфотерних сполук
Презентація:Деякі аспекти хімії амфотерних сполук
 
8кл. Хімічні властивості середніх солей
8кл. Хімічні властивості середніх солей8кл. Хімічні властивості середніх солей
8кл. Хімічні властивості середніх солей
 
179
179179
179
 
фізико хімічні властивості природних вод
фізико хімічні властивості природних водфізико хімічні властивості природних вод
фізико хімічні властивості природних вод
 
Презентація:Фізичні та хімічні властивості солей
Презентація:Фізичні та хімічні властивості солейПрезентація:Фізичні та хімічні властивості солей
Презентація:Фізичні та хімічні властивості солей
 
кислота готове
кислота готовекислота готове
кислота готове
 
output.pdf
output.pdfoutput.pdf
output.pdf
 
8 клас класи неорг.сполук м ськво
8 клас класи неорг.сполук м ськво8 клас класи неорг.сполук м ськво
8 клас класи неорг.сполук м ськво
 
8 rkfc класи неорг.сполук м ськво
8 rkfc класи неорг.сполук м ськво8 rkfc класи неорг.сполук м ськво
8 rkfc класи неорг.сполук м ськво
 
классы нс
классы нсклассы нс
классы нс
 
Оксиди: склад, назви, поширеність в природі
Оксиди: склад, назви, поширеність в природіОксиди: склад, назви, поширеність в природі
Оксиди: склад, назви, поширеність в природі
 
сульфатна кисл.Ppt
сульфатна кисл.Pptсульфатна кисл.Ppt
сульфатна кисл.Ppt
 
оксиди
оксидиоксиди
оксиди
 
Сульфатна кислота
Сульфатна кислотаСульфатна кислота
Сульфатна кислота
 
класифікація елементів
класифікація елементівкласифікація елементів
класифікація елементів
 
презентация метали + 10
презентация метали + 10презентация метали + 10
презентация метали + 10
 
оцтова кислота
оцтова кислотаоцтова кислота
оцтова кислота
 

More from ssuser90b404

Амінокислоти 9 клас
Амінокислоти 9 класАмінокислоти 9 клас
Амінокислоти 9 класssuser90b404
 
Мінерали, 8 клас
Мінерали, 8 класМінерали, 8 клас
Мінерали, 8 класssuser90b404
 
Історія розвитку хімічних знань
Історія розвитку хімічних знаньІсторія розвитку хімічних знань
Історія розвитку хімічних знаньssuser90b404
 
Жири,9 клас
Жири,9 класЖири,9 клас
Жири,9 класssuser90b404
 
Вуглеводні,9 клас
 Вуглеводні,9 клас Вуглеводні,9 клас
Вуглеводні,9 класssuser90b404
 
Полімери та їх властивості
Полімери та їх властивостіПолімери та їх властивості
Полімери та їх властивостіssuser90b404
 
Алкіни,хімія 9 клас
Алкіни,хімія 9 класАлкіни,хімія 9 клас
Алкіни,хімія 9 класssuser90b404
 
Алкани,алкени ,алкіни
Алкани,алкени ,алкіниАлкани,алкени ,алкіни
Алкани,алкени ,алкіниssuser90b404
 
Екзотермічні та ендотермічні реакції
Екзотермічні та ендотермічні реакціїЕкзотермічні та ендотермічні реакції
Екзотермічні та ендотермічні реакціїssuser90b404
 
Періодична система
Періодична системаПеріодична система
Періодична системаssuser90b404
 
Валентність, 7 клас
Валентність, 7 класВалентність, 7 клас
Валентність, 7 класssuser90b404
 
Прості та складні речовини.Хімічний елемент
Прості та складні речовини.Хімічний елементПрості та складні речовини.Хімічний елемент
Прості та складні речовини.Хімічний елементssuser90b404
 

More from ssuser90b404 (12)

Амінокислоти 9 клас
Амінокислоти 9 класАмінокислоти 9 клас
Амінокислоти 9 клас
 
Мінерали, 8 клас
Мінерали, 8 класМінерали, 8 клас
Мінерали, 8 клас
 
Історія розвитку хімічних знань
Історія розвитку хімічних знаньІсторія розвитку хімічних знань
Історія розвитку хімічних знань
 
Жири,9 клас
Жири,9 класЖири,9 клас
Жири,9 клас
 
Вуглеводні,9 клас
 Вуглеводні,9 клас Вуглеводні,9 клас
Вуглеводні,9 клас
 
Полімери та їх властивості
Полімери та їх властивостіПолімери та їх властивості
Полімери та їх властивості
 
Алкіни,хімія 9 клас
Алкіни,хімія 9 класАлкіни,хімія 9 клас
Алкіни,хімія 9 клас
 
Алкани,алкени ,алкіни
Алкани,алкени ,алкіниАлкани,алкени ,алкіни
Алкани,алкени ,алкіни
 
Екзотермічні та ендотермічні реакції
Екзотермічні та ендотермічні реакціїЕкзотермічні та ендотермічні реакції
Екзотермічні та ендотермічні реакції
 
Періодична система
Періодична системаПеріодична система
Періодична система
 
Валентність, 7 клас
Валентність, 7 класВалентність, 7 клас
Валентність, 7 клас
 
Прості та складні речовини.Хімічний елемент
Прості та складні речовини.Хімічний елементПрості та складні речовини.Хімічний елемент
Прості та складні речовини.Хімічний елемент
 

Основні класи неорганічних сполук

 • 2.
 • 3. Оксиди • Оксиди — складні речовини, утворені двома елементами, одним із яких є Оксиген. Їх назва складається зі слова «оксид» з додаванням спочатку назви елемента, що входить до складу речовини, у називному відмінку.
 • 4. Класифікація оксидів • 1) Оксиди, якимвідповідаютьоснови, називаютьсяосновними. Вони утвореніметалами. До них належать CuO,𝐹𝑒2 𝑂3, 𝑁𝑎2O, CaO, BaO,𝐾2O, NiO та інші. • 2) Оксиди, якимвідповідаютькислоти, називаютьсякислотними. Вони утворені в основному неметалами. ЦеS𝑂2, C𝑂2 ,𝑃2 𝑂5 ,Si𝑂2, 𝑁𝑎2 𝑂4та інші.
 • 5. Поширення оксидів у природі • Оксиди широко поширені в природі. Наприклад, силіцій(IV) оксид Si𝑂2— кремнезем є основною складовоюпіску, глини, входить до складу багатьохмінералів; C𝑂2— карбон(IV) оксид, вуглекислий газ,— складовачастинаповітря;𝐴𝑙2 𝑂3 — алюміній оксид входить до складу глини і багатьохгірськихпорід; 𝐹𝑒2 𝑂3— ферум(ІІІ) оксид міститься в залізних рудах; 𝐻2O— вода — найпоширеніший на Землі оксид.
 • 6. Вода як найважливіший природний оксид • Фізичнівластивості води. Чиста вода прозора, не має запаху і смаку. Найбільшаїїгустина — при 4℃(1 г/см3). Густинальодуменшаніжгус тинарідкої води, тому лідспливає на їїповерхню. Вода замерзає при 0 °С й кипить при 100℃та тиску 101 325 Па (1 атм). Вона погано проводить тепло і дуже погано — електрику. Вода є гарнимрозчинником.
 • 7. • Хімічнівластивості води. • 1) Взаємодія з металами. Метали, що стоять у рядінапруг до Алюмініювключно, реагуютьіз водою за звичайних умов: • 2Na + 2𝐻2O = 2NaOH + 𝐻2 ↑ • Метали, що стоять у рядінапругвідМангану до Гідрогену, реагуютьіз водою при нагріванні: • 2Fe + 3𝐻2 = 𝐹𝑒2 𝑂3+3𝐻2↑ • Метали, що стоять у рядінапругпісляГідрогену, з водою не реагують. • 2) Вода реагує з оксидами металів, якщо метали, щоутворюютьоксиди, знаходяться в рядінапруг до Магнію. При цьомуутворюютьсялуги, тобторозчинні у водіоснови: • CaO + 𝐻2O = Ca O𝐻2— кальційгідроксид. • 3) Вода реагує з багатьма оксидами неметалів, внаслідокреакціїутворюютьсярозчиннікислоти: • S𝑂3 + 𝐻3 =𝐻2S𝑂4— сульфатна кислота. • 4) Вода розкладаєтьсяпіддієювисокоїтемпературиабоеле ктричного струму: • 2𝐻2O →2𝐻2 ↑ + 𝑂2 ↑
 • 8. Кислоти • Кислоти — це складні речовини, що складаються з одного чи декількох атомів Гідрогену та кислотного залишку. • Кислоти класифікують: • 1) за кількістю атомів Гідрогену в кислоті — на одно-, дво- та триосновні. • 2) за наявністю Оксигену в кислотному залишку — на безоксигенові та оксигеновмісні.
 • 9. Одержання кислот • 1) Оксигеновмісні розчинні у воді кислоти можна добути взаємодією оксидів з водою: • 2) Оксигеновмисні нерозчинні у воді кислоти добувають взаємодією відповідної солі з більш сильною кислотою: • 3) Безкисневі кислоти добувають взаємодією водню з неметалом: • з наступним розчиненням продукту реакції у воді.
 • 10. Фізичні властивості кислот • Більшість кислот — рідини, але є і тверді кислоти, наприклад ортофосфатна і метафосфатна, силікатна. Усі кислоти важчі за воду й у більшості випадків добре в ній розчиняються. Деякі леткі кислоти (хлоридна, нітратна) мають характерний запах. Майже всі кислоти безбарвні.
 • 11. Хімічні властивості кислот • 1) Дія на індикатори. Речовини, які змінюють своє забарвлення під дією кислот або лугів, називаються індикаторами. • 2) Взаємодія з металами. • Метали, що стоять у ряді напруг до Гідрогену, витісняють його з розведених кислот (крім нітратної кислоти): • 3) Кислоти реагують з оксидами, що утворені металами: • Реакції обміну — це реакції між двома складними речовинами, у результаті яких вони обмінюються своїми складовими частинами. • 4) Кислоти реагують з основами:
 • 12. Основи • Основи — складні речовини, до складу яких входять атом металу й одна або кілька гідроксильних груп. • Назви основ утворюються від назви відповідного металу в називному відмінку і слова «гідроксид»: • NaOH — натрій гідроксид; • Застосовуються й інші традиційні назви: • NaOH — їдкий натр; • Основи класифікуються за розчинністю у воді: • 1) на розчинні, або луги, — добуті лужними або лужноземельними металами: • Li, Na, K, Rb, Cs, Ba, Sr, Ca; • 2) нерозчинні — всі інші основи.
 • 13. Фізичні властивості основ • За нормальних умов усі луги — тверді речовини білого кольору, милкі на дотик, їдкі, роз’їдають шкіру, тканини, папір. Нерозчинні основи — тверді речовини різного кольору.
 • 14. • 1) Луги добувають: • — взаємодією води з лужними або лужноземельними металами: • — взаємодією води з оксидами лужних і лужноземельних металів: • BaO + 2H2O = Ba(OH)2 • 2) Нерозчинні основи добувають унаслідок взаємодії розчинних солей з лугами:
 • 15. Хімічні властивості основ • 1) Луги мають такі хімічні властивості: • — змінюють забарвлення індикаторів: фенолфталеїну без кольору на малинове, метилового оранжевого на жовте, фіолетового лакмусу на синє, універсального індикаторного паперу на синє; • взаємодіють із кислотними оксидами: • — взаємодіють із кислотами: • — реагують із солями: • 2) Нерозчинні основи мають такі хімічні властивості: • — не змінюють забарвлення індикаторів; • — практично не взаємодіють із кислотними оксидами; • — взаємодіють із кислотами: • — розкладаються при нагріванні: • Реакція взаємодії кислот з основами називається реакцією нейтралізації і належить до реакцій обміну.
 • 16. Амфотерні гідроксиди та оксиди • Здатність хімічних речовин виявляти кислотні або основні властивості в залежності від природи речовини, з якою вони реагують, називається амфотерністю. • Амфотерні властивості виявляють перехідні метали, їхні оксиди та гідроксиди, наприклад: цинк, алюміній, берилій, тривалентний хром і тривалентне залізо, їхні оксиди і гідроксиди тощо.
 • 17. Хімічні властивості амфотерних речовин • Характерною є взаємодія амфотерних речовин як із кислотами, так і з основами: • а також реакції з цинк гідроксидом:
 • 18. Солі • Солі — це складні речовини, утворені атомами металів і кислотними залишками. • Назви солей складаються з назви металу і назви кислотного залишку. • Фізичні властивості солей • За нормальних умов усі солі — тверді кристалічні речовини різного кольору. Розчинність їх у воді різна
 • 19. Хімічні властивості солей • Солі взаємодіють: • 1) З металами (реакція заміщення): • 2) Розчинні солі з лугами (реакція обміну): • 3) З кислотами (реакція обміну). • Ця реакція відбувається за таких умов: • — утворюється осад, нерозчинний у кислотах: • — реагуюча кислота сильніша від тієї, яка утворила сіль: • — сіль утворена леткою кислотою, а реагуюча кислота нелетка: • Кислота нестійка, тому при її утворенні відразу ж відбувається реакція розкладу. Наприклад: • Зазвичай це записується так: • 4) Із солями (реакція обміну): • NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl