Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

tew (12.10.18) - Kolmek

22 views

Published on

tew (12.10.18) - Kolmek

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

tew (12.10.18) - Kolmek

 1. 1. 1 Cпрощення інвестицій в мережі через регуляторну базу активів (RAB) Фатіх Колмек, доктор філософії. Старший радник з питань електричної енергії Проект USAID «Розвиток енергетичних ринків в Україні» (EMD) Тиждень прозорості енергетики Київ, 12 жовтня 2018 року
 2. 2. 10/17/2018 2 План презентації • Стисла інформація про проект «Розвиток енергетичних ринків в Україні» (EMD) • Встановлення норми необхідного доходу • Амортизація та доходність • Трактування RAB • Фінансування інвестицій у мережі • Використання планів розвитку мереж • Інвестиційний та тарифний сценарій • Зауваження щодо тарифоутворення
 3. 3. 10/17/2018 3 Проект «Розвиток енергетичних ринків» (EMD) • Два завдання: • Надання технічної допомоги в імплементації закону про ринок електричної енергії, а також в імплементації вторинного законодавства та у розвитку конкурентного ринку електричної енергії • Надання допомоги Київській міській державній адміністрації з правових, фінансових питань та з питань передачі активів комунальному теплопостачальному підприємству • Тривалість: лютий 2018 - лютий 2019 • Бюджет: $5 мільйонів • Виконавець:
 4. 4. 10/17/2018 4 Необхідний дохід • Тарифоутворення можна розділити на категорії за двома підходами – Витратний (наприклад, «витрати плюс») – Стимулюючий (наприклад, гранична ціна/дохід) • Загальна формула визначення необхідного доходу (RR) складається з капітальних та операційних витрат (плюс податки,якщо необхідно) RR= O + D + RABt *r + T O : Opex (операційні витрати) D : амортизація RABt : регуляторна база активів r : норма доходності T : податки
 5. 5. 10/17/2018 5 Необхідний дохід (продовження) • Схема стимулюючого тарифу включає цільові показники для операційних витрат (Opex), які спонукають енергопідприємства зменшувати витрати, мотивуючи їх отримувати додатковий дохід. Регуляторна база активів (RAB) Дохід на інвестицію (ROI) Регуляторний дохід Амортизація CAPEX OPEX Норма доходу (RR) Цільові показники ефективності
 6. 6. 10/17/2018 6 Амортизація та дохід на інвестиції • Амортизація та доході на інвестиції включені у формулу визначення необхідного доходу для покриття витрат на; – Інвестиції через амортизацію – Фінансування (тобто використання власного капіталу або отримання позики) через доходність • Таким чином, «регуляторна амортизація» відрізняється від «амортизації для бухгалтерського обліку» – якщо вартість активу енергопідприємством не виплачена, тоді немає потреби визнавати вартість амортизації для цього активу у розрахунку доходу. – Надання вартості амортизації для активу, не включеного в RAB, несумісне з RAB-підходом.
 7. 7. 10/17/2018 7 Трактування RAB • RAB є вартістю активів, що використовуються у наданні регульованих послуг (корисного використання) • Первісна (ORAB) та залишкова вартість (CRAB) регуляторної бази активів (RAB) за тарифний рік (t) залежить від зроблених інвестицій та відчужених активів в цьому році на додаток до амортизації • ORAB та CRAB відіграють ключову роль у розрахунку доходу на інвестиції • Загальна практикою є використання вартості RAB на середину року у формулі визначення необхідного доходу RR= O + D +RABt*r + T де RABt = (ORABt+ CRABt)/2 Первісний RAB (ORAB) Інвестиція Залишковий RAB (CRAB) Амортизація Відчуження активів
 8. 8. 10/17/2018 8 Фінансування інвестицій у мережі • Загальна вартість інвестицій виплачується через тарифи; – Через амортизацію (вартість активу виплачується за останні роки впродовж періоду амортизації,який не обов'язково дорівнює строку служби цього активу – зазвичай коротший) – Через дозволений дохід (тобтоWACC - «середньозважена вартість капіталу»), щоби передбачити вартість капіталу та позик (зазвичай розраховується через методи визначення капітальних активів – CAPM) • Інвестиція є вартістю нового активу, яка може бути зроблена в зв'язку з розширенням (тобто повністю новий компонент мережі) або заміною (існуючого компоненту мережі), за умови її затвердження у плані розвитку мереж/інвестиційному плані • Тарифи повинні забезпечувати «реальні» фінансові умови інвестування у «справедливій» та «прозорій» схемі для споживачів
 9. 9. 10/17/2018 9 Фінансування інвестицій у мережі (прод.) • Для інвестицій операторам потрібні грошові кошти (використання власного капіталу та/або позики) • Щоби створити здорові умови фінансування необхідно розглянути деякі фактори – Дохід на інвестицію (визнання капітальних витрат – фактичних відносно номінального WACC) – Період амортизації (період окупності відносно періоду корисного використання) – Включення активів незавершеного будівництва у RAB (тобто забезпечення доходу для вартості інвестицій, які мають бути завершені протягом року) – Податкові питання (податок на прискорену амортизацію) - RR= O + D + RABt *r + T • Ключову роль можуть відігравати багаторічні плани розвитку мереж – Підготовка та затвердження інвестиційної програми – Визначення вартості первісного RAB (ORAB) та залишкового RAB (CRAB) для впровадження RAB – Покращення якості послуг та структури витрат, що безпосередньо приносить користь споживачам через механізми стимулюючих тарифів (наприклад, через встановлення цільових показників втрат та діяльності енергопідприємств)
 10. 10. 10/17/2018 10 Використання планів розвитку мереж • Сценарій – 5-річний регуляторний період – Нова інвестиція на 500 млн доларів (наприклад,100 млн доларів щорічно) – енергопідприємство підготовило свій багаторічний план розвитку/інвестиційний план, враховуючи різні сценарії попиту та цільові показники діяльності (втрати, ефективність витрат тощо), встановлені регулятором.План затверджений – Вартість існуючої мережі повністю виплачена споживачами у минулому через тарифи (тобто початок з чистого аркушу – «0» первісна вартість RAB) – 10-річний період амортизації для спрощення інвестицій (відрізняється від періодів служби/амортизації активів для цілей бухгалтерського обліку) – Активи незавершеного будівництва включаються до RAB (не чекаючи їхнього введення в експлуатацію) для спрощення фінансування інвестицій – WACC встановлюється на рівні 10 % (фактичної)
 11. 11. 10/17/2018 11 Розрахунки RAB, амортизації та доходу • Запропоновані сценарії ведуть до таких розрахунків (Регуляторний) період впровадження тарифів Розрахунки RAB (млн доларів США) Рік 1 Рік 2 Рік 3 Рік 4 Рік 5 Первісний RAB 0 90 170 240 300 Інвестиції 100 100 100 100 100 Амортизації 10 20 30 40 50 Залишковий RAB 90 170 240 300 350 Середньорічний RAB 45 130 205 270 325 WACC 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% Регуляторний дохід 4.5 13 20.5 27 32.5 Амортизація + Дохід 14.5 33 50.5 67 82.5 Первісний RAB (ORAB) Інвестиції Залишковий RAB (CRAB) Амортизація Відчуження активів
 12. 12. 10/17/2018 12 Розрахунки RAB, амортизації та доходу (прод.) • Довгостроковий погляд на амортизацію інвестиції у перший регуляторний період (тобто 5 років) 1. (Регуляторний) період впровадження тарифу 2. (Регуляторний) період впровадження тарифу 3. (Регуляторний) період впровадження тарифу Розрахунок RAB (млн доларів США) Рік 1 Рік 2 Рік 3 Рік 4 Рік 5 Рік 6 Рік 7 Рік 8 Рік 9 Рік 10 Рік 11 Рік 12 Рік 13 Рік 14 Рік 15 Первісний RAB 0 90 170 240 300 350 300 250 200 150 100 60 30 10 0 Інвестиція 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизація 10 20 30 40 50 50 50 50 50 50 40 30 20 10 0 Залишковий RAB 90 170 240 300 350 300 250 200 150 100 60 30 10 0 0 Середньорічний RAB 45 130 205 270 325 325 275 225 175 125 80 45 20 5 0 WACC 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% Регуляторний дохід 4.5 13 20.5 27 32.5 32.5 27.5 22.5 17.5 12.5 8 4.5 2 0.5 0 Амортизація + дохід 14.5 33 50.5 67 82.5 82.5 77.5 72.5 67.5 62.5 48 34.5 22 10.5 0
 13. 13. 10/17/2018 13 Важливі питання щодо запропонованої схеми • Операційні витрати «старих» активів (не включені до RAB) продовжують покриватися у тарифах через OPEX • У разі використання прискореної амортизації для підтримки інвестицій, спрямованих на модернізацію мережі розподілу,у формулу розрахунку доходу може включатись додатковий податковий компонент для врахування податків,пов'язаних з касовим розривом («дохід-витрати»), який виникає в результаті прискореної амортизації • Активи незавершеного будівництва включаються у RAB (енергопідприємства починають повертати вартість інвестицій під час будівництва). Таким чином, необхідно проводити ретроспективні (за фактом) аудити інвестицій, щоби переконатися у тому, що інвестиції дійсно зроблені, а доходи на наступні роки скореговані на зменшення у разі незавершених інвестицій (з певним відсотком для врахування фактичної вартості наданого капіталу) • Дохід корегується для доходу на інвестиції через інфляцію (тому що фактичнийWACC надається для інвестиційного комфорту)
 14. 14. 10/17/2018 14 Загальні зауваження щодо тарифоутворення • Послуги мереж є природньою монополією. Встановлення тарифів для мереж є дуже важливим питанням, враховуючи їхній вплив на ціни для кінцевих користувачів. • «Стимулюючі тарифи» передбачають підхід, який дає «гнучкість» регульованим суб'єктам у їхній роботі, при цьому вони є «підзвітними» через тарифи з «цільовими показниками діяльності» • Цільові показники діяльності не повинні обмежуватись штрафами, а також мають включати винагороди • Бенчмаркінг є корисним інструментом для підвищення ефективності витрат. Існують прості та складні методи (наприклад, аналіз середовища функціонування або стохастичний граничний аналіз) • Багаторічні плани розвитку мереж можуть слугувати різним цілям (наприклад, для вирішення питань, пов'язаних з надійністю, ефективністю, втратами, інвестиційним планом, необхідним доходом тощо) • Регуляторні аудити є ключовим аспектом для забезпечення якості послуг, задоволення потреб споживачів та належного тарифоутворення • Ринок лібералізується «на користь споживачів». Тарифи та відповідні регламенти мають сенс лише тоді, коли вони спрямовані на забезпечення у справедливий спосіб «надійною» та «доступною за ціною» енергією.
 15. 15. 10/17/2018 15 Дякую! Фатіх Кольмек, доктор філософії. Старший радник із питань електроенергетики Проект USAID «Розвиток енергетичних ринків» fatihk@unops.org

×