Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Мудл плус (Moodle+)

3,821 views

Published on

Шта доносе верзије 2.5/2.6/2.7, Зашто наставници треба да се радују верзији 2.6? Зашто администратори треба да се радују верзији 2.6? Зашто сви треба да се радујемо верзији 2.6?
Додаци за Мудл - Ко(ји)? Зашто? Како? (Формати, теме, извештаји.)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Мудл плус (Moodle+)

 1. 1. ДА ЛИ СТЕ ЧЛАН НЕКЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА НА МРЕЖИ?!
 2. 2. ДОБРОБИТИ Упитник и потврда Потврда о неформалном виду стручног усавршавања (по Правилнику остали видову усавршавања које запослени предузима сам): • 1 радни сат слушаоцима, презентерима и модераторима до 6 сати • од Заједнице која учи «СаЗнање» Услови: • попунити упитник ћирилицом на крају вебинара или у наредник 5 дана; • упитник ћете отворити преко линка који ћете добити од модератора; • потврду ћете добити путем имејла најкасније 10 дана од вебинара; • потврду добијају само чланови клуба.
 3. 3. 24. ВЕБИНАР МУДЛ ПЛУС (MOODLE+) Шта доносе верзије 2.5/2.6/2.7, Зашто наставници треба да се радују верзији 2.6? Зашто администратори треба да се радују верзији 2.6? Зашто сви треба да се радујемо верзији 2.6? Додаци за Мудл - Ко(ји)? Зашто? Како? (Формати, теме, извештаји.) Предавач: Модератор: Милош Бајчетић Снежана Марковић Живана Комленов
 4. 4. Moodle+ Šta donose verzije 2.5/2.6/2.7 Ţivana Komlenov Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Moodle mreţa Srbije
 5. 5. Aktuelne verzije • 2.5 – – – – – – – – – – Raspoloţiva od 14. maja 2013. Bedţevi (potpuno kompatibilni sa Mozilla Open Badges) Podrazumevano skupljen prikaz raznih formi, tekst editora i dr. koji korisnik proširuje po potrebi Prevlačenje sadrţaja direktno na osnovnu stranicu kursa Pregled resursa tipa folder na osnovnoj stranici kursa Prebrajanje reči u porukama na forumima Šabloni za pitanja tipa eseja Nove teme koje se prilagođavaju različitim veličinama ekrana Interfejs za automatsku instalaciju dodataka ...
 6. 6. Aktuelne verzije • 2.6 – – – – – Raspoloţiva od 18. novembra 2013. Nadogradnja sa verzije 2.2 ili sveţije Baze (min.): PostgreSQL 8.3, MySQL 5.1.33, MariaDB 5.3.5, MSSQL 2005 or Oracle 10.2 PHP (min.): 5.3.3 Poboljšane performanse +6.35% -12.2% -25.33% -4.42%
 7. 7. Zašto nastavnici treba da se raduju verziji 2.6?
 8. 8. Jednostavnije upravljanje kursevima • Brzo uređivanje resursa i aktivnosti sa svih uređaja
 9. 9. Jednostavnije upravljanje kursevima • Lako kreiranje kursa koji se sastoji od samo jedne aktivnosti
 10. 10. Napredne opcije za ocenjivanje • • Zaduţivanje različitih ocenjivača za pregledanje rešenja zadataka različitih polaznika kursa Kontrola toka ocenjivanja i prikaza ocena po polazniku
 11. 11. Napredne opcije za ocenjivanje • Jednostavno pregledanje PDF dokumenata, sa mogućnošću za pisanje komentara direktno u dokument
 12. 12. Napredne opcije za ocenjivanje • Ocenjivanje testova bazirano na sigurnosti sa detaljnijim povratnim informacijama za polaznike kursa
 13. 13. Zašto administratori treba da se raduju verziji 2.6?
 14. 14. Jednostavnije upravljanje platformom • Jednostavnije upravljanje kursevima i kategorijama
 15. 15. Jednostavnije upravljanje platformom • Efikasno masovno kreiranje i uređivanje kurseva
 16. 16. Jednostavnije upravljanje platformom • Poboljšano kreiranje rezervnih kopija i restauracija veoma velikih kurseva
 17. 17. Jednostavnije upravljanje platformom • Uvoz/izvoz definicija uloga
 18. 18. Zašto svi treba da se radujemo verziji 2.6?
 19. 19. Bolje korisničko iskustvo • Fleksibilniji dizajn – prilagođavanje za prikaz na različitim uređajima
 20. 20. Bolje korisničko iskustvo • Pojednostavljen oporavak korisničkog imena i lozinke
 21. 21. Bolje korisničko iskustvo • Intuitivniji TinyMCE editor
 22. 22. Bolje korisničko iskustvo • Poboljšano upravljanje datotekama u TinyMCE editoru
 23. 23. Bolje korisničko iskustvo • Pristup podacima sa Microsoft Skydrivea
 24. 24. Nema da nema
 25. 25. 2.7 • • Očekuje se u maju 2014. godine Očekivana poboljšanja (u 2.7 ili narednim verzijama): – – – – – – – – – Novi, detaljniji sistem događaja Kompletno nove funkcionalnosti za logovanje aktivnosti i generisanje izveštaja MNet zamena korišćenjem standardnih OAuth2 mehanizama i Web servisa Povezivanje ishoda učenja sa rubrikama i planovima učenja Dodatna prilagođavanja za korisnike koji sistemu pristupaju sa mobilnih telefona OUWiki kao zamena za postojeći Wiki modul Proširivanje funkcionalnosti foruma Survey modul u koji će biti integrisane dobre karakteristike tri postojeća modula: Survey, Questionnaire i Feedback …
 26. 26. Još samo da sve navedeno primenimo u praksi... Ţivana Komlenov Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Moodle mreţa Srbije komlenov@dmi.rs
 27. 27. Dodaci za Moodle Ko(ji)? Zašto? Kako? Miloš Bajčetić, Moodle Mreža Srbije Projekat Reticulum Institut za histologiju i embriologiju“Aleksandar Đ. Kostić” Medicinsk fakultet, Univerzitet u Beogradu
 28. 28. Kategorije dodataka • Aktivnosti (199) Moodle Mreža Srbije o Zadatak (18) o Test (53) • • • • • • • Tipovi pitanja (36) Izveštaji (2) Blokovi (197) Grafičke teme (82) Formati kursa (21) Izveštaji (19) .... https://moodle.org/plugins/ Vebinar, 26.12.2013
 29. 29. Moodle Mreža Srbije Kako se snadi u moru dodataka?! Vebinar, 26.12.2013
 30. 30. Na samom početku • Koja je osnovna svrha dodatka? Moodle Mreža Srbije • Da li u osnovnoj instalaciji ved postoji opcija (funkcija) koja radi to isto? • Da li je dodatak najbolje rešenje za ono što se želi postidi njegovim korišdenjem • Koja verzija Mudla je neophodna za dodatak • Koliko puta je konkretna verzija dodatka preuzeta http://docs.moodle.org/25/en/Add-on_Review_Criteria Vebinar, 26.12.2013
 31. 31. Instalacija • Da li se za upravljanje izvornim kodom dodatka koristi svn/github repozitorijum Moodle Mreža Srbije • Da li je dodatak dostupan u bazi dodataka na moodle.org/plugins • Da li je zip arhiva ispravno konfigurisana (odgovarajudi naziv folder u koji se dodatak smešta/instalira) • Da li je instalacija jednostavna (kopiranje dodatka u odgovarajudi folder) • ili je kompleksnija (zahteva izmenu kôda, ručno podešavanje servera, dodatan softver... i da li je to jasno naznačeno u datoteci version.php) http://docs.moodle.org/25/en/Add-on_Review_Criteria Vebinar, 26.12.2013
 32. 32. Dokumentacija • Da li za dodatak postoji zasebna stranica na Moodle Docs Moodle Mreža Srbije (http://docs.moodle.org/) • Da li dodatak ima readme.txt datoteku sa preciznim uputstvom za instalaciju • Da li dodatak poseduje datoteke za pomoć (help files) koje detaljnjije objašnjavaju pojedine opcije (funkcije) dodatka • Da li za dodatak postoje snimci ekrana koji ilustruju najbitnije aspekte (upotrebe) dodatka http://docs.moodle.org/25/en/Add-on_Review_Criteria Vebinar, 26.12.2013
 33. 33. Ostala pitanja • Da li je dodatak lak za korišćenje (kako od strane predavača/nastavnika tako i od strane polaznika/učenika) Moodle Mreža Srbije • Da li se dodatak redovno održava i da li postoji plan daljeg razvoja dodatka (roadmap) • Da li postoje komentari/pregledi i ocene drugih korisnika, da li se o dodatku diskutuje na nekom od foruma na “kursu” Using Moodle • Ko je autor dodatka (freelancer, grupa autora, institucija...) i da li je ved prethodno radio na razvoju drugih dodatak... • Tehnička pitanja (kako utiče na performanse sistema,...) http://docs.moodle.org/25/en/Add-on_Review_Criteria Vebinar, 26.12.2013
 34. 34. Moodle Mreža Srbije Formati kurseva Vebinar, 26.12.2013
 35. 35. • Mrežni format (Grid format) Moodle Mreža Srbije • Format skupljenih tema (Collapsed topics) • Format tematski kartica (Tab topics format) • Stubičasti format (Column format) • Tematski format Masonry (Masonry topic format) Vebinar, 26.12.2013
 36. 36. Mrežni format (Grid format) Moodle Mreža Srbije Vebinar, 26.12.2013
 37. 37. Moodle Mreža Srbije Grafičke teme Vebinar, 26.12.2013
 38. 38. Reticulum 05 Moodle Mreža Srbije Vebinar, 26.12.2013
 39. 39. Aardvark Moodle Mreža Srbije Vebinar, 26.12.2013
 40. 40. Aardvark Moodle Mreža Srbije Vebinar, 26.12.2013
 41. 41. Aardvark Postit Moodle Mreža Srbije Vebinar, 26.12.2013
 42. 42. Aardvark Postit Moodle Mreža Srbije Vebinar, 26.12.2013
 43. 43. Decaf Moodle Mreža Srbije Vebinar, 26.12.2013
 44. 44. Krystle Moodle Mreža Srbije Vebinar, 26.12.2013
 45. 45. Moodle2Tablet & Moodle2Mobile Moodle Mreža Srbije Vebinar, 26.12.2013
 46. 46. Bootstrap teme Moodle Mreža Srbije • • • • • • • • Essential Clean Learnstar Mutant Banjo Shoelace Easy Buckle Aardvark (2.5) Vebinar, 26.12.2013
 47. 47. Moodle Mreža Srbije Dodaci za pradenje aktivnosti učesnika na onlajn kursu Vebinar, 26.12.2013
 48. 48. Aktivnost na onlajn kursu Moodle Mreža Srbije 1. Podesivi izveštaji (Configurable reports) tip dodatka: blok 2. Analitika angažovanja (Engagement analytics) tip dodatka: aktivnost, izveštaj, blok Vebinar, 26.12.2013
 49. 49. Podesivi izveštaji • Izveštaji o kursevima Moodle Mreža Srbije • Izveštaji o kategorijama kurseva • Izveštaji o korisnicima • Prilagođeni SQL izveštaji Vebinar, 26.12.2013
 50. 50. Analitika angažovanja (Engagement analytics) • Parametri koji se prate: Moodle Mreža Srbije – aktivnosti koje se ocenjuju – aktivnosti na forumu – prijave na sistem Vebinar, 26.12.2013
 51. 51. Moodle Mreža Srbije Hvala na pažnji! milosb@reticulum.org Vebinar, 26.12.2013

×