Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Редефинисање наставе
информатике и рачунарства у
доуниверзитетском образовању
МПНТР, мај-јун 2016.
ЗА обавезну информатику и
рачунарство, што пре.
ПРОТИВ увођења новине, задржавање
старог стања.
Оспособљавање ученика за к...
Осврт на стање у информатици
 Неефикасност реализације наставе кроз ТИО
 застарелост програма из 2007.
 школска спрема ...
Зашто баш ТИО?
 Неопходност интервенције у смислу кориговања наставних
садржаја предмета ТИО
 Избегавање редундантности ...
ЗВКОВ-НПС, мај 2012. о ТИО
 Савет сматра да је програм предмета потребно значајно
изменити и осавременити. То је могуће у...
ЦИЉ промене коју предлажемо
 Повећање нивоа дигиталне и информатичке
писмености свих ученика
 Повећање броја ИТ стручњак...
Како до циља?
 Правни основ
 Смернице за интеграцију ИКТ, НПС из 2013.
 ЗВКОВ, НПС – расправа о стандардима ТИО, 2012.
...
Целовит поглед на предлог
I – IV ОШ V –VIII ОШ I – IV СШ
Од играчке до рачунара Информатика и рачунарство
(обавезно)
Гимна...
Наставни план
V 36 недеља VI 36 недеља VII 36 недеља VIII 34 недеље
НПП свих
предмета
на бази 35 нед.
+ 30 ч. год. инф.
на...
Неки налази истраживања – МПНТР и Институт
за психологију Филозофског факултета
 Скоро половина ученика никада код куће н...
Настава информатике: промена парадигме
 Бесмисао изучавања конкретне технологије - значај
овладавања концептима.
 Информ...
Техничко образовање – информатичке технологије
 Ништа од ИКТ није скроз укинуто – основне појмове и технику рада уче на
и...
Техничко образовање:
 Попуњавање часова који су се „ослободили“ - долазе
нове теме:
 Повећан број часова практичног рада...
План реализације - временска динамика
 Од школске 2016/17.године:
 Сви разреди првог циклуса ОШ
 V разред другог циклус...
План реализације - људски ресурси и уџбеници
 Уџбеници остају исти и користе се у комбинацији са
онлајн платформом МПНТР-...
План реализације - опремљеност школа
15
696
30
90
23
9 12
0
100
200
300
400
500
600
700
800
број школа
Број школа са рачун...
План реализације - опремљеност школа
План реализације - опремљеност школа
 МТТТ и АМРЕС током 2016– безбедан интернет,
бежичне мреже.
 „Понеси свој уређај“ (...
План реализације - организација рада у школи
 Промена правилника о норми непосредног рада са
ученицима
 Промена правилни...
Предлог за усвајање од стране НПС-а:
 Од играчке до рачунара (изборни)
 Наставни план за други циклус ОО – раздвајање пр...
ЗА обавезну информатику и
рачунарство, што пре.
ПРОТИВ увођења новине, задржавање
старог стања.
Оспособљавање ученика за к...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Objasnjene predloga redefinisane nastave informatike i nužnih korekcija tehničkog obrazovanja

3,838 views

Published on

Редефинисање наставе информатике и рачунарства у доуниверзитетском образовању

Published in: Education

Objasnjene predloga redefinisane nastave informatike i nužnih korekcija tehničkog obrazovanja

 1. 1. Редефинисање наставе информатике и рачунарства у доуниверзитетском образовању МПНТР, мај-јун 2016.
 2. 2. ЗА обавезну информатику и рачунарство, што пре. ПРОТИВ увођења новине, задржавање старог стања. Оспособљавање ученика за квалитетан живот у дигиталном добу Неконкурентне генерације, инфериорне у односу на вршњаке из ширег окружења Привредни раст Србије Неуважавање отворених захтева Српске привреде Најмање 45 мин (и више) смисленог коришћења технологије НЕДЕЉНО 5-7 сати играња игрица и небезбедног коришћења интернета ДНЕВНО Интегрисана школа Нефункционална, сегментирана знања Дигитално писмени наставници Продубљивање дигиталног јаза између ученика и њихових наставника Избор:
 3. 3. Осврт на стање у информатици  Неефикасност реализације наставе кроз ТИО  застарелост програма из 2007.  школска спрема наставника и интерес деце  модуларност – неке теме ученик никад не сретне  понављање идентичних садржаја на различитим узрастима  Недостатак обавезности и континуитета  Хитност промене - фронтално увођење по свим нивоима  Повећање дигиталне писмености – због ИТ занимања али и свих, чак и занатских занимања која захтевају дигиталну писменост
 4. 4. Зашто баш ТИО?  Неопходност интервенције у смислу кориговања наставних садржаја предмета ТИО  Избегавање редундантности информатичких садржаја  Потреба да се предузетништву да простор  Повећање броја часова практичног рада ради евентуалне професионалне оријентације ка производним занимањима – развијање спретности и откривање склоности  50% генерације уписује занимања за тржиште рада која морају функционално да се повежу са наставом ТО (електротехника, машинство и обрада метала, обрада дрвета, грађевинарство, графичарство, пољопривреда, текстилство, трговина, угоститељство, личне услуге, саобраћај…)
 5. 5. ЗВКОВ-НПС, мај 2012. о ТИО  Савет сматра да је програм предмета потребно значајно изменити и осавременити. То је могуће учинити дефинисањем другачијих принципа, циљева и стандарда образовних постигнућа, на основу којих би се донео нови наставни план и програм  Потребно је другачије прићи задатку и прво анализирати предмете овога типа у образовним системима Европских земаља, а онда направити потпуно нови програм. Овај предмет би требало да развија предузетнички дух.  Значајно треба повећати део који се односи на информатичко образовање, с обзиром да не постоји други обавезан предмет у основној школи који ће подржати развој дигиталне писмености као једне од кључних компетенција савременог грађанина.
 6. 6. ЦИЉ промене коју предлажемо  Повећање нивоа дигиталне и информатичке писмености свих ученика  Повећање броја ИТ стручњака  развој алгоритамског начина мишљења у ОШ  сарадња образовног система и привреде из области ИТ-ја у гимназијама и ССШ  Задовољавање потреба привреде  повећање уписних квота на ИТ факултетима  смањење осипања у овој сфери универзитетског образовања
 7. 7. Како до циља?  Правни основ  Смернице за интеграцију ИКТ, НПС из 2013.  ЗВКОВ, НПС – расправа о стандардима ТИО, 2012.  Чланови РГ – јавни позив, наставници предмета, фак. професори, креатори образовних политика  Истраживање дигиталних компетенција уч. 8. раз.  Методика рада РГ – обука, литература, форуми, веб- конференције
 8. 8. Целовит поглед на предлог I – IV ОШ V –VIII ОШ I – IV СШ Од играчке до рачунара Информатика и рачунарство (обавезно) Гимназија (I, II, III, IV) Алг, начин мишљења и безбедност за све Техничко образовање (обавезно) Стручне школе (I) Интеграција ИКТ у друге предмете Интеграција ИКТ у друге предмете Тематска и пројектна настава, рад у дигиталном окружењу
 9. 9. Наставни план V 36 недеља VI 36 недеља VII 36 недеља VIII 34 недеље НПП свих предмета на бази 35 нед. + 30 ч. год. инф. на бази 35 нед. + 30 ч. год. инф. на бази 35 нед. + 30 ч. год. инф. на бази 33 нед. + 30 ч. год. инф. Не захтева отпуштања и запошљавања. Информатика и рачунарство из изборних прелази у обавезне, а ученици ће и даље имати на располагању остале изборне предмете – групе за изборне предмете неће смети више да буду „патуљасте“, већ да бројно одговарају броју одељења, тако да ће повећан прилив ученика на остале изборне предмете моћи да „покрију“ наставници који су и до сада држали друге изборне предмете. (Засновано на подацима из еЦенуса које су школе уносиле о броју група и ученика) Наставници свих предмета, 20 (18) часова своје годишње норме реализује тематски, пројектно, онлајн. Ово су часови које су изгубили у распореду због увођења информатике и рачунарства, али их не губе суштински већ их реализују на нов начин којим унапређују образовно-васпитни рад и интеграцију свих предмета у функционалну целину.
 10. 10. Неки налази истраживања – МПНТР и Институт за психологију Филозофског факултета  Скоро половина ученика никада код куће није користила ниједан програм за учење, више од трећине не користи имејл  78% испитаника никада није похађало предмет Од играчке до рачунара  Око 90% ученика мисле да су о рачунарима и интернету највише научили САМИ  69% ученика из узорка сложило се са тврдњом да им је градиво на које се односе нека питања из теста потпуно непознато Узорак случајан, стратификован према региону и величини места, 56 ОШ, 1014 ученика и ученица 8. разреда, 5. маја 2016. у 12 часова, електронски
 11. 11. Настава информатике: промена парадигме  Бесмисао изучавања конкретне технологије - значај овладавања концептима.  Информатичка компетенција и дигитална писменост ученика гради се кроз синергију корисничког и програмерског  Концепти се уче на основу постојећег искуства ученика  Интеграција школе кроз пројектну и тематску наставу  Јачање компетенција наставника неинформатичких предмета  У ССШ прати идеју основне школе  У гимназијама ојачавање алгоритамског начина размишљања и основа програмирања
 12. 12. Техничко образовање – информатичке технологије  Ништа од ИКТ није скроз укинуто – основне појмове и технику рада уче на информатици, применом „Нове парадигме“, а на ТО примењују научено р Премештено у ИР Остављено у ТО (исто као и до сада) Додато у ТО 5 Примена рачунара, рач. систем, ОС, обрада текста Једноставан програм за техничко цртање - основе (нпр Google Sketchup) 6 (ЦД, флеш меморија) снимање цртежа, штампач, интернет Техничко цртање – надоградња на градиво 5. раз, 3Д моделовање (нпр Google Sketchup, Envisioneer Express , MS Visio) – примена у арх. и грађ. 7 Израда презентација CAD, интерфејс-систем, управљање моделима помоћу рачунара. Рад са конструкторима на бази интерфејс- технологије – пр. у машинству Практично – управљање помоћу рачунара нпр. „Ардуино“, програмирање - управљање харвером 8 Рачунарске мреже, интернет, ел. пошта, Коришћење претх. савл. програма, израда тех. документације – пр. у електроници и електротехници Практично –симулација и програмирање ел. кола, рачунарске мреже – технички део (компоненте, повезивање, подешавања)
 13. 13. Техничко образовање:  Попуњавање часова који су се „ослободили“ - долазе нове теме:  Повећан број часова практичног рада  Предузетништво је проширивање теме Конструкторско моделовање и обухвата још практичног рада, планирање, пројекат, финансијску писменост  Кроз информатичке технологије повезани су сви садржаји који се односе на примену ИКТ у техници
 14. 14. План реализације - временска динамика  Од школске 2016/17.године:  Сви разреди првог циклуса ОШ  V разред другог циклуса  oстали разреди (VI.VII,VIII завршавају по програму по којем су започели, са препоруком иновирања појединих садржаја у складу са развојем технологије)  I и II гимназије  I средњих стручних школа
 15. 15. План реализације - људски ресурси и уџбеници  Уџбеници остају исти и користе се у комбинацији са онлајн платформом МПНТР-а за подршку наставницима и ученицима  видео-лекције, тестови и примери добре праксе из сфере визуелног програмирања  онлајн приручници за развој предузетничког духа  сви ови дигитални материјали већ постоје  Почетак постепеног преласка са штампаних на електронске уџбенике ИР (због природе предмета и образовног контакта наставника и ученика и ван школског времена)
 16. 16. План реализације - опремљеност школа 15 696 30 90 23 9 12 0 100 200 300 400 500 600 700 800 број школа Број школа са рачунарским кабинетима (по броју кабинета) 0 3 2 4 5 Више од 5 1
 17. 17. План реализације - опремљеност школа
 18. 18. План реализације - опремљеност школа  МТТТ и АМРЕС током 2016– безбедан интернет, бежичне мреже.  „Понеси свој уређај“ (BYOD)  1% (репрезентативног узорка) не поседује ниједан од уређаја (десктоп рачунар, лаптоп, таблет, “паметни” мобилни телефон), али 25% поседује чак четири уређаја!  Промена правилника о нормативима простора и опреме
 19. 19. План реализације - организација рада у школи  Промена правилника о норми непосредног рада са ученицима  Промена правилника о стручној спреми  Клизни распоред информатике и рачунарства  „нужно зло“ док се не стекну услови за законску промену недељног оптерећења или општу курикуларну реформу, што је вишегодишњи процес, задире у све предмете  Онлајн подршка наставницима за реализацију нових тема из техничког образовања, информаитке и рачунарства, реализацију тематске, интегративне и пројектне наставе
 20. 20. Предлог за усвајање од стране НПС-а:  Од играчке до рачунара (изборни)  Наставни план за други циклус ОО – раздвајање предмета  Информатика и рачунарство (обавезан)  Техничко образовање (обавезан)  Гимназија I, II  Стручне школе I Министарство:  Стручна упутства (алг. и безбедност, интеграција ИКТ, тематска и прој. настава, диг. окружење, реализација распореда)  Правилници  Платформа за размену наст. материјала (већ започето)
 21. 21. ЗА обавезну информатику и рачунарство, што пре. ПРОТИВ увођења новине, задржавање старог стања. Оспособљавање ученика за квалитетан живот у дигиталном добу Неконкурентне генерације, инфериорне у односу на вршњаке из ширег окружења Привредни раст Србије Неуважавање отворених захтева Српске привреде Барем 45 мин (и више) смисленог коришћења технологије НЕДЕЉНО 5-7 сати играња игрица и небезбедног коришћења интернета ДНЕВНО Интегрисана школа Нефункционална, сегментирана знања Дигитално писмени наставници Продубљивање дигиталног јаза између ученика и њихових наставника И још једном...

×