SlideShare a Scribd company logo
Завршни испит 2021/22.
Упис у средњу школу
• Полагањем завршног испита ученик стиче
право на упис у средњу школу;
• Успех на завршном испиту исказује се
бројем бодова освојених на три теста:
српски језик, математика и комбиновани
тест (укупно максимално 40 бодова);
• ВАЖНО: Да би ученик положио завршни
испит довољно је да приступи полагању.
Критеријуми
Рангирање ученика приликом уписа врши
се на основу:
1) Бодова остварених на основу успеха (макс. 60)
2) Бодова стечених на завршном испиту (макс. 40)
3) Резултата постигнутих на републичким и
међународним такмичењима у 8.разреду
4) ВАЖНО: За упис у специјализоване школе
УЗИМА СЕ У ОБЗИР и успех на пријемном испиту
1. Бодови остварени на основу
успеха
• Успех из 6., 7. и 8. разреда,
заокружен на две децимале и сабран,
множи се са 4.
Максималан број бодова на основу
успеха је 60.
(5,00 + 5,00 + 5,00)x4 =
15x4 = 60
2. Бодови са завршног теста
• Завршни испит траје три дана.
Максималан број бодова са
завршног испита је 40.
• Понедељак 27.6. -српски језик – макс. 13 бод
• Уторак 28.6. – математика – макс. 13 бодова
• Среда 29.6. – комбиновани тест – макс. 14
бодова
• На сваком тесту ученици имају по 20
питања а свако питање носи 1 бод.
• Освојен број бодова се прерачунава и
збраја са бодовима које ученик има на
основу успеха.
Бодови са прва два теста се множе са 0,65
Број бодова са трећег теста се множи са 0,7
3. Бодови са такмичења
• Републичка и међународна такмичења у
осмом разреду.
• Из предмета који се полажу на завршном
испиту из Календара такмичења МПНТР
• Појединачни пласман на републичком
1. место ... 6 бодова (међ. 12 бодова)
2. место ... 4 бода (међ. 10 бодова)
3. место ... 2 бода (међ. 8 бодова)
4. Пријемни испит
• Уметничке школе (музичка, балетска, школе
из ликовне области)
• Филолошка гимназија
• Математичка гимназија
• Одељења гимназије за ученике са посебним
способностима за физику, биологију, хемију,
математику, информатику, географију,
историју
• Билингвална одељења
Спортска гимназија
Спортска гимназија – доставља се потврда о
оствареним спортским резултатима из 8.
разреда (Спортски савез Србије) – без
пријемног
Пријава
• Пријава за полагање пријемног :
4.- 7.април – електронским путем
7. и 8. априла – у матичној ОШ
11.-15. април – у одабраној СШ
• Пријемни испит се полаже у одабраној
школи од 13.5. до 23.5. зависно од школе
• Прелиминарни резултати пријемних
испита до 25.5.2022. а коначни 26.5.2022.
Завршни испит
• Понедељак 27.6.2022. у 9 часова – српски
језик
• Уторак 28.6.2022. у 9 часова – математика
• Среда 29.6.2022. у 9 часова – комбиновани
тест
• Сваки ученик има своје место – редни број са
јединственог списка
• Сваки ученик мора имати ђачку књижицу са
овереном фотографијом и залепљеном
идентификационом шифром
Прилагођавање
• Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом
полажу завршни испит у складу са својим
моторичким и чулним могућностима и уз писану
сагласност родитеља/старатеља – посебна
просторија.
• Здравствену документацију (за прилагођавање)
родитељи подносе Окружној комисији, Захумска
14 – за Лекарску комисију до 10.6.2022. од 8-15
часова:
- упут педијатра за Окружну комисију Бгд
- фотокопија нове здравствене документације
Обрачун бодова
Укупан број бодова за упис =
(VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ +
0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ
+ бодови са такмичења
Сваки тест има 20 задатака а сваки задатак
носи по 1 бод
Опредељење ученика - жеље
• По објављивању коначног броја бодова
остварених на завршном тесту ученик
рачуна укупан број бодова за упис.
• Попуњавање листе жеља – школе и
профили – шифре из Конкурса
• Препорука: Минимум 10 а максимум 20
жеља
• Ново – Попуњавање жеља електронским
путем од стране родитеља
ВАЖНО!
• Право на рангирање ради уписа у
гимназију или стручну школу у
четворогодишњем трајању стиче ученик
који је остварио најмање 50 бодова по
основу успеха и завршног теста.
• Ученик који је уписао трогодишњи образовни
профил мора завршити школовање у том трајању
(не може променити образовни профил у току
школовања)
Предност
У случају истог броја бодова предност има
ученик који је:
• носилац Вукове дипломе
• освојио већи број бодова на такмичењима
• освојио већи укупан број бодова на
завршном тесту
Близанци
• Ако желе да упишу исту школу попуњавају
идентичну листу жеља
• Евидентирају се у матичној школи –
родитељ потписује сагласност
• Ако један од близанаца има мање од 50
бодова – не може у гимназију и
четвророгодишњу стручну школу
• Полажу пријемни испит оба близанца
Документација потребна за упис
• Извод из матичне књиге рођених-опционо
• Пријава – образац за упис у школу
• Сведочанство о завршеној ОШ
• Сведочанство 6.,7. и 8. разред
• Уверење о положеном завршном испиту
• Дипломе о освојеним наградама
• Лекарско уверење - опционо
Лекарско уверење
• Лекарско уверење је потребно за УПИС у
средњу школу, а не за полагање завршног
испита
• Добија се од ИЗАБРАНОГ ДОКТОРА
• Понети здравствену књижицу и формулар –
образац + 360,00 динара
• За упис у гимназије НИЈЕ потребно
лекарско уверење
Лекарско уверење
За издавање уверења потребно је :
• да је ученик ВАКЦИНИСАН
• да има лабораторијске анализе крви и
урина (не старије од шест месеци)
• обављен очни преглед (7. разред)
• образац лекарског уверења
• 360,00 динара на шалтеру диспанзера код
изабраног лекара
Лекарско уверење
• Саобраћајнa школa - Медицина рада – Баново
Брдо уз предходно достављен здравствени
картон
• Железничка школа- Железнички здравствени
центар у Савској
• Авио – техничка школа - Медицина рада Дома
здравља Нови Београд
• ГСП-Врачар – Медицина рада Дома здравља
Врачар
• Бродарска школа - Медицина рада Дома
здравља Савски венац
Предиспитне активности у ОШ
“Ђорђе Крстић”
• Пробни завршни испит 25. и 26. март
• Припремна настава за завршни испит
• Професионална орјентација
• Унос података о ученицима у јединствену
базу
• Упознавање са порталом Моја средња
школа
Припремна настава
• Од 13.6. до 24.6. 2022. – из свих предмета
који се полажу на завршном испиту
• По важећем распореду са малим
корекцијама
• Део часова припремне наставе је већ
реализован
• У сарадњи са ГО Чукарица од 12.марта
одржавају се бесплатни часови припремне
наставе из математике и српског језика у
нашој школи (субота и недеља)
• 25. и 26. марта 2022.
• Резултати теста:
Пробни тест
Одељење 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6
Српски језик
13,60 11,50 12,13 13,54 14,74 14,31
Математика
12,55 10,30 10,85 11,40 12,12 13,10
Комб. тест
15,29 14,07 14,18 13,28 14,22 14,71
Упоредно-пробни
Професионална орјентација
• Реализатор – стручни сарадници
• Програмом су обухваћени ученици који су
имали сагласност родитеља
• Педагог школе одржала 10 радионица у
оквиру 5 модула (Самоспознаја, Путеви
образовања, Прикупљање информација,
Реални сусрети, Коначна одлука)
• Презентација бројних средњих школа
Родитељ посматрач
• Савет родитеља може да донесе одлуку да
представници Савета родитеља учествују као
посматрачи
• Родитељи посматрачи не могу бити родитељи
ученика 8.разреда
• Савет именује највише ТРИ родитеља
посматрача
• Родитељи посматрачи потписују изјаву да су
упознати са процедуром и да неће ометати
испитни процес
Важни датуми
• Завршни : 27, 28, 29. јун
• Прелиминарни резултати: 1.јул
• Коначни резултати: 5.јул
• Предаја жеља први круг: 5. и 6. јул
• Упис први круг: 13. јул
• Предаја жеља други круг: 14. јул
• Упис други круг: 15. јул
Календар уписних активности
• Слободан за преузимање на страни
МПНТР и на порталу Моја средња школа
Детаљи о бодовима који су
били потребни прошле
године
Детаљи о потребним
документима за упис
Списак образовних профила
Календар уписних активности
Сви детаљи о ученику
Календар уписних активности
Информисање: На порталу МСШ,
у Конкурсу и Информатору
Моја средња школа
ЗАВРШНИ ИСПИТ
27.6. (понедељак) СРПСКИ ЈЕЗИК
28.6. (уторак) МАТЕМАТИКА
29. 6. (среда) КОМБИНОВАНИ ТЕСТ
Сваки тест ради се од
9,00 до 11,00 часова
Ученици долазе у 8,15
Матурско вече
• Четвртак 9.6.2022. од 19-24 часова
• У школској трпезарији
Испраћај осмака
• 10.6.2022. последњи наставни дан
• Припремна настава 13.6. до 24.6.2022.
Из безбедносних разлога
забрањено је уношење бакљи
и пиротехнике која може да
доведе до озлеђивања!

More Related Content

Similar to ZA RODITELJSKI PPT.pptx

Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016
Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016
Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016
vlasotince
 
Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016
Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016
Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016
vlasotince
 
Upis 2018-pp 02
Upis 2018-pp 02Upis 2018-pp 02
Upis 2018-pp 02
lazakostic
 
Upis u srednje škole 2018/2019
Upis u srednje škole 2018/2019Upis u srednje škole 2018/2019
Upis u srednje škole 2018/2019
OŠ "Milan Rakić"
 
Завршни испит
Завршни испитЗавршни испит
Завршни испит
Darko Vasilic
 
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
dragana41
 
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
VesnaDzinovic
 
1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda
1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda
1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda
Оливера Радивојевић Вељовић
 
Pravilnik o su iii l2012 b lajovic
Pravilnik o su iii l2012 b lajovicPravilnik o su iii l2012 b lajovic
Pravilnik o su iii l2012 b lajovic
Маја Радоман Цветићанин
 
Vodič za završni ispit
Vodič za završni ispitVodič za završni ispit
Vodič za završni ispit
Nadezda Petrovic
 
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godiniIzvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
phskola
 
Правилник о квалитету рада установе
Правилник о квалитету рада установеПравилник о квалитету рада установе
Правилник о квалитету рада установе
Bojana Bogojević
 
анализа након уписа у средње школе
анализа након уписа у средње школеанализа након уписа у средње школе
анализа након уписа у средње школе
olivera19
 
Правилник о упису у средњу школу
Правилник о упису у средњу школуПравилник о упису у средњу школу
Правилник о упису у средњу школу
Владимир Тодосијевић
 
Prof.razvoj kragujevac2018.01.02.
Prof.razvoj kragujevac2018.01.02.Prof.razvoj kragujevac2018.01.02.
Prof.razvoj kragujevac2018.01.02.
mayarct
 
Учимо као једно, растимо заједно
Учимо као једно, растимо заједноУчимо као једно, растимо заједно
Учимо као једно, растимо заједно
on line prezentacije
 
Sadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispita
Sadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispitaSadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispita
Sadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispita
Ljubica Lalić Profesorski Profil
 
Upis u srednje skole 2013 14.
Upis u srednje skole 2013 14.Upis u srednje skole 2013 14.
Upis u srednje skole 2013 14.
svetisava
 
Upis u srednje skole 2013 14.
Upis u srednje skole 2013 14.Upis u srednje skole 2013 14.
Upis u srednje skole 2013 14.Zorana Galic
 

Similar to ZA RODITELJSKI PPT.pptx (20)

Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016
Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016
Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016
 
Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016
Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016
Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016
 
Upis 2018-pp 02
Upis 2018-pp 02Upis 2018-pp 02
Upis 2018-pp 02
 
Upis u srednje škole 2018/2019
Upis u srednje škole 2018/2019Upis u srednje škole 2018/2019
Upis u srednje škole 2018/2019
 
Завршни испит
Завршни испитЗавршни испит
Завршни испит
 
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
 
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
 
1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda
1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda
1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda
 
Pravilnik o su iii l2012 b lajovic
Pravilnik o su iii l2012 b lajovicPravilnik o su iii l2012 b lajovic
Pravilnik o su iii l2012 b lajovic
 
Vodič za završni ispit
Vodič za završni ispitVodič za završni ispit
Vodič za završni ispit
 
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godiniIzvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
 
Правилник о квалитету рада установе
Правилник о квалитету рада установеПравилник о квалитету рада установе
Правилник о квалитету рада установе
 
анализа након уписа у средње школе
анализа након уписа у средње школеанализа након уписа у средње школе
анализа након уписа у средње школе
 
Правилник о упису у средњу школу
Правилник о упису у средњу школуПравилник о упису у средњу школу
Правилник о упису у средњу школу
 
Prof.razvoj kragujevac2018.01.02.
Prof.razvoj kragujevac2018.01.02.Prof.razvoj kragujevac2018.01.02.
Prof.razvoj kragujevac2018.01.02.
 
Учимо као једно, растимо заједно
Учимо као једно, растимо заједноУчимо као једно, растимо заједно
Учимо као једно, растимо заједно
 
Sadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispita
Sadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispitaSadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispita
Sadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispita
 
Upis u srednje skole 2013 14.
Upis u srednje skole 2013 14.Upis u srednje skole 2013 14.
Upis u srednje skole 2013 14.
 
Upis u srednje skole 2013 14.
Upis u srednje skole 2013 14.Upis u srednje skole 2013 14.
Upis u srednje skole 2013 14.
 
Zapisnik veca77
Zapisnik veca77Zapisnik veca77
Zapisnik veca77
 

More from Jelena Volarov

ZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
ZI i upis u srednje školeškolska uprava beogradZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
ZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
Jelena Volarov
 
Како о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацимаКако о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацима
Jelena Volarov
 
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledjeDunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Jelena Volarov
 
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinuObavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
Jelena Volarov
 
Projekat
ProjekatProjekat
Projekat
Jelena Volarov
 
O projektu
O projektuO projektu
O projektu
Jelena Volarov
 
Serbia interim
Serbia interimSerbia interim
Serbia interim
Jelena Volarov
 
ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"
Jelena Volarov
 
Belgrade
BelgradeBelgrade
Belgrade
Jelena Volarov
 
It odeljenja
It odeljenjaIt odeljenja
It odeljenja
Jelena Volarov
 
Osmi
OsmiOsmi
Sedmi
SedmiSedmi
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
Jelena Volarov
 
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
Jelena Volarov
 
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Jelena Volarov
 
Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8
Jelena Volarov
 
Geografija opštinsko 7
Geografija opštinsko 7Geografija opštinsko 7
Geografija opštinsko 7
Jelena Volarov
 
Udžbenici za 2016/17
Udžbenici za 2016/17Udžbenici za 2016/17
Udžbenici za 2016/17
Jelena Volarov
 
Vizualizacija školskog prostora
Vizualizacija školskog prostoraVizualizacija školskog prostora
Vizualizacija školskog prostora
Jelena Volarov
 
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred, Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
Jelena Volarov
 

More from Jelena Volarov (20)

ZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
ZI i upis u srednje školeškolska uprava beogradZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
ZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
 
Како о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацимаКако о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацима
 
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledjeDunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
 
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinuObavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
 
Projekat
ProjekatProjekat
Projekat
 
O projektu
O projektuO projektu
O projektu
 
Serbia interim
Serbia interimSerbia interim
Serbia interim
 
ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"
 
Belgrade
BelgradeBelgrade
Belgrade
 
It odeljenja
It odeljenjaIt odeljenja
It odeljenja
 
Osmi
OsmiOsmi
Osmi
 
Sedmi
SedmiSedmi
Sedmi
 
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
 
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
 
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
 
Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8
 
Geografija opštinsko 7
Geografija opštinsko 7Geografija opštinsko 7
Geografija opštinsko 7
 
Udžbenici za 2016/17
Udžbenici za 2016/17Udžbenici za 2016/17
Udžbenici za 2016/17
 
Vizualizacija školskog prostora
Vizualizacija školskog prostoraVizualizacija školskog prostora
Vizualizacija školskog prostora
 
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred, Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
 

ZA RODITELJSKI PPT.pptx

 • 2. Упис у средњу школу • Полагањем завршног испита ученик стиче право на упис у средњу школу; • Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на три теста: српски језик, математика и комбиновани тест (укупно максимално 40 бодова); • ВАЖНО: Да би ученик положио завршни испит довољно је да приступи полагању.
 • 3. Критеријуми Рангирање ученика приликом уписа врши се на основу: 1) Бодова остварених на основу успеха (макс. 60) 2) Бодова стечених на завршном испиту (макс. 40) 3) Резултата постигнутих на републичким и међународним такмичењима у 8.разреду 4) ВАЖНО: За упис у специјализоване школе УЗИМА СЕ У ОБЗИР и успех на пријемном испиту
 • 4. 1. Бодови остварени на основу успеха • Успех из 6., 7. и 8. разреда, заокружен на две децимале и сабран, множи се са 4. Максималан број бодова на основу успеха је 60. (5,00 + 5,00 + 5,00)x4 = 15x4 = 60
 • 5. 2. Бодови са завршног теста • Завршни испит траје три дана. Максималан број бодова са завршног испита је 40. • Понедељак 27.6. -српски језик – макс. 13 бод • Уторак 28.6. – математика – макс. 13 бодова • Среда 29.6. – комбиновани тест – макс. 14 бодова
 • 6. • На сваком тесту ученици имају по 20 питања а свако питање носи 1 бод. • Освојен број бодова се прерачунава и збраја са бодовима које ученик има на основу успеха. Бодови са прва два теста се множе са 0,65 Број бодова са трећег теста се множи са 0,7
 • 7. 3. Бодови са такмичења • Републичка и међународна такмичења у осмом разреду. • Из предмета који се полажу на завршном испиту из Календара такмичења МПНТР • Појединачни пласман на републичком 1. место ... 6 бодова (међ. 12 бодова) 2. место ... 4 бода (међ. 10 бодова) 3. место ... 2 бода (међ. 8 бодова)
 • 8. 4. Пријемни испит • Уметничке школе (музичка, балетска, школе из ликовне области) • Филолошка гимназија • Математичка гимназија • Одељења гимназије за ученике са посебним способностима за физику, биологију, хемију, математику, информатику, географију, историју • Билингвална одељења
 • 9. Спортска гимназија Спортска гимназија – доставља се потврда о оствареним спортским резултатима из 8. разреда (Спортски савез Србије) – без пријемног
 • 10. Пријава • Пријава за полагање пријемног : 4.- 7.април – електронским путем 7. и 8. априла – у матичној ОШ 11.-15. април – у одабраној СШ • Пријемни испит се полаже у одабраној школи од 13.5. до 23.5. зависно од школе • Прелиминарни резултати пријемних испита до 25.5.2022. а коначни 26.5.2022.
 • 11. Завршни испит • Понедељак 27.6.2022. у 9 часова – српски језик • Уторак 28.6.2022. у 9 часова – математика • Среда 29.6.2022. у 9 часова – комбиновани тест • Сваки ученик има своје место – редни број са јединственог списка • Сваки ученик мора имати ђачку књижицу са овереном фотографијом и залепљеном идентификационом шифром
 • 12. Прилагођавање • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу завршни испит у складу са својим моторичким и чулним могућностима и уз писану сагласност родитеља/старатеља – посебна просторија. • Здравствену документацију (за прилагођавање) родитељи подносе Окружној комисији, Захумска 14 – за Лекарску комисију до 10.6.2022. од 8-15 часова: - упут педијатра за Окружну комисију Бгд - фотокопија нове здравствене документације
 • 13. Обрачун бодова Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ + бодови са такмичења Сваки тест има 20 задатака а сваки задатак носи по 1 бод
 • 14. Опредељење ученика - жеље • По објављивању коначног броја бодова остварених на завршном тесту ученик рачуна укупан број бодова за упис. • Попуњавање листе жеља – школе и профили – шифре из Конкурса • Препорука: Минимум 10 а максимум 20 жеља • Ново – Попуњавање жеља електронским путем од стране родитеља
 • 15. ВАЖНО! • Право на рангирање ради уписа у гимназију или стручну школу у четворогодишњем трајању стиче ученик који је остварио најмање 50 бодова по основу успеха и завршног теста. • Ученик који је уписао трогодишњи образовни профил мора завршити школовање у том трајању (не може променити образовни профил у току школовања)
 • 16. Предност У случају истог броја бодова предност има ученик који је: • носилац Вукове дипломе • освојио већи број бодова на такмичењима • освојио већи укупан број бодова на завршном тесту
 • 17. Близанци • Ако желе да упишу исту школу попуњавају идентичну листу жеља • Евидентирају се у матичној школи – родитељ потписује сагласност • Ако један од близанаца има мање од 50 бодова – не може у гимназију и четвророгодишњу стручну школу • Полажу пријемни испит оба близанца
 • 18. Документација потребна за упис • Извод из матичне књиге рођених-опционо • Пријава – образац за упис у школу • Сведочанство о завршеној ОШ • Сведочанство 6.,7. и 8. разред • Уверење о положеном завршном испиту • Дипломе о освојеним наградама • Лекарско уверење - опционо
 • 19. Лекарско уверење • Лекарско уверење је потребно за УПИС у средњу школу, а не за полагање завршног испита • Добија се од ИЗАБРАНОГ ДОКТОРА • Понети здравствену књижицу и формулар – образац + 360,00 динара • За упис у гимназије НИЈЕ потребно лекарско уверење
 • 20. Лекарско уверење За издавање уверења потребно је : • да је ученик ВАКЦИНИСАН • да има лабораторијске анализе крви и урина (не старије од шест месеци) • обављен очни преглед (7. разред) • образац лекарског уверења • 360,00 динара на шалтеру диспанзера код изабраног лекара
 • 21. Лекарско уверење • Саобраћајнa школa - Медицина рада – Баново Брдо уз предходно достављен здравствени картон • Железничка школа- Железнички здравствени центар у Савској • Авио – техничка школа - Медицина рада Дома здравља Нови Београд • ГСП-Врачар – Медицина рада Дома здравља Врачар • Бродарска школа - Медицина рада Дома здравља Савски венац
 • 22. Предиспитне активности у ОШ “Ђорђе Крстић” • Пробни завршни испит 25. и 26. март • Припремна настава за завршни испит • Професионална орјентација • Унос података о ученицима у јединствену базу • Упознавање са порталом Моја средња школа
 • 23. Припремна настава • Од 13.6. до 24.6. 2022. – из свих предмета који се полажу на завршном испиту • По важећем распореду са малим корекцијама • Део часова припремне наставе је већ реализован • У сарадњи са ГО Чукарица од 12.марта одржавају се бесплатни часови припремне наставе из математике и српског језика у нашој школи (субота и недеља)
 • 24. • 25. и 26. марта 2022. • Резултати теста: Пробни тест Одељење 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 Српски језик 13,60 11,50 12,13 13,54 14,74 14,31 Математика 12,55 10,30 10,85 11,40 12,12 13,10 Комб. тест 15,29 14,07 14,18 13,28 14,22 14,71
 • 26. Професионална орјентација • Реализатор – стручни сарадници • Програмом су обухваћени ученици који су имали сагласност родитеља • Педагог школе одржала 10 радионица у оквиру 5 модула (Самоспознаја, Путеви образовања, Прикупљање информација, Реални сусрети, Коначна одлука) • Презентација бројних средњих школа
 • 27. Родитељ посматрач • Савет родитеља може да донесе одлуку да представници Савета родитеља учествују као посматрачи • Родитељи посматрачи не могу бити родитељи ученика 8.разреда • Савет именује највише ТРИ родитеља посматрача • Родитељи посматрачи потписују изјаву да су упознати са процедуром и да неће ометати испитни процес
 • 28. Важни датуми • Завршни : 27, 28, 29. јун • Прелиминарни резултати: 1.јул • Коначни резултати: 5.јул • Предаја жеља први круг: 5. и 6. јул • Упис први круг: 13. јул • Предаја жеља други круг: 14. јул • Упис други круг: 15. јул
 • 29. Календар уписних активности • Слободан за преузимање на страни МПНТР и на порталу Моја средња школа
 • 30. Детаљи о бодовима који су били потребни прошле године Детаљи о потребним документима за упис Списак образовних профила Календар уписних активности Сви детаљи о ученику Календар уписних активности Информисање: На порталу МСШ, у Конкурсу и Информатору
 • 32. ЗАВРШНИ ИСПИТ 27.6. (понедељак) СРПСКИ ЈЕЗИК 28.6. (уторак) МАТЕМАТИКА 29. 6. (среда) КОМБИНОВАНИ ТЕСТ Сваки тест ради се од 9,00 до 11,00 часова Ученици долазе у 8,15
 • 33. Матурско вече • Четвртак 9.6.2022. од 19-24 часова • У школској трпезарији
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38. Испраћај осмака • 10.6.2022. последњи наставни дан • Припремна настава 13.6. до 24.6.2022.
 • 39. Из безбедносних разлога забрањено је уношење бакљи и пиротехнике која може да доведе до озлеђивања!