SlideShare a Scribd company logo
Завршни испит 2018/19.
Упис у средњу школу
• Полагањем завршног испита ученик стиче
право на упис у средњу школу;
• Успех на завршном испиту исказује се
бројем бодова освојених на три теста:
српски језик, математика и комбиновани
тест (укупно максимално 40 бодова);
• ВАЖНО: Да би ученик положио завршни
испит довољно је да приступи полагању.
Критеријуми
Рангирање ученика приликом уписа врши
се на основу:
1) Бодова остварених на основу успеха (макс. 60)
2) Бодова стечених на завршном испиту (макс. 40)
3) Резултата постигнутих на републичким и
међународним такмичењима у 8.разреду
4) ВАЖНО: За упис у специјализоване школе
УЗИМА СЕ У ОБЗИР и успех на пријемном испиту
1. Бодови остварени на основу
успеха
• Успех из 6., 7. и 8. разреда,
заокружен на две децимале и сабран,
множи се са 4.
Максималан број бодова на основу
успеха је 60.
(5,00 + 5,00 + 5,00)x4 =
15x4 = 60
2. Бодови са завршног теста
• Завршни испит траје три дана.
Максималан број бодова са
завршног испита је 40.
• Понедељак 17.6. -српски језик – макс. 13 бод
• Уторак 18.6. – математика – макс. 13 бодова
• Среда 19.6. – комбиновани тест – макс. 14
бодова
• На сваком тесту ученици имају по 20
питања а свако питање носи 1 бод.
• Освојен број бодова се прерачунава и
збраја са бодовима које ученик има на
основу успеха.
Бодови са прва два теста се множе са 0,65
Број бодова са трећег теста се множи са 0,7
3. Бодови са такмичења
• Републичка и међународна такмичења у
осмом разреду.
• Из предмета који се полажу на завршном
испиту из Календара такмичења МПНТР
• Појединачни пласман на републичком
1. место ... 6 бодова (међ. 12 бодова)
2. место ... 4 бода (међ. 10 бодова)
3. место ... 2 бода (међ. 8 бодова)
4. Пријемни испит
• Уметничке школе (музичка, балетска, школе
из ликовне области)
• Филолошка гимназија/одељења
• Математичка гимназија/одељења
• Одељења гимназије за ученике са посебним
способностима за физику
• Спортска гимназија – доставља се потврда о
оствареним спортским резултатима из 8.
разреда – без пријемног
Ново – ИТ одељења
Одељења гимназије за ученике са посебним
способностима за рачунарство:
• Прва београдска гимназија
• Гимназија „Патријарх Павле“ (бивша 15.)
• Гимназија „Свети Сава“
• Седма београдска гимназија
• Земунска гимназија
• Шеста београдска гимназија
• Девета, осма и пета београдска гимназија –од ове
године
Ново – биологија и хемија
Одељења гимназије за ученике са посебним
способностима за биологију и хемију
• Пета београдска гимназија
• Осма београдска гимназија
Пријава од 14. до 17. маја
Пријемни 1. јуна
Пријава
• Пријава за полагање пријемног :
10.- 17.маја – детаљније у одабраној
средњој школи.
• Пријемни испит се полаже у одабраној
школи од 25.5. до 2.6.2018. зависно од
школе.
Завршни испит
• Понедељак 17.6.2019. у 9 часова – српски језик
• Уторак 18.6.2019. у 9 часова – математика
• Среда 19.6.2019. у 9 часова – комбиновани тест
• 2 просторије (ходник и трпезарија )
• Сваки ученик има своје место – редни број са
јединственог списка
• Сваки ученик мора имати ђачку књижицу са
овереном фотографијом и уписаном
шестоцифреном идентификационом шифром
Прилагођавање
• Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом
полажу завршни испит у складу са својим
моторичким и чулним могућностима и уз писану
сагласност родитеља/старатеља – посебна
просторија.
• Документацију родитељи подносе Окружној
комисији, Захумска 14 – за Лекарску комисију
(Упут педијатра насловљен ОК и фотокопија
лекарске документације) од 15.5.2019. од 8-15
часова канцеларија 312.
Обрачун бодова
Укупан број бодова за упис =
(VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ +
0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ
+ бодови са такмичења
Сваки тест има 20 задатака а сваки задатак
носи по 1 бод
Опредељење ученика - жеље
• По објављивању коначног броја бодова
остварених на завршном тесту ученик
рачуна укупан број бодова за упис.
• Попуњавање листе жеља – школе и
профили – шифре из Конкурса
• Препорука: Минимум 10 а максимум 20
жеља
ВАЖНО!
• Право на рангирање ради уписа у
гимназију или стручну школу у
четворогодишњем трајању стиче ученик
који је остварио најмање 50 бодова по
основу успеха и завршног теста.
• Ученик који је уписао трогодишњи образовни
профил мора завршити школовање у том трајању
(не може променити образовни профил у току
школовања)
Предност
У случају истог броја бодова предност има
ученик који је:
• носилац Вукове дипломе
• освојио већи број бодова на такмичењима
• освојио већи укупан број бодова на
завршном тесту
Близанци
• Ако желе да упишу исту школу попуњавају
идентичну листу жеља
• Евидентирају се у матичној школи –
родитељ потписује сагласност
• Ако један од близанаца има мање од 50
бодова – не може у гимназију и
четвророгодишњу стручну школу
• Полажу пријемни испит оба близанца
Документација потребна за упис
• Извод из матичне књиге рођених
• Пријава – образац за упис у школу
• Сведочанство о завршеној ОШ
• Сведочанство 6.,7. и 8. разред
• Уверење о положеном завршном испиту
• Дипломе о освојеним наградама
• Лекарско уверење - опционо
Лекарско уверење
• Лекарско уверење је потребно за УПИС у
средњу школу, а не за полагање завршног
испита
• Добија се од ИЗАБРАНОГ ДОКТОРА
• Понети здравствену књижицу и формулар –
образац + 360,00 динара
• За упис у гимназије НИЈЕ потребно
лекарско уверење
Лекарско уверење
За издавање уверења потребно је :
• да је ученик ВАКЦИНИСАН
• да има лабораторијске анализе крви и
урина (не старије од шест месеци)
• обављен очни преглед (7. разред)
• образац лекарског уверења
• 360,00 динара на шалтеру диспанзера код
изабраног лекара
Лекарско уверење
• Саобраћајнa школa - Медицина рада – Баново
Брдо уз предходно достављен здравствени
картон
• Железничка школа- Железнички здравствени
центар у Савској
• Авио – техничка школа - Медицина рада Дома
здравља Нови Београд
• ГСП-Врачар – Медицина рада Дома здравља
Врачар
• Бродарска школа - Медицина рада Дома
здравља Савски венац
Предиспитне активности у ОШ
“Ђорђе Крстић”
• Пробни завршни испит 12. и 13. април
• Припремна настава за завршни испит
• Професионална орјентација
• Унос података о ученицима у јединствену
базу
Припремна настава
• Од 3.6. до 14.6. 2019. – из свих предмета
који се полажу на завршном испиту
• По важећем распореду са малим
корекцијама
• До сада је одржано: историја (16 часова),
географија (1 час), српски (14 часова) и
биологија (1 час)
• 12. и 13. април 2019.
• Резултати теста:
Пробни тест
Одељење 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6
Српски језик 11,64 11 12,61 9 10,5 11,42
Математика 8,9 8,16 10,21 9,23 9,36 10,04
Комб. тест 12,22 11,77 13,27 11,84 11,09 12,30
Упоредно-пробни
Српски језик Математика Комбиновани
тест
11,80 10,07 11,40 2015/16.
12,00 10,04 10,47 2016/17.
12,65 8,89 10,71 2017/18.
11,03 9,37 12,08 2018/19.
Професионална орјентација
• Реализатор – школски педагог
• Програмом су обухваћени ученици који су
имали сагласност родитеља
• Педагог школе одржала 10 радионица у
оквиру 5 модула (Самоспознаја, Путеви
образовања, Прикупљање информација,
Реални сусрети, Коначна одлука)
• Презентација бројних средњих школа
Родитељ посматрач
• Савет родитеља може да донесе одлуку да
представници Савета родитеља учествују као
посматрачи
• Родитељи посматрачи не могу бити родитељи
ученика 8.разреда
• Савет именује највише ТРИ родитеља
посматрача
• Родитељи посматрачи потписују изјаву да су
упознати са процедуром и да неће ометати
испитни процес
Важни датуми
• Завршни : 17., 18, 19. јун
• Прелиминарни резултати: 21.јун
• Коначни резултати: 27.јун
• Предаја жеља: 28. и 29. јун
• Упис први круг: 8. и 9. јул
• Попуњавање жеља: 8. јул
• Упис други круг: 11. јул
Календар уписних активности
• Слободан за преузимање на страни
МПНТР
Правилник
• Појединости о упису прецизиране су
ПРАВИЛНИКОМ О УПИСУ УЧЕНИКА
У СРЕДЊУ ШКОЛУ
(Службени гласник РС, бр.23/18 и 30/19)
Детаљи о бодовима који су
били потребни прошле године
Информације на сајту школе
Детаљи о потребним
документима за упис
Списак образовних профила
Календар уписних активности
ИНФОРМАЦИЈЕ
• Сајт Министарства upis.mpn.gov.rs
ЗАВРШНИ ИСПИТ
17.6. (понедељак) СРПСКИ ЈЕЗИК
18.6. (уторак) МАТЕМАТИКА
19. 6. (среда) КОМБИНОВАНИ ТЕСТ
Сваки тест ради се од
9,00 до 11,00 часова
Ученици долазе у 8,15

More Related Content

Similar to Za roditeljski ppt

ZA RODITELJSKI PPT.pptx
ZA RODITELJSKI PPT.pptxZA RODITELJSKI PPT.pptx
ZA RODITELJSKI PPT.pptx
Jelena Volarov
 
Završni ispit i upis u srednje škole 2024
Završni ispit i upis u srednje škole 2024Završni ispit i upis u srednje škole 2024
Završni ispit i upis u srednje škole 2024
Jelena Volarov
 
završni ispit 2023.pptx
završni ispit 2023.pptxzavršni ispit 2023.pptx
završni ispit 2023.pptx
Jelena Volarov
 
VODIČ ZA UČENIKE informator za upis u srednje škole
VODIČ ZA UČENIKE informator za upis u srednje školeVODIČ ZA UČENIKE informator za upis u srednje škole
VODIČ ZA UČENIKE informator za upis u srednje školeSrednja skola KRUG , Novi Sad
 
Upis 2018-pp 02
Upis 2018-pp 02Upis 2018-pp 02
Upis 2018-pp 02
lazakostic
 
Upis u srednje škole 2018/2019
Upis u srednje škole 2018/2019Upis u srednje škole 2018/2019
Upis u srednje škole 2018/2019
OŠ "Milan Rakić"
 
Vodič za završni ispit
Vodič za završni ispitVodič za završni ispit
Vodič za završni ispit
Nadezda Petrovic
 
Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016
Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016
Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016
vlasotince
 
Publikacija2016 17 Gimnayija Ivanjica
Publikacija2016 17 Gimnayija IvanjicaPublikacija2016 17 Gimnayija Ivanjica
Publikacija2016 17 Gimnayija Ivanjica
Akademija Filipovic
 
1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda
1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda
1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda
Оливера Радивојевић Вељовић
 
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
VesnaDzinovic
 
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
dragana41
 
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godiniIzvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
phskola
 
Правилник о упису у средњу школу
Правилник о упису у средњу школуПравилник о упису у средњу школу
Правилник о упису у средњу школу
Владимир Тодосијевић
 
Takmicenje Dabar 2016 - Satnica Nis
Takmicenje Dabar 2016 - Satnica NisTakmicenje Dabar 2016 - Satnica Nis
Takmicenje Dabar 2016 - Satnica Nis
NašaŠkola.Net
 
Правилник о квалитету рада установе
Правилник о квалитету рада установеПравилник о квалитету рада установе
Правилник о квалитету рада установе
Bojana Bogojević
 
Pravilnik o su iii l2012 b lajovic
Pravilnik o su iii l2012 b lajovicPravilnik o su iii l2012 b lajovic
Pravilnik o su iii l2012 b lajovic
Маја Радоман Цветићанин
 

Similar to Za roditeljski ppt (20)

ZA RODITELJSKI PPT.pptx
ZA RODITELJSKI PPT.pptxZA RODITELJSKI PPT.pptx
ZA RODITELJSKI PPT.pptx
 
Završni ispit i upis u srednje škole 2024
Završni ispit i upis u srednje škole 2024Završni ispit i upis u srednje škole 2024
Završni ispit i upis u srednje škole 2024
 
završni ispit 2023.pptx
završni ispit 2023.pptxzavršni ispit 2023.pptx
završni ispit 2023.pptx
 
VODIČ ZA UČENIKE informator za upis u srednje škole
VODIČ ZA UČENIKE informator za upis u srednje školeVODIČ ZA UČENIKE informator za upis u srednje škole
VODIČ ZA UČENIKE informator za upis u srednje škole
 
Upis 2018-pp 02
Upis 2018-pp 02Upis 2018-pp 02
Upis 2018-pp 02
 
Upis u srednje škole 2018/2019
Upis u srednje škole 2018/2019Upis u srednje škole 2018/2019
Upis u srednje škole 2018/2019
 
Vodič za završni ispit
Vodič za završni ispitVodič za završni ispit
Vodič za završni ispit
 
Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016
Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016
Priprema dezurnih nastavnika za zi 2016
 
Publikacija2016 17 Gimnayija Ivanjica
Publikacija2016 17 Gimnayija IvanjicaPublikacija2016 17 Gimnayija Ivanjica
Publikacija2016 17 Gimnayija Ivanjica
 
1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda
1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda
1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda
 
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
 
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
 
Zapisnik veca77
Zapisnik veca77Zapisnik veca77
Zapisnik veca77
 
Zapisnik veca77
Zapisnik veca77Zapisnik veca77
Zapisnik veca77
 
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godiniIzvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
 
Правилник о упису у средњу школу
Правилник о упису у средњу школуПравилник о упису у средњу школу
Правилник о упису у средњу школу
 
Takmicenje Dabar 2016 - Satnica Nis
Takmicenje Dabar 2016 - Satnica NisTakmicenje Dabar 2016 - Satnica Nis
Takmicenje Dabar 2016 - Satnica Nis
 
Upis2012 MPN Konkurs 18-04-2012
Upis2012 MPN Konkurs 18-04-2012Upis2012 MPN Konkurs 18-04-2012
Upis2012 MPN Konkurs 18-04-2012
 
Правилник о квалитету рада установе
Правилник о квалитету рада установеПравилник о квалитету рада установе
Правилник о квалитету рада установе
 
Pravilnik o su iii l2012 b lajovic
Pravilnik o su iii l2012 b lajovicPravilnik o su iii l2012 b lajovic
Pravilnik o su iii l2012 b lajovic
 

More from Jelena Volarov

ZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
ZI i upis u srednje školeškolska uprava beogradZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
ZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
Jelena Volarov
 
Како о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацимаКако о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацима
Jelena Volarov
 
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledjeDunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Jelena Volarov
 
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinuObavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
Jelena Volarov
 
Projekat
ProjekatProjekat
Projekat
Jelena Volarov
 
O projektu
O projektuO projektu
O projektu
Jelena Volarov
 
Serbia interim
Serbia interimSerbia interim
Serbia interim
Jelena Volarov
 
ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"
Jelena Volarov
 
Belgrade
BelgradeBelgrade
Belgrade
Jelena Volarov
 
It odeljenja
It odeljenjaIt odeljenja
It odeljenja
Jelena Volarov
 
Osmi
OsmiOsmi
Sedmi
SedmiSedmi
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
Jelena Volarov
 
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
Jelena Volarov
 
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Jelena Volarov
 
Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8
Jelena Volarov
 
Geografija opštinsko 7
Geografija opštinsko 7Geografija opštinsko 7
Geografija opštinsko 7
Jelena Volarov
 
Udžbenici za 2016/17
Udžbenici za 2016/17Udžbenici za 2016/17
Udžbenici za 2016/17
Jelena Volarov
 
Vizualizacija školskog prostora
Vizualizacija školskog prostoraVizualizacija školskog prostora
Vizualizacija školskog prostora
Jelena Volarov
 
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred, Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
Jelena Volarov
 

More from Jelena Volarov (20)

ZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
ZI i upis u srednje školeškolska uprava beogradZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
ZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
 
Како о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацимаКако о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацима
 
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledjeDunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
 
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinuObavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
 
Projekat
ProjekatProjekat
Projekat
 
O projektu
O projektuO projektu
O projektu
 
Serbia interim
Serbia interimSerbia interim
Serbia interim
 
ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"
 
Belgrade
BelgradeBelgrade
Belgrade
 
It odeljenja
It odeljenjaIt odeljenja
It odeljenja
 
Osmi
OsmiOsmi
Osmi
 
Sedmi
SedmiSedmi
Sedmi
 
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
 
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
 
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
 
Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8
 
Geografija opštinsko 7
Geografija opštinsko 7Geografija opštinsko 7
Geografija opštinsko 7
 
Udžbenici za 2016/17
Udžbenici za 2016/17Udžbenici za 2016/17
Udžbenici za 2016/17
 
Vizualizacija školskog prostora
Vizualizacija školskog prostoraVizualizacija školskog prostora
Vizualizacija školskog prostora
 
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred, Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
 

Za roditeljski ppt

 • 2. Упис у средњу школу • Полагањем завршног испита ученик стиче право на упис у средњу школу; • Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на три теста: српски језик, математика и комбиновани тест (укупно максимално 40 бодова); • ВАЖНО: Да би ученик положио завршни испит довољно је да приступи полагању.
 • 3. Критеријуми Рангирање ученика приликом уписа врши се на основу: 1) Бодова остварених на основу успеха (макс. 60) 2) Бодова стечених на завршном испиту (макс. 40) 3) Резултата постигнутих на републичким и међународним такмичењима у 8.разреду 4) ВАЖНО: За упис у специјализоване школе УЗИМА СЕ У ОБЗИР и успех на пријемном испиту
 • 4. 1. Бодови остварени на основу успеха • Успех из 6., 7. и 8. разреда, заокружен на две децимале и сабран, множи се са 4. Максималан број бодова на основу успеха је 60. (5,00 + 5,00 + 5,00)x4 = 15x4 = 60
 • 5. 2. Бодови са завршног теста • Завршни испит траје три дана. Максималан број бодова са завршног испита је 40. • Понедељак 17.6. -српски језик – макс. 13 бод • Уторак 18.6. – математика – макс. 13 бодова • Среда 19.6. – комбиновани тест – макс. 14 бодова
 • 6. • На сваком тесту ученици имају по 20 питања а свако питање носи 1 бод. • Освојен број бодова се прерачунава и збраја са бодовима које ученик има на основу успеха. Бодови са прва два теста се множе са 0,65 Број бодова са трећег теста се множи са 0,7
 • 7. 3. Бодови са такмичења • Републичка и међународна такмичења у осмом разреду. • Из предмета који се полажу на завршном испиту из Календара такмичења МПНТР • Појединачни пласман на републичком 1. место ... 6 бодова (међ. 12 бодова) 2. место ... 4 бода (међ. 10 бодова) 3. место ... 2 бода (међ. 8 бодова)
 • 8. 4. Пријемни испит • Уметничке школе (музичка, балетска, школе из ликовне области) • Филолошка гимназија/одељења • Математичка гимназија/одељења • Одељења гимназије за ученике са посебним способностима за физику • Спортска гимназија – доставља се потврда о оствареним спортским резултатима из 8. разреда – без пријемног
 • 9. Ново – ИТ одељења Одељења гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство: • Прва београдска гимназија • Гимназија „Патријарх Павле“ (бивша 15.) • Гимназија „Свети Сава“ • Седма београдска гимназија • Земунска гимназија • Шеста београдска гимназија • Девета, осма и пета београдска гимназија –од ове године
 • 10. Ново – биологија и хемија Одељења гимназије за ученике са посебним способностима за биологију и хемију • Пета београдска гимназија • Осма београдска гимназија Пријава од 14. до 17. маја Пријемни 1. јуна
 • 11. Пријава • Пријава за полагање пријемног : 10.- 17.маја – детаљније у одабраној средњој школи. • Пријемни испит се полаже у одабраној школи од 25.5. до 2.6.2018. зависно од школе.
 • 12. Завршни испит • Понедељак 17.6.2019. у 9 часова – српски језик • Уторак 18.6.2019. у 9 часова – математика • Среда 19.6.2019. у 9 часова – комбиновани тест • 2 просторије (ходник и трпезарија ) • Сваки ученик има своје место – редни број са јединственог списка • Сваки ученик мора имати ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаном шестоцифреном идентификационом шифром
 • 13. Прилагођавање • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу завршни испит у складу са својим моторичким и чулним могућностима и уз писану сагласност родитеља/старатеља – посебна просторија. • Документацију родитељи подносе Окружној комисији, Захумска 14 – за Лекарску комисију (Упут педијатра насловљен ОК и фотокопија лекарске документације) од 15.5.2019. од 8-15 часова канцеларија 312.
 • 14. Обрачун бодова Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ + бодови са такмичења Сваки тест има 20 задатака а сваки задатак носи по 1 бод
 • 15. Опредељење ученика - жеље • По објављивању коначног броја бодова остварених на завршном тесту ученик рачуна укупан број бодова за упис. • Попуњавање листе жеља – школе и профили – шифре из Конкурса • Препорука: Минимум 10 а максимум 20 жеља
 • 16. ВАЖНО! • Право на рангирање ради уписа у гимназију или стручну школу у четворогодишњем трајању стиче ученик који је остварио најмање 50 бодова по основу успеха и завршног теста. • Ученик који је уписао трогодишњи образовни профил мора завршити школовање у том трајању (не може променити образовни профил у току школовања)
 • 17. Предност У случају истог броја бодова предност има ученик који је: • носилац Вукове дипломе • освојио већи број бодова на такмичењима • освојио већи укупан број бодова на завршном тесту
 • 18. Близанци • Ако желе да упишу исту школу попуњавају идентичну листу жеља • Евидентирају се у матичној школи – родитељ потписује сагласност • Ако један од близанаца има мање од 50 бодова – не може у гимназију и четвророгодишњу стручну школу • Полажу пријемни испит оба близанца
 • 19. Документација потребна за упис • Извод из матичне књиге рођених • Пријава – образац за упис у школу • Сведочанство о завршеној ОШ • Сведочанство 6.,7. и 8. разред • Уверење о положеном завршном испиту • Дипломе о освојеним наградама • Лекарско уверење - опционо
 • 20. Лекарско уверење • Лекарско уверење је потребно за УПИС у средњу школу, а не за полагање завршног испита • Добија се од ИЗАБРАНОГ ДОКТОРА • Понети здравствену књижицу и формулар – образац + 360,00 динара • За упис у гимназије НИЈЕ потребно лекарско уверење
 • 21. Лекарско уверење За издавање уверења потребно је : • да је ученик ВАКЦИНИСАН • да има лабораторијске анализе крви и урина (не старије од шест месеци) • обављен очни преглед (7. разред) • образац лекарског уверења • 360,00 динара на шалтеру диспанзера код изабраног лекара
 • 22. Лекарско уверење • Саобраћајнa школa - Медицина рада – Баново Брдо уз предходно достављен здравствени картон • Железничка школа- Железнички здравствени центар у Савској • Авио – техничка школа - Медицина рада Дома здравља Нови Београд • ГСП-Врачар – Медицина рада Дома здравља Врачар • Бродарска школа - Медицина рада Дома здравља Савски венац
 • 23. Предиспитне активности у ОШ “Ђорђе Крстић” • Пробни завршни испит 12. и 13. април • Припремна настава за завршни испит • Професионална орјентација • Унос података о ученицима у јединствену базу
 • 24. Припремна настава • Од 3.6. до 14.6. 2019. – из свих предмета који се полажу на завршном испиту • По важећем распореду са малим корекцијама • До сада је одржано: историја (16 часова), географија (1 час), српски (14 часова) и биологија (1 час)
 • 25. • 12. и 13. април 2019. • Резултати теста: Пробни тест Одељење 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 Српски језик 11,64 11 12,61 9 10,5 11,42 Математика 8,9 8,16 10,21 9,23 9,36 10,04 Комб. тест 12,22 11,77 13,27 11,84 11,09 12,30
 • 26. Упоредно-пробни Српски језик Математика Комбиновани тест 11,80 10,07 11,40 2015/16. 12,00 10,04 10,47 2016/17. 12,65 8,89 10,71 2017/18. 11,03 9,37 12,08 2018/19.
 • 27. Професионална орјентација • Реализатор – школски педагог • Програмом су обухваћени ученици који су имали сагласност родитеља • Педагог школе одржала 10 радионица у оквиру 5 модула (Самоспознаја, Путеви образовања, Прикупљање информација, Реални сусрети, Коначна одлука) • Презентација бројних средњих школа
 • 28. Родитељ посматрач • Савет родитеља може да донесе одлуку да представници Савета родитеља учествују као посматрачи • Родитељи посматрачи не могу бити родитељи ученика 8.разреда • Савет именује највише ТРИ родитеља посматрача • Родитељи посматрачи потписују изјаву да су упознати са процедуром и да неће ометати испитни процес
 • 29. Важни датуми • Завршни : 17., 18, 19. јун • Прелиминарни резултати: 21.јун • Коначни резултати: 27.јун • Предаја жеља: 28. и 29. јун • Упис први круг: 8. и 9. јул • Попуњавање жеља: 8. јул • Упис други круг: 11. јул
 • 30. Календар уписних активности • Слободан за преузимање на страни МПНТР
 • 31. Правилник • Појединости о упису прецизиране су ПРАВИЛНИКОМ О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ (Службени гласник РС, бр.23/18 и 30/19)
 • 32. Детаљи о бодовима који су били потребни прошле године Информације на сајту школе Детаљи о потребним документима за упис Списак образовних профила Календар уписних активности
 • 34. ЗАВРШНИ ИСПИТ 17.6. (понедељак) СРПСКИ ЈЕЗИК 18.6. (уторак) МАТЕМАТИКА 19. 6. (среда) КОМБИНОВАНИ ТЕСТ Сваки тест ради се од 9,00 до 11,00 часова Ученици долазе у 8,15