SlideShare a Scribd company logo
Завршни испит 2023.
Упис у средњу школу
• Полагањем завршног испита ученик стиче
право на упис у средњу школу;
• Успех на завршном испиту исказује се
бројем бодова освојених на три теста:
српски језик, математика и изабрани тест
(укупно максимално 40 бодова);
• ВАЖНО: Да би ученик положио завршни
испит довољно је да приступи полагању.
Критеријуми
Рангирање ученика приликом уписа врши
се на основу:
1) Бодова остварених на основу успеха (макс. 60)
2) Бодова стечених на завршном испиту (макс. 40)
3) Резултата постигнутих на републичким и
међународним такмичењима у 8.разреду
4) ВАЖНО: За упис у специјализоване школе
УЗИМА СЕ У ОБЗИР и успех на пријемном испиту
1. Бодови остварени на основу
успеха
• Успех из 6., 7. и 8. разреда,
заокружен на две децимале и сабран,
множи се са 4.
Максималан број бодова на основу
успеха је 60.
(5,00 + 5,00 + 5,00)x4 =
15x4 = 60
2. Бодови са завршног теста
• Завршни испит траје три дана.
Максималан број бодова са
завршног испита је 40.
• Среда 21.6. -српски језик – макс. 14 бод
• Четвртак 22.6. – математика – макс. 14
бодова
• Петак 23.6. – изабрани тест – макс. 12 бодова
• На сваком тесту ученици имају по 20
питања а свако питање носи 1 бод.
• Освојен број бодова се прерачунава и
збраја са бодовима које ученик има на
основу успеха.
Бодови са прва два теста се множе са 0,7
Број бодова са трећег теста се множи са 0,6
3. Бодови са такмичења
• Републичка и међународна такмичења у
осмом разреду.
• Из предмета који се полажу на завршном
испиту из Календара такмичења МПНТР
• Појединачни пласман на републичком
1. место ... 6 бодова (међ. 12 бодова)
2. место ... 4 бода (међ. 10 бодова)
3. место ... 2 бода (међ. 8 бодова)
4. Пријемни испит
• Уметничке школе (музичка, балетска, школе
из ликовне области)
• Филолошка гимназија
• Математичка гимназија
• Одељења гимназије за ученике са посебним
способностима за физику, биологију, хемију,
математику, информатику, географију,
историју
• Билингвална одељења
Спортска гимназија
Спортска гимназија – доставља се потврда о
оствареним спортским резултатима из 8.
разреда (Спортски савез Србије) – без
пријемног
Пријава
• Пријава за полагање пријемног :
18.- 24.април – електронским путем
21. и 24. априла – у матичној ОШ
• Пријемни испит се полаже у одабраној
школи од 12.5. до 21.5. зависно од школе
• Прелиминарни резултати пријемних
испита до 15.5.2023. а коначни до
24.5.2023.
Завршни испит
• Среда 21.6.2023. у 9 часова – српски језик
• Четвртак 22.6.2023. у 9 часова – математика
• Петак 23.6.2023. у 9 часова – изабрани тест
• Сваки ученик има своје место – редни број са
јединственог списка
• Сваки ученик мора имати ђачку књижицу са
овереном фотографијом и залепљеном
идентификационом шифром
Прилагођавање
• Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом
полажу завршни испит у складу са својим
моторичким и чулним могућностима и уз писану
сагласност родитеља/старатеља – посебна
просторија.
• Здравствену документацију (за прилагођавање)
родитељи подносе Окружној комисији, Захумска
14 – за Лекарску комисију од 20.4.2023. у
периоду од 8-15 часова:
- упут педијатра за Окружну комисију Бгд
- фотокопија нове здравствене документације
Обрачун бодова
Укупан број бодова за упис =
(VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,7 ∙ СЈ +
0,7 ∙ МА + 0,6 ∙ ИТ
+ бодови са такмичења
Сваки тест има 20 задатака а сваки задатак
носи по 1 бод
Опредељење ученика - жеље
• По објављивању коначног броја бодова
остварених на завршном тесту ученик
рачуна укупан број бодова за упис.
• Попуњавање листе жеља – школе и
профили – шифре из Конкурса
• Препорука: Минимум 10 а максимум 20
жеља
• Попуњавање жеља електронским путем
од стране родитеља (29.6. и 30.6.)
ВАЖНО!
• Право на рангирање ради уписа у
гимназију или стручну школу у
четворогодишњем трајању стиче ученик
који је остварио најмање 50 бодова по
основу успеха и завршног теста.
• Ученик који је уписао трогодишњи образовни
профил мора завршити школовање у том трајању
(не може променити образовни профил у току
школовања)
Предност
У случају истог броја бодова предност има
ученик који је:
• носилац Вукове дипломе
• освојио већи број бодова на такмичењима
• освојио већи укупан број бодова на
завршном тесту
Близанци
• Ако желе да упишу исту школу попуњавају
идентичну листу жеља
• Евидентирају се у матичној школи –
родитељ потписује сагласност
• Ако један од близанаца има мање од 50
бодова – не може у гимназију и
четвророгодишњу стручну школу
• Полажу пријемни испит оба близанца
Документација потребна за упис
• Извод из матичне књиге рођених-опционо
• Пријава – образац за упис у школу
• Сведочанство о завршеној ОШ
• Сведочанство 6.,7. и 8. разред
• Уверење о положеном завршном испиту
• Дипломе о освојеним наградама
• Лекарско уверење - опционо
Лекарско уверење
• Лекарско уверење је потребно за УПИС у средњу
школу, а не за полагање завршног испита
• Добија се од ИЗАБРАНОГ ДОКТОРА
• Понети здравствену књижицу и формулар –
образац + 360,00 динара
• За упис у гимназије НИЈЕ потребно лекарско
уверење
• Лекарско уверење узимате НАКОН објављене
расподеле!
Лекарско уверење
За издавање уверења потребно је :
• да је ученик ВАКЦИНИСАН
• да има лабораторијске анализе крви и
урина (не старије од шест месеци)
• обављен очни преглед (7. разред)
• образац лекарског уверења
• 360,00 динара на шалтеру диспанзера код
изабраног лекара
Лекарско уверење
• Саобраћајнa школa - Медицина рада – Баново
Брдо уз предходно достављен здравствени
картон
• Железничка школа- Железнички здравствени
центар у Савској
• Авио – техничка школа - Медицина рада Дома
здравља Нови Београд
• ГСП-Врачар – Медицина рада Дома здравља
Врачар
• Бродарска школа - Медицина рада Дома
здравља Савски венац
Предиспитне активности у ОШ
“Ђорђе Крстић”
• Пробни завршни испит 24. и 25. март
• Припремна настава за завршни испит
• Професионална орјентација
• Унос података о ученицима у јединствену
базу
• Упознавање са порталом Моја средња
школа
Припремна настава
• Од 7.6. до 20.6. 2023. – из свих предмета
који се полажу на завршном испиту
• По важећем распореду са малим
корекцијама
• Део часова припремне наставе је већ
реализован
• У сарадњи са ГО Чукарица од 11.марта
одржавају се бесплатни часови припремне
наставе из математике и српског језика у
нашој школи (субота и недеља)
• 24. и 25. марта 2023.
• Резултати теста:
Пробни тест
Одељење 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6
Српски језик
12,26 14,46 12,20 12,20 13,06 10,05
Математика
12,73 13,82 11,28 10,8 12,4 9,70
Упоредно-пробни
Српски језик Математика Биологија
52 ученика
Географија
50 ученика
Историја
24 ученика
Физика
11 ученика
Хемија
6 ученика
12,45
11,79 14,20 14,81 12,97 13,30 10,92
Школска 2022/23
13,11
Родитељ посматрач
• Савет родитеља може да донесе одлуку да
представници Савета родитеља учествују као
посматрачи
• Родитељи посматрачи не могу бити родитељи
ученика 8.разреда
• Савет именује највише ТРИ родитеља
посматрача
• Родитељи посматрачи потписују изјаву да су
упознати са процедуром и да неће ометати
испитни процес
Упис 2022
Већина ученика упише неку од прве
три жеље (83,33% у 2022.)
Важни датуми
• Завршни : 21, 22, 23. јун
• Прелиминарни резултати: 25.6.
• Коначни резултати: 28.6.
• Предаја жеља први круг: 29. и 30.6.
• Упис први круг: 3. 7.
• Предаја жеља други круг: 3. 7.
• Упис други круг: 5. 7.
Календар уписних активности
• Слободан за преузимање на страни
МПНТР и на порталу Моја средња школа
Детаљи о бодовима који су
били потребни прошле
године
Детаљи о потребним
документима за упис
Списак образовних профила
Календар уписних активности
Сви детаљи о ученику
Календар уписних активности
Информисање: На порталу МСШ,
у Конкурсу и Информатору
ЗАВРШНИ ИСПИТ
21.6. (среда) СРПСКИ ЈЕЗИК
22.6. (четвртак) МАТЕМАТИКА
23. 6. (петак) ИЗАБРАНИ ТЕСТ
Сваки тест ради се од
9,00 до 11,00 часова
Ученици долазе у 8,15

More Related Content

Similar to završni ispit 2023.pptx

Upis 2018-pp 02
Upis 2018-pp 02Upis 2018-pp 02
Upis 2018-pp 02
lazakostic
 
Upis u srednje škole 2018/2019
Upis u srednje škole 2018/2019Upis u srednje škole 2018/2019
Upis u srednje škole 2018/2019
OŠ "Milan Rakić"
 
Завршни испит
Завршни испитЗавршни испит
Завршни испит
Darko Vasilic
 
Правилник о упису у средњу школу
Правилник о упису у средњу школуПравилник о упису у средњу школу
Правилник о упису у средњу школу
Владимир Тодосијевић
 
Sadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispita
Sadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispitaSadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispita
Sadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispita
Ljubica Lalić Profesorski Profil
 
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
dragana41
 
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
VesnaDzinovic
 
VODIČ ZA UČENIKE informator za upis u srednje škole
VODIČ ZA UČENIKE informator za upis u srednje školeVODIČ ZA UČENIKE informator za upis u srednje škole
VODIČ ZA UČENIKE informator za upis u srednje školeSrednja skola KRUG , Novi Sad
 
1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda
1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda
1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda
Оливера Радивојевић Вељовић
 
Upis u srednje skole 2013 14.
Upis u srednje skole 2013 14.Upis u srednje skole 2013 14.
Upis u srednje skole 2013 14.
svetisava
 
Upis u srednje skole 2013 14.
Upis u srednje skole 2013 14.Upis u srednje skole 2013 14.
Upis u srednje skole 2013 14.Zorana Galic
 

Similar to završni ispit 2023.pptx (11)

Upis 2018-pp 02
Upis 2018-pp 02Upis 2018-pp 02
Upis 2018-pp 02
 
Upis u srednje škole 2018/2019
Upis u srednje škole 2018/2019Upis u srednje škole 2018/2019
Upis u srednje škole 2018/2019
 
Завршни испит
Завршни испитЗавршни испит
Завршни испит
 
Правилник о упису у средњу школу
Правилник о упису у средњу школуПравилник о упису у средњу школу
Правилник о упису у средњу школу
 
Sadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispita
Sadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispitaSadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispita
Sadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispita
 
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
 
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
 
VODIČ ZA UČENIKE informator za upis u srednje škole
VODIČ ZA UČENIKE informator za upis u srednje školeVODIČ ZA UČENIKE informator za upis u srednje škole
VODIČ ZA UČENIKE informator za upis u srednje škole
 
1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda
1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda
1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda
 
Upis u srednje skole 2013 14.
Upis u srednje skole 2013 14.Upis u srednje skole 2013 14.
Upis u srednje skole 2013 14.
 
Upis u srednje skole 2013 14.
Upis u srednje skole 2013 14.Upis u srednje skole 2013 14.
Upis u srednje skole 2013 14.
 

More from Jelena Volarov

ZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
ZI i upis u srednje školeškolska uprava beogradZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
ZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
Jelena Volarov
 
Како о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацимаКако о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацима
Jelena Volarov
 
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledjeDunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Jelena Volarov
 
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinuObavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
Jelena Volarov
 
Projekat
ProjekatProjekat
Projekat
Jelena Volarov
 
O projektu
O projektuO projektu
O projektu
Jelena Volarov
 
Serbia interim
Serbia interimSerbia interim
Serbia interim
Jelena Volarov
 
ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"
Jelena Volarov
 
Belgrade
BelgradeBelgrade
Belgrade
Jelena Volarov
 
It odeljenja
It odeljenjaIt odeljenja
It odeljenja
Jelena Volarov
 
Osmi
OsmiOsmi
Sedmi
SedmiSedmi
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
Jelena Volarov
 
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
Jelena Volarov
 
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Jelena Volarov
 
Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8
Jelena Volarov
 
Geografija opštinsko 7
Geografija opštinsko 7Geografija opštinsko 7
Geografija opštinsko 7
Jelena Volarov
 
Udžbenici za 2016/17
Udžbenici za 2016/17Udžbenici za 2016/17
Udžbenici za 2016/17
Jelena Volarov
 
Vizualizacija školskog prostora
Vizualizacija školskog prostoraVizualizacija školskog prostora
Vizualizacija školskog prostora
Jelena Volarov
 
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred, Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
Jelena Volarov
 

More from Jelena Volarov (20)

ZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
ZI i upis u srednje školeškolska uprava beogradZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
ZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
 
Како о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацимаКако о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацима
 
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledjeDunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
 
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinuObavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
 
Projekat
ProjekatProjekat
Projekat
 
O projektu
O projektuO projektu
O projektu
 
Serbia interim
Serbia interimSerbia interim
Serbia interim
 
ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"
 
Belgrade
BelgradeBelgrade
Belgrade
 
It odeljenja
It odeljenjaIt odeljenja
It odeljenja
 
Osmi
OsmiOsmi
Osmi
 
Sedmi
SedmiSedmi
Sedmi
 
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
 
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
 
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
 
Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8
 
Geografija opštinsko 7
Geografija opštinsko 7Geografija opštinsko 7
Geografija opštinsko 7
 
Udžbenici za 2016/17
Udžbenici za 2016/17Udžbenici za 2016/17
Udžbenici za 2016/17
 
Vizualizacija školskog prostora
Vizualizacija školskog prostoraVizualizacija školskog prostora
Vizualizacija školskog prostora
 
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred, Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
 

završni ispit 2023.pptx

 • 2. Упис у средњу школу • Полагањем завршног испита ученик стиче право на упис у средњу школу; • Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на три теста: српски језик, математика и изабрани тест (укупно максимално 40 бодова); • ВАЖНО: Да би ученик положио завршни испит довољно је да приступи полагању.
 • 3. Критеријуми Рангирање ученика приликом уписа врши се на основу: 1) Бодова остварених на основу успеха (макс. 60) 2) Бодова стечених на завршном испиту (макс. 40) 3) Резултата постигнутих на републичким и међународним такмичењима у 8.разреду 4) ВАЖНО: За упис у специјализоване школе УЗИМА СЕ У ОБЗИР и успех на пријемном испиту
 • 4. 1. Бодови остварени на основу успеха • Успех из 6., 7. и 8. разреда, заокружен на две децимале и сабран, множи се са 4. Максималан број бодова на основу успеха је 60. (5,00 + 5,00 + 5,00)x4 = 15x4 = 60
 • 5. 2. Бодови са завршног теста • Завршни испит траје три дана. Максималан број бодова са завршног испита је 40. • Среда 21.6. -српски језик – макс. 14 бод • Четвртак 22.6. – математика – макс. 14 бодова • Петак 23.6. – изабрани тест – макс. 12 бодова
 • 6. • На сваком тесту ученици имају по 20 питања а свако питање носи 1 бод. • Освојен број бодова се прерачунава и збраја са бодовима које ученик има на основу успеха. Бодови са прва два теста се множе са 0,7 Број бодова са трећег теста се множи са 0,6
 • 7. 3. Бодови са такмичења • Републичка и међународна такмичења у осмом разреду. • Из предмета који се полажу на завршном испиту из Календара такмичења МПНТР • Појединачни пласман на републичком 1. место ... 6 бодова (међ. 12 бодова) 2. место ... 4 бода (међ. 10 бодова) 3. место ... 2 бода (међ. 8 бодова)
 • 8. 4. Пријемни испит • Уметничке школе (музичка, балетска, школе из ликовне области) • Филолошка гимназија • Математичка гимназија • Одељења гимназије за ученике са посебним способностима за физику, биологију, хемију, математику, информатику, географију, историју • Билингвална одељења
 • 9. Спортска гимназија Спортска гимназија – доставља се потврда о оствареним спортским резултатима из 8. разреда (Спортски савез Србије) – без пријемног
 • 10. Пријава • Пријава за полагање пријемног : 18.- 24.април – електронским путем 21. и 24. априла – у матичној ОШ • Пријемни испит се полаже у одабраној школи од 12.5. до 21.5. зависно од школе • Прелиминарни резултати пријемних испита до 15.5.2023. а коначни до 24.5.2023.
 • 11. Завршни испит • Среда 21.6.2023. у 9 часова – српски језик • Четвртак 22.6.2023. у 9 часова – математика • Петак 23.6.2023. у 9 часова – изабрани тест • Сваки ученик има своје место – редни број са јединственог списка • Сваки ученик мора имати ђачку књижицу са овереном фотографијом и залепљеном идентификационом шифром
 • 12. Прилагођавање • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу завршни испит у складу са својим моторичким и чулним могућностима и уз писану сагласност родитеља/старатеља – посебна просторија. • Здравствену документацију (за прилагођавање) родитељи подносе Окружној комисији, Захумска 14 – за Лекарску комисију од 20.4.2023. у периоду од 8-15 часова: - упут педијатра за Окружну комисију Бгд - фотокопија нове здравствене документације
 • 13. Обрачун бодова Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,7 ∙ СЈ + 0,7 ∙ МА + 0,6 ∙ ИТ + бодови са такмичења Сваки тест има 20 задатака а сваки задатак носи по 1 бод
 • 14. Опредељење ученика - жеље • По објављивању коначног броја бодова остварених на завршном тесту ученик рачуна укупан број бодова за упис. • Попуњавање листе жеља – школе и профили – шифре из Конкурса • Препорука: Минимум 10 а максимум 20 жеља • Попуњавање жеља електронским путем од стране родитеља (29.6. и 30.6.)
 • 15. ВАЖНО! • Право на рангирање ради уписа у гимназију или стручну школу у четворогодишњем трајању стиче ученик који је остварио најмање 50 бодова по основу успеха и завршног теста. • Ученик који је уписао трогодишњи образовни профил мора завршити школовање у том трајању (не може променити образовни профил у току школовања)
 • 16. Предност У случају истог броја бодова предност има ученик који је: • носилац Вукове дипломе • освојио већи број бодова на такмичењима • освојио већи укупан број бодова на завршном тесту
 • 17. Близанци • Ако желе да упишу исту школу попуњавају идентичну листу жеља • Евидентирају се у матичној школи – родитељ потписује сагласност • Ако један од близанаца има мање од 50 бодова – не може у гимназију и четвророгодишњу стручну школу • Полажу пријемни испит оба близанца
 • 18. Документација потребна за упис • Извод из матичне књиге рођених-опционо • Пријава – образац за упис у школу • Сведочанство о завршеној ОШ • Сведочанство 6.,7. и 8. разред • Уверење о положеном завршном испиту • Дипломе о освојеним наградама • Лекарско уверење - опционо
 • 19. Лекарско уверење • Лекарско уверење је потребно за УПИС у средњу школу, а не за полагање завршног испита • Добија се од ИЗАБРАНОГ ДОКТОРА • Понети здравствену књижицу и формулар – образац + 360,00 динара • За упис у гимназије НИЈЕ потребно лекарско уверење • Лекарско уверење узимате НАКОН објављене расподеле!
 • 20. Лекарско уверење За издавање уверења потребно је : • да је ученик ВАКЦИНИСАН • да има лабораторијске анализе крви и урина (не старије од шест месеци) • обављен очни преглед (7. разред) • образац лекарског уверења • 360,00 динара на шалтеру диспанзера код изабраног лекара
 • 21. Лекарско уверење • Саобраћајнa школa - Медицина рада – Баново Брдо уз предходно достављен здравствени картон • Железничка школа- Железнички здравствени центар у Савској • Авио – техничка школа - Медицина рада Дома здравља Нови Београд • ГСП-Врачар – Медицина рада Дома здравља Врачар • Бродарска школа - Медицина рада Дома здравља Савски венац
 • 22. Предиспитне активности у ОШ “Ђорђе Крстић” • Пробни завршни испит 24. и 25. март • Припремна настава за завршни испит • Професионална орјентација • Унос података о ученицима у јединствену базу • Упознавање са порталом Моја средња школа
 • 23. Припремна настава • Од 7.6. до 20.6. 2023. – из свих предмета који се полажу на завршном испиту • По важећем распореду са малим корекцијама • Део часова припремне наставе је већ реализован • У сарадњи са ГО Чукарица од 11.марта одржавају се бесплатни часови припремне наставе из математике и српског језика у нашој школи (субота и недеља)
 • 24. • 24. и 25. марта 2023. • Резултати теста: Пробни тест Одељење 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 Српски језик 12,26 14,46 12,20 12,20 13,06 10,05 Математика 12,73 13,82 11,28 10,8 12,4 9,70
 • 25. Упоредно-пробни Српски језик Математика Биологија 52 ученика Географија 50 ученика Историја 24 ученика Физика 11 ученика Хемија 6 ученика 12,45 11,79 14,20 14,81 12,97 13,30 10,92 Школска 2022/23 13,11
 • 26. Родитељ посматрач • Савет родитеља може да донесе одлуку да представници Савета родитеља учествују као посматрачи • Родитељи посматрачи не могу бити родитељи ученика 8.разреда • Савет именује највише ТРИ родитеља посматрача • Родитељи посматрачи потписују изјаву да су упознати са процедуром и да неће ометати испитни процес
 • 28. Већина ученика упише неку од прве три жеље (83,33% у 2022.)
 • 29.
 • 30. Важни датуми • Завршни : 21, 22, 23. јун • Прелиминарни резултати: 25.6. • Коначни резултати: 28.6. • Предаја жеља први круг: 29. и 30.6. • Упис први круг: 3. 7. • Предаја жеља други круг: 3. 7. • Упис други круг: 5. 7.
 • 31. Календар уписних активности • Слободан за преузимање на страни МПНТР и на порталу Моја средња школа
 • 32. Детаљи о бодовима који су били потребни прошле године Детаљи о потребним документима за упис Списак образовних профила Календар уписних активности Сви детаљи о ученику Календар уписних активности Информисање: На порталу МСШ, у Конкурсу и Информатору
 • 33. ЗАВРШНИ ИСПИТ 21.6. (среда) СРПСКИ ЈЕЗИК 22.6. (четвртак) МАТЕМАТИКА 23. 6. (петак) ИЗАБРАНИ ТЕСТ Сваки тест ради се од 9,00 до 11,00 часова Ученици долазе у 8,15