Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19

579 views

Published on

Osnovne informacije o upisu u srednje škole 2018/19.
Prezentacija sa roditeljskog sastanka 10.5.2018.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19

 1. 1. Завршни испит 2017/18.
 2. 2. Упис у средњу школу • Полагањем завршног теста ученик стиче право на упис у средњу школу; • Успех на завршном тесту исказује се бројем бодова освојених на три теста: српски језик, математика и комбиновани тест (укупно максимално 40 бодова); • ВАЖНО: Да би ученик положио завршни тест довољно је да приступи полагању.
 3. 3. Критеријуми Рангирање ученика приликом уписа врши се на основу: 1) Бодова остварених на основу успеха (макс. 60) 2) Бодова стечених на завршном испиту (макс. 40) 3) Резултата постигнутих на републичким и међународним такмичењима у 8.разреду 4) ВАЖНО: За упис у специјализоване школе УЗИМА СЕ У ОБЗИР и успех на пријемном испиту
 4. 4. 1. Бодови остварени на основу успеха • Успех из 6., 7. и 8. разреда, заокружен на две децимале и сабран, множи се са 4. Максималан број бодова на основу успеха је 60. (5,00 + 5,00 + 5,00)x4 = 15x4 = 60
 5. 5. 2. Бодови са завршног теста • Завршни испит траје три дана. Максималан број бодова са завршног теста је 40. • Понедељак 18.6. -српски језик – макс. 13 бодова • Уторак 19.6. – математика – макс. 13 бодова • Среда 20.6. – комбиновани тест – макс. 14 бод. Бодови са прва два теста се множе са 0,65 Број бодова са трећег теста се множи са 0,7
 6. 6. 3. Бодови са такмичења • Републичка и међународна такмичења у осмом разреду. • Из предмета који се полажу на завршном испиту из Календара такмичења МПНТР • Појединачни пласман на републичком 1. место ... 6 бодова (међ. 12 бодова) 2. место ... 4 бода (међ. 10 бодова) 3. место ... 2 бода (међ. 8 бодова)
 7. 7. 4. Пријемни испит • Уметничке школе (музичка, балетска, школе из ликовне области) • Филолошка гимназија/одељења • Математичка гимназија/одељења • Одељења гимназије за ученике посебним способностима за физику • Одељења гимназије за ученике посебним способностима за рачунарство НОВО • Спортска гимназија – доставља се потврда о оствареним спортским резултатима из 8. разреда
 8. 8. 4. Пријемни испит • Пријава за полагање пријемног : 11.- 14.маја – детаљније у одабраној средњој школи. • Пријемни испит се полаже у одабраној школи од 26.5. до 5.6.2018. зависно од школе.
 9. 9. Завршни испит • Понедељак 18.6.2018. у 9 часова – српски језик • Уторак 19.6.2018. у 9 часова – математика • Среда 20.6.2018. у 9 часова – комбиновани тест • 3 просторије (ходник, трпезарија и учионица) • Сваки ученик има своје место – редни број са јединственог списка • Сваки ученик мора имати ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаном шестоцифреном идентификационом шифром
 10. 10. Обрачун бодова Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ + бодови са такмичења Сваки тест има 20 задатака а сваки задатак носи по 1 бод
 11. 11. Опредељење ученика - жеље • По објављивању коначног броја бодова остварених на завршном тесту ученик рачуна укупан број бодова за упис. • Попуњавање листе жеља – школе и профили – шифре из Конкурса • Препорука: Минимум 10 а максимум 20 жеља
 12. 12. ВАЖНО! • Право на рангирање ради уписа у гимназију или стручну школу у четворогодишњем трајању стиче ученик који је остварио најмање 50 бодова по основу успеха и завршног теста. • Ученик који је уписао трогодишњи образовни профил мора завршити школовање у том трајању (не може променити образовни профил у току школовања)
 13. 13. Предност У случају истог броја бодова предност има ученик који је: • носилац Вукове дипломе • освојио већи број бодова на такмичењима • освојио већи укупан број бодова на завршном тесту
 14. 14. Документација потребна за упис • Извод из матичне књиге рођених • Пријава – образац за упис у школу • Сведочанство о завршеној ОШ • Сведочанство 6.,7. и 8. разред • Уверење о положеном завршном испиту • Дипломе о освојеним наградама • Лекарско уверење - опционо
 15. 15. Извод из матичне књиге рођених • Може се добити преко школе уз сагласност оба родитеља • Сагласност је код одељењског старешине
 16. 16. Лекарско уверење • Лекарско уверење је потребно за УПИС у средњу школу, а не за полагање завршног испита • Добија се од ИЗАБРАНОГ ДОКТОРА • Понети здравствену књижицу и формулар – образац + 360,00 динара • За упис у гимназије НИЈЕ потребно лекарско уверење
 17. 17. Лекарско уверење За издавање уверења потребно је : • да је ученик ВАКЦИНИСАН • да има лабораторијске анализе крви и урина (не старије од шест месеци) • обављен очни преглед (7. разред) • образац лекарског уверења • 360,00 динара на шалтеру диспанзера код изабраног лекара
 18. 18. Лекарско уверење • Саобраћајнa школa - Медицина рада – Баново Брдо уз предходно достављен здравствени картон • Железничка школа- Железнички здравствени центар у Савској • Авио – техничка школа - Медицина рада Дома здравља Нови Београд • ГСП-Врачар – Медицина рада Дома здравља Врачар • Бродарска школа - Медицина рада Дома здравља Савски венац
 19. 19. Близанци • Ако желе да упишу исту школу попуњавају идентичну листу жеља • Евидентирају се у матичној школи – родитељ потписује сагласност • Ако један од близанаца има мање од 50 бодова – не може у гимназију и четвророгодишњу стручну школу • Полажу пријемни испит оба близанца
 20. 20. Предиспитне активности у ОШ “Ђорђе Крстић” • Пробни завршни испит • Припремна настава за завршни испит • Професионална орјентација • Унос података о ученицима у јединствену базу
 21. 21. Припремна настава • Од 1.6. до 14.6. 2018. – из свих предмета који се полажу на завршном испиту • По важећем распореду са малим корекцијама • До сада је одржано: историја (17 часова), географија (3 часа), биологија (11 часова), физика (5 часова)
 22. 22. • 13. и 14. април 2018. • Резултати теста: Пробни тест Одељење 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 Српски језик 11,5 12,21 12,39 13,42 12,1 14,29 Математика 7,45 8,56 7,95 8,61 9,25 11,53 Комб. тест 9,93 9,94 9,93 11,5 10,57 12,37 Просечно за упис по одељењу 19,26 20,46 20,15 22,37 21,28 25,44 ПРОЕСЕК ЗА ШКОЛУ 21,5 БОДОВА ОД 40 МАКС.
 23. 23. Упоредно-пробни Српски језик Математика Комбиновани тест 11,80 10,07 11,40 2015/16 12,00 10,04 10,47 2016/17 12,65 8,89 10,71 2017/18
 24. 24. Професионална орјентација • Реализатор – школски психолог • Тестом обухваћена већина ученика уз сагласност родитеља • Педагог школе одржала 10 радионица у оквиру 5 модула (Самоспознаја, Путеви образовања, Прикупљање информација, Реални сусрети, Коначна одлука) • Презентација бројних средњих школа
 25. 25. Родитељ посматрач • Савет родитеља може да донесе одлуку да представници Савета родитеља учествују као посматрачи • Родитељи посматрачи не могу бити родитељи ученика 8.разреда • Савет именује највише ТРИ родитеља посматрача • Родитељи посматрачи потписују изјаву да су упознати са процедуром и да неће ометати испитни процес
 26. 26. Важни датуми • Завршни тест : 18., 19, 20. јун • Прелиминарни резултати: 22.јун • Коначни резултати: 28.јун • Предаја жеља: 29. и 30. јун • Упис први круг: 9. и 10. јул • Попуњавање жеља: 9. јул • Упис други круг: 12. јул
 27. 27. Календар уписних активности • Слободан за преузимање на истој страни МПНТР
 28. 28. Правилник • Појединости о упису прецизиране су ПРАВИЛНИКОМ О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ (Службени гласник РС, бр.23/18)
 29. 29. Детаљи о бодовима који су били потребни прошле године Информације на сајту школе Детаљи о потребним документима за упис Списак образовних профила Календар уписних активности
 30. 30. ИНФОРМАЦИЈЕ • Сајт Министарства upis.mpn.gov.rs
 31. 31. ЗАВРШНИ ТЕСТ 18.6. (понедељак) СРПСКИ ЈЕЗИК 19.6. (уторак) МАТЕМАТИКА 20. 6. (среда) КОМБИНОВАНИ ТЕСТ Сваки тест ради се од 9,00 до 11,00 часова Ученици долазе у 8,15

×