Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rezultati opštinskog takmičenja iz geografije, Čukarica, 8.razred

920 views

Published on

Rezultati opštinskog takmičenja iz geografije, Čukarica, 8.razred

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rezultati opštinskog takmičenja iz geografije, Čukarica, 8.razred

  1. 1. Основна школа“Ђорђе Крстић“ Шивка Настића-Бабе ЧУКАРИЦА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ ЗА 2015/2016.ГОДИНУ ОСМИ РАЗРЕД Ред.број ученика Презиме и име ученика Назив ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Презиме и име наставника Број бодова мест о 1. Нишавић Јана „Уједињене Нације“ Марин Сања 92 1 2. Ђуровић Лука „Уједињене Нације“ Марин Сања 90 1 3. Ристивојевић Андреја „Милош Црњански“ Јефтић Ангелина 88 2 4. Мирковић Ксенија „Уједињене Нације“ Николић Ана 88 2 5. Марић Урош „Љуба Ненадовић“ Ранкић Даница 88 2 6. Цвркота Стефан „Љуба Ненадовић“ Ранкић Даница 87 2 7. Грубор Маја „Јосип Панчић“ Димитријевић Мирјана 86 2 8. Смоловић Никола „Јосип Панчић“ Димитријевић Мирјана 84 2 9. Васић Јован „Ђорђе Крстић“ Манојловић Милена 82 2 10. Милошевић Бојан „Милош Црњански“ Јефтић Ангелина 82 2 11. Лабан Олга „Аца Милосављевић“ Николић Ана 82 2 12. Тешовић Ивана „Уједињене Нације“ Николић Ана 80 2 13. Томљановић Ђорђе „Љуба Ненадовић“ Ранкић Даница 80 2 14. Муришић Лука „Јосип Панчић“ Димитријевић Мирјана 80 2 15. Горашевић Анђела „Ђорђе Крстић“ Манојловић Милена 79 3 16. Милашиновић Милан „Јосип Панчић“ Димитријевић Мирјана 78 3 17. Ћировић Јована „Карађорђе“ Јефтић Ана 78 3 18. Величковић Теодора „Уједињене Нације“ Марин Сања 78 3 19. Милосављевић Невена „Уједињене Нације“ Николић Ана 75 3 20. Љујић Иван „Јосип Панчић“ Димитријевић Мирјана 74 3 21. Чотра Ана „Ђорђе Крстић“ Манојловић Милена 73 3 22. Дамјанић Јелена „Бранко Радичевић“ Влајковић Љиљана 73 3 23. Максимовић Јован „Јосип Панчић“ Димитријевић Мирјана 72 3 24. Лазић Филип „Мирослав Антић“ Зрнић Слободан 72 3 25. Ковач Катарина „Ђорђе Крстић“ Манојловић Милена 70 3 26. Вранешевић Анђела „Вук Караџић“ Вранеш Јелена 67 27. Васиљевић Александар „Владимир Назор“ Мићуновић Миљан 67 28. Милорадовић Никола „Мирослав Антић“ Зрнић Слободан 66 29. Митровић Кристина „Аца Милосављевић“ Николић Ана 66
  2. 2. 30. Јотић Павле „Руђер Бошковић“ Баришић Катарина 65 31. Јелисијевић Филип „Душко Радовић“ Стојилковић Андреја 64 32. Гаћеша Даринка „Аца Милосављевић“ Николић Ана 64 33. Гајић Ђорђe „Владимир Назор“ Мићуновић Миљан 63 34. Ристић Тамара „Владимир Назор“ Мићуновић Миљан 63 35. Аџић Вељко „Уједињене Нације“ Николић Ана 62 36. Свркота Никола „Мирослав Антић“ Зрнић Слободан 61 37. Марић Матија „Руђер Бошковић“ Баришић Катарина 60 38. Маринчевић Матија „Душко Радовић“ Стојилковић Андреја 59 39. Гавриловић Софија „Љуба Ненадовић“ Радић Данка 58 40. Јовановић Младен „Мирослав Антић“ Зрнић Слободан 58 41. Каплановић Катарина „Љуба Ненадовић“ Радић Данка 57 42. Митровић Милош „Бранко Радичевић“ Влајковић Љиљана 56 43. Павловић Лука „Мирослав Антић“ Зрнић Слободан 56 44. Јашовић Балша „Мирослав Антић“ Зрнић Слободан 56 45. Кемперле Ивана „Ђорђе Крстић“ Манојловић Милена 55 46. Стевановић Александра „Владимир Назор“ Мићуновић Миљан 51 47. Нинић Илија „Ђорђе Крстић“ Манојловић Милена 49 48. Ранчић Јована „Љуба Ненадовић“ Радић Данка 45 49. Aнђелковић Марија „Вук Караџић“ Вранеш Јелена 37 50. Вељковић Ива-резерва „Јосип Панчић“ Димитријевић Мирјана 51. Кисо Павле „Браћа Јерковић“ Коцкар Светлана 52. Радовановић Лазар „Браћа Јерковић“ Коцкар Светлана 53. Николић Игор „Душко Радовић“ Стојилковић Андреја 54. Луковић Јован „Душко Радовић“ Стојилковић Андреја 55. Иванковић Ивана-резерва „Владимир Назор“ Мићуновић Миљан 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

×