SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
Download to read offline
10 december 2020
Het sociale innovatie webinar van 10
december is hier terug te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=_jiAi5YkNHQ&feature=emb
_imp_woyt
1. Sociale Innovatie – wat is dat?
(filmpje)
2. Kwaliteit van de arbeid –
waarom belangrijk?
3. Procesaanpak Sociale Innovatie
en enkele voorbeelden
4. Vraag & Antwoord
Programma
3
Wat
verwacht u
van dit
webinar?
4
1. Algemeen inzicht in sociale innovatie
2. Hoe ik sociale innovatie kan toepassen
3. Nut en effect van sociale innovatie
4. Waarom gemeenten sociale innovatie zouden
moeten toepassen
5. Iets anders…
SOCIALE
INNOVATIE
6
https://www.youtube.com/watch?v=75I5-BUv0hQ
(filmpje A&O Fondsen Festival 2020 – ca. 15 minuten)
Sociale innovatie als ‘werkdefinitie’
• ingrepen in de organisatie, samen opgepakt met
medewerkers, die tegelijk het werkplezier versterken en de
bedrijfsprestatie, maar ook de kracht om te innoveren.
HERHALEND…..
KWALITEIT VAN DE ARBEID ALS KENMERK VAN HET
ONTWERPEN VAN DE ORGANISATIE EN FUNCTIES
KWALITEIT VAN
DE ARBEID
Kwaliteit van de arbeid (1):
ASPECTEN VAN KvdA BAD JOBS GOOD JOBS
Arbeidsinhoud Stress en werkdruk Autonomie en
leermogelijkheden
Arbeidsomstandigheden Licht, lucht, last, lawaai Arbo is op orde
Arbeidsvoorwaarden Onzekerheid over betaald werk en
werktijden, en sociale zekerheid
Fair pay, duurzaamheid,
employability
Arbeidsverhoudingen Iedereen is vervangbaar Zekere mate van zeggenschap
en goede dialoog
9
Kwaliteit van de arbeid (2):
10
Belangrijkste A is de Arbeidsinhoud
Bron: Pot, F. (2020) Vakbond en goed werk. In: Kösters, R. & Eshuis, W. (Red.). De vakbond en de werkvloer, op zoek naar nieuwe relaties (pp. 55-78). Amsterdam: De Burcht.
Kwaliteit van de arbeid (3):
11
KvdA ALS KENMERK
VAN..
DE PERSOON DE WERKPLEK
Subjectief Objectief
Satisfactie als maat Verhouding regelproblemen-
regelmogelijkheden als maat
Sleutelen aan motivatie en
competenties
Herontwerpen van
werkproces, werklast en
taken in functies
Symptomen Oorzaken
Kwaliteit van de arbeid (4):
12
Effecten van KvdA “SLECHT” “GOED”
Medewerkers Ongezond, onveilig, onzeker, polarisatie en
degradatie
Betrokken en gemotiveerd, lekker in je
vel
Bedrijfsvoering Kostenverhogend, inefficiënties,
arbeidsconflicten
Betere communicatie, samenwerking,
stroomlijning
Samenleving Uitsluiting, onvrede, eigenbelang Inclusiviteit, cohesie, solidariteit
Innovatiekracht Weerstand, sabotage Intrapreneurship, proactief gedrag,
technologie-adoptie
Hoe
bekend
bent u met
sociale
innovatie?
13
1. Niet bekend met SI en niet hoe in te voeren
2. Bekend met SI maar niet hoe in te voeren
3. Bekend met SI en hoe in te voeren
4. Anders…
Wat houdt u
tegen om
sociale
innovatie
toe te
passen?
14
1. We hebben geen vertrouwen in SI / zien geen nut
2. We hebben daar geen tijd / middelen voor
3. We ontberen de kennis om het toe te passen
4. We hebben het geprobeerd, maar geen effect
5. We doen het al
Sociale
innovatie
kan helpen
bij (techno-
logische)
innovatie
15
1. Ja, SI is een voorwaarde voor (tech) innovatie
2. Ja, SI helpt dat medewerkers (tech) innovatie
accepteren
3. Nee, (tech) innovatie is juist een voorwaarde voor SI
4. Nee, SI en (tech) innovatie staan los van elkaar
5. Weet ik niet
PROCESAANPAK
SOCIALE
INNOVATIE EN
VOORBEELDEN
voorbereiden
Participatief InnovatieManagement (PIM)
Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5
genereren selecteren testen
implementeren
& evalueren
Participatief InnovatieManagement (PIM)
Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5
genereren selecteren testen
implementeren
& evalueren
voorbereiden
• Voldoende
autonomie
• Gedragen
besluitvormings-
regels
• Verschillende
belangen en
expertises
betrekken
• Medewerkers-
betrokkenheid
expliciet
• Aandacht voor
communicatie en
transparantie
Stap 1
voorbereiden
Participatief InnovatieManagement (PIM)
Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5
genereren selecteren testen
implementeren
& evalueren
voorbereiden
• Gemeente: IGH
• Projectteam met
innovatiemanager,
data-analisten en
handhavers
• Stakeholder- en
systeemanalyse
• Data-analisten bij
briefings
handhavers
Stap 1
voorbereiden
Participatief InnovatieManagement (PIM)
Stap 3 Stap 4 Stap 5
genereren selecteren testen
implementeren
& evalueren
Stap 1
voorbereiden genereren
• Gezamenlijke
probleemanalyse,
ook met
probleemeigenaar
• Gezamenlijk
alternatieve
oplossingen
verkennen
• Sociaal veilige
omgeving creëren
Stap 2
genereren
Participatief InnovatieManagement (PIM)
Stap 3 Stap 4 Stap 5
genereren selecteren testen
implementeren
& evalueren
Stap 1
voorbereiden genererengenereren
• Gemeente: IGH
• Probleemanalyse
en oplossingen
van tekentafel
• Probleemanalyse
opnieuw samen
met handhavers
Stap 2
Participatief InnovatieManagement (PIM)
Stap 4 Stap 5
genereren selecteren testen
implementeren
& evalueren
Stap 1
voorbereiden
Stap 2
genereren
• Impactanalyse naar
gevolgen
dienstverlening en
kwaliteit van werk
• Ook kwalitatieve
aspecten in
business case
meewegen
• Gezamenlijk
waarde toekennen
en besluiten
• Werk varianten uit
voor pilot
Stap 3
selecteren
Participatief InnovatieManagement (PIM)
Stap 4 Stap 5
genereren selecteren testen
implementeren
& evalueren
Stap 1
voorbereiden
Stap 2
genereren
• Gemeente:
scanauto
• Business case
financieel
• Daarnaast vooraf
aandacht voor
werkzekerheid,
takenpakketten en
omstandigheden
Stap 3
selecteren
Participatief InnovatieManagement (PIM)
Stap 5
genereren selecteren testen
implementeren
& evalueren
Stap 1
voorbereiden
Stap 2
genereren
Stap 3
selecteren
• Wetenschappelijk
gefundeerde pilot
opzetten
• Vooraf gezamenlijk
succes criteria
bepalen
• Varianten
uitproberen
• Zoveel mogelijk
medewerkers
kennis laten maken
• Gezamenlijk
evalueren
Stap 4
testen
Participatief InnovatieManagement (PIM)
Stap 5
genereren selecteren testen
implementeren
& evalueren
Stap 1
voorbereiden
Stap 2
genereren
Stap 3
selecteren testen
• Supermarktketen:
Nieuw systeem
• Stapsgewijs nieuwe
functionaliteiten
• Varianten direct
voorleggen aan
supermarkten
• Feedback
verzamelen
Stap 4
Participatief InnovatieManagement (PIM)
genereren selecteren testen
implementeren
& evalueren
Stap 1
voorbereiden
Stap 2
genereren
Stap 3
selecteren
Stap 4
testen
• Ruimte voor
maatwerk in
toepassing
• Praktische
ondersteuning
• Evaluatie met
aandacht voor
gevolgen
dienstverleningen
kwaliteit van werk
• Blijven monitoren
en verbeteren
Stap 5
implementeren
& evalueren
Participatief InnovatieManagement (PIM)
genereren selecteren testen
implementeren
& evalueren
Stap 1
voorbereiden
Stap 2
genereren
Stap 3
selecteren
Stap 4
testen
implementeren
& evalueren
• Supermarktketen:
nieuw systeem
• Verschillende
kanalen voor info
en ondersteuning
• Evaluatie ook op
ludieke manier
Stap 5
genereren selecteren
implementeren
& evaluerentesten
• Gezamenlijke
probleemanalyse,
ook met
probleemeigenaar
• Gezamenlijk
alternatieve
oplossingen
verkennen
• Sociaal veilige
omgeving creëren
• Impactanalyse naar
gevolgen
dienstverlening en
kwaliteit van werk
• Ook kwalitatieve
aspecten in
business case
meewegen
• Gezamenlijk
waarde toekennen
en besluiten
• Werk varianten uit
voor pilot
• Wetenschappelijk
gefundeerde pilot
opzetten
• Vooraf gezamenlijk
succes criteria
bepalen
• Varianten
uitproberen
• Zoveel mogelijk
medewerkers
kennis laten maken
• Gezamenlijk
evalueren
• Ruimte voor
maatwerk in
toepassing
• Praktische
ondersteuning
• Evaluatie met
aandacht voor
gevolgen
dienstverleningen
kwaliteit van werk
• Blijven monitoren
en verbeteren
• Voldoende
autonomie
• Gedragen
besluitvormings-
regels
• Verschillende
belangen en
expertises
betrekken
• Medewerkers-
betrokkenheid
expliciet
• Aandacht voor
communicatie en
transparantie
voorbereiden
Participatief Innovatiemanagement
Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5
SLOTVRAAG EN
AFSLUITING
Gaat u
sociale
innovatie
toepassen?
30
1. Ja
2. Nee
3. Twijfel / weet niet
Heeft u
behoefte
aan meer
info over
sociale
innovatie?
31
1. Nee
2. Ja, meer voorbeelden van interventies
3. Ja, meer voorbeelden van invoerings-proces
4. Ja, meer theorie en concepten
5. Ja, vooral van collega-overheidsorganisaties
Samenvattend…..
Sociale innovatie
-is een middel, niet doel op zich
-meer dan alleen een ‘HR’-dingetje
-kwaliteit van ons werk voert terug naar de
wijze waarop werkproces is georganiseerd,
wordt bestuurd, en wordt ondersteund
door technologie-keuzen
32
Binnenkort verschijnt:
“Sociale innovatie en
technologische innovatie bij
gemeenten: Effectieve en
gedragen innovaties door
betrokkenheid van medewerkers”
(werktitel) – Wouter van der Torre &
Peter Oeij, als uitgave van: ↓
Tenslotte…..
Zie ook:
33
Inspiratiemodel-Hoe-integreer-je-nieuwe-technologie-in-de-organisatie.pdf (caop.nl)
VRAAG &
ANTWOORD
Fluwelen Burgwal 58
Postbus 11560
2502 AN Den Haag
070 763 00 30
secretariaat@aeno.nl
www.aeno.nl
35
Dank voor uw
aandacht!
peter.oeij@tno.nl
wouter.vandertorre@tno.nl

More Related Content

Similar to Webinar Sociale Innovatie - Peter Oeij & Wouter van der Torre

Inhoud Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn
Inhoud Ondernemen en innoveren in zorg en welzijnInhoud Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn
Inhoud Ondernemen en innoveren in zorg en welzijnptmverhagen
 
Inhoud Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn
Inhoud Ondernemen en innoveren in zorg en welzijnInhoud Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn
Inhoud Ondernemen en innoveren in zorg en welzijnptmverhagen
 
Innovation health check nl versie 2017 oth
Innovation health check nl versie 2017 othInnovation health check nl versie 2017 oth
Innovation health check nl versie 2017 othOlaf ter Haar
 
160127_Voluyt_Zelfverbeteren_ZB
160127_Voluyt_Zelfverbeteren_ZB160127_Voluyt_Zelfverbeteren_ZB
160127_Voluyt_Zelfverbeteren_ZBMichiel Vermeulen
 
Innovation health check nl versie 2018 oth
Innovation health check nl versie 2018 othInnovation health check nl versie 2018 oth
Innovation health check nl versie 2018 othOlaf ter Haar
 
Rondleiding Qsuite | Een rondleiding door de filosofie achter de Qsuite en de...
Rondleiding Qsuite | Een rondleiding door de filosofie achter de Qsuite en de...Rondleiding Qsuite | Een rondleiding door de filosofie achter de Qsuite en de...
Rondleiding Qsuite | Een rondleiding door de filosofie achter de Qsuite en de...Evelien Verkade
 
Sociale media strategie 24 september 2013
Sociale media strategie 24 september 2013Sociale media strategie 24 september 2013
Sociale media strategie 24 september 2013calibris
 
Starterskit Improvement Academy Belangstellenden
Starterskit Improvement Academy BelangstellendenStarterskit Improvement Academy Belangstellenden
Starterskit Improvement Academy BelangstellendenEvelien Verkade
 
20151007 Presentatie Bert Visser iMaint Congres Prestatiemanagement 7 oktober...
20151007 Presentatie Bert Visser iMaint Congres Prestatiemanagement 7 oktober...20151007 Presentatie Bert Visser iMaint Congres Prestatiemanagement 7 oktober...
20151007 Presentatie Bert Visser iMaint Congres Prestatiemanagement 7 oktober...Bert Visser
 
IWT subsidies - begeleiding door het innovatiecentrum
IWT subsidies - begeleiding door het innovatiecentrumIWT subsidies - begeleiding door het innovatiecentrum
IWT subsidies - begeleiding door het innovatiecentruminnovatiecentra
 
Hoe organiseer je innovatie in de digitale leeromgeving?
Hoe organiseer je innovatie in de digitale leeromgeving?Hoe organiseer je innovatie in de digitale leeromgeving?
Hoe organiseer je innovatie in de digitale leeromgeving?SURF Events
 
Impact: tools en vorming
Impact: tools en vormingImpact: tools en vorming
Impact: tools en vormingIris Verhoeyen
 
Introductie tiib 01 09-2011
Introductie tiib 01 09-2011Introductie tiib 01 09-2011
Introductie tiib 01 09-2011Ernst Phaff
 
F.A.Q. bij de workshop "STEM-activiteiten ontwikkelen"; Pieter van der Hijden
F.A.Q. bij de workshop "STEM-activiteiten ontwikkelen"; Pieter van der Hijden F.A.Q. bij de workshop "STEM-activiteiten ontwikkelen"; Pieter van der Hijden
F.A.Q. bij de workshop "STEM-activiteiten ontwikkelen"; Pieter van der Hijden Pieter van der Hijden
 
Hoe Universiteit Twente Lean gebruikt in de studentketen Noortje Reinerink, J...
Hoe Universiteit Twente Lean gebruikt in de studentketen Noortje Reinerink, J...Hoe Universiteit Twente Lean gebruikt in de studentketen Noortje Reinerink, J...
Hoe Universiteit Twente Lean gebruikt in de studentketen Noortje Reinerink, J...HOlink2019
 
Haagse scholen visieversneller
Haagse scholen visieversnellerHaagse scholen visieversneller
Haagse scholen visieversnellerKennisnet
 

Similar to Webinar Sociale Innovatie - Peter Oeij & Wouter van der Torre (20)

Inhoud Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn
Inhoud Ondernemen en innoveren in zorg en welzijnInhoud Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn
Inhoud Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn
 
Inhoud Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn
Inhoud Ondernemen en innoveren in zorg en welzijnInhoud Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn
Inhoud Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn
 
Innovation health check nl versie 2017 oth
Innovation health check nl versie 2017 othInnovation health check nl versie 2017 oth
Innovation health check nl versie 2017 oth
 
160127_Voluyt_Zelfverbeteren_ZB
160127_Voluyt_Zelfverbeteren_ZB160127_Voluyt_Zelfverbeteren_ZB
160127_Voluyt_Zelfverbeteren_ZB
 
Innovation health check nl versie 2018 oth
Innovation health check nl versie 2018 othInnovation health check nl versie 2018 oth
Innovation health check nl versie 2018 oth
 
Rondleiding Qsuite | Een rondleiding door de filosofie achter de Qsuite en de...
Rondleiding Qsuite | Een rondleiding door de filosofie achter de Qsuite en de...Rondleiding Qsuite | Een rondleiding door de filosofie achter de Qsuite en de...
Rondleiding Qsuite | Een rondleiding door de filosofie achter de Qsuite en de...
 
Sociale media strategie 24 september 2013
Sociale media strategie 24 september 2013Sociale media strategie 24 september 2013
Sociale media strategie 24 september 2013
 
Starterskit Improvement Academy Belangstellenden
Starterskit Improvement Academy BelangstellendenStarterskit Improvement Academy Belangstellenden
Starterskit Improvement Academy Belangstellenden
 
Les5 dc 8.2 marcom
Les5 dc 8.2 marcomLes5 dc 8.2 marcom
Les5 dc 8.2 marcom
 
20151007 Presentatie Bert Visser iMaint Congres Prestatiemanagement 7 oktober...
20151007 Presentatie Bert Visser iMaint Congres Prestatiemanagement 7 oktober...20151007 Presentatie Bert Visser iMaint Congres Prestatiemanagement 7 oktober...
20151007 Presentatie Bert Visser iMaint Congres Prestatiemanagement 7 oktober...
 
IWT subsidies - begeleiding door het innovatiecentrum
IWT subsidies - begeleiding door het innovatiecentrumIWT subsidies - begeleiding door het innovatiecentrum
IWT subsidies - begeleiding door het innovatiecentrum
 
Hoe organiseer je innovatie in de digitale leeromgeving?
Hoe organiseer je innovatie in de digitale leeromgeving?Hoe organiseer je innovatie in de digitale leeromgeving?
Hoe organiseer je innovatie in de digitale leeromgeving?
 
Impact: tools en vorming
Impact: tools en vormingImpact: tools en vorming
Impact: tools en vorming
 
Introductie tiib 01 09-2011
Introductie tiib 01 09-2011Introductie tiib 01 09-2011
Introductie tiib 01 09-2011
 
Formatief toetsen met ICT.pptx
Formatief toetsen met ICT.pptxFormatief toetsen met ICT.pptx
Formatief toetsen met ICT.pptx
 
F.A.Q. bij de workshop "STEM-activiteiten ontwikkelen"; Pieter van der Hijden
F.A.Q. bij de workshop "STEM-activiteiten ontwikkelen"; Pieter van der Hijden F.A.Q. bij de workshop "STEM-activiteiten ontwikkelen"; Pieter van der Hijden
F.A.Q. bij de workshop "STEM-activiteiten ontwikkelen"; Pieter van der Hijden
 
Hoe Universiteit Twente Lean gebruikt in de studentketen Noortje Reinerink, J...
Hoe Universiteit Twente Lean gebruikt in de studentketen Noortje Reinerink, J...Hoe Universiteit Twente Lean gebruikt in de studentketen Noortje Reinerink, J...
Hoe Universiteit Twente Lean gebruikt in de studentketen Noortje Reinerink, J...
 
Sessie 6 ppt_innoverend_jeugdbeleid_in_tijden_van_crisis
Sessie 6 ppt_innoverend_jeugdbeleid_in_tijden_van_crisisSessie 6 ppt_innoverend_jeugdbeleid_in_tijden_van_crisis
Sessie 6 ppt_innoverend_jeugdbeleid_in_tijden_van_crisis
 
Haagse scholen visieversneller
Haagse scholen visieversnellerHaagse scholen visieversneller
Haagse scholen visieversneller
 
Eduvision - Social Media Webinar
Eduvision - Social Media WebinarEduvision - Social Media Webinar
Eduvision - Social Media Webinar
 

More from Peter Oeij

Connecting the SMART work design approach to sociotechnical design principles...
Connecting the SMART work design approach to sociotechnical design principles...Connecting the SMART work design approach to sociotechnical design principles...
Connecting the SMART work design approach to sociotechnical design principles...Peter Oeij
 
Workplace innovation webinar and book presentation
Workplace innovation webinar and book presentationWorkplace innovation webinar and book presentation
Workplace innovation webinar and book presentationPeter Oeij
 
Oeij, Peter (2023), Workplace innovation: Theory, research and practice.
Oeij, Peter (2023), Workplace innovation: Theory, research and practice. Oeij, Peter (2023), Workplace innovation: Theory, research and practice.
Oeij, Peter (2023), Workplace innovation: Theory, research and practice. Peter Oeij
 
Dhondt, Steven & Oeij, Peter – Bridges5.0: Bridging Risks to an Inclusive Dig...
Dhondt, Steven & Oeij, Peter – Bridges5.0: Bridging Risks to an Inclusive Dig...Dhondt, Steven & Oeij, Peter – Bridges5.0: Bridging Risks to an Inclusive Dig...
Dhondt, Steven & Oeij, Peter – Bridges5.0: Bridging Risks to an Inclusive Dig...Peter Oeij
 
A RESEARCH AGENDA FOR WORKPLACEINNOVATION - Peter Oeij
A RESEARCH AGENDA FOR WORKPLACEINNOVATION - Peter OeijA RESEARCH AGENDA FOR WORKPLACEINNOVATION - Peter Oeij
A RESEARCH AGENDA FOR WORKPLACEINNOVATION - Peter OeijPeter Oeij
 
Peter Oeij_workplace innovation: industry 5.0 style
Peter Oeij_workplace innovation: industry 5.0 stylePeter Oeij_workplace innovation: industry 5.0 style
Peter Oeij_workplace innovation: industry 5.0 stylePeter Oeij
 
Workplace Innovation: Theory, research and practicev0.1_short.pdf
Workplace Innovation: Theory, research and practicev0.1_short.pdfWorkplace Innovation: Theory, research and practicev0.1_short.pdf
Workplace Innovation: Theory, research and practicev0.1_short.pdfPeter Oeij
 
De impact van technologie op de taken, skills en kwaliteit van arbeid
De impact van technologie op de taken, skills en kwaliteit van arbeidDe impact van technologie op de taken, skills en kwaliteit van arbeid
De impact van technologie op de taken, skills en kwaliteit van arbeidPeter Oeij
 
Divergence or convergence in Workplace Innovation approaches2_DEF_short.pdf
Divergence or convergence in Workplace Innovation approaches2_DEF_short.pdfDivergence or convergence in Workplace Innovation approaches2_DEF_short.pdf
Divergence or convergence in Workplace Innovation approaches2_DEF_short.pdfPeter Oeij
 
Peter Oeij - Sociale innovatie en de toekomst van werk
Peter Oeij - Sociale innovatie en de toekomst van werkPeter Oeij - Sociale innovatie en de toekomst van werk
Peter Oeij - Sociale innovatie en de toekomst van werkPeter Oeij
 
Peter Oeij - Veerkracht in innovatie
Peter Oeij - Veerkracht in innovatiePeter Oeij - Veerkracht in innovatie
Peter Oeij - Veerkracht in innovatiePeter Oeij
 
Workstyle augmentation from the viewpoint of workplace innovation - Peter Oeij
Workstyle augmentation from the viewpoint of workplace innovation - Peter OeijWorkstyle augmentation from the viewpoint of workplace innovation - Peter Oeij
Workstyle augmentation from the viewpoint of workplace innovation - Peter OeijPeter Oeij
 
Faces from places low quality preview
Faces from places low quality previewFaces from places low quality preview
Faces from places low quality previewPeter Oeij
 
Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)
Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)
Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)Peter Oeij
 
Sociale innovatie: hoe versterk je tegelijk productiviteit, werkplezier en in...
Sociale innovatie: hoe versterk je tegelijk productiviteit, werkplezier en in...Sociale innovatie: hoe versterk je tegelijk productiviteit, werkplezier en in...
Sociale innovatie: hoe versterk je tegelijk productiviteit, werkplezier en in...Peter Oeij
 
Tool innovatie leiderschap in logistiek - Peter Oeij
Tool innovatie leiderschap in logistiek - Peter OeijTool innovatie leiderschap in logistiek - Peter Oeij
Tool innovatie leiderschap in logistiek - Peter OeijPeter Oeij
 
Connecting streams of workplace innovation
Connecting streams of workplace innovationConnecting streams of workplace innovation
Connecting streams of workplace innovationPeter Oeij
 
Technologie-keuze Impact Methode (TIM): wat kan je ermee als HR-professional?
Technologie-keuze Impact Methode (TIM): wat kan je ermee als HR-professional?Technologie-keuze Impact Methode (TIM): wat kan je ermee als HR-professional?
Technologie-keuze Impact Methode (TIM): wat kan je ermee als HR-professional?Peter Oeij
 
European workplace innovation: from theory to practice - Peter Oeij
European workplace innovation: from theory to practice - Peter OeijEuropean workplace innovation: from theory to practice - Peter Oeij
European workplace innovation: from theory to practice - Peter OeijPeter Oeij
 
European workplace innovation - Peter Oeij
European workplace innovation - Peter OeijEuropean workplace innovation - Peter Oeij
European workplace innovation - Peter OeijPeter Oeij
 

More from Peter Oeij (20)

Connecting the SMART work design approach to sociotechnical design principles...
Connecting the SMART work design approach to sociotechnical design principles...Connecting the SMART work design approach to sociotechnical design principles...
Connecting the SMART work design approach to sociotechnical design principles...
 
Workplace innovation webinar and book presentation
Workplace innovation webinar and book presentationWorkplace innovation webinar and book presentation
Workplace innovation webinar and book presentation
 
Oeij, Peter (2023), Workplace innovation: Theory, research and practice.
Oeij, Peter (2023), Workplace innovation: Theory, research and practice. Oeij, Peter (2023), Workplace innovation: Theory, research and practice.
Oeij, Peter (2023), Workplace innovation: Theory, research and practice.
 
Dhondt, Steven & Oeij, Peter – Bridges5.0: Bridging Risks to an Inclusive Dig...
Dhondt, Steven & Oeij, Peter – Bridges5.0: Bridging Risks to an Inclusive Dig...Dhondt, Steven & Oeij, Peter – Bridges5.0: Bridging Risks to an Inclusive Dig...
Dhondt, Steven & Oeij, Peter – Bridges5.0: Bridging Risks to an Inclusive Dig...
 
A RESEARCH AGENDA FOR WORKPLACEINNOVATION - Peter Oeij
A RESEARCH AGENDA FOR WORKPLACEINNOVATION - Peter OeijA RESEARCH AGENDA FOR WORKPLACEINNOVATION - Peter Oeij
A RESEARCH AGENDA FOR WORKPLACEINNOVATION - Peter Oeij
 
Peter Oeij_workplace innovation: industry 5.0 style
Peter Oeij_workplace innovation: industry 5.0 stylePeter Oeij_workplace innovation: industry 5.0 style
Peter Oeij_workplace innovation: industry 5.0 style
 
Workplace Innovation: Theory, research and practicev0.1_short.pdf
Workplace Innovation: Theory, research and practicev0.1_short.pdfWorkplace Innovation: Theory, research and practicev0.1_short.pdf
Workplace Innovation: Theory, research and practicev0.1_short.pdf
 
De impact van technologie op de taken, skills en kwaliteit van arbeid
De impact van technologie op de taken, skills en kwaliteit van arbeidDe impact van technologie op de taken, skills en kwaliteit van arbeid
De impact van technologie op de taken, skills en kwaliteit van arbeid
 
Divergence or convergence in Workplace Innovation approaches2_DEF_short.pdf
Divergence or convergence in Workplace Innovation approaches2_DEF_short.pdfDivergence or convergence in Workplace Innovation approaches2_DEF_short.pdf
Divergence or convergence in Workplace Innovation approaches2_DEF_short.pdf
 
Peter Oeij - Sociale innovatie en de toekomst van werk
Peter Oeij - Sociale innovatie en de toekomst van werkPeter Oeij - Sociale innovatie en de toekomst van werk
Peter Oeij - Sociale innovatie en de toekomst van werk
 
Peter Oeij - Veerkracht in innovatie
Peter Oeij - Veerkracht in innovatiePeter Oeij - Veerkracht in innovatie
Peter Oeij - Veerkracht in innovatie
 
Workstyle augmentation from the viewpoint of workplace innovation - Peter Oeij
Workstyle augmentation from the viewpoint of workplace innovation - Peter OeijWorkstyle augmentation from the viewpoint of workplace innovation - Peter Oeij
Workstyle augmentation from the viewpoint of workplace innovation - Peter Oeij
 
Faces from places low quality preview
Faces from places low quality previewFaces from places low quality preview
Faces from places low quality preview
 
Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)
Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)
Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)
 
Sociale innovatie: hoe versterk je tegelijk productiviteit, werkplezier en in...
Sociale innovatie: hoe versterk je tegelijk productiviteit, werkplezier en in...Sociale innovatie: hoe versterk je tegelijk productiviteit, werkplezier en in...
Sociale innovatie: hoe versterk je tegelijk productiviteit, werkplezier en in...
 
Tool innovatie leiderschap in logistiek - Peter Oeij
Tool innovatie leiderschap in logistiek - Peter OeijTool innovatie leiderschap in logistiek - Peter Oeij
Tool innovatie leiderschap in logistiek - Peter Oeij
 
Connecting streams of workplace innovation
Connecting streams of workplace innovationConnecting streams of workplace innovation
Connecting streams of workplace innovation
 
Technologie-keuze Impact Methode (TIM): wat kan je ermee als HR-professional?
Technologie-keuze Impact Methode (TIM): wat kan je ermee als HR-professional?Technologie-keuze Impact Methode (TIM): wat kan je ermee als HR-professional?
Technologie-keuze Impact Methode (TIM): wat kan je ermee als HR-professional?
 
European workplace innovation: from theory to practice - Peter Oeij
European workplace innovation: from theory to practice - Peter OeijEuropean workplace innovation: from theory to practice - Peter Oeij
European workplace innovation: from theory to practice - Peter Oeij
 
European workplace innovation - Peter Oeij
European workplace innovation - Peter OeijEuropean workplace innovation - Peter Oeij
European workplace innovation - Peter Oeij
 

Webinar Sociale Innovatie - Peter Oeij & Wouter van der Torre

 • 2. Het sociale innovatie webinar van 10 december is hier terug te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=_jiAi5YkNHQ&feature=emb _imp_woyt
 • 3. 1. Sociale Innovatie – wat is dat? (filmpje) 2. Kwaliteit van de arbeid – waarom belangrijk? 3. Procesaanpak Sociale Innovatie en enkele voorbeelden 4. Vraag & Antwoord Programma 3
 • 4. Wat verwacht u van dit webinar? 4 1. Algemeen inzicht in sociale innovatie 2. Hoe ik sociale innovatie kan toepassen 3. Nut en effect van sociale innovatie 4. Waarom gemeenten sociale innovatie zouden moeten toepassen 5. Iets anders…
 • 7. Sociale innovatie als ‘werkdefinitie’ • ingrepen in de organisatie, samen opgepakt met medewerkers, die tegelijk het werkplezier versterken en de bedrijfsprestatie, maar ook de kracht om te innoveren. HERHALEND….. KWALITEIT VAN DE ARBEID ALS KENMERK VAN HET ONTWERPEN VAN DE ORGANISATIE EN FUNCTIES
 • 9. Kwaliteit van de arbeid (1): ASPECTEN VAN KvdA BAD JOBS GOOD JOBS Arbeidsinhoud Stress en werkdruk Autonomie en leermogelijkheden Arbeidsomstandigheden Licht, lucht, last, lawaai Arbo is op orde Arbeidsvoorwaarden Onzekerheid over betaald werk en werktijden, en sociale zekerheid Fair pay, duurzaamheid, employability Arbeidsverhoudingen Iedereen is vervangbaar Zekere mate van zeggenschap en goede dialoog 9
 • 10. Kwaliteit van de arbeid (2): 10 Belangrijkste A is de Arbeidsinhoud Bron: Pot, F. (2020) Vakbond en goed werk. In: Kösters, R. & Eshuis, W. (Red.). De vakbond en de werkvloer, op zoek naar nieuwe relaties (pp. 55-78). Amsterdam: De Burcht.
 • 11. Kwaliteit van de arbeid (3): 11 KvdA ALS KENMERK VAN.. DE PERSOON DE WERKPLEK Subjectief Objectief Satisfactie als maat Verhouding regelproblemen- regelmogelijkheden als maat Sleutelen aan motivatie en competenties Herontwerpen van werkproces, werklast en taken in functies Symptomen Oorzaken
 • 12. Kwaliteit van de arbeid (4): 12 Effecten van KvdA “SLECHT” “GOED” Medewerkers Ongezond, onveilig, onzeker, polarisatie en degradatie Betrokken en gemotiveerd, lekker in je vel Bedrijfsvoering Kostenverhogend, inefficiënties, arbeidsconflicten Betere communicatie, samenwerking, stroomlijning Samenleving Uitsluiting, onvrede, eigenbelang Inclusiviteit, cohesie, solidariteit Innovatiekracht Weerstand, sabotage Intrapreneurship, proactief gedrag, technologie-adoptie
 • 13. Hoe bekend bent u met sociale innovatie? 13 1. Niet bekend met SI en niet hoe in te voeren 2. Bekend met SI maar niet hoe in te voeren 3. Bekend met SI en hoe in te voeren 4. Anders…
 • 14. Wat houdt u tegen om sociale innovatie toe te passen? 14 1. We hebben geen vertrouwen in SI / zien geen nut 2. We hebben daar geen tijd / middelen voor 3. We ontberen de kennis om het toe te passen 4. We hebben het geprobeerd, maar geen effect 5. We doen het al
 • 15. Sociale innovatie kan helpen bij (techno- logische) innovatie 15 1. Ja, SI is een voorwaarde voor (tech) innovatie 2. Ja, SI helpt dat medewerkers (tech) innovatie accepteren 3. Nee, (tech) innovatie is juist een voorwaarde voor SI 4. Nee, SI en (tech) innovatie staan los van elkaar 5. Weet ik niet
 • 17. voorbereiden Participatief InnovatieManagement (PIM) Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 genereren selecteren testen implementeren & evalueren
 • 18. Participatief InnovatieManagement (PIM) Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 genereren selecteren testen implementeren & evalueren voorbereiden • Voldoende autonomie • Gedragen besluitvormings- regels • Verschillende belangen en expertises betrekken • Medewerkers- betrokkenheid expliciet • Aandacht voor communicatie en transparantie Stap 1 voorbereiden
 • 19. Participatief InnovatieManagement (PIM) Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 genereren selecteren testen implementeren & evalueren voorbereiden • Gemeente: IGH • Projectteam met innovatiemanager, data-analisten en handhavers • Stakeholder- en systeemanalyse • Data-analisten bij briefings handhavers Stap 1 voorbereiden
 • 20. Participatief InnovatieManagement (PIM) Stap 3 Stap 4 Stap 5 genereren selecteren testen implementeren & evalueren Stap 1 voorbereiden genereren • Gezamenlijke probleemanalyse, ook met probleemeigenaar • Gezamenlijk alternatieve oplossingen verkennen • Sociaal veilige omgeving creëren Stap 2 genereren
 • 21. Participatief InnovatieManagement (PIM) Stap 3 Stap 4 Stap 5 genereren selecteren testen implementeren & evalueren Stap 1 voorbereiden genererengenereren • Gemeente: IGH • Probleemanalyse en oplossingen van tekentafel • Probleemanalyse opnieuw samen met handhavers Stap 2
 • 22. Participatief InnovatieManagement (PIM) Stap 4 Stap 5 genereren selecteren testen implementeren & evalueren Stap 1 voorbereiden Stap 2 genereren • Impactanalyse naar gevolgen dienstverlening en kwaliteit van werk • Ook kwalitatieve aspecten in business case meewegen • Gezamenlijk waarde toekennen en besluiten • Werk varianten uit voor pilot Stap 3 selecteren
 • 23. Participatief InnovatieManagement (PIM) Stap 4 Stap 5 genereren selecteren testen implementeren & evalueren Stap 1 voorbereiden Stap 2 genereren • Gemeente: scanauto • Business case financieel • Daarnaast vooraf aandacht voor werkzekerheid, takenpakketten en omstandigheden Stap 3 selecteren
 • 24. Participatief InnovatieManagement (PIM) Stap 5 genereren selecteren testen implementeren & evalueren Stap 1 voorbereiden Stap 2 genereren Stap 3 selecteren • Wetenschappelijk gefundeerde pilot opzetten • Vooraf gezamenlijk succes criteria bepalen • Varianten uitproberen • Zoveel mogelijk medewerkers kennis laten maken • Gezamenlijk evalueren Stap 4 testen
 • 25. Participatief InnovatieManagement (PIM) Stap 5 genereren selecteren testen implementeren & evalueren Stap 1 voorbereiden Stap 2 genereren Stap 3 selecteren testen • Supermarktketen: Nieuw systeem • Stapsgewijs nieuwe functionaliteiten • Varianten direct voorleggen aan supermarkten • Feedback verzamelen Stap 4
 • 26. Participatief InnovatieManagement (PIM) genereren selecteren testen implementeren & evalueren Stap 1 voorbereiden Stap 2 genereren Stap 3 selecteren Stap 4 testen • Ruimte voor maatwerk in toepassing • Praktische ondersteuning • Evaluatie met aandacht voor gevolgen dienstverleningen kwaliteit van werk • Blijven monitoren en verbeteren Stap 5 implementeren & evalueren
 • 27. Participatief InnovatieManagement (PIM) genereren selecteren testen implementeren & evalueren Stap 1 voorbereiden Stap 2 genereren Stap 3 selecteren Stap 4 testen implementeren & evalueren • Supermarktketen: nieuw systeem • Verschillende kanalen voor info en ondersteuning • Evaluatie ook op ludieke manier Stap 5
 • 28. genereren selecteren implementeren & evaluerentesten • Gezamenlijke probleemanalyse, ook met probleemeigenaar • Gezamenlijk alternatieve oplossingen verkennen • Sociaal veilige omgeving creëren • Impactanalyse naar gevolgen dienstverlening en kwaliteit van werk • Ook kwalitatieve aspecten in business case meewegen • Gezamenlijk waarde toekennen en besluiten • Werk varianten uit voor pilot • Wetenschappelijk gefundeerde pilot opzetten • Vooraf gezamenlijk succes criteria bepalen • Varianten uitproberen • Zoveel mogelijk medewerkers kennis laten maken • Gezamenlijk evalueren • Ruimte voor maatwerk in toepassing • Praktische ondersteuning • Evaluatie met aandacht voor gevolgen dienstverleningen kwaliteit van werk • Blijven monitoren en verbeteren • Voldoende autonomie • Gedragen besluitvormings- regels • Verschillende belangen en expertises betrekken • Medewerkers- betrokkenheid expliciet • Aandacht voor communicatie en transparantie voorbereiden Participatief Innovatiemanagement Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5
 • 31. Heeft u behoefte aan meer info over sociale innovatie? 31 1. Nee 2. Ja, meer voorbeelden van interventies 3. Ja, meer voorbeelden van invoerings-proces 4. Ja, meer theorie en concepten 5. Ja, vooral van collega-overheidsorganisaties
 • 32. Samenvattend….. Sociale innovatie -is een middel, niet doel op zich -meer dan alleen een ‘HR’-dingetje -kwaliteit van ons werk voert terug naar de wijze waarop werkproces is georganiseerd, wordt bestuurd, en wordt ondersteund door technologie-keuzen 32 Binnenkort verschijnt: “Sociale innovatie en technologische innovatie bij gemeenten: Effectieve en gedragen innovaties door betrokkenheid van medewerkers” (werktitel) – Wouter van der Torre & Peter Oeij, als uitgave van: ↓
 • 35. Fluwelen Burgwal 58 Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 763 00 30 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl 35 Dank voor uw aandacht! peter.oeij@tno.nl wouter.vandertorre@tno.nl