SlideShare a Scribd company logo
Juha-Pekka Vuori
Ortopedi
Polvi- ja nilkkakirurgi
Valmentaja
Sairaala NEO
Salo, Turku
URHEILIJAN NILKKA- JA
POLVIVAMMAT JA NIIDEN
ENNALTAEHKÄISY
NILKKA- JA POLVIVAMMAT
• Suomessa yli 300 000 urheiluvammaa joka
vuosi
• Nilkan nivelsidevamma yleisin vamma
• Polven nivelsidevammat yleisimpiä ns.
vakavia urheiluvammoja
URHEILIJAN NILKKA - JA POLVIVAMMAT
-URHEILUVAMMOJEN MÄÄRÄ LISÄÄNTYY
-HARJOITTELUN JA KILPAILUJEN MÄÄRÄN LISÄÄNTYMINEN
JOHTAA KUORMITUKSEN KASVUUN
-HARJOITELLAAN JA KILPAILLAAN VÄSYNEENÄ,
PALAUTUMINEN JÄÄ VAJAAKSI JNE.
-LIIAN YKSIPUOLINEN HARJOITTELU ALTISTAA
VAMMAUTUMISILLE
-LIIAN AIKAINEN ERIKOISTUMINEN LISÄÄ
VAMMAUTUMISRISKIÄ
-URHEILUVAMMAT TYTÖILLÄ JA NAISILLA LISÄÄNTYNEET
URHEILIJAN NILKKA- JA POLVIVAMMAT
• TAPATURMAN AIHEUTTAMAT URHEILUVAMMAT,
syntyvät yksittäisen tapaturman
seurauksena
• URHEILIJAN RASITUSVAMMAT, kehittyvät
vähitellen jatkuvan ja toistuvan ylikuormituksen
seurauksena
NILKAN ALUEEN URHEILUVAMMOJA
• Nivelsidevammat
• Murtumat
• Rustovauriot
• Jännevammat
• Jänteiden rasitusvammat
• Rasitusmurtumat
• Kasvuikäisten erityisvammat
NILKKAVAMMAT
NILKAN TÄRKEITÄ RAKENTEITA
NILKAN NIVELSIDEVAMMAT
• Yleisin urheiluvamma
• Yleisimmin nilkka vääntyy sisäänpäin ja
ulkosivun nivelsiteet vahingoittuvat
• Kipu ja turvotus nilkan ulkosivulla
• Ensiapu 3 K
• Ns kliininen tutkimus ja herkästi rtg-kuva
murtumien poissulkemiseksi
• Teippaus tai nilkkatuki
• Ohjattu aktiivinen kuntoutus
• Leikkaus tuoreessa vammassa vain
poikkeustapauksissa
• Jos nilkka jää löysäksi -> leikkaushoito
NILKAN NIVELSIDEVAMMAN LIITÄNNÄISVAMMOJA
• NILKAN ULKOSIVUN
JÄNNEVAMMAT
• TELALUUN NIVELPINNAN
MURTUMAT
NILKKAMURTUMA
• Yleensä jalalle ei pysty kunnolla
varaamaan
• Hyväasentoisten murtumien erottaminen
kunnon nivelsidevammasta rtg-kuvauksella
• Hoito määräytyy murtuman tyypin ja
laadun mukaan,tietyt kriteerit täyttävät
hyväasentoiset murtumat hoidetaan
kipsihoidolla, usein murtumat vaativat
leikkaushoidon
NILKAN (JA JALKATERÄN) ALUEEN
RASITUSVAMMOJA
•Rasitusmurtumat
•Jänteiden ylirasitusvammat
•Lisäluiden aiheuttamat vaivat
•Kasvuikäisten rasitusvammat
JALKAPÖYDÄN LUIDEN RASITUSMURTUMAT
•Oireena kipu aluksi rasituksessa,
myöhemmin jatkuvana ja
leposärkyäkin
•Ei aluksi välttämättä vielä näy rtg-
kuvassa, magneettikuvassa näkyy
aiemmin (rasitusosteopatia)
•Useimmat hoituvat levolla, jotkut
vaativat kipsihoidon tai joissain
tapauksissa jopa leikkauksen
•Rasitusmurtuman taustalla usein liian
yksipuolinen harjoittelu tai esim
harjoitusmäärien liian nopea
lisääminen
SEVERIN TAUTI
•8-12 –vuotiaiden vaiva
•Kantaluussa kasvutumake (apofyysi),
johon akillesjänne kiinnittyy, ”heikko
kohta” tietyssä kasvun vaiheessa
•Hyppyjä, ponnistuksia jne sisältävä
urheilu pahentaa, usein oire liian
kovasta/yksipuolisesta harjoittelusta
kasvuvaiheeseen nähden
•Kipu kantapäässä aluksi urheillessa,
hankalampana kävellessäkin
•Rtg-tutkimus muiden syiden
poissulkemiseksi, tarvittaessa
magneettikuvaus
SEVERIN TAUTI
•Hoitona vaikeusasteen mukaan
harjoittelun keventäminen tai tauko sitä
kuormittavasta harjoittelusta
•Voi oikein hankalana joskus jopa vaatia
kokonaisen kauden väliin jättämisen, vaivaa
vain tietyssä kasvun vaiheessa
•Tulehduskipulääkkeet
•Kylmä
•Venyttelyt
•Kantakorotukset
URHEILIJAN NILKKAVAMMOJEN
ENNALTAEHKÄISY
• JALKINEET YM VARUSTEET ASIANMUKAISET
• OIKEAT SUORITUSPAIKKOJEN ALUSTAT JA
MUUT OLOSUHTEET
• TUET/TEIPPAUS
RISKILAJEISSA/RISKIURHEILIJOILLA
• AKTIIIVISET NILKAN HALLINTAA JA TASAPAINOA
KEHITTÄVÄT HARJOITTEET
• RISKIURHEILIJOIDEN TUNNISTAMINEN
JA NÄILLE TEHOSTETUT YKSILÖLLISET
HARJOITTEET
URHEILIJAN NILKAN ALUEEN VAMMAT,
ENNALTAEHKÄISY
• Oikea suoritustekniikka
• Sopivat välineet
• Suorituspaikat kunnossa
• Harjoituksen ja levon suhde oikea
• Ei kilpailla/pelata liian väsyneenä
• Harjoittelu riittävän monipuolista
• Harjoittelun rasittavuutta lisätään asteettain
• Riittävä alkuverryttely ja venyttelyt
• Loppuverryttely ja venyttelyt
POLVEN ALUEEN URHEILUVAMMOJA
• Nivelkierukkavammat
• Nivelsidevammat
• Rustovauriot
• Polvilumpion sijoiltaanmeno
• Jännevammat
• Murtumat
• Jänteiden rasitusvammat
• Plicasyndrooma
• Kasvuikäisten erityisvammat
URHEILIJAN POLVIVAMMAT,
POLVEN TÄRKEITÄ RAKENTEITA
POLVEN NIVELKIERUKAN REPEÄMÄ
POLVEN NIVELKIERUKAN REPEÄMÄ
• Tyypillisesti syntyy kiertoliikkeessä paino päällä, voi olla
hyvin pienikin liike
• Aiheuttaa nivelrakoon paikallistuvan kivun, iso repeämä
voi aiheuttaa polven lukkoon jäämisen
• Hoitona yleensä tähystysleikkaus, jossa revennyt
kierukan osa kiinnitetään paikoilleen tai poistetaan
• Hoidolla ei yleensä kiire. Jos polvi lukossa, hoito
kiireellisempi
POLVEN NIVELSIDEVAMMAT
• ETURISTIDEVAMMA
• SISEMMÄN SIVUSITEEN VAMMA
• MUUT
ETURISTISIDEVAMMA
• yleinen urheiluvamma
• asianmukaisesti hoidettunakin aiheuttaa
vähintään 6-9 kk tauon normaaliin
harjoitteluun ja kilpailemiseen
• altistaa myöhemmällä iällä polveen
kehittyvälle nivelrikolle
ETURISTISIDEVAMMA
• eniten lajeissa joissa nopeita
suunnanmuutoksia, äkkipysähdyksiä tai
hypystä alastuloja kuten salibandy, jalkapallo,
alppihiihto jne.
• naispuolisilla urheilijoilla jopa 2-8 –kertainen
riski saada eturistisidevamma verrattuna
miespuolisiin saman lajin harrastajiin
ETURISTISIDEVAMMA
• syntyy tyypillisesti joko tilanteessa jossa
jalka kiinni alustassa polveen kohdistuu
kiertovääntöliike tai tilanteessa jossa
urheilija tulee ilmasta alas ojennetun jalan
varaan
• jopa 70 % vammoista syntyy ilman
kontaktia toiseen urheilijaan
ETURISTISIDEVAMMA
• vamman syntyessä urheilija useimmiten
tuntee polven jotenkin muljahtavan tai
rusahtavan
• yleensä polvi vamman jälkeen ainakin jnkv
turpoaa polveen vuotaneen veren ansiosta
• voi alkuvaiheen kivun ja turvotuksen
helpotettua olla yllättävän vähäoireinenkin
ETURISTISIDEVAMMALLE ALTISTAVIA
TEKIJÖITÄ
• jalkineen ja alustan välinen kitka
• muut ympäristöön ja olosuhteisiin liittyvät asiat
• hormonaaliset syyt
• anatomiset syyt
• lihasvoimaan liittyvät syyt, erityisesti
takareiden lihasten osalta
• koordinaatioon ja vartalon ja alaraajan
hallintaan liittyvät syyt
ETURISTISIDEVAMMALLE ALTISTAVIA
TEKIJÖITÄ
• polven painuminen sisäänpäin ja samalla säären
kiertyminen käännöksissä, pysähdyksissä,
alastuloissa jne altistaa eturistisiteen katkeamiselle
• myös hypystä polvi liian
suorana alastulo jäykälle
jalalle altistaa eturistisiteen
katkeamiselle
POLVEN SISEMMÄN SIVUSITEEN REPEÄMÄ
• Syntyy sivusuunnan väännössä esim.
toisen pelaajan törmätessä ulkosivulta
• Sisemmän sivusiteen vamma esiintyy
usein myös yhdessä eturistidevamman
kanssa, yleensä varmistetaan diagnoosi
magneettikuvauksella
• Pelkkä sisemmän sivusiteen vamma
hoituu yleensä polven saranatuella
ilman leikkausta
POLVILUMPION SIJOILTAANMENO
• Tyypillisimmin kiertoliikkeessä polvi hieman
koukussa lumpio muljahtaa ulospäin pois
paikoiltaan, voi jäädä sinne, jolloin varsin
kivulias, useimmiten palautuu itsekseen
paikoilleen
• Polvi usein turpoaa vamman jälkeen
• Taustalla voi olla rakenteellinen alttius
• Nivelpinnalta voi sen yhteydessä irrota luu-
rustopala
• Nykyään siirrytty hoitamaan aktiivisemmin
leikkaushoidolla jo ensimmäisen
sijoiltaanmenon jälkeen
POLVEN ALUEEN MURTUMAT
• Polvilumpion murtuma
• Muut polven alueen nivelpinnoille
yltävät murtumat
• Useimmat polven alueen
murtumista ovat leikkaushoitoa
vaativia vammoja
POLVEN ALUEEN RASITUSVAMMOJA
• Hyppääjän polvi
• Juoksijan polvi
• Plicasyndrooma
• Osgood-Schlatterin tauti
HYPPÄÄJÄN POLVI
• Polvilumpiojänteen rasitusvamma
yleensä jänteen yläkiinnityskohdassa
• Kipu tutkittaessa tyyppipaikassa
• Ensisijainen hoito harjoittelun kevennys
ja lepo hypyistä ym. harjoitteista
• Pitkittyneissä tilanteissa mahdollisesti
leikkaushoito
• Magneettikuvalla nähdään mahdolliset
jänteen sisäiset osittaiset repeämät jne
leikkausta suuniteltaessa
PLICASYNDROOMA
• Plicat ovat polvessa olevia sikiökautisten
”väliseinien” jäänteitä
• Tyypillisin oireileva mediaalinen plica,
ärtyy yleensä rasituksesta tai esim
iskusta em kohtaan
• Hankaa reisiluun sisänivelpinnan
reunaan polvea koukistettaessa
• Ensisijainen hoito ns. konservatiivinen,
rasituksen vähentäminen, kylmä,
tulehduskipulääkkeet, mahdollisesti
kortisoni jne
• Jos ei muuten rauhoitu voidaan poistaa
tähystysleikkauksella
OSGOOD-SCHLATTERIN TAUTI
• Polvilumpiojänteen kiinnityskohdan
kiputila sääriluussa apofyysissä eli
kasvutumakkeessa
• -”heikko kohta” tietyssä kasvun
vaiheessa, reisilihas kiinnittyy tähän
polvilumpiojänteen välityksellä
• Noin 9-13 vuotiailla, erityisesti
lajeissa, joissa paljon hyppyjä,
spurtteja, ponnistuksia jne.
OSGOOD-SCHLATTERIN TAUTI
• Polven alapuolella oleva sääriluun kyhmy
turvonnut ja aristava
• Rtg-kuva ensisjiaisesti muiden syiden
poissulkemiseksi, jos äkillisesti
voimakkaasti kipeytyy rtg-kuva kyhmyn
irtoamisen poissulkemiseksi (harvinaista)
• Tarvittaessa magneettikuva
• Harjoittelun keventäminen/soveltaminen,
hankalammissa tilanteissa lepo oireita
aiheuttavasta urheilusta
• Kylmä, tulehduskipulääke
• Rauhoittuu kun tietty kasvun vaihe ohi,
patti voi jäädä
VOIKO POLVIVAMMOJA EHKÄISTÄ?
• säännöllisillä esim. alkulämmittelynä
toteutettavilla harjoitusohjelmilla on joissain
tutkimuksissa saatu vähennettyä
eturistisidevammoja jopa 60-70 %
• mitä nuorempana mukaan
harjoitusohjelmaan sen parempi
(herkkyyskaudet)
POLVIVAMMOJEN EHKÄISY
• Harjoitusohjelmia jotka sisältävät lämmittely-, venyttely-,
voima-, hyppy-, tasapaino- ja taito-osioita
• Osana normaalia harjoittelua esim. alkulämmittelyssä
• esimerkkejä: -PEP Program
-Sportsmetric
-KuntoutusOrtonin aktivoiva
alkulämmittely -video
POLVIVAMMOJEN EHKÄISY
• tärkeää että liikkeet tehdään kontrolloidusti ja
oikein
• tärkeää olisi tunnistaa ns. riskiurheilijat joille
harjoitteet erityisen tärkeitä (huono
alaraajan/vartalon hallinta, alaraajan
linjausvirheet jne.)
• ”sivuvaikutuksena” näillä harjoitteilla
useimmissa lajeissa myös itse lajisuoritusta
parantavia vaikutuksia
POLVIVAMMOJEN EHKÄISY
• Vartalonhallinta ja tasapaino
POLVIVAMMOJEN EHKÄISY
• Lihasvoima, erityisesti
takareiden lihaksien
osalta
POLVIVAMMOJEN EHKÄISY
• Oikeaoppinen joustava
hypyistä alastulo
POLVIVAMMOJEN EHKÄISY
• Polven ja koko
alaraajan linjauksiin
huomion
kiinnittäminen kaikissa
harjoitteissa
VALMENTAJAT AVAINASEMASSA
NILKKA- JA POLVIVAMMOJEN
ENNALTAEHKÄISYN SUHTEEN !!!
JUHA-PEKKA VUORI
ORTOPEDI
SAIRAALA NEO
SALO, TURKU
KIITOS!

More Related Content

What's hot

Plantar fasciitis presentation
Plantar fasciitis presentationPlantar fasciitis presentation
Plantar fasciitis presentation
Donald Pelto
 
Bottom Up Approaches in children with Cerebral Palsy
Bottom Up Approaches in children with Cerebral PalsyBottom Up Approaches in children with Cerebral Palsy
Bottom Up Approaches in children with Cerebral Palsy
Farvardin Neuro-Cognitive Training Group
 
Ankle Sprain Case Study—AvicennaLaser.com
Ankle Sprain Case Study—AvicennaLaser.comAnkle Sprain Case Study—AvicennaLaser.com
Ankle Sprain Case Study—AvicennaLaser.com
Avicenna Laser Technology
 
Cervical & lumbar traction
Cervical & lumbar tractionCervical & lumbar traction
Cervical & lumbar traction
aditya romadhon
 
Avaliação cinético-funcional da coluna vertebral
Avaliação cinético-funcional da coluna vertebralAvaliação cinético-funcional da coluna vertebral
Avaliação cinético-funcional da coluna vertebral
marcelosilveirazero1
 
Spinal orthoses
Spinal orthosesSpinal orthoses
Spinal orthoses
Shahram Sadeqi
 
Síndrome Túnel do carpo
Síndrome Túnel do carpoSíndrome Túnel do carpo
Síndrome Túnel do carpo
Mel Medina
 
Posicionamento do paciente neurológico
Posicionamento do paciente neurológicoPosicionamento do paciente neurológico
Posicionamento do paciente neurológico
Adriano Daudt
 
Complexo articular do quadril
Complexo articular do quadrilComplexo articular do quadril
Complexo articular do quadril
RogrioRodriguesdeMen
 
Professional practice amir
Professional practice amirProfessional practice amir
Professional practice amir
Alam Zeb Amir
 
Epicondilite lateral
Epicondilite lateralEpicondilite lateral
Epicondilite lateral
adrianomedico
 
Peroneal tendinopathy
Peroneal tendinopathyPeroneal tendinopathy
Peroneal tendinopathy
Dr Usha (Physio)
 
Exame do ombro
Exame do ombroExame do ombro
Exame do ombro
Inaiara Bragante
 
Nityal crps lecture
Nityal crps lectureNityal crps lecture
Nityal crps lecture
Nityal Kumar
 

What's hot (14)

Plantar fasciitis presentation
Plantar fasciitis presentationPlantar fasciitis presentation
Plantar fasciitis presentation
 
Bottom Up Approaches in children with Cerebral Palsy
Bottom Up Approaches in children with Cerebral PalsyBottom Up Approaches in children with Cerebral Palsy
Bottom Up Approaches in children with Cerebral Palsy
 
Ankle Sprain Case Study—AvicennaLaser.com
Ankle Sprain Case Study—AvicennaLaser.comAnkle Sprain Case Study—AvicennaLaser.com
Ankle Sprain Case Study—AvicennaLaser.com
 
Cervical & lumbar traction
Cervical & lumbar tractionCervical & lumbar traction
Cervical & lumbar traction
 
Avaliação cinético-funcional da coluna vertebral
Avaliação cinético-funcional da coluna vertebralAvaliação cinético-funcional da coluna vertebral
Avaliação cinético-funcional da coluna vertebral
 
Spinal orthoses
Spinal orthosesSpinal orthoses
Spinal orthoses
 
Síndrome Túnel do carpo
Síndrome Túnel do carpoSíndrome Túnel do carpo
Síndrome Túnel do carpo
 
Posicionamento do paciente neurológico
Posicionamento do paciente neurológicoPosicionamento do paciente neurológico
Posicionamento do paciente neurológico
 
Complexo articular do quadril
Complexo articular do quadrilComplexo articular do quadril
Complexo articular do quadril
 
Professional practice amir
Professional practice amirProfessional practice amir
Professional practice amir
 
Epicondilite lateral
Epicondilite lateralEpicondilite lateral
Epicondilite lateral
 
Peroneal tendinopathy
Peroneal tendinopathyPeroneal tendinopathy
Peroneal tendinopathy
 
Exame do ombro
Exame do ombroExame do ombro
Exame do ombro
 
Nityal crps lecture
Nityal crps lectureNityal crps lecture
Nityal crps lecture
 

Similar to Urheilijan nilkka ja polvivammat, Sairaala NEO

Urheilijan nillkkavammat ja Labrum-repeämät
Urheilijan nillkkavammat ja Labrum-repeämätUrheilijan nillkkavammat ja Labrum-repeämät
Urheilijan nillkkavammat ja Labrum-repeämätMehiläinen NEO
 
Nuoren urhelijan liikkuvuus ja lihashuolto
Nuoren urhelijan liikkuvuus ja lihashuolto Nuoren urhelijan liikkuvuus ja lihashuolto
Nuoren urhelijan liikkuvuus ja lihashuolto Mehiläinen NEO
 
Vammojen ennaltaehkaisy urheilussa_sairaala_neo
Vammojen ennaltaehkaisy urheilussa_sairaala_neoVammojen ennaltaehkaisy urheilussa_sairaala_neo
Vammojen ennaltaehkaisy urheilussa_sairaala_neoMehiläinen NEO
 
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli KattilakoskiYleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski
UKK-instituutti
 
Tyypilliset urheiluvammat ja_niiden_ensiapu_
Tyypilliset urheiluvammat ja_niiden_ensiapu_Tyypilliset urheiluvammat ja_niiden_ensiapu_
Tyypilliset urheiluvammat ja_niiden_ensiapu_Mehiläinen NEO
 
Lasten ja nuorten kaatumis ja putoamisvammat traumana
Lasten ja nuorten kaatumis ja putoamisvammat traumanaLasten ja nuorten kaatumis ja putoamisvammat traumana
Lasten ja nuorten kaatumis ja putoamisvammat traumana
THL
 
Liikkuvuus ja lihashuolto 22032012
Liikkuvuus ja lihashuolto 22032012Liikkuvuus ja lihashuolto 22032012
Liikkuvuus ja lihashuolto 22032012
Mehiläinen NEO
 
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_Orton
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_OrtonLiikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_Orton
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_OrtonMehiläinen NEO
 
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeenTyökyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työterveyslaitos
 
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksiKilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
Mehiläinen NEO
 
Ppt vv 170215_esitys
Ppt vv 170215_esitysPpt vv 170215_esitys
Ppt vv 170215_esitys
Suomen Tule ry
 
Kilpa- ja kuntourheilijan yleisimmät terveysongelmat
Kilpa- ja kuntourheilijan yleisimmät terveysongelmatKilpa- ja kuntourheilijan yleisimmät terveysongelmat
Kilpa- ja kuntourheilijan yleisimmät terveysongelmat
Mehiläinen NEO
 
Vamman jälkeen takaisin urheilemaan
Vamman jälkeen takaisin urheilemaanVamman jälkeen takaisin urheilemaan
Vamman jälkeen takaisin urheilemaan
Mehiläinen NEO
 
Kestävyysharjoittelun terveysongelmat ja niiden välttäminen
Kestävyysharjoittelun terveysongelmat ja niiden välttäminenKestävyysharjoittelun terveysongelmat ja niiden välttäminen
Kestävyysharjoittelun terveysongelmat ja niiden välttäminen
Mehiläinen NEO
 
Käsi- ja olkapäävammat ja niiden ennaltaehkäisy
Käsi- ja olkapäävammat ja niiden ennaltaehkäisy Käsi- ja olkapäävammat ja niiden ennaltaehkäisy
Käsi- ja olkapäävammat ja niiden ennaltaehkäisy
Mehiläinen NEO
 

Similar to Urheilijan nilkka ja polvivammat, Sairaala NEO (15)

Urheilijan nillkkavammat ja Labrum-repeämät
Urheilijan nillkkavammat ja Labrum-repeämätUrheilijan nillkkavammat ja Labrum-repeämät
Urheilijan nillkkavammat ja Labrum-repeämät
 
Nuoren urhelijan liikkuvuus ja lihashuolto
Nuoren urhelijan liikkuvuus ja lihashuolto Nuoren urhelijan liikkuvuus ja lihashuolto
Nuoren urhelijan liikkuvuus ja lihashuolto
 
Vammojen ennaltaehkaisy urheilussa_sairaala_neo
Vammojen ennaltaehkaisy urheilussa_sairaala_neoVammojen ennaltaehkaisy urheilussa_sairaala_neo
Vammojen ennaltaehkaisy urheilussa_sairaala_neo
 
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli KattilakoskiYleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski
 
Tyypilliset urheiluvammat ja_niiden_ensiapu_
Tyypilliset urheiluvammat ja_niiden_ensiapu_Tyypilliset urheiluvammat ja_niiden_ensiapu_
Tyypilliset urheiluvammat ja_niiden_ensiapu_
 
Lasten ja nuorten kaatumis ja putoamisvammat traumana
Lasten ja nuorten kaatumis ja putoamisvammat traumanaLasten ja nuorten kaatumis ja putoamisvammat traumana
Lasten ja nuorten kaatumis ja putoamisvammat traumana
 
Liikkuvuus ja lihashuolto 22032012
Liikkuvuus ja lihashuolto 22032012Liikkuvuus ja lihashuolto 22032012
Liikkuvuus ja lihashuolto 22032012
 
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_Orton
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_OrtonLiikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_Orton
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_Orton
 
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeenTyökyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
 
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksiKilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
 
Ppt vv 170215_esitys
Ppt vv 170215_esitysPpt vv 170215_esitys
Ppt vv 170215_esitys
 
Kilpa- ja kuntourheilijan yleisimmät terveysongelmat
Kilpa- ja kuntourheilijan yleisimmät terveysongelmatKilpa- ja kuntourheilijan yleisimmät terveysongelmat
Kilpa- ja kuntourheilijan yleisimmät terveysongelmat
 
Vamman jälkeen takaisin urheilemaan
Vamman jälkeen takaisin urheilemaanVamman jälkeen takaisin urheilemaan
Vamman jälkeen takaisin urheilemaan
 
Kestävyysharjoittelun terveysongelmat ja niiden välttäminen
Kestävyysharjoittelun terveysongelmat ja niiden välttäminenKestävyysharjoittelun terveysongelmat ja niiden välttäminen
Kestävyysharjoittelun terveysongelmat ja niiden välttäminen
 
Käsi- ja olkapäävammat ja niiden ennaltaehkäisy
Käsi- ja olkapäävammat ja niiden ennaltaehkäisy Käsi- ja olkapäävammat ja niiden ennaltaehkäisy
Käsi- ja olkapäävammat ja niiden ennaltaehkäisy
 

More from Mehiläinen NEO

Olkavammat
OlkavammatOlkavammat
Olkavammat
Mehiläinen NEO
 
Junioriurheilijan ravinto ja urheilijan hammasvammat
Junioriurheilijan ravinto ja urheilijan hammasvammatJunioriurheilijan ravinto ja urheilijan hammasvammat
Junioriurheilijan ravinto ja urheilijan hammasvammat
Mehiläinen NEO
 
Keskivartalon lihastasapaino ja ennaltaehkäisevä harjoittelu
Keskivartalon lihastasapaino ja ennaltaehkäisevä harjoitteluKeskivartalon lihastasapaino ja ennaltaehkäisevä harjoittelu
Keskivartalon lihastasapaino ja ennaltaehkäisevä harjoittelu
Mehiläinen NEO
 
Urheilijan selkävaivat, keskivartalon lihastasapaino ja päähän kohdistuvat va...
Urheilijan selkävaivat, keskivartalon lihastasapaino ja päähän kohdistuvat va...Urheilijan selkävaivat, keskivartalon lihastasapaino ja päähän kohdistuvat va...
Urheilijan selkävaivat, keskivartalon lihastasapaino ja päähän kohdistuvat va...
Mehiläinen NEO
 
Valmentajan ja urheilijan paineensiedon kehittaminen kilpailutilanteessa
Valmentajan ja urheilijan paineensiedon kehittaminen kilpailutilanteessaValmentajan ja urheilijan paineensiedon kehittaminen kilpailutilanteessa
Valmentajan ja urheilijan paineensiedon kehittaminen kilpailutilanteessa
Mehiläinen NEO
 
Kodin ja urheiluseuran yhteispeli | Sairaala NEO
Kodin ja urheiluseuran yhteispeli | Sairaala NEOKodin ja urheiluseuran yhteispeli | Sairaala NEO
Kodin ja urheiluseuran yhteispeli | Sairaala NEO
Mehiläinen NEO
 
Monipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajille
Monipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajilleMonipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajille
Monipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajilleMehiläinen NEO
 
Tyypilliset urheilijan nilkka- ja polvivammat ja niiden ennaltaehkäisy
Tyypilliset urheilijan nilkka- ja polvivammat ja niiden ennaltaehkäisyTyypilliset urheilijan nilkka- ja polvivammat ja niiden ennaltaehkäisy
Tyypilliset urheilijan nilkka- ja polvivammat ja niiden ennaltaehkäisy
Mehiläinen NEO
 

More from Mehiläinen NEO (8)

Olkavammat
OlkavammatOlkavammat
Olkavammat
 
Junioriurheilijan ravinto ja urheilijan hammasvammat
Junioriurheilijan ravinto ja urheilijan hammasvammatJunioriurheilijan ravinto ja urheilijan hammasvammat
Junioriurheilijan ravinto ja urheilijan hammasvammat
 
Keskivartalon lihastasapaino ja ennaltaehkäisevä harjoittelu
Keskivartalon lihastasapaino ja ennaltaehkäisevä harjoitteluKeskivartalon lihastasapaino ja ennaltaehkäisevä harjoittelu
Keskivartalon lihastasapaino ja ennaltaehkäisevä harjoittelu
 
Urheilijan selkävaivat, keskivartalon lihastasapaino ja päähän kohdistuvat va...
Urheilijan selkävaivat, keskivartalon lihastasapaino ja päähän kohdistuvat va...Urheilijan selkävaivat, keskivartalon lihastasapaino ja päähän kohdistuvat va...
Urheilijan selkävaivat, keskivartalon lihastasapaino ja päähän kohdistuvat va...
 
Valmentajan ja urheilijan paineensiedon kehittaminen kilpailutilanteessa
Valmentajan ja urheilijan paineensiedon kehittaminen kilpailutilanteessaValmentajan ja urheilijan paineensiedon kehittaminen kilpailutilanteessa
Valmentajan ja urheilijan paineensiedon kehittaminen kilpailutilanteessa
 
Kodin ja urheiluseuran yhteispeli | Sairaala NEO
Kodin ja urheiluseuran yhteispeli | Sairaala NEOKodin ja urheiluseuran yhteispeli | Sairaala NEO
Kodin ja urheiluseuran yhteispeli | Sairaala NEO
 
Monipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajille
Monipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajilleMonipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajille
Monipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajille
 
Tyypilliset urheilijan nilkka- ja polvivammat ja niiden ennaltaehkäisy
Tyypilliset urheilijan nilkka- ja polvivammat ja niiden ennaltaehkäisyTyypilliset urheilijan nilkka- ja polvivammat ja niiden ennaltaehkäisy
Tyypilliset urheilijan nilkka- ja polvivammat ja niiden ennaltaehkäisy
 

Urheilijan nilkka ja polvivammat, Sairaala NEO

 • 1. Juha-Pekka Vuori Ortopedi Polvi- ja nilkkakirurgi Valmentaja Sairaala NEO Salo, Turku URHEILIJAN NILKKA- JA POLVIVAMMAT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY
 • 2. NILKKA- JA POLVIVAMMAT • Suomessa yli 300 000 urheiluvammaa joka vuosi • Nilkan nivelsidevamma yleisin vamma • Polven nivelsidevammat yleisimpiä ns. vakavia urheiluvammoja
 • 3. URHEILIJAN NILKKA - JA POLVIVAMMAT -URHEILUVAMMOJEN MÄÄRÄ LISÄÄNTYY -HARJOITTELUN JA KILPAILUJEN MÄÄRÄN LISÄÄNTYMINEN JOHTAA KUORMITUKSEN KASVUUN -HARJOITELLAAN JA KILPAILLAAN VÄSYNEENÄ, PALAUTUMINEN JÄÄ VAJAAKSI JNE. -LIIAN YKSIPUOLINEN HARJOITTELU ALTISTAA VAMMAUTUMISILLE -LIIAN AIKAINEN ERIKOISTUMINEN LISÄÄ VAMMAUTUMISRISKIÄ -URHEILUVAMMAT TYTÖILLÄ JA NAISILLA LISÄÄNTYNEET
 • 4. URHEILIJAN NILKKA- JA POLVIVAMMAT • TAPATURMAN AIHEUTTAMAT URHEILUVAMMAT, syntyvät yksittäisen tapaturman seurauksena • URHEILIJAN RASITUSVAMMAT, kehittyvät vähitellen jatkuvan ja toistuvan ylikuormituksen seurauksena
 • 5. NILKAN ALUEEN URHEILUVAMMOJA • Nivelsidevammat • Murtumat • Rustovauriot • Jännevammat • Jänteiden rasitusvammat • Rasitusmurtumat • Kasvuikäisten erityisvammat
 • 7. NILKAN NIVELSIDEVAMMAT • Yleisin urheiluvamma • Yleisimmin nilkka vääntyy sisäänpäin ja ulkosivun nivelsiteet vahingoittuvat • Kipu ja turvotus nilkan ulkosivulla • Ensiapu 3 K • Ns kliininen tutkimus ja herkästi rtg-kuva murtumien poissulkemiseksi • Teippaus tai nilkkatuki • Ohjattu aktiivinen kuntoutus • Leikkaus tuoreessa vammassa vain poikkeustapauksissa • Jos nilkka jää löysäksi -> leikkaushoito
 • 8. NILKAN NIVELSIDEVAMMAN LIITÄNNÄISVAMMOJA • NILKAN ULKOSIVUN JÄNNEVAMMAT • TELALUUN NIVELPINNAN MURTUMAT
 • 9. NILKKAMURTUMA • Yleensä jalalle ei pysty kunnolla varaamaan • Hyväasentoisten murtumien erottaminen kunnon nivelsidevammasta rtg-kuvauksella • Hoito määräytyy murtuman tyypin ja laadun mukaan,tietyt kriteerit täyttävät hyväasentoiset murtumat hoidetaan kipsihoidolla, usein murtumat vaativat leikkaushoidon
 • 10. NILKAN (JA JALKATERÄN) ALUEEN RASITUSVAMMOJA •Rasitusmurtumat •Jänteiden ylirasitusvammat •Lisäluiden aiheuttamat vaivat •Kasvuikäisten rasitusvammat
 • 11. JALKAPÖYDÄN LUIDEN RASITUSMURTUMAT •Oireena kipu aluksi rasituksessa, myöhemmin jatkuvana ja leposärkyäkin •Ei aluksi välttämättä vielä näy rtg- kuvassa, magneettikuvassa näkyy aiemmin (rasitusosteopatia) •Useimmat hoituvat levolla, jotkut vaativat kipsihoidon tai joissain tapauksissa jopa leikkauksen •Rasitusmurtuman taustalla usein liian yksipuolinen harjoittelu tai esim harjoitusmäärien liian nopea lisääminen
 • 12. SEVERIN TAUTI •8-12 –vuotiaiden vaiva •Kantaluussa kasvutumake (apofyysi), johon akillesjänne kiinnittyy, ”heikko kohta” tietyssä kasvun vaiheessa •Hyppyjä, ponnistuksia jne sisältävä urheilu pahentaa, usein oire liian kovasta/yksipuolisesta harjoittelusta kasvuvaiheeseen nähden •Kipu kantapäässä aluksi urheillessa, hankalampana kävellessäkin •Rtg-tutkimus muiden syiden poissulkemiseksi, tarvittaessa magneettikuvaus
 • 13. SEVERIN TAUTI •Hoitona vaikeusasteen mukaan harjoittelun keventäminen tai tauko sitä kuormittavasta harjoittelusta •Voi oikein hankalana joskus jopa vaatia kokonaisen kauden väliin jättämisen, vaivaa vain tietyssä kasvun vaiheessa •Tulehduskipulääkkeet •Kylmä •Venyttelyt •Kantakorotukset
 • 14. URHEILIJAN NILKKAVAMMOJEN ENNALTAEHKÄISY • JALKINEET YM VARUSTEET ASIANMUKAISET • OIKEAT SUORITUSPAIKKOJEN ALUSTAT JA MUUT OLOSUHTEET • TUET/TEIPPAUS RISKILAJEISSA/RISKIURHEILIJOILLA • AKTIIIVISET NILKAN HALLINTAA JA TASAPAINOA KEHITTÄVÄT HARJOITTEET • RISKIURHEILIJOIDEN TUNNISTAMINEN JA NÄILLE TEHOSTETUT YKSILÖLLISET HARJOITTEET
 • 15. URHEILIJAN NILKAN ALUEEN VAMMAT, ENNALTAEHKÄISY • Oikea suoritustekniikka • Sopivat välineet • Suorituspaikat kunnossa • Harjoituksen ja levon suhde oikea • Ei kilpailla/pelata liian väsyneenä • Harjoittelu riittävän monipuolista • Harjoittelun rasittavuutta lisätään asteettain • Riittävä alkuverryttely ja venyttelyt • Loppuverryttely ja venyttelyt
 • 16. POLVEN ALUEEN URHEILUVAMMOJA • Nivelkierukkavammat • Nivelsidevammat • Rustovauriot • Polvilumpion sijoiltaanmeno • Jännevammat • Murtumat • Jänteiden rasitusvammat • Plicasyndrooma • Kasvuikäisten erityisvammat
 • 19. POLVEN NIVELKIERUKAN REPEÄMÄ • Tyypillisesti syntyy kiertoliikkeessä paino päällä, voi olla hyvin pienikin liike • Aiheuttaa nivelrakoon paikallistuvan kivun, iso repeämä voi aiheuttaa polven lukkoon jäämisen • Hoitona yleensä tähystysleikkaus, jossa revennyt kierukan osa kiinnitetään paikoilleen tai poistetaan • Hoidolla ei yleensä kiire. Jos polvi lukossa, hoito kiireellisempi
 • 20. POLVEN NIVELSIDEVAMMAT • ETURISTIDEVAMMA • SISEMMÄN SIVUSITEEN VAMMA • MUUT
 • 21. ETURISTISIDEVAMMA • yleinen urheiluvamma • asianmukaisesti hoidettunakin aiheuttaa vähintään 6-9 kk tauon normaaliin harjoitteluun ja kilpailemiseen • altistaa myöhemmällä iällä polveen kehittyvälle nivelrikolle
 • 22. ETURISTISIDEVAMMA • eniten lajeissa joissa nopeita suunnanmuutoksia, äkkipysähdyksiä tai hypystä alastuloja kuten salibandy, jalkapallo, alppihiihto jne. • naispuolisilla urheilijoilla jopa 2-8 –kertainen riski saada eturistisidevamma verrattuna miespuolisiin saman lajin harrastajiin
 • 23. ETURISTISIDEVAMMA • syntyy tyypillisesti joko tilanteessa jossa jalka kiinni alustassa polveen kohdistuu kiertovääntöliike tai tilanteessa jossa urheilija tulee ilmasta alas ojennetun jalan varaan • jopa 70 % vammoista syntyy ilman kontaktia toiseen urheilijaan
 • 24. ETURISTISIDEVAMMA • vamman syntyessä urheilija useimmiten tuntee polven jotenkin muljahtavan tai rusahtavan • yleensä polvi vamman jälkeen ainakin jnkv turpoaa polveen vuotaneen veren ansiosta • voi alkuvaiheen kivun ja turvotuksen helpotettua olla yllättävän vähäoireinenkin
 • 25. ETURISTISIDEVAMMALLE ALTISTAVIA TEKIJÖITÄ • jalkineen ja alustan välinen kitka • muut ympäristöön ja olosuhteisiin liittyvät asiat • hormonaaliset syyt • anatomiset syyt • lihasvoimaan liittyvät syyt, erityisesti takareiden lihasten osalta • koordinaatioon ja vartalon ja alaraajan hallintaan liittyvät syyt
 • 26. ETURISTISIDEVAMMALLE ALTISTAVIA TEKIJÖITÄ • polven painuminen sisäänpäin ja samalla säären kiertyminen käännöksissä, pysähdyksissä, alastuloissa jne altistaa eturistisiteen katkeamiselle • myös hypystä polvi liian suorana alastulo jäykälle jalalle altistaa eturistisiteen katkeamiselle
 • 27. POLVEN SISEMMÄN SIVUSITEEN REPEÄMÄ • Syntyy sivusuunnan väännössä esim. toisen pelaajan törmätessä ulkosivulta • Sisemmän sivusiteen vamma esiintyy usein myös yhdessä eturistidevamman kanssa, yleensä varmistetaan diagnoosi magneettikuvauksella • Pelkkä sisemmän sivusiteen vamma hoituu yleensä polven saranatuella ilman leikkausta
 • 28. POLVILUMPION SIJOILTAANMENO • Tyypillisimmin kiertoliikkeessä polvi hieman koukussa lumpio muljahtaa ulospäin pois paikoiltaan, voi jäädä sinne, jolloin varsin kivulias, useimmiten palautuu itsekseen paikoilleen • Polvi usein turpoaa vamman jälkeen • Taustalla voi olla rakenteellinen alttius • Nivelpinnalta voi sen yhteydessä irrota luu- rustopala • Nykyään siirrytty hoitamaan aktiivisemmin leikkaushoidolla jo ensimmäisen sijoiltaanmenon jälkeen
 • 29. POLVEN ALUEEN MURTUMAT • Polvilumpion murtuma • Muut polven alueen nivelpinnoille yltävät murtumat • Useimmat polven alueen murtumista ovat leikkaushoitoa vaativia vammoja
 • 30. POLVEN ALUEEN RASITUSVAMMOJA • Hyppääjän polvi • Juoksijan polvi • Plicasyndrooma • Osgood-Schlatterin tauti
 • 31. HYPPÄÄJÄN POLVI • Polvilumpiojänteen rasitusvamma yleensä jänteen yläkiinnityskohdassa • Kipu tutkittaessa tyyppipaikassa • Ensisijainen hoito harjoittelun kevennys ja lepo hypyistä ym. harjoitteista • Pitkittyneissä tilanteissa mahdollisesti leikkaushoito • Magneettikuvalla nähdään mahdolliset jänteen sisäiset osittaiset repeämät jne leikkausta suuniteltaessa
 • 32. PLICASYNDROOMA • Plicat ovat polvessa olevia sikiökautisten ”väliseinien” jäänteitä • Tyypillisin oireileva mediaalinen plica, ärtyy yleensä rasituksesta tai esim iskusta em kohtaan • Hankaa reisiluun sisänivelpinnan reunaan polvea koukistettaessa • Ensisijainen hoito ns. konservatiivinen, rasituksen vähentäminen, kylmä, tulehduskipulääkkeet, mahdollisesti kortisoni jne • Jos ei muuten rauhoitu voidaan poistaa tähystysleikkauksella
 • 33. OSGOOD-SCHLATTERIN TAUTI • Polvilumpiojänteen kiinnityskohdan kiputila sääriluussa apofyysissä eli kasvutumakkeessa • -”heikko kohta” tietyssä kasvun vaiheessa, reisilihas kiinnittyy tähän polvilumpiojänteen välityksellä • Noin 9-13 vuotiailla, erityisesti lajeissa, joissa paljon hyppyjä, spurtteja, ponnistuksia jne.
 • 34. OSGOOD-SCHLATTERIN TAUTI • Polven alapuolella oleva sääriluun kyhmy turvonnut ja aristava • Rtg-kuva ensisjiaisesti muiden syiden poissulkemiseksi, jos äkillisesti voimakkaasti kipeytyy rtg-kuva kyhmyn irtoamisen poissulkemiseksi (harvinaista) • Tarvittaessa magneettikuva • Harjoittelun keventäminen/soveltaminen, hankalammissa tilanteissa lepo oireita aiheuttavasta urheilusta • Kylmä, tulehduskipulääke • Rauhoittuu kun tietty kasvun vaihe ohi, patti voi jäädä
 • 35. VOIKO POLVIVAMMOJA EHKÄISTÄ? • säännöllisillä esim. alkulämmittelynä toteutettavilla harjoitusohjelmilla on joissain tutkimuksissa saatu vähennettyä eturistisidevammoja jopa 60-70 % • mitä nuorempana mukaan harjoitusohjelmaan sen parempi (herkkyyskaudet)
 • 36. POLVIVAMMOJEN EHKÄISY • Harjoitusohjelmia jotka sisältävät lämmittely-, venyttely-, voima-, hyppy-, tasapaino- ja taito-osioita • Osana normaalia harjoittelua esim. alkulämmittelyssä • esimerkkejä: -PEP Program -Sportsmetric -KuntoutusOrtonin aktivoiva alkulämmittely -video
 • 37. POLVIVAMMOJEN EHKÄISY • tärkeää että liikkeet tehdään kontrolloidusti ja oikein • tärkeää olisi tunnistaa ns. riskiurheilijat joille harjoitteet erityisen tärkeitä (huono alaraajan/vartalon hallinta, alaraajan linjausvirheet jne.) • ”sivuvaikutuksena” näillä harjoitteilla useimmissa lajeissa myös itse lajisuoritusta parantavia vaikutuksia
 • 39. POLVIVAMMOJEN EHKÄISY • Lihasvoima, erityisesti takareiden lihaksien osalta
 • 40. POLVIVAMMOJEN EHKÄISY • Oikeaoppinen joustava hypyistä alastulo
 • 41. POLVIVAMMOJEN EHKÄISY • Polven ja koko alaraajan linjauksiin huomion kiinnittäminen kaikissa harjoitteissa
 • 42. VALMENTAJAT AVAINASEMASSA NILKKA- JA POLVIVAMMOJEN ENNALTAEHKÄISYN SUHTEEN !!!