Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski

UKK-instituutti
UKK-instituuttiUKK-instituutti
Yleisimmät urheiluvammat
kasvuiässä
Miten tunnistat ja toimit oikein?
Olli Kattilakoski
Lääketieteen lisensiaatti
Urheiluakatemian vastuulääkäri
Kasvuikäisten urheiluvammojen taustaa
• Harjoitusmäärät ja -tehot lisääntyvät usein
kasvupyrähdyksen kynnyksellä
• Vammariski lisääntyy
• Yksipuolinen harjoittelu on kehittyvälle nuorelle
haitallista
2
Kasvuikäisten urheiluvammojen taustaa
• Nuoret urheilijat fyysisesti eri kehitysvaiheissa
• Kasvuvaiheen arvio tärkeä harjoittelun suunnittelussa
• Kasvun ja kehittymisen aikataulun määrittää
pääasiassa perimä
• Edellytyksenä on kuitenkin riittävä lepo ja
energiansaanti
3
Kasvuikäisten urheiluvammojen taustaa
• Kasvuikäisten urheiluvammat ovat yleisiä, mutta yleensä lieviä
• 25-30% lasten vammoista tarvitsee lääkärin tutkimusta ja 4%
tarvitsee sairaalahoitoa
• Luusto on kasvuikäisen herkintä kudosta vammojen suhteen
• Jänteiden kiinnityskohtien vammat (Apofysiitit)
• Rasitusmurtumat
4
Yleisimmät merkittävät urheiluvammat
kasvuiässä
• Rasitusperäiset vammat
• Jänteiden kiinnityskohtien vammat (Apofysiitit)
• Selän nikamakaaren rasitusmuutokset
• Äkilliset vammat
• Eturistisidevammat (ACL)
• Nilkan nyrjähdysvammat
5
Jänteiden kiinnityskohtien vammat - Polvi
Osgood-Schlatterin tauti
• Yleinen kasvuikäisen rasituspolvikivun syy
• Oireet alkavat usein kasvupyrähdyksen yhteydessä
• Pojat alku 12-14v
• Tytöt hiukan aikaisemmin 10-13v
• Kipu paikantuu sääriluun kyhmyyn
6
Jänteiden kiinnityskohtien vammat – Polvi
Sinding-Larsenin tauti
• Oireet usein Osgoodia aikaisemmin
• noin 10 –vuotiaana
• Kipu polvilumpion alaosaan
• Vastaa hieman aikuisen “hyppääjän polvea”.
7
Jänteiden kiinnityskohtien vammat – Polvi
Hoito
• Usein taustalla
• Runsaasti yksipuolista harjoittelua
• Sisältäen paljon juoksua ja hyppimistä
• Hoitona
• Kivuliaiden suoritusten tilapäinen vähentäminen ja korvaaminen
• Uinti, pyöräily, hiihto, kuntosaliharjoittelu
• Oireen voimakkuus määrittää kuinka paljon harjoittelua joudutaan rajoittamaan
• Vaikeammassa oireessa jopa totaalilepo oiretta aiheuttavasta harjoittelusta
• Oire voi kestää useamman vuoden
• Häviää usein viimeistään kasvun päättyessä
8
Jänteiden kiinnityskohtien vaivat – Kantapää
Severin tauti
• Yleinen kasvuikäisen kantapääkivun syy
• Oireen alku 7-11 –vuotiaana
• Oire kantaluussa akillesjänteen kiinnityskohdan seudussa
• Kipu pahinta liikuntasuorituksen jälkeen
9
Jänteiden kiinnityskohtien vaivat – Kantapää
Hoito
• Usein taustalla
• Runsaasti yksipuolista harjoittelua
• Sisältäen paljon juoksua ja hyppimistä
• Hoitona
• Kivuliaiden suoritusten tilapäinen vähentäminen ja korvaaminen
• Uinti, pyöräily
• Jalan kantaosan korotus (molemmin puolin)
• Vaikeissa tapauksissa juoksu- ja hyppykielto
• Vaiva paranee usein itsestään murrosikään mennessä
10
Jänteiden kiinnityskohtien vaivat - Muut
• Vastaavalla mekanismilla kiputiloja voi tulla muidenkin lihasten
jänteiden kiinnityskohtiin
• Takareiden kiinnityskohta istuinkyhmyssä
• Lantion etuosa ylempi ja alempi lantiokyhmy
• Lonkan koukistajan kiinnityskohta nivustaipeessa
11
Mihin lääkäriä tarvitaan?
• Osgood-Schlatter vs Sääriluun rasitusmurtuma
• Severin tauti vs Kantaluun rasitusmurtuma
• Luukasvaimet
• Jänteiden kiinnityskohtien irtirepäisy -murtumat
12
Selän nikamakaaren rasitusvammat
• Nikamakaaren rasitusvamma on yleinen löydös kasvuikäisten
selkäkivun taustalta
• Jopa puolet selkäkipuisista kasvuikäisistä
• Toisaalta voi löytyä oireettomiltakin sattumalta
(10-20% aktiiviurheilijoista)
• Rasitusvammoja on eriasteisia
ja erivaiheisia:
Rasitusosteopatia ->
Rasitusmurtuma ->
Nikamakaaren höltymä ->
Nikaman siirtymä
13
Selän nikamakaaren rasitusvammat
• On yhdistetty lajeihin, joissa toistuvia yliojennusliikkeitä
• Toisaalta vammoja paljon myös joukkuepallopeleissä
• Erityisessä riskissä kasvuikäiset (10-15v)
• Altistavia tekijöitä
• Pieni painoindeksi
• Vähäinen D-vitamiinin saanti
• Kuukautiskierron häiriöt
14
Selän nikamakaaren rasitusvammat
Oireet
• Alaselän kipu rasituksessa
• Taaksetaivutus aiheuttaa kipua
• Takareisien kireys
• Jalkoihin säteilevät oireet
• Selkärangan paikallinen arkuus
15
Selän nikamakaaren rasitusvammat
Hoito
• Oireinen nikamakaaren löydös
• Taukoa liikuntaharrastuksesta 2-6kk
• Keskivartaloharjoitteet
• Tukikorsetti?
• Paluu harjoitteluun asteittain
• Estetään murtuman kehittyminen
• Mahdollistetaan tuoreen murtuman luutuminen
• Pitkäaikainen molemminpuolinen murtuma ei luudu
• Jos oireita niin sama hoito kuin yllä
• Oireeton sattumalta löydetty rasitusmuutos ei vaadi toimenpiteitä
16
Selän nikamakaaren rasitusvammat
Ennuste
• Jos jää luutumatta molemmin puolin nikamaa
→usein nikamasiirtymä
• Luutumaton rasitusmurtuma ja siitä seurannut lievä nikamasiirtymä
ovat kuitenkin useimmiten oireettomia
• Joskus merkittävä nikamasiirtymä aiheuttaa
oireita ja voi vaatia leikkaushoitoakin
• Rasitusmurtuman saaneista
80-90% palaa urheiluun
• Heillä ei aikuisena esiinny muita
enempää selkäkipuja
• Urheilun jatkaminen oireettomana
asianmukaisen tauon jälkeen ei lisää
nikamasiirtymän lisääntymisen riskiä
17
Äkilliset vammat
Eturistisidevamma (ACL)
• Eturistiside vaikuttaa merkittävästi polvinivelen tukevuuteen
• Vamma syntyy useimmiten
ilman kontaktia
• Vammoja voidaan ehkäistä!
• Vammariski
• alkaa kasvaa 11-vuotiaasta ylöspäin
• ollen huipussaan 16-17 –vuotiaana
• Erityisesti nuoret tytöt riskissä suunnanmuutoksia sisältävissä lajeissa
18
Miksi eturistisidevammoja kannattaa
ehkäistä
19
• Kuntoutus kestää 6-12kk riippumatta hoitomuodosta
• Vammalla kauaskantoisia vaikutuksia terveyteen ja urheilemiseen
20
Äkilliset vammat
Nilkan nyrjähdysvammat
• Yleisin urheiluvamma lasten jalkapallossa (9-14v)
• Tytöillä lähes 3 kertaa suurempi riski nilkkavammaan ilman kontaktia
• Toistuvat vammat yleisiä
• Jopa 80% nyrjähdyksistä uusiutuu
• Toistuvat vammat voivat johtaa nilkan “löystymiseen”
21
Äkilliset vammat
Nilkan nyrjähdysvammat
• Tyypillisesti nilkan inversiovamma
• Jalkapohja kääntyy sisäänpäin
• Nilkan ulkosivun nivelsiteet venyttyvät
tai pahimmillaan katkeavat
• Myös luunmurtumat mahdollisia
• Pystyykö askeltamaan vamman jälkeen?
22
Nilkan nivelsidevamman hoito
• Vamman jälkeen:
• Muutaman päivän lepo kipua lisäävästä toiminnasta
• Kohoasento niin usein kuin mahdollista
• Kompressio
• Paluu normaaliin arkeen asteittain
• Kivuttomat verenkiertoelimistöä aktivoivat liikkumisen muodot
edistävät paranemista
• Palauta liikkuvuus, voima ja tuntoaisti aktiivisella otteella
kuntoutumiseen asteittain edeten
23
Toistuvien vammojen ehkäisy
• Nilkan tukeminen (nilkkatuki tai teippaus)
• Yhden jalan varassa tehdyt harjoitteet
• Vammoja ehkäisevä alkulämmittely
• Riittävä nilkan liikkuvuus
24
Miten toimit oikein?
• Vältä liian yksipuolista harjoittelua
• Vältä liian aikaista erikoistumista
• Sopeuta harjoittelua rasituskipujen ilmetessä
• Reagoi herkästi kasvuikäisen urheilijan rasitusselkäkipuun
• Ota käyttöön vammoja ehkäisevä alkulämmittely
25
Lähteet
Ahola Juho-Antti, Vasankari Tommi, Nietosvaara Yrjänä ym. Kasvuikäisten rasitusvammat.
Duodecim 2019;135:1953-60.
Kallio Pentti. Kasvuikäisten polvivaivat. [päivitetty 28.12.2018]. Lääkärin käsikirja.
Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2020. www.terveysportti.fi, artikkeli: ykt00786.
Kallio Pentti. Lapsen kipeä lonkka. [päivitetty 28.12.2018]. Lääkärin käsikirja. Helsinki:
Kustannus Oy Duodecim 2020. www.terveysportti.fi, artikkeli: ykt00784
26
1 of 26

Recommended

Lasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari Leppänen by
Lasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari LeppänenLasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari Leppänen
Lasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari LeppänenUKK-instituutti
449 views22 slides
Lasten ja nuorten urheiluvammojen yleisyys. Mari Leppänen by
Lasten ja nuorten urheiluvammojen yleisyys. Mari LeppänenLasten ja nuorten urheiluvammojen yleisyys. Mari Leppänen
Lasten ja nuorten urheiluvammojen yleisyys. Mari LeppänenUKK-instituutti
407 views17 slides
Onko urheiluvammojen ehkäisy mahdollista?, Mari Leppänen by
Onko urheiluvammojen ehkäisy mahdollista?, Mari LeppänenOnko urheiluvammojen ehkäisy mahdollista?, Mari Leppänen
Onko urheiluvammojen ehkäisy mahdollista?, Mari LeppänenUKK-instituutti
1.2K views20 slides
Kuormittuminen ja palautuminen – mistä on kyse? Piia Kaikkonen by
Kuormittuminen ja palautuminen – mistä on kyse? Piia KaikkonenKuormittuminen ja palautuminen – mistä on kyse? Piia Kaikkonen
Kuormittuminen ja palautuminen – mistä on kyse? Piia KaikkonenUKK-instituutti
1.1K views18 slides
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_Orton by
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_OrtonLiikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_Orton
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_OrtonMehiläinen NEO
6.3K views36 slides
Atividade Física Conceitos e Atitudes by
Atividade Física Conceitos e AtitudesAtividade Física Conceitos e Atitudes
Atividade Física Conceitos e AtitudesBrustolin
7.4K views38 slides

More Related Content

What's hot

Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala by
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna OjalaRavitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna OjalaUKK-instituutti
2.2K views33 slides
Por que os exercícios físicos são grandes aliados da nossa saúde? by
Por que os exercícios físicos são grandes aliados da nossa saúde?Por que os exercícios físicos são grandes aliados da nossa saúde?
Por que os exercícios físicos são grandes aliados da nossa saúde?Hospital Israelita Albert Einstein
5.6K views30 slides
Ginástica by
GinásticaGinástica
GinásticaFilipe Dmelo
19K views8 slides
Atividade física x exercícios físicos by
Atividade física x exercícios físicosAtividade física x exercícios físicos
Atividade física x exercícios físicosHugo Victor
4.3K views18 slides
Liikkumisen suositus aikuisille by
Liikkumisen suositus aikuisilleLiikkumisen suositus aikuisille
Liikkumisen suositus aikuisilleUKK-instituutti
76.6K views15 slides
Liikkumisen suositus synnyttäneille by
Liikkumisen suositus synnyttäneilleLiikkumisen suositus synnyttäneille
Liikkumisen suositus synnyttäneilleUKK-instituutti
15.9K views20 slides

What's hot(20)

Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala by UKK-instituutti
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna OjalaRavitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
UKK-instituutti2.2K views
Atividade física x exercícios físicos by Hugo Victor
Atividade física x exercícios físicosAtividade física x exercícios físicos
Atividade física x exercícios físicos
Hugo Victor4.3K views
Liikkumisen suositus aikuisille by UKK-instituutti
Liikkumisen suositus aikuisilleLiikkumisen suositus aikuisille
Liikkumisen suositus aikuisille
UKK-instituutti76.6K views
Liikkumisen suositus synnyttäneille by UKK-instituutti
Liikkumisen suositus synnyttäneilleLiikkumisen suositus synnyttäneille
Liikkumisen suositus synnyttäneille
UKK-instituutti15.9K views
Hipertensão e o Exercicio Fisico by Melissa Possa
Hipertensão e o Exercicio FisicoHipertensão e o Exercicio Fisico
Hipertensão e o Exercicio Fisico
Melissa Possa5.1K views
Exercicio na gravidez... by Ineidjee Costa
Exercicio na gravidez...Exercicio na gravidez...
Exercicio na gravidez...
Ineidjee Costa13.1K views
Atividade física e saúde do idoso by Giovani Sueli
Atividade física e saúde do idosoAtividade física e saúde do idoso
Atividade física e saúde do idoso
Giovani Sueli30.5K views
Finalidades da educação física by Teresa Alves
Finalidades da educação físicaFinalidades da educação física
Finalidades da educação física
Teresa Alves1.8K views
Noções de Atividade Física e Treinamento para Grupos Especiais by Evelyn Feitosa
Noções de Atividade Física e Treinamento para Grupos Especiais Noções de Atividade Física e Treinamento para Grupos Especiais
Noções de Atividade Física e Treinamento para Grupos Especiais
Evelyn Feitosa11.1K views
Exercício Físico by andreleite41
Exercício FísicoExercício Físico
Exercício Físico
andreleite4122.1K views
GináStica E A Terceira Idade by S.TerceiraIdade
GináStica E A Terceira IdadeGináStica E A Terceira Idade
GináStica E A Terceira Idade
S.TerceiraIdade7.4K views
Atividade fisica, aptidão_física_e_saúde by Isabel Teixeira
Atividade fisica, aptidão_física_e_saúdeAtividade fisica, aptidão_física_e_saúde
Atividade fisica, aptidão_física_e_saúde
Isabel Teixeira4.2K views

Similar to Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski

Vammojen ennaltaehkaisy urheilussa_sairaala_neo by
Vammojen ennaltaehkaisy urheilussa_sairaala_neoVammojen ennaltaehkaisy urheilussa_sairaala_neo
Vammojen ennaltaehkaisy urheilussa_sairaala_neoMehiläinen NEO
5.2K views61 slides
Tyypilliset urheiluvammat ja_niiden_ensiapu_ by
Tyypilliset urheiluvammat ja_niiden_ensiapu_Tyypilliset urheiluvammat ja_niiden_ensiapu_
Tyypilliset urheiluvammat ja_niiden_ensiapu_Mehiläinen NEO
14.4K views61 slides
Urheilijan nilkka- ja polvivammat sekä niiden ennaltaehkäisy by
Urheilijan nilkka- ja polvivammat sekä niiden ennaltaehkäisyUrheilijan nilkka- ja polvivammat sekä niiden ennaltaehkäisy
Urheilijan nilkka- ja polvivammat sekä niiden ennaltaehkäisyMehiläinen NEO
7.3K views35 slides
Lasten ja nuorten kaatumis ja putoamisvammat traumana by
Lasten ja nuorten kaatumis ja putoamisvammat traumanaLasten ja nuorten kaatumis ja putoamisvammat traumana
Lasten ja nuorten kaatumis ja putoamisvammat traumanaTHL
3.1K views58 slides
Urheilijan nilkka ja polvivammat, Sairaala NEO by
Urheilijan nilkka ja polvivammat, Sairaala NEOUrheilijan nilkka ja polvivammat, Sairaala NEO
Urheilijan nilkka ja polvivammat, Sairaala NEOMehiläinen NEO
7K views43 slides
Ppt vv 170215_esitys by
Ppt vv 170215_esitysPpt vv 170215_esitys
Ppt vv 170215_esitysSuomen Tule ry
1.2K views59 slides

Similar to Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski(16)

Vammojen ennaltaehkaisy urheilussa_sairaala_neo by Mehiläinen NEO
Vammojen ennaltaehkaisy urheilussa_sairaala_neoVammojen ennaltaehkaisy urheilussa_sairaala_neo
Vammojen ennaltaehkaisy urheilussa_sairaala_neo
Mehiläinen NEO5.2K views
Tyypilliset urheiluvammat ja_niiden_ensiapu_ by Mehiläinen NEO
Tyypilliset urheiluvammat ja_niiden_ensiapu_Tyypilliset urheiluvammat ja_niiden_ensiapu_
Tyypilliset urheiluvammat ja_niiden_ensiapu_
Mehiläinen NEO14.4K views
Urheilijan nilkka- ja polvivammat sekä niiden ennaltaehkäisy by Mehiläinen NEO
Urheilijan nilkka- ja polvivammat sekä niiden ennaltaehkäisyUrheilijan nilkka- ja polvivammat sekä niiden ennaltaehkäisy
Urheilijan nilkka- ja polvivammat sekä niiden ennaltaehkäisy
Mehiläinen NEO7.3K views
Lasten ja nuorten kaatumis ja putoamisvammat traumana by THL
Lasten ja nuorten kaatumis ja putoamisvammat traumanaLasten ja nuorten kaatumis ja putoamisvammat traumana
Lasten ja nuorten kaatumis ja putoamisvammat traumana
THL3.1K views
Urheilijan nilkka ja polvivammat, Sairaala NEO by Mehiläinen NEO
Urheilijan nilkka ja polvivammat, Sairaala NEOUrheilijan nilkka ja polvivammat, Sairaala NEO
Urheilijan nilkka ja polvivammat, Sairaala NEO
Mehiläinen NEO7K views
TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat by Tervekoululainen
TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmatTEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat
TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat
Tervekoululainen1.4K views
4 tuki ja_liikuntaelin_sairaudet by e-Oppi Oy
4 tuki ja_liikuntaelin_sairaudet4 tuki ja_liikuntaelin_sairaudet
4 tuki ja_liikuntaelin_sairaudet
e-Oppi Oy 989 views
Urheilijan nillkkavammat ja Labrum-repeämät by Mehiläinen NEO
Urheilijan nillkkavammat ja Labrum-repeämätUrheilijan nillkkavammat ja Labrum-repeämät
Urheilijan nillkkavammat ja Labrum-repeämät
Mehiläinen NEO9.2K views
Nuoren urhelijan liikkuvuus ja lihashuolto by Mehiläinen NEO
Nuoren urhelijan liikkuvuus ja lihashuolto Nuoren urhelijan liikkuvuus ja lihashuolto
Nuoren urhelijan liikkuvuus ja lihashuolto
Mehiläinen NEO5.6K views
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi by Mehiläinen NEO
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksiKilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
Mehiläinen NEO2.1K views
Urheilijan selkävaivat, keskivartalon lihastasapaino ja päähän kohdistuvat va... by Mehiläinen NEO
Urheilijan selkävaivat, keskivartalon lihastasapaino ja päähän kohdistuvat va...Urheilijan selkävaivat, keskivartalon lihastasapaino ja päähän kohdistuvat va...
Urheilijan selkävaivat, keskivartalon lihastasapaino ja päähän kohdistuvat va...
Mehiläinen NEO8.6K views
Kilpa- ja kuntourheilijan yleisimmät terveysongelmat by Mehiläinen NEO
Kilpa- ja kuntourheilijan yleisimmät terveysongelmatKilpa- ja kuntourheilijan yleisimmät terveysongelmat
Kilpa- ja kuntourheilijan yleisimmät terveysongelmat
Mehiläinen NEO3.2K views
Mistä koostuu vaikuttava lihaskuntoharjoittelu ja selkäneuvonta? Jaana Suni by UKK-instituutti
Mistä koostuu vaikuttava lihaskuntoharjoittelu ja selkäneuvonta? Jaana SuniMistä koostuu vaikuttava lihaskuntoharjoittelu ja selkäneuvonta? Jaana Suni
Mistä koostuu vaikuttava lihaskuntoharjoittelu ja selkäneuvonta? Jaana Suni
UKK-instituutti188 views
Te 1 4_10_tuki_ja_liikuntaelinsairaudet by e-Oppi Oy
Te 1 4_10_tuki_ja_liikuntaelinsairaudetTe 1 4_10_tuki_ja_liikuntaelinsairaudet
Te 1 4_10_tuki_ja_liikuntaelinsairaudet
e-Oppi Oy 1.1K views
Liikkuvuus ja lihashuolto 22032012 by Mehiläinen NEO
Liikkuvuus ja lihashuolto 22032012Liikkuvuus ja lihashuolto 22032012
Liikkuvuus ja lihashuolto 22032012
Mehiläinen NEO5.8K views

More from UKK-instituutti

Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi... by
Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi...Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi...
Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi...UKK-instituutti
113 views2 slides
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi by
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafiLiikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafiUKK-instituutti
89 views3 slides
Physical activity recommendation after delivery by
Physical activity recommendation after deliveryPhysical activity recommendation after delivery
Physical activity recommendation after deliveryUKK-instituutti
169 views20 slides
Physical activity recommendation for adults with functional limitations by
Physical activity recommendation for adults with functional limitationsPhysical activity recommendation for adults with functional limitations
Physical activity recommendation for adults with functional limitationsUKK-instituutti
135 views17 slides
Physical activity recommendation during pregnancy by
Physical activity recommendation during pregnancyPhysical activity recommendation during pregnancy
Physical activity recommendation during pregnancyUKK-instituutti
440 views21 slides
Physical activity recommendation for 18–64-year-olds by
Physical activity recommendation for 18–64-year-oldsPhysical activity recommendation for 18–64-year-olds
Physical activity recommendation for 18–64-year-oldsUKK-instituutti
2K views15 slides

More from UKK-instituutti(20)

Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi... by UKK-instituutti
Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi...Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi...
Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi...
UKK-instituutti113 views
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi by UKK-instituutti
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafiLiikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
UKK-instituutti89 views
Physical activity recommendation after delivery by UKK-instituutti
Physical activity recommendation after deliveryPhysical activity recommendation after delivery
Physical activity recommendation after delivery
UKK-instituutti169 views
Physical activity recommendation for adults with functional limitations by UKK-instituutti
Physical activity recommendation for adults with functional limitationsPhysical activity recommendation for adults with functional limitations
Physical activity recommendation for adults with functional limitations
UKK-instituutti135 views
Physical activity recommendation during pregnancy by UKK-instituutti
Physical activity recommendation during pregnancyPhysical activity recommendation during pregnancy
Physical activity recommendation during pregnancy
UKK-instituutti440 views
Physical activity recommendation for 18–64-year-olds by UKK-instituutti
Physical activity recommendation for 18–64-year-oldsPhysical activity recommendation for 18–64-year-olds
Physical activity recommendation for 18–64-year-olds
UKK-instituutti2K views
Physical activity recommendation for over 65-year-olds by UKK-instituutti
Physical activity recommendation for over 65-year-oldsPhysical activity recommendation for over 65-year-olds
Physical activity recommendation for over 65-year-olds
UKK-instituutti653 views
Motionsrekommendation för över 65-åringar by UKK-instituutti
Motionsrekommendation för över 65-åringarMotionsrekommendation för över 65-åringar
Motionsrekommendation för över 65-åringar
UKK-instituutti687 views
Anpassade motionsrekommendationer by UKK-instituutti
Anpassade motionsrekommendationerAnpassade motionsrekommendationer
Anpassade motionsrekommendationer
UKK-instituutti257 views
Liikkumisen suositus raskaana olevalle by UKK-instituutti
Liikkumisen suositus raskaana olevalleLiikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
UKK-instituutti17.2K views
Soveltavan liikkumisen suositus by UKK-instituutti
Soveltavan liikkumisen suositusSoveltavan liikkumisen suositus
Soveltavan liikkumisen suositus
UKK-instituutti3.6K views
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va... by UKK-instituutti
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
UKK-instituutti88 views
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn by UKK-instituutti
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyynSuositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
UKK-instituutti131 views
Liikuntavamman ensiapu- ja hoito-ohje Peace & Love by UKK-instituutti
Liikuntavamman ensiapu- ja hoito-ohje Peace & LoveLiikuntavamman ensiapu- ja hoito-ohje Peace & Love
Liikuntavamman ensiapu- ja hoito-ohje Peace & Love
UKK-instituutti120 views
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen by UKK-instituutti
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeenPaluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
UKK-instituutti47 views
Lasten ja nuorten liikkumissuositus by UKK-instituutti
Lasten ja nuorten liikkumissuositusLasten ja nuorten liikkumissuositus
Lasten ja nuorten liikkumissuositus
UKK-instituutti36.5K views
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille by UKK-instituutti
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiailleLiikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
UKK-instituutti36.8K views
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä... by UKK-instituutti
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
UKK-instituutti415 views
Motionsrekommendationer för gravida by UKK-instituutti
Motionsrekommendationer för gravidaMotionsrekommendationer för gravida
Motionsrekommendationer för gravida
UKK-instituutti529 views
Motionsrekommendationen efter förlossningen by UKK-instituutti
Motionsrekommendationen efter förlossningenMotionsrekommendationen efter förlossningen
Motionsrekommendationen efter förlossningen
UKK-instituutti227 views

Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski

 • 1. Yleisimmät urheiluvammat kasvuiässä Miten tunnistat ja toimit oikein? Olli Kattilakoski Lääketieteen lisensiaatti Urheiluakatemian vastuulääkäri
 • 2. Kasvuikäisten urheiluvammojen taustaa • Harjoitusmäärät ja -tehot lisääntyvät usein kasvupyrähdyksen kynnyksellä • Vammariski lisääntyy • Yksipuolinen harjoittelu on kehittyvälle nuorelle haitallista 2
 • 3. Kasvuikäisten urheiluvammojen taustaa • Nuoret urheilijat fyysisesti eri kehitysvaiheissa • Kasvuvaiheen arvio tärkeä harjoittelun suunnittelussa • Kasvun ja kehittymisen aikataulun määrittää pääasiassa perimä • Edellytyksenä on kuitenkin riittävä lepo ja energiansaanti 3
 • 4. Kasvuikäisten urheiluvammojen taustaa • Kasvuikäisten urheiluvammat ovat yleisiä, mutta yleensä lieviä • 25-30% lasten vammoista tarvitsee lääkärin tutkimusta ja 4% tarvitsee sairaalahoitoa • Luusto on kasvuikäisen herkintä kudosta vammojen suhteen • Jänteiden kiinnityskohtien vammat (Apofysiitit) • Rasitusmurtumat 4
 • 5. Yleisimmät merkittävät urheiluvammat kasvuiässä • Rasitusperäiset vammat • Jänteiden kiinnityskohtien vammat (Apofysiitit) • Selän nikamakaaren rasitusmuutokset • Äkilliset vammat • Eturistisidevammat (ACL) • Nilkan nyrjähdysvammat 5
 • 6. Jänteiden kiinnityskohtien vammat - Polvi Osgood-Schlatterin tauti • Yleinen kasvuikäisen rasituspolvikivun syy • Oireet alkavat usein kasvupyrähdyksen yhteydessä • Pojat alku 12-14v • Tytöt hiukan aikaisemmin 10-13v • Kipu paikantuu sääriluun kyhmyyn 6
 • 7. Jänteiden kiinnityskohtien vammat – Polvi Sinding-Larsenin tauti • Oireet usein Osgoodia aikaisemmin • noin 10 –vuotiaana • Kipu polvilumpion alaosaan • Vastaa hieman aikuisen “hyppääjän polvea”. 7
 • 8. Jänteiden kiinnityskohtien vammat – Polvi Hoito • Usein taustalla • Runsaasti yksipuolista harjoittelua • Sisältäen paljon juoksua ja hyppimistä • Hoitona • Kivuliaiden suoritusten tilapäinen vähentäminen ja korvaaminen • Uinti, pyöräily, hiihto, kuntosaliharjoittelu • Oireen voimakkuus määrittää kuinka paljon harjoittelua joudutaan rajoittamaan • Vaikeammassa oireessa jopa totaalilepo oiretta aiheuttavasta harjoittelusta • Oire voi kestää useamman vuoden • Häviää usein viimeistään kasvun päättyessä 8
 • 9. Jänteiden kiinnityskohtien vaivat – Kantapää Severin tauti • Yleinen kasvuikäisen kantapääkivun syy • Oireen alku 7-11 –vuotiaana • Oire kantaluussa akillesjänteen kiinnityskohdan seudussa • Kipu pahinta liikuntasuorituksen jälkeen 9
 • 10. Jänteiden kiinnityskohtien vaivat – Kantapää Hoito • Usein taustalla • Runsaasti yksipuolista harjoittelua • Sisältäen paljon juoksua ja hyppimistä • Hoitona • Kivuliaiden suoritusten tilapäinen vähentäminen ja korvaaminen • Uinti, pyöräily • Jalan kantaosan korotus (molemmin puolin) • Vaikeissa tapauksissa juoksu- ja hyppykielto • Vaiva paranee usein itsestään murrosikään mennessä 10
 • 11. Jänteiden kiinnityskohtien vaivat - Muut • Vastaavalla mekanismilla kiputiloja voi tulla muidenkin lihasten jänteiden kiinnityskohtiin • Takareiden kiinnityskohta istuinkyhmyssä • Lantion etuosa ylempi ja alempi lantiokyhmy • Lonkan koukistajan kiinnityskohta nivustaipeessa 11
 • 12. Mihin lääkäriä tarvitaan? • Osgood-Schlatter vs Sääriluun rasitusmurtuma • Severin tauti vs Kantaluun rasitusmurtuma • Luukasvaimet • Jänteiden kiinnityskohtien irtirepäisy -murtumat 12
 • 13. Selän nikamakaaren rasitusvammat • Nikamakaaren rasitusvamma on yleinen löydös kasvuikäisten selkäkivun taustalta • Jopa puolet selkäkipuisista kasvuikäisistä • Toisaalta voi löytyä oireettomiltakin sattumalta (10-20% aktiiviurheilijoista) • Rasitusvammoja on eriasteisia ja erivaiheisia: Rasitusosteopatia -> Rasitusmurtuma -> Nikamakaaren höltymä -> Nikaman siirtymä 13
 • 14. Selän nikamakaaren rasitusvammat • On yhdistetty lajeihin, joissa toistuvia yliojennusliikkeitä • Toisaalta vammoja paljon myös joukkuepallopeleissä • Erityisessä riskissä kasvuikäiset (10-15v) • Altistavia tekijöitä • Pieni painoindeksi • Vähäinen D-vitamiinin saanti • Kuukautiskierron häiriöt 14
 • 15. Selän nikamakaaren rasitusvammat Oireet • Alaselän kipu rasituksessa • Taaksetaivutus aiheuttaa kipua • Takareisien kireys • Jalkoihin säteilevät oireet • Selkärangan paikallinen arkuus 15
 • 16. Selän nikamakaaren rasitusvammat Hoito • Oireinen nikamakaaren löydös • Taukoa liikuntaharrastuksesta 2-6kk • Keskivartaloharjoitteet • Tukikorsetti? • Paluu harjoitteluun asteittain • Estetään murtuman kehittyminen • Mahdollistetaan tuoreen murtuman luutuminen • Pitkäaikainen molemminpuolinen murtuma ei luudu • Jos oireita niin sama hoito kuin yllä • Oireeton sattumalta löydetty rasitusmuutos ei vaadi toimenpiteitä 16
 • 17. Selän nikamakaaren rasitusvammat Ennuste • Jos jää luutumatta molemmin puolin nikamaa →usein nikamasiirtymä • Luutumaton rasitusmurtuma ja siitä seurannut lievä nikamasiirtymä ovat kuitenkin useimmiten oireettomia • Joskus merkittävä nikamasiirtymä aiheuttaa oireita ja voi vaatia leikkaushoitoakin • Rasitusmurtuman saaneista 80-90% palaa urheiluun • Heillä ei aikuisena esiinny muita enempää selkäkipuja • Urheilun jatkaminen oireettomana asianmukaisen tauon jälkeen ei lisää nikamasiirtymän lisääntymisen riskiä 17
 • 18. Äkilliset vammat Eturistisidevamma (ACL) • Eturistiside vaikuttaa merkittävästi polvinivelen tukevuuteen • Vamma syntyy useimmiten ilman kontaktia • Vammoja voidaan ehkäistä! • Vammariski • alkaa kasvaa 11-vuotiaasta ylöspäin • ollen huipussaan 16-17 –vuotiaana • Erityisesti nuoret tytöt riskissä suunnanmuutoksia sisältävissä lajeissa 18
 • 19. Miksi eturistisidevammoja kannattaa ehkäistä 19 • Kuntoutus kestää 6-12kk riippumatta hoitomuodosta • Vammalla kauaskantoisia vaikutuksia terveyteen ja urheilemiseen
 • 20. 20
 • 21. Äkilliset vammat Nilkan nyrjähdysvammat • Yleisin urheiluvamma lasten jalkapallossa (9-14v) • Tytöillä lähes 3 kertaa suurempi riski nilkkavammaan ilman kontaktia • Toistuvat vammat yleisiä • Jopa 80% nyrjähdyksistä uusiutuu • Toistuvat vammat voivat johtaa nilkan “löystymiseen” 21
 • 22. Äkilliset vammat Nilkan nyrjähdysvammat • Tyypillisesti nilkan inversiovamma • Jalkapohja kääntyy sisäänpäin • Nilkan ulkosivun nivelsiteet venyttyvät tai pahimmillaan katkeavat • Myös luunmurtumat mahdollisia • Pystyykö askeltamaan vamman jälkeen? 22
 • 23. Nilkan nivelsidevamman hoito • Vamman jälkeen: • Muutaman päivän lepo kipua lisäävästä toiminnasta • Kohoasento niin usein kuin mahdollista • Kompressio • Paluu normaaliin arkeen asteittain • Kivuttomat verenkiertoelimistöä aktivoivat liikkumisen muodot edistävät paranemista • Palauta liikkuvuus, voima ja tuntoaisti aktiivisella otteella kuntoutumiseen asteittain edeten 23
 • 24. Toistuvien vammojen ehkäisy • Nilkan tukeminen (nilkkatuki tai teippaus) • Yhden jalan varassa tehdyt harjoitteet • Vammoja ehkäisevä alkulämmittely • Riittävä nilkan liikkuvuus 24
 • 25. Miten toimit oikein? • Vältä liian yksipuolista harjoittelua • Vältä liian aikaista erikoistumista • Sopeuta harjoittelua rasituskipujen ilmetessä • Reagoi herkästi kasvuikäisen urheilijan rasitusselkäkipuun • Ota käyttöön vammoja ehkäisevä alkulämmittely 25
 • 26. Lähteet Ahola Juho-Antti, Vasankari Tommi, Nietosvaara Yrjänä ym. Kasvuikäisten rasitusvammat. Duodecim 2019;135:1953-60. Kallio Pentti. Kasvuikäisten polvivaivat. [päivitetty 28.12.2018]. Lääkärin käsikirja. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2020. www.terveysportti.fi, artikkeli: ykt00786. Kallio Pentti. Lapsen kipeä lonkka. [päivitetty 28.12.2018]. Lääkärin käsikirja. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2020. www.terveysportti.fi, artikkeli: ykt00784 26