Urheilijan astman erityispiirteet, Jari Parkkari

UKK-instituutti
UKK-instituuttiUKK-instituutti
Urheilijan astman
erityispiirteet
Jari Parkkari, dosentti, liikuntalääketieteen erikoislääkäri
Tampereen Urheilulääkäriasema
Terve Urheilija -ohjelma
Urheilijan astman erityispiirteet, Jari Parkkari
KYMPPIYMPYRÄ
• Terve Urheilija -ohjelman ydin
• Ympyrän kymmenen osa-aluetta
pitävät sisällään kehittävään,
turvalliseen ja monipuoliseen
harjoitteluun liittyvät keskeiset
fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset
tekijät.
3
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Mitä astma on?
• Astma on hengitysteiden pitkäaikainen tulehdustila,
joka aiheuttaa limakalvojen turvotusta ja hengitysteitä
ympäröivän lihaksiston supistumisherkkyyttä erilaisille
sisäisille ja ulkoisille ärsykkeille.
• Yleisemmin astman oireita provosoivia tekijöitä ovat
siite- ja eläinpölyt, muut ilman epäpuhtaudet, kylmän
ilman hengittäminen, infektiot ja fyysinen rasitus.
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Astma ja urheilu
• Rasituksen yhteydessä ilmenevä hengitysteiden
supistuminen aiheuttaa valtimoveren happipitoisuuden
laskun.
• Hengitystä avustavien lihasten työ lisääntyy ja
energian kulutus lisääntyy.
• Nämä muutokset aiheuttavat suorituskunnon laskun ja
altistavat alipalautumistilan kehittymiselle.
Allergia ja astma urheilijalla
Astman fenotyypit
(Paula Kauppi. Suomen lääkärilehti 25/2015)
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Astman oireet urheilijalla
• Pitkittynyt yskänärsytys (yli 4-6 viikkoa)
• Rasituksen jälkeen esiintyvä yskä, limaisuus
• Rasituksen yhteydessä esiintyvä hengityksen raskaus,
kipu henkitorvessa tai painon tunne rinnassa
• Toistuvat ja pitkittyvät hengitystieinfektiot
• Aamuyöllä esiintyvä yskä
• Korvin kuultava vinkuna uloshengityksen aikana
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Useimmat astmasta kärsivät
urheilijat eivät tiedä
hengitysteidensä tulehdustilasta!
He tulevat usein lääkärin vastaanotolle
tyypillisten astmaoireiden sijasta seuraavista
syistä:
• eloisuuden lasku - lisääntynyt väsymys
• hidastunut palautuminen harjoittelusta ja alipalautumistilan
kehittyminen (korkeat ylösnousu- ja harjoitussykkeet,
alakuloisuus, tunneherkkyys, ärtyneisyys)
• kunto ei kehity odotetusti tai suorituskyky laskee
• silmin nähtävä lajin suoritusherkkyyden lasku.
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
ASTMAN YLEISYYS - TALVIURHEILULAJIT
• 42-55 %:lla murtomaahiihtäjistä todettiin astmaoireita
tai löydöksiä harjoitusten tai kilpailun yhteydessä
(Larsson ym. 1993, Pohjantähti ym. 2005)
• norjalaisista maajoukkuehiihtäjistä 16/20 (73%) on
diagnosoitu astma (Stang ym. 2015)
• 35 %:lla huipputason taitoluistelijoista esiintyi
hengenahdistusoireita intensiivisen harjoittelun
yhteydessä (Mannix ym 1996)
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
ASTMAN YLEISYYS - KESÄURHEILULAJIT
• 14 % kesälajien urheilijoista kärsi astmaoireista
(Helenius ym. 1997 ja 1998)
• 9 vuotta kestävyysjuoksua harrastaneista henkilöistä
24 %:lla (17/71) oli tutkimuksissa todettu astma
(Helenius ym. J Allergy Clin Immunol 1998)
• 19 %:lla uimareista oli diagnosoitu astma
(Helenius ym. 1998).
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
-15
-10
-5
0
5
10
15
0 1 4 10 20 30 40
Minuuttia rasituksen jälkeen
FEV1-muutos,%
Kilpahiihtäjä
Verrokki
30 min kohdalla
avaava lääke
Kenellä on hoitoa vaativa astma?
(Pohjantähti ym. 2005)
Aikaisemmin terveen kilpahiihtäjän ja saman
ikäisen opiskelijan FEV1-uloshengitysarvo 5 minuutin
mittaisen maksimirasituksen jälkeen
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Allergia, astma ja urheilu
• allergiataustaisella urheilijalla on moninkertainen riski sairastua
astmaan
• mitä useampi positiivinen ihoreaktio todetaan allergioita
selvittävässä prick-testissä sitä suurempi on astman
todennäköisyys urheilijalla:
Astman todennäköisyys (OR)
– 0 positiivista ihoreaktiota 1
– 1-2 ” 1.59
– 3-4 ” 3.54
– 5- ” 5.51
(Helenius ym. J Allergy Clin Immunol 1998)
Allergia ja astma urheilijalla
Urheilijan astma diagnosointi
• oireiden tunnistaminen, alkuvaiheessa oireet saattavat
poiketa huomattavasti tavanomaisista astmaoireista
• pelkkien oireiden perusteella ei pidä aloittaa
astmalääkitystä: urheilijoilla oireet korreloivat heikosti
hengitysteiden supistumisen kanssa
(Simpson ym. MSSE 2015)
• astman diagnoosi tulee tehdä toimintakokein
(rasitusspirometria on spesifisin rasitusastman tutkimus)
• aina tulee poissulkea myös muut mahdolliset sairaudet
oireiden taustalla.
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Keuhkojen toimintakokeet vastaanoton
yhteydessä
• VT-spirometria ja
bronkolyyttikoe
(USB-spirometri)
• aloitetaan PEF-seuranta
(kuvastaa isoja hengitysteitä)
Medikro SpiroStar
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Pienten ilmateiden sulkeutumisesta aiheutuvan
ilmasalpauksen ja dynaamisen restriktion arviointiin
spirometriassa sopivat parhaiten:
- FVC
- FVC / VC
ilmasalpauksessa näkyy arvojen pienentyminen
tai merkitsevä paraneminen bronkodilataatiokokeessa.
Karjalainen J ja Lehtimäki L. Suomen Lääkärilehti 7/2015
15-vuotias jääkiekkoilija, jolla ollut läpi kesän allergiaoireita.
Kiekkokauden alettua alkanut esiintyä väsymystä ja yskän ärsytystä.
 Tehdään vastaanotolla VT-lepospirometria + bronkolyyttikoe.
FEV1: +12% ja +400ml
Allergia ja astma urheilijalla
Obs!
● astman oireiden lisäksi urheilijan PEF-
seurantaprofiili usein poikkeaa tavanomaisesta
● urheilijalla voi olla normaaliksi tulkittava
PEF-seuranta, mutta silti hänellä voi olla
voimakas hengitysteiden supistumisherkkyys
rasituksen yhteydessä
 Oireilevalle urheilijalle kannattaa tehdä
rasitusspirometria, vaikka lepospirometria ja
PEF-seuranta ovat normaalit.
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema terveurheilija.fi
Allergia ja astma urheilijalla
Esimerkkitapaus:
Urheilija on ollut tavallista väsyneempi ja suorituskunto on laskenut.
Havainnut lepo- ja harjoitussykkeiden nousua.
Lihakset hapottaneet helposti.
Kovan rasituksen jälkeen esiintynyt henkitorvessa lievää limaisuutta.
Nukkunut hyvin, 1-2 passiivilepopäivää viikossa.
Syönyt monipuolisesti ja runsaasti.
Ei allergioita. 1-2 flunssaa vuosittain.
Suvussa ei erityistä.
Omalääkäri tutkinut perusteellisesti mm. laboratoriokokeet (mm. Hb 148,
Leuk-diffi normaali, …. mykoplasma neg.), poskiontelot normaalit,
keuhkokuva normaali. Virtaus-tilavuus-spirometria normaali.
PEF-seuranta tehty: puhalluksissa ei aamu-iltavaihtelua (kuva ohessa).
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema terveurheilija.fi
Allergia ja astma urheilijalla
terveurheilija.fi
PEF-seuranta:
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Allergia ja astma urheilijalla
Sininen käyrä: puhallus ennen rasitusta
Punainen käyrä: puhallus 20 min rasituksen jälkeen
 Tehdään TaULAlla virtaustilavuus-spirometria
 maksimaalinen 6 min rasitustesti ulkona
FVC 103% -8%
FEV1 91% -24%
PEF 87% -32%
Ennen rasitusta
viitearvoista
20 min rasituksen
jälkeen
terveurheilija.fiLT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Allergia ja astma urheilijalla
Obs!
● urheilijoilla esiintyy neutrofiilistä astmaa, jolloin
astman taustalla ei tarvitse olla allergisuutta tai
eosinofiliaa
● labroissa leuk ja herkkä-CRP voivat olla koholla,
(tulevaisuus:ysköksen IL-8,nt elastaasi, interferoni)
● vaste inhaloitavaan glukortikoidisteroidiin on
heikko!
 ovatko urheilijoiden mystiset hengitystieoireet
Mykoplasma- ja Haemofilus influenzae –infektioiden
seurauksena kehittyneitä neutrofiilipainotteisia
hengitystietulehduksia?
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema terveurheilija.fi
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Sininen käyrä: puhallus ennen rasitusta
Punainen käyrä: puhallus 5 min rasituksen jälkeen
13-vuotias kilpauimari. Säännöllinen hoitava lääkitys astmaan.
Tänä syksynä esiintynyt hankalaa hengityksen tukkoisuutta kilpailuissa.
 Tehdään 6 minuutin rasitustesti ja spirometriapuhallukset:
FVC 120% -25%
FEV1 107% -40%
PEF 95% -30%
Viitearvosta + 5 min PE
Tupakoin päivässä:
Esimerkkitapaus neutrofiilisestä astmasta:
15-vuotias kilpauimari. Inhaloitava streroidilääkitys astmaan. Ei atopiataustaa.
Ei eosinofiliaa. Esiintynyt hankalaa hengityksen tukkoisuutta kilpailuissa.
Väsymystä hoidettu mykoplasmainfektiona.
 Tehdään 2 viikon PEF-seuranta:
Allergia ja astma urheilijalla
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Sininen käyrä: puhallus ennen rasitusta
Punainen käyrä: puhallus 5 min rasituksen jälkeen
15-vuotias kilpauimari. Säännöllinen inhaloitava steroidilääkitys astmaan.
Oireilee steroidilääkityksestä huolimatta. Ottanut lääkettä tupla-annoksella.
 Tehdään TaULAlla 6 min maksimaalinen rasitustesti ulkona
FVC 120% -25%
FEV1 107% -40%
PEF 95% -30%
Ennen rasitusta
Viitearvoista:
5 min rasituksen
jälkeen
terveurheilija.fi
Allergia ja astma urheilijalla
Obs!
● laryngofaryngeaalisen refluksin aiheuttamat
hengitystieoireet ovat urheilijoilla yleisiä vaikka
gastroskopia, pH-rekisteröinti ja manometria ovat
tulkittavissa normaaleiksi
● laryngeaaliselle refluksitaudille ei ole olemassa
tarkkoja diagnostisia kriteerejä.
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema terveurheilija.fi
Allergia ja astma urheilijalla
Juoksu Pyöräily
15-vuotias hiihtäjä, jolla keväästä kuivaa yskää. Talvella mykoplasmainfektio.
Allergia ja astma urheilijalla
Obs!
● lievä toiminnallinen äänihuulisalpaus (VCD) ja
tätä seuraava sisäänhengityksen vinkuminen on
varsin tavallinen oire urheilijalla
● äänihuulisalpauspotilaista 30–50 %:lla on
samanaikainen astma (Ansaranta ym. SLL 41/2015)
● kurkunpään liikehäiriötä edeltää usein runsas
liman eritys ja supistuminen alkaa äänihuulitason
yläpuolelta.  Video urheilijan kurkunpään
supistumisesta lähellä maksimaalista rasitusta:
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema terveurheilija.fi
Allergia ja astma urheilijalla
2
19-vuotias kestävyysjuoksija. Säännöllinen hoitava lääkitys astmaan.
Atopiatausta. Siedätetty koivulle ja timoteille. Esiintynyt hankalaa
sisäänhengityksen tukkoisuutta kilpailuissa. Ei limaisuutta tai yskää.
 Tehdään maksimaalinen rasitus 60 s mittaisena (kunnes sisäänhengitys vaikeutuu)
 tehdään välittömästi VTS, ensin PIF :
PIF -27%
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Allergia ja astma urheilijalla
 2. puhallus 10 sekuntia edellisen
puhalluksen jälkeen, ensin ekspirium:
PIF -4%
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Norjalaisten maajoukkuehiihtäjien (18) ja
ampumahiihtäjien (2) käyttämä astmalääkitys:
Stang J ym. BJSM 2015
• 77 %:lla inhaloitava steroidi
• 68 %:lla antikolinergi
• 46 %:lla pitkävaikutteinen beeta2-agonisti
• 36 %:lla lyhytvaikutteinen beeta2-agonisti
• 18 %:lla antihistamiini
• 0 %:lla leukotrieeniantagonisti
Allergia ja astma urheilijalla
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Siedätyshoito
• mikäli urheilijalla on siitepölyallergia voidaan hänelle
antaa siedätyshoitoa
• siedätyshoito voi ehkäistä astman kehittymisen
(Jacobsen ym. 2007)
• hoidon perusedellytys on allergeenien alhainen
lukumäärä ja kahden vuoden ajan jatkuneet oireet
• alkuvaiheessa pistokset annetaan viikon välein 6 viikon
ajan ja sen jälkeen 6-7 viikon välein 3 vuoden ajan.
Teho säilyy jopa yli 10 vuoden ajan.
• tablettimuotoiset siedätyshoidot ovat yleistymässä
• siedätyshoidon aloittaa allergisiin sairauksiin
perehtynyt erikoislääkäri.
terveurheilija.fi
Allergia ja astma urheilijalla
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Astmaatikon alkulämmittely
• urheilijan suoritus itse kilpailussa paranee, mikäli hän
aiheuttaa itselleen ”rasitusastmareaktion” 1-3 tuntia
ennen (aikaväli yksilöllinen) kilpailutapahtumaa
• tällöin hengitysteiden lihaksisto muuttuu
vastaanottamattomaksi (refractary period) seuraavan
rasituksen aiheuttamalle ärsytykselle.
terveurheilija.fi
Allergia ja astma urheilijalla
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Astmaatikon alkulämmittelyn toteutus
• 1-3 tuntia (kokeillaan, mikä sopii itselle parhaiten)
ennen kilpailutapahtumaa tehdään sisällä tai ulkona
alkulämmittely, jonka aikana hengitys kiihtyy ja
nousee lähelle maksimia
• verryttelyn voidaan toteuttaa esim. kolmena tai
neljänä 20-30 sekunnin juoksuspurttina tai tasaisesti
voimistuvana 5-30 min kestoisena lajin omaisena
rasituksena (kokeillaan, mikä sopii itselle parhaiten).
terveurheilija.fi
Allergia ja astma urheilijalla
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Paperisota
• avaavista astmalääkkeistä terbutaliinille (Bricanyl® ja
vilanterolille (Relvar®) tarvitaan erikoislääkärin tekemä
erivapaus- eli TUE-hakemus antidoping –toimikunnalle
(ADT) sekä kansainväliselle lajiliitolle
• salbutamolin, formoterolin ja salmeterolin sekä
inhaloitavien glukokortikosteroidivalmisteiden käytöstä
riittää ilmoitus dopingtestipöytäkirjaan tai ADAMS-
järjestelmään
• urheilijan astmaa ei saa jättää hoitamatta doping-
säännösten takia, vaan se pitää ensin tutkia ja sitten
hoitaa niin hyvin, että urheilu huipputasollakin on
mahdollista.
terveurheilija.fi
Allergia ja astma urheilijalla
Yhteenveto urheilijan astmasta
• oireiden tunnistaminen on erittäin tärkeää, koska moni
urheilija ei tiedä omasta astmastaan
• astman diagnoosi tehdään toimintakokein
(rasitusspirometria spesifisin rasitusastman tutkimus).
• lääkitys tulee räätälöidä astman fenotyypin ja
vaikeusasteen mukaan
• ei farmakologisten ehkäisykeinojen (peruskunto,
refractary period, nenähengityksen parantaminen,
suojautuminen) tulee täydentää lääkehoitoa
• mikäli hyvin lääkitty urheilija saa oireita rasituksen
yhteydessä, on myös muut astman kaltaisia oireita
aiheuttavat sairaudet uudelleen poissuljettava.
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
KIITOS!
1 of 36

Recommended

Calculo b resolvidos by
Calculo b  resolvidosCalculo b  resolvidos
Calculo b resolvidosWeber Ribeiro
67.6K views419 slides
05 exos fonction_exponentielle by
05 exos fonction_exponentielle05 exos fonction_exponentielle
05 exos fonction_exponentiellewanderful hyppolite
1.2K views8 slides
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo by
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu ToivoUrheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu ToivoUKK-instituutti
1.3K views37 slides
Niskakivut ja päänsärky, Marjo Rinne by
Niskakivut ja päänsärky, Marjo RinneNiskakivut ja päänsärky, Marjo Rinne
Niskakivut ja päänsärky, Marjo RinneUKK-instituutti
28.5K views35 slides
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen by
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati PasanenLiikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati PasanenUKK-instituutti
1.5K views23 slides
Smart Moves -hankkeen esittely by
Smart Moves -hankkeen esittelySmart Moves -hankkeen esittely
Smart Moves -hankkeen esittelyUKK-instituutti
758 views14 slides

More Related Content

Viewers also liked

Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari by
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi VasankariKansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi VasankariUKK-instituutti
1.9K views26 slides
Istumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiin by
Istumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiinIstumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiin
Istumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiinUKK-instituutti
2K views18 slides
Istumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin by
Istumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiinIstumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin
Istumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiinUKK-instituutti
942 views19 slides
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula by
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-HarjulaLiikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-HarjulaUKK-instituutti
1.5K views26 slides
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen by
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia KaikkonenYlikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia KaikkonenUKK-instituutti
3.3K views33 slides
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala by
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna OjalaRavitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna OjalaUKK-instituutti
2.2K views33 slides

Viewers also liked(11)

Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari by UKK-instituutti
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi VasankariKansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari
UKK-instituutti1.9K views
Istumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiin by UKK-instituutti
Istumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiinIstumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiin
Istumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiin
UKK-instituutti2K views
Istumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin by UKK-instituutti
Istumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiinIstumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin
Istumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin
UKK-instituutti942 views
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula by UKK-instituutti
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-HarjulaLiikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
UKK-instituutti1.5K views
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen by UKK-instituutti
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia KaikkonenYlikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
UKK-instituutti3.3K views
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala by UKK-instituutti
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna OjalaRavitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
UKK-instituutti2.2K views
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo by UKK-instituutti
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna AittasaloLiikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
UKK-instituutti839 views
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri Sievänen by UKK-instituutti
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri SievänenKaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri Sievänen
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri Sievänen
UKK-instituutti615 views
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen by UKK-instituutti
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja ToropainenLiikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
UKK-instituutti569 views
Elämäntapamuutoksen eväitä by UKK-instituutti
Elämäntapamuutoksen eväitäElämäntapamuutoksen eväitä
Elämäntapamuutoksen eväitä
UKK-instituutti1.2K views
Terve urheilija hankkeen esittely 2015 by UKK-instituutti
Terve urheilija hankkeen esittely 2015Terve urheilija hankkeen esittely 2015
Terve urheilija hankkeen esittely 2015
UKK-instituutti510 views

More from UKK-instituutti

Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi... by
Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi...Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi...
Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi...UKK-instituutti
113 views2 slides
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi by
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafiLiikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafiUKK-instituutti
89 views3 slides
Physical activity recommendation after delivery by
Physical activity recommendation after deliveryPhysical activity recommendation after delivery
Physical activity recommendation after deliveryUKK-instituutti
167 views20 slides
Physical activity recommendation for adults with functional limitations by
Physical activity recommendation for adults with functional limitationsPhysical activity recommendation for adults with functional limitations
Physical activity recommendation for adults with functional limitationsUKK-instituutti
133 views17 slides
Physical activity recommendation during pregnancy by
Physical activity recommendation during pregnancyPhysical activity recommendation during pregnancy
Physical activity recommendation during pregnancyUKK-instituutti
409 views21 slides
Physical activity recommendation for 18–64-year-olds by
Physical activity recommendation for 18–64-year-oldsPhysical activity recommendation for 18–64-year-olds
Physical activity recommendation for 18–64-year-oldsUKK-instituutti
2K views15 slides

More from UKK-instituutti(20)

Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi... by UKK-instituutti
Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi...Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi...
Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi...
UKK-instituutti113 views
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi by UKK-instituutti
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafiLiikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
UKK-instituutti89 views
Physical activity recommendation after delivery by UKK-instituutti
Physical activity recommendation after deliveryPhysical activity recommendation after delivery
Physical activity recommendation after delivery
UKK-instituutti167 views
Physical activity recommendation for adults with functional limitations by UKK-instituutti
Physical activity recommendation for adults with functional limitationsPhysical activity recommendation for adults with functional limitations
Physical activity recommendation for adults with functional limitations
UKK-instituutti133 views
Physical activity recommendation during pregnancy by UKK-instituutti
Physical activity recommendation during pregnancyPhysical activity recommendation during pregnancy
Physical activity recommendation during pregnancy
UKK-instituutti409 views
Physical activity recommendation for 18–64-year-olds by UKK-instituutti
Physical activity recommendation for 18–64-year-oldsPhysical activity recommendation for 18–64-year-olds
Physical activity recommendation for 18–64-year-olds
UKK-instituutti2K views
Physical activity recommendation for over 65-year-olds by UKK-instituutti
Physical activity recommendation for over 65-year-oldsPhysical activity recommendation for over 65-year-olds
Physical activity recommendation for over 65-year-olds
UKK-instituutti636 views
Motionsrekommendation för över 65-åringar by UKK-instituutti
Motionsrekommendation för över 65-åringarMotionsrekommendation för över 65-åringar
Motionsrekommendation för över 65-åringar
UKK-instituutti676 views
Anpassade motionsrekommendationer by UKK-instituutti
Anpassade motionsrekommendationerAnpassade motionsrekommendationer
Anpassade motionsrekommendationer
UKK-instituutti256 views
Liikkumisen suositus raskaana olevalle by UKK-instituutti
Liikkumisen suositus raskaana olevalleLiikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
UKK-instituutti17.1K views
Soveltavan liikkumisen suositus by UKK-instituutti
Soveltavan liikkumisen suositusSoveltavan liikkumisen suositus
Soveltavan liikkumisen suositus
UKK-instituutti3.6K views
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va... by UKK-instituutti
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
UKK-instituutti88 views
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn by UKK-instituutti
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyynSuositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
UKK-instituutti131 views
Liikuntavamman ensiapu- ja hoito-ohje Peace & Love by UKK-instituutti
Liikuntavamman ensiapu- ja hoito-ohje Peace & LoveLiikuntavamman ensiapu- ja hoito-ohje Peace & Love
Liikuntavamman ensiapu- ja hoito-ohje Peace & Love
UKK-instituutti118 views
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen by UKK-instituutti
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeenPaluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
UKK-instituutti47 views
Lasten ja nuorten liikkumissuositus by UKK-instituutti
Lasten ja nuorten liikkumissuositusLasten ja nuorten liikkumissuositus
Lasten ja nuorten liikkumissuositus
UKK-instituutti36.2K views
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille by UKK-instituutti
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiailleLiikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
UKK-instituutti36.5K views
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä... by UKK-instituutti
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
UKK-instituutti415 views
Liikkumisen suositus synnyttäneille by UKK-instituutti
Liikkumisen suositus synnyttäneilleLiikkumisen suositus synnyttäneille
Liikkumisen suositus synnyttäneille
UKK-instituutti15.8K views

Urheilijan astman erityispiirteet, Jari Parkkari

 • 1. Urheilijan astman erityispiirteet Jari Parkkari, dosentti, liikuntalääketieteen erikoislääkäri Tampereen Urheilulääkäriasema Terve Urheilija -ohjelma
 • 3. KYMPPIYMPYRÄ • Terve Urheilija -ohjelman ydin • Ympyrän kymmenen osa-aluetta pitävät sisällään kehittävään, turvalliseen ja monipuoliseen harjoitteluun liittyvät keskeiset fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. 3
 • 4. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Mitä astma on? • Astma on hengitysteiden pitkäaikainen tulehdustila, joka aiheuttaa limakalvojen turvotusta ja hengitysteitä ympäröivän lihaksiston supistumisherkkyyttä erilaisille sisäisille ja ulkoisille ärsykkeille. • Yleisemmin astman oireita provosoivia tekijöitä ovat siite- ja eläinpölyt, muut ilman epäpuhtaudet, kylmän ilman hengittäminen, infektiot ja fyysinen rasitus.
 • 5. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Astma ja urheilu • Rasituksen yhteydessä ilmenevä hengitysteiden supistuminen aiheuttaa valtimoveren happipitoisuuden laskun. • Hengitystä avustavien lihasten työ lisääntyy ja energian kulutus lisääntyy. • Nämä muutokset aiheuttavat suorituskunnon laskun ja altistavat alipalautumistilan kehittymiselle.
 • 6. Allergia ja astma urheilijalla Astman fenotyypit (Paula Kauppi. Suomen lääkärilehti 25/2015) 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
 • 7. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Astman oireet urheilijalla • Pitkittynyt yskänärsytys (yli 4-6 viikkoa) • Rasituksen jälkeen esiintyvä yskä, limaisuus • Rasituksen yhteydessä esiintyvä hengityksen raskaus, kipu henkitorvessa tai painon tunne rinnassa • Toistuvat ja pitkittyvät hengitystieinfektiot • Aamuyöllä esiintyvä yskä • Korvin kuultava vinkuna uloshengityksen aikana
 • 8. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Useimmat astmasta kärsivät urheilijat eivät tiedä hengitysteidensä tulehdustilasta! He tulevat usein lääkärin vastaanotolle tyypillisten astmaoireiden sijasta seuraavista syistä: • eloisuuden lasku - lisääntynyt väsymys • hidastunut palautuminen harjoittelusta ja alipalautumistilan kehittyminen (korkeat ylösnousu- ja harjoitussykkeet, alakuloisuus, tunneherkkyys, ärtyneisyys) • kunto ei kehity odotetusti tai suorituskyky laskee • silmin nähtävä lajin suoritusherkkyyden lasku.
 • 9. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema ASTMAN YLEISYYS - TALVIURHEILULAJIT • 42-55 %:lla murtomaahiihtäjistä todettiin astmaoireita tai löydöksiä harjoitusten tai kilpailun yhteydessä (Larsson ym. 1993, Pohjantähti ym. 2005) • norjalaisista maajoukkuehiihtäjistä 16/20 (73%) on diagnosoitu astma (Stang ym. 2015) • 35 %:lla huipputason taitoluistelijoista esiintyi hengenahdistusoireita intensiivisen harjoittelun yhteydessä (Mannix ym 1996)
 • 10. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema ASTMAN YLEISYYS - KESÄURHEILULAJIT • 14 % kesälajien urheilijoista kärsi astmaoireista (Helenius ym. 1997 ja 1998) • 9 vuotta kestävyysjuoksua harrastaneista henkilöistä 24 %:lla (17/71) oli tutkimuksissa todettu astma (Helenius ym. J Allergy Clin Immunol 1998) • 19 %:lla uimareista oli diagnosoitu astma (Helenius ym. 1998).
 • 11. 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema -15 -10 -5 0 5 10 15 0 1 4 10 20 30 40 Minuuttia rasituksen jälkeen FEV1-muutos,% Kilpahiihtäjä Verrokki 30 min kohdalla avaava lääke Kenellä on hoitoa vaativa astma? (Pohjantähti ym. 2005) Aikaisemmin terveen kilpahiihtäjän ja saman ikäisen opiskelijan FEV1-uloshengitysarvo 5 minuutin mittaisen maksimirasituksen jälkeen
 • 12. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Allergia, astma ja urheilu • allergiataustaisella urheilijalla on moninkertainen riski sairastua astmaan • mitä useampi positiivinen ihoreaktio todetaan allergioita selvittävässä prick-testissä sitä suurempi on astman todennäköisyys urheilijalla: Astman todennäköisyys (OR) – 0 positiivista ihoreaktiota 1 – 1-2 ” 1.59 – 3-4 ” 3.54 – 5- ” 5.51 (Helenius ym. J Allergy Clin Immunol 1998)
 • 13. Allergia ja astma urheilijalla Urheilijan astma diagnosointi • oireiden tunnistaminen, alkuvaiheessa oireet saattavat poiketa huomattavasti tavanomaisista astmaoireista • pelkkien oireiden perusteella ei pidä aloittaa astmalääkitystä: urheilijoilla oireet korreloivat heikosti hengitysteiden supistumisen kanssa (Simpson ym. MSSE 2015) • astman diagnoosi tulee tehdä toimintakokein (rasitusspirometria on spesifisin rasitusastman tutkimus) • aina tulee poissulkea myös muut mahdolliset sairaudet oireiden taustalla. 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
 • 14. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Keuhkojen toimintakokeet vastaanoton yhteydessä • VT-spirometria ja bronkolyyttikoe (USB-spirometri) • aloitetaan PEF-seuranta (kuvastaa isoja hengitysteitä) Medikro SpiroStar
 • 15. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Pienten ilmateiden sulkeutumisesta aiheutuvan ilmasalpauksen ja dynaamisen restriktion arviointiin spirometriassa sopivat parhaiten: - FVC - FVC / VC ilmasalpauksessa näkyy arvojen pienentyminen tai merkitsevä paraneminen bronkodilataatiokokeessa. Karjalainen J ja Lehtimäki L. Suomen Lääkärilehti 7/2015
 • 16. 15-vuotias jääkiekkoilija, jolla ollut läpi kesän allergiaoireita. Kiekkokauden alettua alkanut esiintyä väsymystä ja yskän ärsytystä.  Tehdään vastaanotolla VT-lepospirometria + bronkolyyttikoe. FEV1: +12% ja +400ml
 • 17. Allergia ja astma urheilijalla Obs! ● astman oireiden lisäksi urheilijan PEF- seurantaprofiili usein poikkeaa tavanomaisesta ● urheilijalla voi olla normaaliksi tulkittava PEF-seuranta, mutta silti hänellä voi olla voimakas hengitysteiden supistumisherkkyys rasituksen yhteydessä  Oireilevalle urheilijalle kannattaa tehdä rasitusspirometria, vaikka lepospirometria ja PEF-seuranta ovat normaalit. LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema terveurheilija.fi
 • 18. Allergia ja astma urheilijalla Esimerkkitapaus: Urheilija on ollut tavallista väsyneempi ja suorituskunto on laskenut. Havainnut lepo- ja harjoitussykkeiden nousua. Lihakset hapottaneet helposti. Kovan rasituksen jälkeen esiintynyt henkitorvessa lievää limaisuutta. Nukkunut hyvin, 1-2 passiivilepopäivää viikossa. Syönyt monipuolisesti ja runsaasti. Ei allergioita. 1-2 flunssaa vuosittain. Suvussa ei erityistä. Omalääkäri tutkinut perusteellisesti mm. laboratoriokokeet (mm. Hb 148, Leuk-diffi normaali, …. mykoplasma neg.), poskiontelot normaalit, keuhkokuva normaali. Virtaus-tilavuus-spirometria normaali. PEF-seuranta tehty: puhalluksissa ei aamu-iltavaihtelua (kuva ohessa). LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema terveurheilija.fi
 • 19. Allergia ja astma urheilijalla terveurheilija.fi PEF-seuranta: LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
 • 20. Allergia ja astma urheilijalla Sininen käyrä: puhallus ennen rasitusta Punainen käyrä: puhallus 20 min rasituksen jälkeen  Tehdään TaULAlla virtaustilavuus-spirometria  maksimaalinen 6 min rasitustesti ulkona FVC 103% -8% FEV1 91% -24% PEF 87% -32% Ennen rasitusta viitearvoista 20 min rasituksen jälkeen terveurheilija.fiLT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
 • 21. Allergia ja astma urheilijalla Obs! ● urheilijoilla esiintyy neutrofiilistä astmaa, jolloin astman taustalla ei tarvitse olla allergisuutta tai eosinofiliaa ● labroissa leuk ja herkkä-CRP voivat olla koholla, (tulevaisuus:ysköksen IL-8,nt elastaasi, interferoni) ● vaste inhaloitavaan glukortikoidisteroidiin on heikko!  ovatko urheilijoiden mystiset hengitystieoireet Mykoplasma- ja Haemofilus influenzae –infektioiden seurauksena kehittyneitä neutrofiilipainotteisia hengitystietulehduksia? LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema terveurheilija.fi
 • 22. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Sininen käyrä: puhallus ennen rasitusta Punainen käyrä: puhallus 5 min rasituksen jälkeen 13-vuotias kilpauimari. Säännöllinen hoitava lääkitys astmaan. Tänä syksynä esiintynyt hankalaa hengityksen tukkoisuutta kilpailuissa.  Tehdään 6 minuutin rasitustesti ja spirometriapuhallukset: FVC 120% -25% FEV1 107% -40% PEF 95% -30% Viitearvosta + 5 min PE Tupakoin päivässä: Esimerkkitapaus neutrofiilisestä astmasta: 15-vuotias kilpauimari. Inhaloitava streroidilääkitys astmaan. Ei atopiataustaa. Ei eosinofiliaa. Esiintynyt hankalaa hengityksen tukkoisuutta kilpailuissa. Väsymystä hoidettu mykoplasmainfektiona.  Tehdään 2 viikon PEF-seuranta:
 • 23. Allergia ja astma urheilijalla LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Sininen käyrä: puhallus ennen rasitusta Punainen käyrä: puhallus 5 min rasituksen jälkeen 15-vuotias kilpauimari. Säännöllinen inhaloitava steroidilääkitys astmaan. Oireilee steroidilääkityksestä huolimatta. Ottanut lääkettä tupla-annoksella.  Tehdään TaULAlla 6 min maksimaalinen rasitustesti ulkona FVC 120% -25% FEV1 107% -40% PEF 95% -30% Ennen rasitusta Viitearvoista: 5 min rasituksen jälkeen terveurheilija.fi
 • 24. Allergia ja astma urheilijalla Obs! ● laryngofaryngeaalisen refluksin aiheuttamat hengitystieoireet ovat urheilijoilla yleisiä vaikka gastroskopia, pH-rekisteröinti ja manometria ovat tulkittavissa normaaleiksi ● laryngeaaliselle refluksitaudille ei ole olemassa tarkkoja diagnostisia kriteerejä. LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema terveurheilija.fi
 • 25. Allergia ja astma urheilijalla
 • 26. Juoksu Pyöräily 15-vuotias hiihtäjä, jolla keväästä kuivaa yskää. Talvella mykoplasmainfektio.
 • 27. Allergia ja astma urheilijalla Obs! ● lievä toiminnallinen äänihuulisalpaus (VCD) ja tätä seuraava sisäänhengityksen vinkuminen on varsin tavallinen oire urheilijalla ● äänihuulisalpauspotilaista 30–50 %:lla on samanaikainen astma (Ansaranta ym. SLL 41/2015) ● kurkunpään liikehäiriötä edeltää usein runsas liman eritys ja supistuminen alkaa äänihuulitason yläpuolelta.  Video urheilijan kurkunpään supistumisesta lähellä maksimaalista rasitusta: LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema terveurheilija.fi
 • 28. Allergia ja astma urheilijalla 2 19-vuotias kestävyysjuoksija. Säännöllinen hoitava lääkitys astmaan. Atopiatausta. Siedätetty koivulle ja timoteille. Esiintynyt hankalaa sisäänhengityksen tukkoisuutta kilpailuissa. Ei limaisuutta tai yskää.  Tehdään maksimaalinen rasitus 60 s mittaisena (kunnes sisäänhengitys vaikeutuu)  tehdään välittömästi VTS, ensin PIF : PIF -27% LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
 • 29. Allergia ja astma urheilijalla  2. puhallus 10 sekuntia edellisen puhalluksen jälkeen, ensin ekspirium: PIF -4% LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
 • 30. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Norjalaisten maajoukkuehiihtäjien (18) ja ampumahiihtäjien (2) käyttämä astmalääkitys: Stang J ym. BJSM 2015 • 77 %:lla inhaloitava steroidi • 68 %:lla antikolinergi • 46 %:lla pitkävaikutteinen beeta2-agonisti • 36 %:lla lyhytvaikutteinen beeta2-agonisti • 18 %:lla antihistamiini • 0 %:lla leukotrieeniantagonisti
 • 31. Allergia ja astma urheilijalla LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Siedätyshoito • mikäli urheilijalla on siitepölyallergia voidaan hänelle antaa siedätyshoitoa • siedätyshoito voi ehkäistä astman kehittymisen (Jacobsen ym. 2007) • hoidon perusedellytys on allergeenien alhainen lukumäärä ja kahden vuoden ajan jatkuneet oireet • alkuvaiheessa pistokset annetaan viikon välein 6 viikon ajan ja sen jälkeen 6-7 viikon välein 3 vuoden ajan. Teho säilyy jopa yli 10 vuoden ajan. • tablettimuotoiset siedätyshoidot ovat yleistymässä • siedätyshoidon aloittaa allergisiin sairauksiin perehtynyt erikoislääkäri. terveurheilija.fi
 • 32. Allergia ja astma urheilijalla LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Astmaatikon alkulämmittely • urheilijan suoritus itse kilpailussa paranee, mikäli hän aiheuttaa itselleen ”rasitusastmareaktion” 1-3 tuntia ennen (aikaväli yksilöllinen) kilpailutapahtumaa • tällöin hengitysteiden lihaksisto muuttuu vastaanottamattomaksi (refractary period) seuraavan rasituksen aiheuttamalle ärsytykselle. terveurheilija.fi
 • 33. Allergia ja astma urheilijalla LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Astmaatikon alkulämmittelyn toteutus • 1-3 tuntia (kokeillaan, mikä sopii itselle parhaiten) ennen kilpailutapahtumaa tehdään sisällä tai ulkona alkulämmittely, jonka aikana hengitys kiihtyy ja nousee lähelle maksimia • verryttelyn voidaan toteuttaa esim. kolmena tai neljänä 20-30 sekunnin juoksuspurttina tai tasaisesti voimistuvana 5-30 min kestoisena lajin omaisena rasituksena (kokeillaan, mikä sopii itselle parhaiten). terveurheilija.fi
 • 34. Allergia ja astma urheilijalla LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Paperisota • avaavista astmalääkkeistä terbutaliinille (Bricanyl® ja vilanterolille (Relvar®) tarvitaan erikoislääkärin tekemä erivapaus- eli TUE-hakemus antidoping –toimikunnalle (ADT) sekä kansainväliselle lajiliitolle • salbutamolin, formoterolin ja salmeterolin sekä inhaloitavien glukokortikosteroidivalmisteiden käytöstä riittää ilmoitus dopingtestipöytäkirjaan tai ADAMS- järjestelmään • urheilijan astmaa ei saa jättää hoitamatta doping- säännösten takia, vaan se pitää ensin tutkia ja sitten hoitaa niin hyvin, että urheilu huipputasollakin on mahdollista. terveurheilija.fi
 • 35. Allergia ja astma urheilijalla Yhteenveto urheilijan astmasta • oireiden tunnistaminen on erittäin tärkeää, koska moni urheilija ei tiedä omasta astmastaan • astman diagnoosi tehdään toimintakokein (rasitusspirometria spesifisin rasitusastman tutkimus). • lääkitys tulee räätälöidä astman fenotyypin ja vaikeusasteen mukaan • ei farmakologisten ehkäisykeinojen (peruskunto, refractary period, nenähengityksen parantaminen, suojautuminen) tulee täydentää lääkehoitoa • mikäli hyvin lääkitty urheilija saa oireita rasituksen yhteydessä, on myös muut astman kaltaisia oireita aiheuttavat sairaudet uudelleen poissuljettava. LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
 • 36. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema KIITOS!